Slide Cenovnik
 • KM EXPERT CLINICAL – 6900 RSD (PROMO) 12000 RSD.

 Predstavlja kompletan prvi internistički pregled  pacijenta sa zaključkom o daljem dijagnostičkom i terapijskom postupanju po KM kliničkom protokolu pregleda.

 • KM EXPERT PREVENT –  6900 RSD (PROMO)  12000 RSD

Ekspertski preventivni internistički pregled pacijenta sa nepoznatim ili utvrdjenim povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja, po KM preventivnom protokolu pregleda.

Ovaj ekspertski intenistički pregled namenjen evaluaciji zdravstvenog stanja i rizika je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled.

 • Pregled/konsultacija specijaliste interne medicine – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD

Kontrola hroničnih stanja pacijenta, korigovanje terapije, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak

PAKETI INTERNA MEDICINA:

 • Pregled/konsultacija specijaliste interne medicine + (1 od sledećih pregleda):

+ Kolor-dopler krvnih sudova vrata 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova nogu  – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kolor-dopler abdominalne aorte – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kompletan ultrazvuk abdomena – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD


MEDICINSKA NUTRITIVNA DIJETOTERAPIJA: 

U okviru internističke kliničke prakse bavimo se poremećajima u ishrani i kontrolom telesne težine pacijenta na savremen i individualan način. Gojaznost, poremećaji metaboličkog statusa i njihov uticaj na zdravstveno stanje pacijenta i posebno u odnosu na rizike koje pacijent sa sobom nosi, predmet su izučavanja  medicinske nutritivne dijetoterapije i kod nas se ovim problemima bave isključivo subspecijalisti dijetoterapije.

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 18000RSD

Sadrži: Prvi pregled subspecijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled subspecijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…). Svrha ovog pregleda je podrška lečenju ciljanog akutnog ili hroničnog stanja sa savetovanjem o ishrani pacijenta. 

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD

VISOKOSPECIJALIZOVANI KM-INFUZIONI RASTVORI:

 • Infuzioni koktel 1 – IMUNO-VITAL –  6000 RSD
  Indikacije: akutne ili učestale infekcije virusne, bakterijske ili gljivične etiologije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, dugogodišnja veganska/vegetarijanska ishrana, kod mentalne i fizičke iscrpljenosti, višednevne dijareje i povraćanja 
 • Infuzioni koktel 2 REKONVALESCENS – 7000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova, oporavak nakon većih hirurških intervencija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase, virusne infekcije kod obolelih od autoimunih i malignih bolesti, srčane ili bubrežne slabosti ili pacijenata sa narušenom funkcijom jetre
 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, gangrena stopala, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)

Paket u okviru PROMO akcije tokom trajajanja pandemije COVID19, namenjen pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti kardio-vaskularnog sistema. Paket sadrži: Pregled  kardiologa, EKG sa očitavanjem zapisa, EHO color-dopler srca, zaključak i mišljenje kardiologa

NAPOMENA: KARDIOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, u dostupnim promotivnim terminima

 • Pregled kardiologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD  
 • EHO color-dopler ultrazvuk srca – 4900 RSD  5900 RSD       
 • KARDIOLOŠKI PAKET –  7800 RSD (PROMO)   11400 RSD  

Kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: Pregled spec. interne medicine- subspec. kardiologije, 12 channel-EKG, EHO color-doppler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje kardiologa

 • Kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500RSD  
 • Ekspertski kardiološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD  
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i za ekspertsku procenu pre ili posle endovaskularnog i hirurškog lečenja.
 • Ekspertski EHO kolor-dopler srca – 5900 RSD  6900RSD  

Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja

 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET – 8500 RSD (PROMO) 13800RSD  

Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i pre i nakon endovaskularnog i hirurškog lečenja.

