Personal medical care

Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa, koju čini partnerski tim eminentnih lekara sa medjunarodnim iskustvom, posvećenih savremenim kliničkim modelima lečenja. Naš cilj je da svaki pacijent dobije visokospecijalizovani pregled eksperta za svoje stanje ili bolest uz sveobuhvatni pristup kompletnom zdravstvenom stanju.

U KOLEGIUM MEDIC-u posvećeni smo modelima lečenja koji se temelje na naučnim saznanjima i kliničkim dokazima i u primeni su u renomiranim centrima- globalnim liderima kliničke medicine.
Snažno zastupamo stav da je obaveza lekara stalno praćenje inovativnih pristupa lečenju i njihova primena u kliničkoj praksi, uz etički i iskustveni otklon.
Naši pacijenti znaju da smo posvećeni otkrivanju bolesti i sa velikom pažnjom predlažemo dijagnostičke, preventivne i terapijske mere u cilju lečenja bolesti ali i postizanja dugoročnog kvaliteta života pacijenta.
Ovim pristupom postižemo da je svaki naš pacijent aktivni učesnik u svom lečenju, na šta smo posebno ponosni.

Precizno.

Najvažnija polja naše ekspertize:
-Interna medicina
-Vaskularna medicina i Vaskularna hirurgija
-Bolesti srca i krvnih sudova
-Bolesti organa za varenje
-Bolesti organa za disanje
-Alergologija i imunologija
-Infektivne i tropske bolesti, virusologija i hepatologija
-Bolesti žlezdanog sistema
-Reumatološke i imunološke bolesti
-Bolesti krvi i hematopoeznog sistema
-Bolesti bubrega i mokraćnog sistema
-Kožne i polne bolesti
-Estetska dermatologija i dermatohirurgija
-Urologija i uro onkologija
-Ortopedija
-Hirurgija
-ORL
-Stacionar, intervencije, laboratorija, patronaža

-Osim specijalističkih i subspecijalističkih pregleda svih specijalnosti, u KOLEGIUM MEDIC-u na raspolaganju pacijentima su i:

Kompletni klinički ekspertski pregled interniste za evaluaciju kompleksnih i nejasnih stanja - KM EXPERT CLINICAL;

Kompletni preventivni ekspertski pregled interniste za pacijente sa zdravstvenim rizicima bez ispoljenih bolesti - KM EXPERT PREVENT.

-PERSONALIZOVANI SISTEMATSKI PREGLEDI planiran za pojedinca nakon preventivnog ekspertskog pregleda interniste.

-PREMIUM sistematski pregledi za firme i grupe, ekonomični paketi ultrazvučnih i kolor dopler pregleda sa pregledom interniste

-Primena SIEMENS Syngo/Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike:
Rezolucija kontrasta i diferenciranje tkiva, merenje protoka krvi kroz krvne sudove u realnom vremenu i morfologija tromba ili plaka, u opsegu je rezolucije NMR sa dodatnim dinamičkim karakteristikama.
SAVREMENI UREDJAJI SU NEOPHODAN ALAT U KLINIČKOM ZAKLJUČIVANJU, ALI ISKUSTVO I POSVEĆENOST KLINIČKOG LEKARA SU OD POČETAKA MEDICINE DO DANAS I DALJE - NEZAMENLJIVI.
Naš moto je da svako lečenje mora početi i završiti se po nepobitnim postulatima kliničke prakse: svaka dijagnostička metoda mora biti svrsishodna i voditi kliničkom zaključivanju. Lekar kliničar vodi tok dijagnostike i lečenja.

Drugačije.

Osnov kliničkog pristupa je sveobuhvatno sagledavanje kompletnog zdravstvenog statusa pacijenta. U tom cilju, prilikom svakog zakazanog pregleda, specijalističkog ili supspecijalističkog nivoa ekspertize, naši pacijenti, ukoliko to žele, prolaze klinički protokol za evaluaciju kompletnog zdravstvenog stanja.
Davanjem odgovora na standardizovani set pitanja po medjunarodnim normativima za kliničku evaluaciju svih organskih sistema, pacijenti mogu da stave na uvid sebi i svom lekaru najčešće zanemarene simptome i rizike važne za rano otkrivanje bolesti i pravilno usmeravanje dijagnostičko-terapijskog algoritma.

KM Upitnici se, po želji pacijenta, mogu uputiti našem Kliničkom Kolegijumu i njegov zaključak savetodavnog karaktera je za sve naše pacijente besplatan i neobavezujuć.

Naš odnos sa pacijentima je otvoren i ličan, zajedno postavljamo ciljeve i proveravamo rezultate učinjenog. Verujemo da samo pravilno informisan pacijent donosi prave odluke.

Zbog toga, u okviru našeg sajta, u odeljku SIMPTOMI I BOLESTI, naši lekari pišu i objavljuju autorske tekstove, u želji da pacijentima obezbede stručne informacije o zdravstvenim temama koje ih zanimaju. Ovaj zdravstveni blog je već duže vreme visoko rangiran po čitanosti i relevantnosti za unapredjenje zdravlja pacijenata.
Zahvaljujemo se našim čitaocima na ukazanom poverenju.

Svi tekstovi naših autora pisani su u veri da je naš pacijent informisani donosilac odluka o svom zdravlju, a time i najvažniji saveznik svom lečenju.

BUDITE DEO REŠENJA

Lično. Precizno. Drugačije.
Vaš KOLEGIUM MEDIC"

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.