KOLEGIUM MEDIC je grupa specijalista i subspecijalista Interne medicine i  konsultantskih specijalnosti, udruženih u zajednički partnerski poduhvat lečenja po kliničkom modelu, uz redovno organizovanje zajedničkih Kolegijuma, radi sagledavanja pacijenta iz više uglova različitih specijalnosti.

Primenom najsavremenijih važećih protokola dijagnostike i lečenja i uz podršku tehnologije po najvišim standardima, naš cilj je da pacijenti dobiju nestandardnu, visoko specijalizovanu ali pre svega sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu.

U tom cilju, sve pacijente KOLEGIUM MEDIC-a podsećamo da sa sobom imaju svoju medicinsku dokumentaciju, bez obzira na vrstu zakazanog pregleda.

Hvala!

Interna medicina - Kolegium Medic
Kardiologija - Kolegium Medic
Radiologija - Kolegium Medic
Endokrinologija - Kolegium Medic
Dermatologija - Kolegium Medic
Gastroenterologija - Kolegium Medic
Nefrologija - Kolegium Medic
Urologija - Kolegium Medic
Pulmologija - Kolegium Medic
Alergologija - Kolegium Medic
Hematologija - Kolegium Medic
Reumatologija - Kolegium Medic
Neurologija - Kolegium Medic
ORL - Kolegium Medic
Hirurgija - Kolegium Medic
Fizikalna medicina - Kolegium Medic
Stacionar - Kolegium Medic

Naši pacijenti znaju,
vreme je da saznate i Vi.

Lično.
Precizno.
Drugačije.