Slide Promo

DA LI NEKO BRINE O VAMA?

KOLEGIUM MEDIC je Vaš pouzdan partner u teškim vremenima
Za sve pacijente KOLEGIUM MEDIC-a PROMO period je produžen tokom trajanja pandemije COVID 19.

U želji da pacijenti tokom pandemije COVID-19 dobiju visokospecijalizovanu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu, odlučili smo se za nastavak promotivnog perioda.

KOLEGIUM MEDIC nastavlja i dalje da se bavi lečenjem kompleksnih pacijenata po najvišim standardima savremene kliničke prakse u okviru preporuka SZO i MZRS o prevenciji zaraznih bolesti.

U tom cilju, tokom stvaranja paketa pregleda vodili smo se iskustvom iz kliničke prakse o stanjima koje bismo ranim otkrivanjem mogli uspešnije lečiti, a koja često ostaju neprepoznata. Posebno smo ponosni na naše pakete ultrazvučnih pregleda koji, svaki za sebe, predstavlja mini-sistematski pregled sa ili bez dodatnih specijalističkih pregleda.

 

Napomena: Molimo Vas da, bez obzira na vrstu zakazanog pregleda, sa sobom imate svoju medicinsku dokumentaciju, jer jedino tako možemo ispuniti cilj kome smo u KOLEGIUM MEDIC-u posvećeni: sveobuhvatni, klinički princip lečenja pacijenta.

KOLEGIUM MEDIC,

Vaš partner u teškim vremenima

U osmišljavanju i organizovanju ovih sveobuhvatnih paketa pregleda učestvovali su lekari sledećih specijalnosti: kardiologije, endokrinologije, gastroeneterologije, radiologije, angiologije i vaskularne hirurgije, interne medicine, hematologije, reumatologije, biohemije i mikrobiologije.

PROMO spedijalistički paketi namenjeni su pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti u periodu pandemije COVID19

Paket sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG, EHO color-dopler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

Kako izgleda kardiološki pregled u Kolegium Medic-u i šta podrazumeva pročitajte ovde.

 • PROMO Endokrinološki Paket –  5900 RSD
  Endokrinološki pregled sa ultrazvukom štitaste žlezde, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
  Kako izgleda endokrinološki pregled u Kolegium Medic-u i šta podrazumeva pročitajte ovde.

 

 • PROMO Urološki Paket –  5900 RSD
  Urološki pregled sa ultrazvukom mokraćnog sistema i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
  Kako izgleda urološki pregled u Kolegium Medic-u i šta podrazumeva pročitajte ovde.

 

 • PROMO Nefrološki Paket – 5900 RSD
  Prregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
  Kako izgleda nefrološki pregled u Kolegium Medic-u i šta podrazumeva pročitajte ovde.

 

 • PROMO Ekspertski Kardiološki Paket – 8500 RSD 
  Ekspertski kardiološki pregled, EKG, ekspertski EHO kolor-dopler srca, analiza dukomentacije, zaključak, terapija.
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika.Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS. Pregled je namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i stanja više bolesti kao i proceni o neophodnosti i vrsti invazivne dijagnostike ili endovaskularnog i hirurškog lečenja.


NAPOMENA: PROMO paketi rezervišu se unapred (5-7 dana), do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra.

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2

 • PREVENT 1 – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD Novo!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte, mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

PREVENT1 sastoji od kompletnog pregleda svih struktura abdomena i pregleda mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija- pregled na kile-hernije. Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom ili već postavljenom dijagnozom hernijacije trbušnog zida ili prepona.

 • PREVENT 2 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
PREVENT 2 paket sadrži: kompletan pregled svih struktura abdomena, ultrazvučni pregled štitaste žlezde i pregled mekih tkiva vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj gastroenterohepatološki, urološki, nefrološki, hematopoezni i endokrini status uz kolor-dopler aorte.

 • PREVENT 3 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
PREVENT 3  se sastoji od kompletnog ultrazvučnog pregleda svih struktura abdomena, dojki i limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

 • PREVENT 4 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte, hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije;

Sastoji se od kompletnog pregleda svih struktura abdomena, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata uključujuči pljuvačne žlezde i limfne žlezde, pregleda na kile prednjeg trbušnog zida i preponske regije

 • PREVENT 5 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
PREVENT 5 je paket najtraženijih ultrazvučnih pregleda kod žena i namenjen najvažnijim žlezdama (dojkama i štitnjači) i mekim tkivima- vrat i pljuvačne žlezde, limfne žlezde pazušnih jama (aksila), prednji trbušni zid i prepona (pregled na kile). Namenjen je ženama (i muškarcima sa ginekomastijom) i za ovaj pregled nije potrebna priprema.

 • PREVENT 6 – 7900 RSD (PROMO)  9900 RSD Novo!

Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
PREVENT 6 je ekstenzivni paket najtraženijih pregleda za one koji žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa (štitasta žlezda), po najvišim standardima obave detaljan pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je ženam, posebno ukoliko imaju metaboličke poremećaje i porodično opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti.

        UTRAZVUČNI PAKETI SA LABORATORIJSKIM PANELOM:

 • Svaki od PREVENT paketa pregleda uz INTER-LAB paket dobija GRATIS konsultaciju interniste sa zaključkom.
 • SISTEMATSKI 1 – 8500 RSD (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 1+ INTER-LAB +  GRATIS konsultacija nterniste
 • SISTEMATSKI 2 – 9500 RSD  (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 2 + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste
 • SISTEMATSKI 3 – 9500 RSD  (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 3 + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste
 • SISTEMATSKI 4 – 10500 RSD  (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 4 + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste
 • SISTEMATSKI 5 – 10500 RSD  (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 5 + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste
 • SISTEMATSKI 6 – 11500 RSD  (PROMO) Novo!
  Paket sadrži: PREVENT 6 + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste

Napomena:
Laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske i kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, u Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Za grupne sistematske pakete i posetu terenske službe na radnom mestu pacijenata potrebna je najava 2 dana unapred.

 • KM EXPERT-CLINICAL/PREVENT + EKSPERT-LAB panel12500 RSD

Ekspertski klinički pregled interniste kreiran po kliničkom ili preventivnom modelu, u zavisnosti od potreba pacijenta, može biti:

KM EXPERT-CLINICAL SISTEMATSKI –  ulazni pregled za detaljnu kliničku evaluaciju kompleksnih stanja i stanja više bolesti.

 KM EXPERT-PREVENT SISTEMATSKI – ulazni pregled za Personalizovan sistematski pregled, kreiran za pojedinca u odnosu na njegove lične, genetske i okupacione rizike.

Detaljan opis pročitajte u odeljku: Usluge- Interna medicina.

VASKULAR 1 SISTEMATSKI –  8200 RSD  (PROMO) Novo!

2 KOLOR DOPLER-a krvnih sudova (CDS krvnih sudova vrata, kolor dopler abd. aorte) + INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste

VASKULAR 2 SISTEMATSKI –  8200 RSD  (PROMO) Novo!

2 KOLOR DOPLER-a krvnih sudova (Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstemiteta i abdominalne aorte)+ INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste

VASKULARNI STATUS SISTEMATSKI – 11800 RSD  (PROMO) Novo!

4 KOLOR-DOPLER-a (kolor dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta, donjih ekstremiteta, abdominalne aorte i CDS krvnih sudova vrata)+ INTER-LAB + GRATIS konsultacija interniste

LABORATORIJSKI PANELI

 • INTER-LAB – 2300 din
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 din
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-LAB – 4200 din
  prošireni panel za štitastu žlezdu
  FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 din
  PSA, FreePSA

Napomena:
Laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske i kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, u Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Za grupne sistematske pakete i posetu terenske službe na radnom mestu pacijenata potrebna je najava 2 dana unapred.