KONSULTATIVNI PREGLEDI

NEUROLOGIJA:

 • PREGLED NEUROLOGA – 4900 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 RSD 5500 RSD
 • TCD – TRANSKRANIJALNI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA – 6900 RSD
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • Pregled na zahtev
 • KOKTEL C+L – 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (lumbalni sy, radikulopatija, diskopatija vratnog i ramenog pojasa)
 • KOKTEL VASKULAR-PRO – 8000 RSD
 • Vaskularni infuzioni koktel za pacijente sa akutnim cerebrovaskularnim poremećajem
 • KUĆNA POSETA NEUROLOGA – 12000 – 15000 RSD
 • cena zavisi od zone grada
 • za vangradska područja: pozvati
 • Sestrinski dodatak za kućno lečenje- 3400 RSD 
 • na cenu usluge
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija)- 2500 RSD

NEUROPSIHIJATRIJA:

 • PREGLED NEUROPSIHIJATRA – 5900 RSD
 • PRVI PREGLED PSIHOTERAPEUTA – 5900 RSD
 • kompletan prvi pregled psihijatra – psihoterapeuta
 • PSIHOTERAPIJA – 4900 RSD

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest