Pogledajte cene usluga

Nefrologija je grana interne medicine koja se bavi lečenjem bolesti bubrega i mokraćnog sistema.

Uloga bubrega je da se u njima krv pročišćava od otpadnih produkata metabolizma i na taj način stvara mokraća (urin) koju je potrebno odstraniti putem mokraćnog sistema. Slabljenje ove funkcije dovodi do porasta krvnog pritiska ali i bolesti krvnih sudova. Sa druge strane, bolesti krvnih sudova- povišen krvni pritisak kao i šećerna bolest dovode do oštećenja bubrega čime se ulazi u “circulus vitiosus” ili začaran krug bolesti koje jedna drugu pogoršavaju.

Bolesti bubrega teku gotovo bez simptoma, mogu biti veoma ozbiljne i često se bolesnici javljaju kasno lekaru. Veliki broj pacijenata na dijalizi prvi put se javio lekaru u poodmaklim stadijumima bolesti- hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.

Nefrologija - Kolegium Medic

Kontrole nefrologa za bolesnike sa hipertenzijom i dijabetesom, po svim vodičima kliničke prakse, su obavezne jednom godišnje.
Urinoinfekcije, autoimune i upalne bolesti bubrega (glomerulonefritisi, pijelonefritisi), kamen u bubregu, taloženje soli u rata u mokraći sa otocima zglobova, ciste i tumori bubrega i bubrežna insuficijencija samo su deo patologije koje su predmet izučavanja nefrologije.

Koji su simptomi bubrežnih bolesti?

  • Bol u slabinama
  • Otoci
  • Otežano mokrenje
  • Tegobe pri mokrenju
  • Promena u boji i mirisu mokraće
  • Poremećaji u nalazima urina bez simptoma
  • Poremećaj elektrolita u krvi
  • Anemija
  • Hipertenzija
  • Dijabetes

Kako izgleda pregled nefrologa?

Posle detaljno uzete anamneze o počecima bolesti i njenom toku, uporedjivanja laboratorijskih i kliničkih nalaza krvi, urina i drugih specijalističkih nalaza obavlja se klinički pregled koji može biti dopunjen dodatnim laboratorijskim nalazima krvi i urina, ultrazvučnim pregledima i ostalim pregledima specifičnim za nadjeno stanje.

Nefrolog uzima učešće u korekciji terapije drugih specijalnosti u cilju izbegavanja toksičnog efekta na bubrege.

Konsultacija nefrologa kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega neophodna je pri uvodjenju novih lekova od strane drugih specijalnosti.