Paket sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG i Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje

 • Ekspertska kontrola kardiologa  (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4500RSD  
 • EKG-12-channel – 500 RSD  800 RSD
 • 24h T/A monitoring – Holter arterijskog pritiska – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD  
 • 24h EKG monitoring 12-channel – Holter EKG-a – 5900 RSD (PROMO)  6900RSD 

PREPORUČENI KOLOR DOPLER PREGLEDI KRVNIH SUDOVA (KARDIOLOGIJA):

Otkrivanje/praćenje bolesti krvnih sudova kod pacijenata sa višegodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, anginom pectoris, nakon infarkta srca i moždanog udara kao i pacijenata koji imaju grčeve u nogama tokom hoda ili ranu na nozi koja ne zarasta:

 • VASKULAR PROMO 1 –  6900 RSD (PROMO paket)  10800RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata + Kolor-dopler Abdominalne Aorte

 • VASKULAR PROMO 2 6900 RSD (PROMO paket)  10800RSD  

Kolor-dopler krvnih sudova nogu + Kolor dopler abdominalne aorte.

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket) 17700 RSD 

Veliki vaskularni skrining:

 Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV) + Kolor-dopler krvnih sudova nogu+ Kolor-dopler abdominalne aorte.

 • Konsultacija specijaliste za bolesti krvnih sudova – 3900 RSD   4900RSD  

Konsultacija specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema. Preporučuje se kod dugogodišnjih hipertoničara, pušača, dijabetičara, pacijenata na dijalizi, srodnika 1. reda obolelih od aneurizme trbušne aorte, venskih i limfnih poremećaja i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda krvnih sudova.

OSTALI KONSULTATIVNI PREGLEDI:

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 18000 RSD

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes, insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…). Cilj ovog pregleda je je podrška lečenju ciljanog akutnog ili hroničnog stanja i savetovanje o ishrani pacijenta.

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD

Paket u okviru PROMO akcije tokom trajajanja pandemije COVID19, namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti endokrinog  sistema. Paket sadrži: Pregled/konsultacija endokrinologa, ultrazvuk štitaste žlezde, zaključak i terapiju

NAPOMENA: Endokrinološki PROMO paket rezerviše se unapred, u dostupnim terminima, preko kontakt forme sajta ili pozivom na brojeve CallCentra

 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Opšti endokrinološki prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenta kod koga je postavljena sumnja na bolest endokrinog sistema na osnovu laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza i mišljenja drugih specijalnosti.

 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa za dijabetes – 4500 RSD (PROMO)   5500 RSD  

Prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenata sa poremećajem glikoregulacije, primena savremenih modela lečenja, savetovalište za dijabetes

 • Pregled/konsultacija interniste – endokrinologa za štitastu i paraštitaste žlezde – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana za pacijente koji boluju od sledečih bolesti i stanja:Hipotireoidizam i hipertireoidizam, Hašimoto tireoiditis, Hiperparatireoidizam, Hipovitaminoza D

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD 
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET 7800 RSD (PROMO)    10000 RSD  
  Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa, ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak i terapija
 • Kontrolni endokrinološki pregled (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Zaključak endokrinologa za opštu anesteziju – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD Novo!
 • Ekspertski pregled endokrinologa – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana je pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika. Preporučuje se kod pacijenata sa složenim poremećajima funkcije endokrinog sistema, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom, predijabetesom
 • Ekspertski ultrazvuk štitaste i paraštitastih žl. – 4500RSD (PROMO)  55000 RSD
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 RSD (PROMO)  12000 RSD  
  Ekspertski prvi pregled endokrinologa ili kontrola nakon 30 dana, sa ekspertskim ultrazvukom štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak, terapija, savetovanje

Preporučuje se kod složenih endokrinoloških stanja sa nezadovoljavajućom kontrolom, kod naslednih bolesti i složenih sindroma, prilikom donošenja odluke o hirurškom lečenju.

 • Ekspertska kontrola endokrinologa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 5500 RSD

MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA- DIJETOTERAPIJA:

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 18000 RSD

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…). Cilj ovog pregleda je podrška kečenju ciljanog akutnog ili hroničnog stanja ili bolesti i savetovanje pacijenta o ishrani. 

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD

PREPORUČENI KOLOR DOPLER PREGLEDI KRVNIH SUDOVA (ENDOKRINOLOGIJA):

Otkrivanje/praćenje bolesti krvnih sudova kod dugogodišnjih dijabetičara, metaboličkih poremećaja, hiperlipidemije, pacijenata na dijalizi, srodnika sa aneurizmom trbušne aorte, pacijenta sa grčevima u nogama tokom hoda i ranom na nozi koja ne zarasta

 • VASKULAR PROMO 1-  6900 RSD (PROMO paket)   10800 RSD   

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vetebralnih arterija), Kolor-dopler Abdominalne Aorte

 • VASKULAR PROMO 2 6900 RSD (PROMO paket)  10800 RSD  

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (vena i arterija), Kolor dopler abdominalne aorte

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket) 17700 RSD   

Veliki vaskularni skrining:

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu (vena i arterija), Kolor-dopler abdominalne aorte.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova  – 3900 RSD (PROMO)  4900RSD

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod pacijenata sa dijabetesom, hipertenzijom, metaboličkim sindromom, hiperlipidemijom, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda.

 • Pregled/konsultacija interniste-gastroenterologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD

Prvi pregled/konsultacija specijaliste ili kontrola nakon 30 dana, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

 • Kontrola interniste-gastroenterologa (do 30 dana) – 3600RSD (PROMO)  4500RSD
 • Ekspertski pregled  gastroenterologa- 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled/konsultacija ili kontrola nakon 30 dana gastroenterologa- eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, preporučuje se kod složenih hroničnih i nejasnih akutnih i hroničnih bolesti, kompleksnih stanja više bolesti, u toku praćenja imunološke terapije i proceni toka hronične bolesti ili odluke o neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola gastroenterologa (do 30 dana)- 3900 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Ekspertska konsultacija za kolonoskopiju – 3900 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Ultrazvuk abdomena i male kralice – 4500 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Kompletan klinički ultrazvuk svih struktura abdomena obuhvata: Ultrazvuk abdomena- jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, slezine,retroperitoalnog prostora, male karlice, bubrega, i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate i kolor-dopler abdominalne aorte.
 • PROMO ULTRAZVUČNI PAKETI SA ULTRAZVUKOM ABDOMENA:  Novo!

Ovi sveobuhvatni paketi ultrazvučnih pregleda u formi mini-sistematskih pregleda podzajedničkim nazivom PREVENT, kreirani za oba pola i sve uzraste, preventivnog su ili kliničkog karaktera i deo su naše promotivne akcije tokom pandemije COVID19     PREVENT PAKETI- saznaj više

 • Kolor-dopler vena stomaka + kolor-dopler abdominalne aorte – 6900 RSD (PROMO) 9800RSD
 • Gastroskopija – 14000 RSD (PROMO) 16500 RSD
 • Kolonoskopija – 16500 RSD (PROMO) 18800 RSD
 • Analgosedacija – 8500 RSD (PROMO)  12000RSD
 • Rekto-sigmoidoskopija (kratka kolonoskopija) – 9500 RSD 12000RSD
 • Polipektomija tokom endoskopije – 10000 RSD (PROMO) 12000RSD
 • Uzimanje biopsije sluznice – 1000 RSD (PROMO) 1500RSD
 • PH endoskopskog uzorka – 3400 RSD (PROMO) 4000RSD

KONSULTATIVNI PREGLEDI – DIJETOTERAPIJA: 

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 14000RSD

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, inflamatorne bolesti creva, giht, ulcus, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije, infektivne bolesti…)

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski pregled interniste-hematologa – 5500 RSD (PROMO) 6500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola interniste-hematologa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 5500 RSD
 • Ekspertski pregled Trombofilije- 5900 RSD (PROMO) 6900 RSD (Doc dr Mirjana Mitrović)
 • Ekspertska kontrola Trombofilije (do 2 meseca) – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD

PROMO NEFROLOŠKI PAKET5900 RSD (PROMO) 7800 RSD

Paket sadrži: Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate, zaključak i terapija

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti bubrega i mokraćnog sistema, deo je akcije KOLEGIUM MEDIC tokom pamdemije COVID19

 

NAPOMENA: Nefrrološki PROMO paket rezerviše se unapred, u dostupnim terminima, preko kontakt forme sajta ili pozivom na brojeve CallCentra

 • Pregled interniste – nefrologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled nefrologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Nefrološki paket – 7800 RSD (PROMO)  9400RSD
  Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike, zaključak, terapija
 • Kontrola nefrologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Godišnja nefrološka kontrola dijabetesa – 4300 RSD (PROMO)  5300RSD
 • Ekspertski nefrološki pregled – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertska nefrološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Ekspertski nefrološki paket 1- 8500 RSD (PROMO)  10400RSD

Ekspertski nefrološki prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana, sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapija. Preporučuje se u složenim stanjima, nejasnim akutnim i hroničnim stanjima, naslednim i imunološkim i metaboličkim bolestima, kod pogoršanja hronične bolesti duge evolucije radi procene drugih modaliteta lečenja (dijaliza, transplantacija ESWL)

 • Ekspertski nefrološki paket 2 – 10400 RSD (PROMO)  13900RS

Ekspertski nefrološki pregled + kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate –  3900 RSD (PROMO) 
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice- 4500 RSD (PROMO) 7800RSD

Kompletan ultrazvuk stomaka :jetre, žučne kese i žučnih puteva, slezine, retroperitonealnog prostora, poda karlice, bubrega, nadbubrežnih žlezdi, mokraćnog sistema, mokr. bešike i kolor dopler aorte.

 • Kolor dopler bubrežnih arterija i abdominalne aorte- 5900 RSD (PROMO)  7800RSD

Visoko-specijalizovani kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) arterija bubrega – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka uz kolor-dopler aorte i njenih grana

PULMOLOGIJA:

 • Pregled spec. pulmologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD
 • Kontrola spec. pulmologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Spirometrija – 2500 RSD  3500RSD
 • Bronhodilatatorni test sa ventolinom – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Polisomnografija – 12 000 RSD (PROMO) 14000RSD

Sadrži: monitoring uredjaja i očitavanje rezultata ispitivanja nakon monitoringa –Sleep apnea testing  (dr sc. med Dobrivoje Novković)

 • Ekspertski pregled spec.pulmologije/pneumoftiziologije – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične ili akutne bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola spec. pulmologije/pneumoftiziologije (do 30 dana) – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Ekspertski pregled spec.pulmologije/pneumoftiziologije sa spirometrijom- 6500 RSD (PROMO) 8500RSD  Novo!
 • Ekspertska kontrola spec. pulmologije/pneumoftiziologije sa spirometrijom (do 30 dana) – 5900 RSD (PROMO) 7500RSD

INFEKTIVNE BOLESTI/ VIRUSOLOGIJA/ HEPATOLOGIJA

 • Ekspertski pregled infektologa/ virusologa/ hepatologa – 5500 RSD  6500RSD

Pregled eksperta za infektivne i tropske bolesti, virusologa, eksperta za hepatitis i hepatologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Ekspertska kontrola infektologa/ virusologa/ hepatologa (do 30 dana) – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD

ALERGOLOGIJA:

 • Ekspertski pregled alergologa-internista/dermatolog – 5500 RSD (PROMO)   6500RSD
 • Kontrola alergologa-internista/dermatolog  (do 30 dana) – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD
 • Alergološki test krvi na inhalacione alergene (30 alergena) – 5500 RSD 
 • Alergološki test krvi na nutritivne alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • SLIT kontrola (za sublingvalnu alergen specifičnu imunoterapiju) – 3900 RSD

NAPOMENA: Kolor dopler pregledi krvnih sudova u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi i pored samog kolor- doplera sadrže pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova sa kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom. Izvode se od strane eksperata za krvne sudove po KM protokolu uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) sadrži: visokospecijalizovani kolor-dopler površnih i dubokih vena i arterija obe noge i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, klinički zaključak i terapiju.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija obe ruke, klinički zaključak i terapiju

Kompletan kolor-dopler  magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV)  sardži kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa detekcijom stenoze (suženja) i preciznom procenom protoka kroz magistralne vratne arterije, klinički zaključak i terapiju.

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana za abdominalne organe. Omogućava periodično praćenje rasta aneurizme aorte, preoručen je skrining za srodnike I reda pacijenata sa aneurizmom aorte,pacijenata  sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života.

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze i za vreme lečenja tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, namenjen kontroli trombotskog procesa tokom primenjene terapije i korekciji antikoagulantne terapije. 

 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Indikovan za pacijente sa neurološkom simptomatologijom: vrtoglavice, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica i tela, u Parkinsonovoj bolesti, migreni, kod sumnje na ishemijske i degenerativne promene mozga, CVI, RIND, TIA

 • Kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 5900 RSD (PROMO)  7800 RSD 

Indikovan za pacijente sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka uz kolor dopler aorte i njenih grana

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga i predhodi hirurškoj intervenciji na venama (RF laser, VenaSeal, stripping)

 • Kolor dopler vena stomaka + kolor-dopler abdominalne aorte – 6900 RSD (PROMO)  9800 RSD 

Indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije, od strane specijaliste (hepatolog, gastroenterolog), kod sumnje na trombozu velikih krvnih sudova trbuha ili aneurizmu aorte

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD (PROMO) 4000 RSD 
 • Kolor dopler jedne ruke (AV fistula)- 4900 RSD  
 • Kolor dopler obe ruke (AV fistula) – 5900 RSD

Kolor dopler paketi za otkrivanje i praćenje bolesti arterijskih i venskih krvnih sudova i procenu rizika od neželjenih kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i tromboembolijskih dogadjaja, namenjeni su pacijentima sa poznatim porodičnim rizicima kao i onima čije hronične bolesti i stanja, tokom svoje evolucije, dovode do oštećenja krvnih sudova. 

 • VASKULAR PROMO 1–  6900 RSD (PROMO)  10800 RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Skrinning na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

 • VASKULAR PROMO 26900 RSD (PROMO) 10800 RSD 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte

Srinning na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO)  17700 RSD 

Veliki vaskularni skrining:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV -karotidnih i vertebralnih arterija)

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni skrinning na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimtomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

 • Pregled reumatologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled reumatologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Kontrolni pregled reumatologa (do 30 dana) – 3600RSD (PROMO) 4500RSD
 • Ekspertski reumatološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, primarijusa, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • EKSPERTSKI REUMATOLOŠKI PAKET  – 10800 RSD (PROMO) 14500 RSD   NOVO!

Sadrži:Ekspertski pregled reumatologa + Ultrazvuk oba kolena

 • Ekspertska reumatološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Ekspertska kontrola sa ultrazvukom zgloba (do 30 dana) -7500 RSD
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine – 4500 RSD (PROMO) 500RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD

Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, primarijusa i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Ekspertska kontrola specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 5500RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI I INTERVENCIJE:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk ramena u pokretu (sa dinamičkim sekvencama) – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO) 9000 RSD 
 • Ultrazvuk šake  – 4500 RSD (PROMO) 7500 RSD 
 • Ultrazvuk stopala  – 4500 RSD (PROMO) 7500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  – 5900 RSD (PROMO)  9000 RSD 
 • Ultrazvuk oba stopala  – 5900 RSD (PROMO) 9000 RSD
 • Lumboishialgija koktel 1+1+3 – 4500 RSD

Intramuskularna injekcija 5 ampula. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva

 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 8500 RSD

Aplikacija injekcije visoko-specifičnih kolagena, hijalurona, kortikosteroida i aminokiselina u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura (ligamenata, tetiva) na osnovu mišljenja  ortopeda, reumatologa ili fizijatra. Izvodi se od strane ortopeda i reumatologa, može se aplikovati više puta u razmacima od nekoliko dana do nekoliko nedelja ili, ako se radi o depo- preparatima, na  6-8 meseci. Mogu se aplikovati sa ili bez ultrazvučne kontrole tokom postupka u zavisnosti od indikacije i primenjenog preparata.

