Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa, koju čini partnerski tim eminentnih lekara sa medjunarodnim iskustvom, posvećenih kliničkom pristupu lečenja pacijenta.

Opremljeni najsavremenijom tehnologijom, lečenje pacijenata sprovodimo po savremenim protokolima visokospecijalizovane kliničke prakse, posmatrajući pacijenta u širem medicinskom kontekstu.

Kako u višedecenijskoj kliničkoj praksi sa hospitalizovanim pacijentima, tako i u ovoj ekskluzivnoj medicinskoj ustanovi, nastavljamo da se vodimo jednim pravilom:

Lekar mora da poznaje svog pacijenta.

Precizno.

Naši pacijenti znaju da posvećeno radimo na otkrivanju dijagnoze, lečenju i daljem praćenju njihovog zdravstvenog stanja ali i profilaksi od neželjenih dogadjaja, u sferi najnovijih naučnih saznanja.
Jedinstven sistem ulaznih kliničkih upitnika zdravstvenog stanja prema preporukama medjunarodne kliničke prakse tercijernog nivoa, samo su deo algoritma našeg protokola svakog zakazanog pregleda.
Saradnja izmedju eksperata različitih specijalnosti i njihov zajednički doprinos rešenju zdravstvenog problema čini jedinstven pristup pacijentu KOLEGIUM MEDIC-a.

Navešćemo najvažnija polja naše ekspertize:

-Bolesti srca i krvnih sudova
-Bolesti organa za varenje
-Bolesti organa za disanje
-Alergologija i imunologija
-Infektivne i tropske bolesti, Virusologija i hepatologija
-Bolesti žlezdanog sistema
-Reumatološke i imunološke bolesti
-Bolesti krvi i hematopoeznog sistema
-Bolesti bubrega i mokraćnog sistema
-Kožne i polne bolesti
-Estetska dermatologija i dermatohirurgija
-Urologija
-Vaskularna hirurgija
-ORL
-Ultrazvučni i Kolor- dopler pregledi na najsavremenijem SIEMENS uredjaju visokih performansi uz upotrebu SIEMENS Syngo/Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.
-Stacionar, intervencije

-Personalizovan ekspertski sistematski pregled osmišljen po potrebama pojedinca, posmatranog u širem medicinskom kontekstu (sa svim njegovim stanjima i bolestima, ličnim i genetskim rizicima), ne samo u okviru njegove starosne i polne grupe.

Oprema i uređaji su alat u rukama kliničara, zato smo opremljeni najsavremenijim dijagnostičkim uredjajima.

OSLANJANJE NA TEHNOLOŠKE INOVACIJE U SAVREMENOJ KLINIČKOJ PRAKSI JE NEOPHODNO, ALI POSVEĆENOST, ZNANJE I ISKUSTVO SU, OD POČETAKA MEDICINE DO DANAS- NEZAMENLJIVI.

Drugačije.

Posmatranje pacijenta u širem medicinskom kontekstu, uzimajući u obzir njegova predhodna zdravstvena stanja i predisponirajuće činioce, svakodnevnim timskim radom Kliničkog Kolegijuma i nedeljnog Kolegijuma za složena stanja, pacijentima obezbedjujemo sveobuhvatnu i visokospecijalizovanu zdravstvenu uslugu.

Naš odnos sa pacijentima je otvoren i ličan, zajedno postavljamo ciljeve i proveravamo rezultate učinjenog. Verujemo da samo pravilno informisan pacijent donosi prave odluke. Informišući pacijenta o svim aspektima njegove bolesti i načinima njene kontrole, posebno smo ponosni na to da je svaki naš pacijent najvažniji činilac u svom lečenju.

BUDITE DEO REŠENJA.

Lično. Precizno. Drugačije.
Vaš KOLEGIUM MEDIC

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav