Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa, koju čini partnerski tim eminentnih lekara sa medjunarodnim iskustvom, posvećenih kliničkom pristupu lečenja pacijenta na osnovu najnovijih naučnih saznanja.

Opremljeni najsavremenijom tehnologijom, lečenje pacijenata sprovodimo po protokolima visokospecijalizovane kliničke prakse multidisciplinarnog tipa, posmatrajući zdravstveni problem pacijenta u širem medicinskom kontekstu.
Naši protokoli dijagnostike, lečenja i prevencije bolesti zasnovani su na najnovijim naučnim saznanjima potkrepljenim kliničkim dokazima, koji su u primeni u vodećim svetskim centrima.
Snažno zastupamo stav da je obaveza lekara stalno praćenje savremenih naučnih saznanja i njihova primena u kliničkoj praksi, kao i da ovakav pristup menja ne samo tok bolesti već i očekivani živorni vek pacijenta.

Kako u višedecenijskoj kliničkoj praksi sa hospitalizovanim pacijentima, tako i u ovoj ekskluzivnoj medicinskoj ustanovi, vodimo se jednim važnim pravilom:

Poznavanje bolesti pacijenta je potreban ali ne i dovoljan uslov za uspešno lečenje. Poznavanje celokupnog zdravstvenog statusa pacijenta neophodno je za menjanje toka bolesti i odabir dugoročne prevencije od neželjenih komplikacija bolesti.

Precizno.

Naši pacijenti znaju da posvećeno radimo na otkrivanju dijagnoze, lečenju, praćenju i prevenciji komplikacija bolesti, u sferi najnovijih naučnih saznanja po medjunarodnim standardima.
Sistem ulaznih kliničkih upitnika kompletnog zdravstvenog statusa kliničke prakse tercijernog nivoa, saradnja izmedju eksperata različitih specijalnosti i multidisciplinarni pristup zdravstvenom problemu, čine jedinstven pristup pacijentu KOLEGIUM MEDIC-a.

Navešćemo najvažnija polja naše ekspertize:

-Bolesti srca i krvnih sudova
-Bolesti organa za varenje
-Bolesti organa za disanje
-Alergologija i imunologija
-Infektivne i tropske bolesti, Virusologija i hepatologija
-Bolesti žlezdanog sistema
-Reumatološke i imunološke bolesti
-Bolesti krvi i hematopoeznog sistema
-Bolesti bubrega i mokraćnog sistema
-Kožne i polne bolesti
-Estetska dermatologija i dermatohirurgija
-Urologija
-Vaskularna hirurgija
-ORL
-Ultrazvučni i Kolor- dopler pregledi na najsavremenijem SIEMENS uredjaju visokih performansi uz upotrebu SIEMENS Syngo/Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.
-Stacionar, intervencije

-Personalizovan ekspertski sistematski pregled osmišljen po potrebama pojedinca, posmatranog u širem medicinskom kontekstu (sa svim njegovim stanjima i bolestima, ličnim i genetskim rizicima), ne samo u okviru njegove starosne i polne grupe.

Oprema i uređaji su alat u rukama kliničara, zato smo opremljeni najsavremenijim i dijagnostičkim uredjajima sa inovativnim rešenjima za visokospecijalizovane i ekspertske preglede.

OSLANJANJE NA TEHNOLOŠKE INOVACIJE U SAVREMENOJ KLINIČKOJ PRAKSI JE NEOPHODNO, ALI POSVEĆENOST, ZNANJE I ISKUSTVO SU, OD POČETAKA MEDICINE DO DANAS- NEZAMENLJIVI.

Drugačije.

Sistem kliničkih upitnika za procenu kompletnog zdravstvenog stanja, koji pacijenti (ako žele), mogu popuniti prilikom bilo kog zakazanog pregleda, jedinstven je po svojoj nameni: rano otkrivanje, pravilno usmeravanje i pravovremeno lečenje pacijenta.
Analiza učinjenih pregleda i kliničkih upitnika svih pacijenata Kolegium Medic-a deo su rada Kliničkog Kolegijuma i Kolegiuma za složena stanja, čije zaključke, ukoliko su od značaja za tok njegovog lečenja, prenosimo i pacijentu.

Naš odnos sa pacijentima je otvoren i ličan, zajedno postavljamo ciljeve i proveravamo rezultate učinjenog. Verujemo da samo pravilno informisan pacijent donosi prave odluke. Informišući pacijenta o svim aspektima njegove bolesti i načinima njene kontrole, posebno smo ponosni na to da je svaki naš pacijent najvažniji činilac u svom lečenju.

POSTANITE DEO REŠENJA

Lično. Precizno. Drugačije.
Vaš KOLEGIUM MEDIC

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.