 • Punkcija zgloba – 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka –  8500 RSD
 • Intraartikularna injekcija kortikosteroida (zglobna inj. sa aplikacijom) – 8500 RSD
 • Intraartikularna injekcija kolagenskog preparata (zglobna inj. sa aplikacijom) – 10 800 RSD
 • Intraartikularna injekcija hijaluronskog depo-preparata (zglobna inj. sa aplikacijom)- 29 000 RSD 

ABDOMEN:

 • KOMPLET ABDOMEN– 4500 RSD  (PROMO)  7800 RSD 

Kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice – najsveobuhvatniji ultrazvučni pregled kliničke prakse.

Obuhvata ultrazvuk svih parenhimatoznih organa abdomena (jetra,žučna kesa, žučni vodovi, pankreas, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, bubrezi, mokraćovodi, prostata (kod muškarca), slezina, limfni čvorovi, retroperitonealni prostor, pod karlice i kolor dopler aorte). 

PROMO paketi sa ultrazvukom abdomena  (Ultrazvučni sistematski pregledi): PROČITAJTE VIŠE (link)

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i m. bešike (žene)- 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD
 • Ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike (muškarci)- 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD

Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida

 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 4900 RSD (PROMO)     5900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke 

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte više (link): 

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6900 RSD (PROMO)  7900 RSD

Ekspertski pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke – visokosenzitivni ultrazvuk dojki i pazušnih jama namenjen praćenju i diferenciranju ranije otkrivenih promena i/ili pregled koji predhodi mamografiji ili izvodjenju CORE biopsije.

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob/kuk) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD
 • Ultrazvuk ramena u pokretu (sa dinamičkim sekvencama)- 5900 RSD (PROMO)  7800 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba- 5900 RSD (PROMO) 9000 RSD
 • Ultrazvuk šake ili stopala – 4500 RSD (PROMO) 9000 RSD
 • Ultrazvuk obe šake ili oba stopala – 5900 RSD (PROMO PAKET)  9000 RSD

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 regije – 4500 RSD (PROMO) 7000 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva regije vrata i limfnih žlezdi vrata3500 RSD (PROMO)  4500 RSD
 • Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD
 • Ultrazvuk hernija (kila) trbuha i ingvinalnih regija – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 5500 RSD 
 • Tumačenje radioloških nalaza  (RTG/mamografija/CT/NMR) – 2000 RSD (PROMO)  3000 RSD

PREVENT PAKETI- odaberite svoj sistematski ultrazvukom

Ukoliko niste sigurni kako da unapredite svoje zdravlje važno je da počnete od jednostavne, bezbedne i komforne procedure kao što je visokosenzitivni SIEMENS ultrazvuk poslednje generacije u rukama sertifikovanih specijalista i subspecijalista za klinički ultrazvuk i kolor-dopler.

Kompleti ultrazvučnih pregleda u okviru promotivne akcije KOLEGIUM MEDIC-a za unapredjenja zdravlja i rano otkrivanje najčešćih bolesti i stanja, tokom trajanja pandemije COVID19. 

 

 • KOMPLET ABDOMEN– 4500 RSD (PROMO)   7800 RSD  

Ultrazvuk abdomena i male karlice – najsveobuhvatniji ultrazvučni pregled kliničke prakse.

Kompletan ultrazvuk organa abdomena i male karlice: jetra,žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, bubrezi, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, mokraćovodi, prostata (kod muškarca), retroperitonealni prostor, pod karlice i kolor dopler aorte.

