Dr Bojan Jašović
spec.interne medicine, kardiolog

dr Predrag Popović,
specijalista radiologije

dr Lavinika Atanasković,
internista-hematolog