Pogledajte cene usluga

Neurologija je specijalistička grana medicine, njeno poreklo vodi iz interne medicine, u bliskom je odnosu sa psihijatrijom i neurohirurgijom.
Bavi se poremećajima nervnog sistema- mozga, nerava, kičmene moždine i cirkulacije pomenutih struktura.

Neurologija - Kolegium Medic

Koji su najčešći simptomi neuroloških bolesti ?

 • Glavobolja, cele ili jedne polovine glave, bolovi u predelu lica sa ili bez mučnine i poremećaja vida
 • Vrtoglavica, nesvestica, sa ili bez gubitka svesti
 • Poremećaji hoda, nestabilnost i zanošenje pri hodu
 • Grčevi, slabost, trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje ruke, noge ili jedne strane tela ili čitavog tela
 • Poremećaji govora, gutanja, čula mirisa
 • Zujanje u ušima
 • Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, pad kapka
 • Otežani pokreti svih ekstremiteta
 • Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
 • Poremećaji spavanja, nesanica
 • Zaboravnost, prolazna ili stalna
 • Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje
 • Bolovi u mišićima, drhtanje mišića, atrofija mišića
 • Poremećaji refleksa mokrenja ili pražnjenja ukoliko su isključeni drugi uzroci.
 • Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

Koje bolesti leči Neurolog?

Najčšće bolesti u svakodnevnoj kliničkoj praksi su:

 • Migrena-sve vrste glavobolja
 • Vrtoglavica
 • Diabetička polineuropatija
 • Lumbalni sindrom ( Lumboishialgia)
 • Multipla skleroza
 • Parkinsonizam/Parkinsonova bolest
 • Miastenia gravis
 • Mijelitisi
 • Belova paraliza
 • Alchajmerova bolest
 • Epilepsija
 • Moždani udar
 • Ostale cerebrovaskularni bolesti

Kako izgleda neurološki pregled?

Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o tegobama, analizu medicinske dokumentacije, procenu psihičkih funkcija, pregled kranijalnih (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta.

Pregled je bezbolan i neškodljiv.

Neurološki pregled - Kolegium Medic

Mogu biti potrebne dopunske dijagnističke procedure u smislu daljeg ispitivanja krvotoka, električnih impulsa ili morfologije tkiva:
Color dopler krvnih sudova vrata ( CDS)
Transkranijalni dopler krvnih sudova mozga (TCD)
EMNG ( Elektromioneurografija)
EEG ( Elektroencephalografija)
CT/ NMR mozga/kičmene moždine sa ili bez angiografije.