 

 • PREVENT 1 paket – 5900 RSD (PROMO) 12700 RSD

Utrazvuk abdomena i male karlice (KOMPLET ABDOMEN)

+Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

Pregled je namenjen pacijentima sa nedefinisanim tegobama i bolovima u regiji stomaka

 

 • PREVENT 2 paket – 6900 RSD (PROMO)  16800 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde

+ Ultrazvuk mekih tkiva vrata i limfnih čvorova

+ Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi

+Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

 

 • PREVENT 3 paket – 7900 RSD (PROMO)  18200 RSD  Novo

Utrazvuk stomaka i male karlice (KOMPLET ABDOMEN)

+ Ultrazvuk štitaste žlezde 

+ Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi

 

 • PREVENT 4 paket – 8900 RSD (PROMO)  23900 RSD 

Ultrazvuk dojki i pazušnih jama

+ Ultrazvuk štitaste žlezde

+ Ultrazvuk mekih tkiva i limfnih žlezdi vrata

+ Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi

+ Ultrazvuk prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

 

 • PREVENT 5 paket – 9900 RSD (PROMO)  27300 RSD Novo!

Ekspertski ultrazvuk dojki i pazušnih jama

+ Ultrazvuk štitaste žlezde

+ Kolor-dopler (CDS MAV) krvnih sudova vrata

+ Ultrazvuk mekih tkiva vrata i limfnih žlezdi

+ Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi

Ekstenzivni paket namenjen je ženama (ili muškarcima sa ginekomastijom), koji imaju metaboličke poremećaje i opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti. Osmišljen je kao skrining na tumore dojke i aterosklerotske promene krvnih sudova uz status štitnjače i svih mekotkivnih struktura vrata u jednom aktu

Napomena: Za pakete PREVENT 1, PREVENT 3 potrebna je priprema za ultrazvuk abdomena 

PREVENT 2, PREVENT 4 i PREVENT 5 – priprema nije potrebna

    NOVO U PONUDI !

SISTEMATSKI PAKETI sastoje se od ultrazvučnih pregleda, kolor dopler pregleda i pregleda specijaliste interne medicine.

Sistemastki pregled zahteva pripremu pacijenta za ultrazvuk abdomena i pripremu pacijenta za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema.

 

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD (PROMO) 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija;
 • Kolor-dopler aorte;
 • Internistički pregled.

Sveobuhvatni sistematski ultrazvučni pregled sa internističkim pregledom je preventivnog tipa i namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Premium sistematski paket sa jednim ili dva kolor-dopler pregleda je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela.

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET9900 RSD (PROMO) 15700 RSD

+ Kolor dopler krvnih sudova vrata

SUPERIOR SISTEMATSKI PAKET12900 RSD (PROMO) 20600 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova nogu

EXCELLENCE SISTEMATSKI PAKET15900 RSD (PROMO) 25500 RSD 

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 14000RSD

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…)

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • Pregled otorinolaringologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled otorinolaringologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Kontrolni pregled otorinolaringologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertski ORL pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertska ORL kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • ORL pregled sa ispiranjem/čišćenjem 1 ušnog kanala – 5900 RSD (PROMO) 7300 RSD
 • ORL pregled sa ispiranjem/čišćenjem 2 ušna kanala –  6900 RSD (PROMO8500 RSD
 • Ispiranje/čišćenje 1 ušnog kanala – 1800 RSD
 • Ispiranje/čišćenje 2 ušna kanala – 3000 RSD
 • Šlajfna sa lekom (aplikacija i lek)- 1800 RSD
 • Toaleta tonzila – 4000 RSD

Uklanjanje sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita (kamen) ili infektivnog sadržaja, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja.

 • Uzorkovanje ORL brisa (ždrelo/uvo/epifarinks/nos) – 400 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD


Paket u okviru PROMO akcije tokom trajajanja pandemije COVID19, namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti uro- genitalnog trakta. 

