Pogledajte cene usluga

Ova najsveobuhvatnija i najizazovnija oblast medicine bavi se lečenjem hroničnih i akutnih bolesti unutrašnjih organa (srca, pluća, jetre, creva, mokraćnog, krvnog sistema i krvotoka), sagledavajući medjusobne uticaje usled složene povezanosti njihovih funkcija.

U Nemačkoj u XVIII veku postaje zvaničan naziv u nomenklaturi medicinskih specijalizacija i u tom obliku se koristi i danas.

U savremenoj medicini, internista bira polje ekspertize kojim će se bliže baviti ali i dalje u sklopu svih bolesti posmatra celokupan organizam, leči celog pacijenta a ne samo bolest.

KM EKSPERTSKI INTERNISTIČKI PREGLEDI: 

KOLEGIUM MEDIC Ekspertski internistički pregled je jedinstven, visokospecijalizovan i sveobuhvatni pregled pacijenta po KM protokolu, kliničkog ili preventivnog tipa.

  •  KM EXPERT CLINICAL je ekspertski kinički pregled, najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja kompletan pregled pacijenta koji se preduzima radi odabira optimalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod kompleksnog pacijenta, složenih i nejasnih stanja.

Pročitajte više o temi Klinički Internistički pregled

  • KM EXPERT PREVENT je kompletan preventivni godišnji pregled namenjen ranoj prevenciji i profilaksi pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja. Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. Namenjen je pacijentima koji žele visokospecifični sistematski pregled planiran po sopstvenim ličnim, genetskim i okupacionim rizicima.

Pročitajte više o temi: Personalizovani sistematski pregled

KM Ekspertski internistički pregled, bilo da je kliničkog ili preventivnog tipa, detaljan je i sveobuhvatan pregled pacijenta po posebnom KM protokolu visokospecifičnog kliničkog pristupa. Priprema za pregled i medicinska dokumentacija za ovaj pregled su obavezni.

KM Protokol se sastoji od:

KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti

KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika

Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta

Ciljani prošireni intervju sa utvrdjenim sledom pitanja

Kompletan pregled pacijenta po KM protokolu, osnovni opis:

Fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, EKG (12 channel), drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse.

Preliminarni KM zaključak, plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, usmeravanje i praćenje toka dijagnostike, zaključak.