DA LI NEKO BRINE O VAMA?
Zašto to ne biste bili Vi?

Prevencija je medicinska oblast razlicitih specijalnosti posvećenih sprečavanju bolesti, otkrivanju bolesti u ranim fazama i čiji je cilj produženje životnog veka i postizanje maksimalnog kvaliteta života.

Visoko-specifična prevencija – Personalizovani sistematski pregled -osmišljena za pojedinca je vid personalizovane prevencije u okviru koga se vrši ispitivanje kompletnog zdravstvenog statusa pacijenta u odnosu na detektovane rizike.

Uočavanjem i analiziranjem ličnih i porodičnih rizika za oboljevanje, uzimajući u obzir i druge individualne parametre, tragamo za ranim znacima bolesti, procenjujemo optimalni trenutak lečenja i planiramo kontinuiranu brigu i terapijski pristup za dugoročni cilj: maksimalni kvalitet života i produžen životni vek.

Sistematski pregledi mogu biti i  opšteg tipa prema najčešćim bolestima muškarca i žene ili u odredjenim životnim dobima i sastoji se od preventivnih paketa koji daju širi klinički uvid u brojne aspekte zdravlja u celini.

Personalizovani sistematski pregled deo je naše ponude od samih početaka Klinike KOLEGIUM MEDIC i o njemu možete saznati više u odeljku našeg zdravstvenog Bloga Simptomi i bolesti, na sledećem linku: Zašto PERSONALIZOVANI SISTEMATSKI PREGLED?

Sa nama ste deo rešenja.

Lično. Precizno. Drugačije.

Vaš KOLEGIUM MEDIC

U osmišljavanju promotivnih pregleda učestvovali su lekari sledećih specijalnosti: kardiologije, endokrinologije, gastroeneterologije, radiologije, angiologije i vaskularne hirurgije, interne medicine, dermatovenerologije i urologije.

PREVENTIVNI PROMO PAKETI: 

Dostupni u PROMO terminima

PAKETI SA PREGLEDOM SPECIJALISTE:

 • PROMO KARDIOLOŠKI PAKET* 6500 11400 RSD
 • EHO color-dopler srca,
 • kardiološki pregled sa EKG-om, zaključak i mišljenje
 • PROMO ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 10000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde,
 • Endokrinološki pregled, zaključak i mišljenje
 • PROMO UROLOŠKI PAKET  6500 10400 RSD
 • Ultrazvuk uro-trakta i prostate i
 • Urološki pregled za zaključkom i mišljenjem
 • PROMO UROLOŠKI PAKET+   8500 10400 RSD
 • Ultrazvuk uro-trakta i prostate i
 • Ultrazvuk testisa
 • Urološki pregled za zaključkom i mišljenjem
 • PROMO DERMATOLOŠKI PAKET – 5900 7900 RSD
 • Dermoskopija/melanoskopija do 10 promena
 • Pregled dermatovenerologa sa zaključkom i mišljenjem
 • PROMO DERMATOLOŠKI PAKET+ – 7900 12900 RSD
 • Dermoskopija/melanoskopija do 20 promena,
 • Pregled dermatovenerologa, zaključak i mišljenje
 • PAKETI ULTRAZVUKA: 
 • PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta i prostate
 • PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za muškarce:
 • UZ štitaste žlezde, Abdomena i male karlice, Bubrega, uro trakta, Prostate, Mekih tkiva obe prepone i trbušnog zida
 • PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
 • CDS krvnih sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena, male karlice, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva obe prepone i  trbušnog zida
 • UZ testisa
 • PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega i uro trakta 
 • PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
 • PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrining za žene:
 • CDS kolor dopler krvnih sudova vrata
 • CDS kolor dopler abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, obe prepone i trbušnog zida
 • UZ dojki i pazušnih jama 
 •  
 • PAKETI KOLOR DOPLERA:         
 • VASKULAR 1-11500  20000 RSD
 • Osnovni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti k. sudova :
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR 2 – 14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova: 
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • CDS k. sudova stomaka – portolijenalni sistem 
 • CDS k. sudova bubrega – renalnih arterija

SISTEMATSKI PREGLEDI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA:

Napomena: zakazivanje se vrši od 5 do 10 dana unapred

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET- 9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi vrata;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I 
 • Klinički upitnik II 
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • PREMIUM SISTEMATSKI PAKET + KOLOR DOPLER K.S. VRATA –12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU – 15900 RSD 

Napomena:
PROMO paketi i pregledi se zakazuju u dostupnim PROMO terminima putem kontakt forme sajta ili pozivom na brojeve KM Call Centra.