Personal medical care

Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa koju čini dugogodišnji partnerski tim eminentnih lekara sa višedecenijskim kliničkim iskustvom. Iza nas su decenije zajedničkog rada na rešavanju najkompleksnijih zdravstvenih problema i posvećenost istim vrednostima. Vodimo se principima personalizovanog pristupa prilagodjenog svakom pacijentu ponaosob. Naše osoblje obučeno je da za svakog pacijenta izabere lekara najužeg polja ekspertize za njegovo stanje. Naši pregledi su svrsishodni a naš cilj da sa što manje pregleda donesemo zaključak o zdravstvenom problemu našeg pacijenta. Personalizovani pristup, osim simptoma i znakova sadašnje bolesti, uzima u obzir i zdravstvene rizike, životne navike, porodične sklonosti ka oboljevanju kao i analizu medicinske istorije pacijenta. Time ispunjavamo princip sveobuhvatnog lečenja kojim sagledavamo pacijenta u širem kliničkom kontekstu.
Posvećeni smo lečenju koji se temelji na naučnim saznanjima potvrdjenim u kliničkoj praksi.
Snažno zastupamo stav da je obaveza lekara stalno praćenje inovativnih pristupa lečenju i njihova primena uz etički, klinički i iskustveni otklon.
U KOLEGIUM MEDIC-u posebno polažemo na visoke standarde u odabiru lekara i negujemo medjusobnu saradnju različitih specijalnosti na rešenju kompleksnih zdravstvenih problema. Svaki član tima uživa poverenje da će svaki povereni pacijent biti kompetentno sagledan iz ugla svake od specijalnosti.
Podjednako kao naša medjusobna saradnja i saradnja pacijenata sa KOLEGIUM MEDIC-om je dugoročna i komplementarna.
Naši pacijenti znaju da posvećeno radimo na ranom otkrivanju bolesti i sa velikom pažnjom predlažemo ciljane dijagnostičke, preventivne i terapijske mere neophodne za postizanja dugoročnog kvaliteta života pacijenta.
Ovim pristupom postižemo da svaki naš pacijent postaje aktivan učesnik i ključni faktor u svom lečenju, na šta smo posebno ponosni.

Precizno.

Najvažnija polja naše ekspertize:
-Interna medicina
-Visokosenzitivna ultrazvučna dijagnostika
-Vaskularna medicina bolesti krvnih sudova i najsavremenija kolor dopler dijagnostika
-Kardiologija
-Gastroenterologija i endoskopska dijagnostika
-Pulmologija i pneumoftiziologija
-Alergologija i imunološke bolesti
-Infektivne i tropske bolesti, virusologija i hepatologija
-Endokrinologija i bolesti metabolizma
-Nutricionizam i dijetoterapija
-Reumatologija
-Hematologija
-Nefrologija
-Dermatovenerologija
-Estetska medicina i dermatohirurgija
-Urologija i uro onkologija
-Ortopedija
-Opšta Hirurgija
-Minimalno invazivna hirurgija
-Vaskularna hirurgija vena
-Ginekologija
-ORL
-Stacionar, intervencije, laboratorija, patronaža

Naš moto je da svako lečenje mora početi i završiti se po nepobitnim postulatima kliničke prakse: svaki pregled i dijagnostička metoda moraju biti učinjeni sa ciljem donošenja kliničkog zaključka. Zastupamo mišljenje da zdravstveni problem prvo treba da prodje kliničku procenu lekara sa uvidom u kompletan zdravstveni statusa. Bilo da se radi o preventivnom pregledu pacijenta bez ispoljenih bolesti ili kliničkom pregledu pacijenta sa kompleksnim stanjem više bolesti, svaki pacijent se analizira individualno po proceni lekara kliničara nakon pregleda.
Osim osnovnog internističkog pregleda, naši pacijentima su na raspolaganju i sveobuhvatni pregledi eksperata interne medicine, po sledećim protokolima:
KM EXPERT CLINICAL- Kompletni klinički ekspertski pregled interniste za evaluaciju kompleksnih i nejasnih stanja. Ovim pregledom utvrdjujemo status bolesti, evaluaciju toka, detekciju komplikacija i upućivanje ka relevantnim specijalistima iz više subspecijalističkih polja ekspertize.
KM EXPERT PREVENT- Kompletni preventivni ekspertski pregled interniste za pacijente sa zdravstvenim rizicima bez ispoljenih bolesti. Ovim pregledom utvrdjujemo personalizovani algoritam ispitivanja za PERSONALIZOVANI SISTEMATSKI PREGLED
U ponudi su i sistematski pregledi opšteg tipa- PREMIUM sistematski pregledi - ekonomični paketi pregleda za firme i grupe. Tako smo u prilici da čitave porodice ili grupe prijatelja u istom danu obave prreventivni sistematski pregled koji se saastoji od niza pregleda sa internističkom evaluacijom, namenjenih za rano otkrivanje najčešćih bolesti.
Kada je reč o upotrebi najsavremenije tehnologije, uz preglede eksperata najužeg polja ekspertize za pacijentovo stanje, mi ne pravimo kompromise sa zdravljem naših pacijenta.
Primena poslednje generacije inovativnih rešenja SIEMENS Syngo/Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike, za rezoluciju kontrasta i diferenciranje tkiva, protok krvi kroz krvne sudove u realnom vremenu i morfologija tromba ili plaka, u opsegu je rezolucije NMR sa dodatnim dinamičkim karakteristikama.
Pa ipak, važno je naglasiti:
SAVREMENI UREDJAJI SU NEOPHODAN ALAT U KLINIČKOM ZAKLJUČIVANJU, ALI : ISKUSTVO I POSVEĆENOST KLINIČKOG LEKARA SU OD POČETAKA MEDICINE DO DANAS - I DALJE NEZAMENLJIVI.

Drugačije.

Tokom svakog zakazanog pregleda, na raspolaganju našim pacijentima je i standardizovani set pitanja po medjunarodnim normativima za kliničku evaluaciju svih organskih sistema, osmišljen kako bi pacijenti mogli da stave na uvid najčešće zanemarene simptome i rizike važne za rano otkrivanje bolesti i pravilno usmeravanje dijagnostičko-terapijskog algoritma, koje možete zatražiti od ljubaznog osoblja našeg INFO- PULT-a. Popunjavanje Upitnika I i Upitnika II pružiće pacijentu jedan novi uvid u njegove tegobe, lične i porodične rizike za nastanak bolesti i komplikacija i obogatiti diskusiju sa svojim lekarom o svim nedoumicama koje pacijent ima u vezi svog zdravstvenog statusa.

Naš odnos sa pacijentima je otvoren i ličan, zajedno postavljamo ciljeve i proveravamo rezultate učinjenog. Verujemo da samo pravilno informisan pacijent donosi prave odluke.
U okviru našeg sajta, u odeljku SIMPTOMI I BOLESTI, naši lekari pišu i objavljuju autorske tekstove, u želji da pacijentima obezbede stručne informacije o zdravstvenim temama koje ih zanimaju. Ovaj zdravstveni blog je već duže vreme visoko rangiran po čitanosti i relevantnosti za unapredjenje zdravlja pacijenata.
Svi tekstovi naših autora pisani su u veri da je naš pacijent informisani donosilac odluka o svom zdravlju, a time i najvažniji saveznik svom lečenju.

BUDITE DEO REŠENJA

Lično. Precizno. Drugačije.
Vaš KOLEGIUM MEDIC"

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.