Lično.

Na Crvenom Krstu, u ulici Sazonova br 72 (bivša Filipa Filipovića), u rezidencijalnom delu Vračara, nalazi se KOLEGIUM MEDIC, do skoro klinika zatvorenog tipa, koju čini tim eminentnih lekara sa medjunarodnim kliničkim iskustvom, posvećenih lečenju pacijenata iz više oblasti medicine.

Opremljeni najsavremenijom tehnologijom, lečenje pacijenata sprovodimo po protokolima sveobuhvatnog lečenja kompletnog zdravstvenog stanja, bez obzira zbog kog problema ste kod nas došli.

Kako u višedecenijskoj kliničkoj praksi sa hospitalizovanim pacijentima, tako i u ovoj ekskluzivnoj medicinskoj ustanovi, nastavljamo da se vodimo jednim pravilom:

Lekar mora da poznaje svog pacijenta.

Precizno.

Sistem ulaznih upitnika zdravstvenog stanja, procena ličnih, genetskih i okupacionih rizika, ciljani intervju i analiza predhodno izvršenih procedura i pregleda i posebno, klinički pregled pacijenta, samo su deo algoritma našeg protokola svakog zakazanog pregleda. Saradnja izmedju eksperata različitih specijalnosti i njihov zajednički doprinos rešenju zdravstvenog problema čini jedinstven pristup pacijentu KOLEGIUM MEDIC-a.

Naši pacijenti znaju da posvećeno radimo na otkrivanju dijagnoze, lečenju i daljem praćenju njihovog zdravstvenog stanja ali i profilaksi od neželjenih dogadjaja u sferi najnovijih naučnih saznanja.

Navešćemo najvažnija polja naše ekspertize:

-Bolesti srca i krvnih sudova
-Bolesti organa za varenje
-Bolesti organa za disanje
-Alergologija i imunologija
-Bolesti žlezdanog sistema
-Reumatološke i imunološke bolesti
-Bolesti krvi i hematopoeznog sistema
-Bolesti bubrega i mokraćnog sistema
-Kožne i polne bolesti
-Urologija
-ORL
-Stacionar
-Intervencije
-Personalizovani sistematski pregledi: pregledi osmišljeni po potrebama pojedinca, ne starosne i polne grupe
-Ultrazvučni i kolor dopler pregledi na SIEMENS ultrazvučnom uredjaju poslednje generacije sa sondama za skeniranje čitavog tela - trenutno najviših tehničkih performansi.

Oprema i uređaji su alat u rukama kliničara, zato smo opremljeni najsavremenijim dijagnostičkim aparatima.
Oslanjanje na tehnološke inovacije u savremenoj kliničkoj praksi je neophodno, ali klinički pregled, iskustvo, znanje i posvećenost su od početaka medicine do danas - nezamenljivi.

Drugačije.

Pacijenti KOLEGIUM MEDIC-a mogu da računaju na stručno i organizaciono usmerenje i podršku daljem lečenju i dijagnostici i izvan naše ustanove i našeg polja ekspertize.

Naši pacijenti znaju.
Saznajte i Vi.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav