Pogledajte cene usluga

Ova najsveobuhvatnija i najizazovnija oblast medicine bavi se lečenjem hroničnih i akutnih bolesti unutrašnjih organa (srca, pluća, jetre, creva, mokraćnog, krvnog sistema i krvotoka), sagledavajući medjusobne uticaje usled složene povezanosti njihovih funkcija.

U Nemačkoj u XVIII veku postaje zvaničan naziv u nomenklaturi medicinskih specijalizacija i u tom obliku se koristi i danas.

U savremenoj medicini, internista bira polje ekspertize kojim će se bliže baviti ali i dalje u sklopu svih bolesti posmatra celokupan organizam, leči celog pacijenta a ne samo bolest.

Klinički pregled interniste je najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja sveobuhvatni pregled pacijenta koji se preduzima na prijemu u ustanovu tercijernog nivoa radi ispitivanja i preduzimanja odgovarajućeg kursa lečenja, posebno kod složenih i nejasnih stanja.

KOLEGIUM MEDIC ima dva protokola za Ekspertski internistički pregled:

  1. Ekspertski klinički internistički pregled – Klinički pregled kojim počinjemo ispitivanje kompleksnih stanja i stanja više bolesti.
  2. Preventivni ekspertski internistički pregled– ovim pregledom se započinje godišnji Personalizovani sistematski pregled za pojedinca.

Ekspertski internistički pregled, bilo da je kliničkog ili preventivnog tipa, detaljan je i sveobuhvatan pregled pacijenta po posebnom protokolu visoko specifičnog kliničkog pristupa. Priprema za pregled i medicinska dokumentacija za ovaj pregled su obavezni. Pacijent je pripremljen za pregled po ranije utvrdjenim smernicama. Protokol pregleda je sledeći:

KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti

KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika

Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta

Ciljani prošireni intervju sa utvrdjenim sledom pitanja

Kompletan pregled pacijenta po protokolu KM, osnovni opis:

Palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, fizikalni pregled abdominalnih organa i lokomotornog sistema, manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija itd.

Plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, zaključak