Paket sadrži: Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate, zaključak i mišljenje urologa

NAPOMENA: Urološki PROMO paket rezerviše se unapred, u dostupnim terminima, preko kontakt forme sajta ili pozivom na brojeve CallCentra

 • Pregled urologa – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD

Prvi pregled urologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate – 3900 RSD (PROMO) 4900 RSD
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice – 4500 RSD (PROMO) 7800 RSD

Kompletan ultrazvuk abdomena sa urološkim ultrazvukom

 • Ultrazvuk skrotuma (testisi) – 4900 RSD (PROMO) 5900 RSD
 • UROLOŠKI PAKET – 7800 RSD (PROMO) 8400 RSD

Pregled urologa sa ultrazvukom mokraćnog sistema, bubrega, m. bešike i prostate, ili kontrolni paket nakon 30 dana

 • Kontrola urologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ekspertski urološki pregled 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD

Pregled eksperta ili kontrola nakon 30 dana  za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja

 • Ekspertska kontrola urologa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • EKSPERTSKI UROLOŠKI  PAKET 1- 8500 RSD (PROMO) 10800 RSD
  Ekspertski urološki pregled, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, načelnika klinika,onkologa, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • EKSPERTSKI UROLOŠKI PAKET 2- 10800 RSD (PROMO) 14300 RSD 

Ekspertski urološki paket 1 + Ultrazvuk testisa

 • Ekspertski pregled hirurga/onkologa – 8000 RSD
  Pregled hirurga, analiza dokumentacije i radioloških nalaza, procena neophodnosti i vrste hirurškog lečenja ili prvi kontrolni pregled nakon operacije.
 • Plasiranje urinarnog katetera sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent)- 8500 RSD
 • Zamena silikonskog urinarnog katetera sa pregledom urologa – 5900 RSD (PROMO) 6900 RSD
 • Zamena silikonskog katetera (m. tehničar) – 3500 RSD 
 • Zamena urinarnog katetera (m. tehničar)- 2500 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera (m. tehničar)- 2000 RSD
 • Bužiranje uretre u lok. gel-anesteziji sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent) – 12000 RSD
 • Bužiranje uretre bez kontrole ultrazvuka- 6000 RSD
 • Bužiranje uretre pod kontrolom ultrazvuka u lok. gel-anesteziji – 8000 RSD 

Proširenje suženog izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja. Radi maksimalnog komfora i brzog povratka svakodnevnim aktivnostima, metoda se izvodi uz primenu lokalne gel-anestezije uretre.

 • Uretralni bris- analiza (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uretralni bris-analiza (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Spermokultura- analiza (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) -RF ablacija – 12000 RSD  (PROMO) 14000 RSD
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija)-RF ablacija – 16000 RSD (PROMO)  18000 RSD
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija)- RF ablacija- 18000 RSD (PROMO) 20000 RSD
 • Pregled dermatovenerologa – 4500 RSD (PROMO)   4900 RSD
 • Kontrola dermatovenerologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO)  3900 RSD
 • Ekspertski dermatovenerološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500 RSD

Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, primarijusa ili načelnika klinika, koristan kod ekspertize složenih dermatoveneroloških stanja kao i stanja u sklopu drugih bolesti.

 • Ekspertska kontrola dermatovenerologa (do 30 dana) – 3900 (RSD) 4500 RSD

DERMOSKOPIJA:

 • Dermoskopija sa pregledom (do 5) – 5900 RSD (PROMO) 8800 RSD
 • Dermoskopija sa pregledom (6 do 15) – 6900 RSD (PROMO)  9900 RSD
 • Dermoskopija sa pregledom (16 do 30) – 7900 RSD (PROMO)  10900 RSD
 • Dermoskopija celog tela sa pregledom – 10900 RSD (PROMO) 13900 RSD

INTERVENCIJE:

RADIOTALASNA ELEKTRO-HIRURGIJA

Minimalno invazivna dermatohirurška metoda uklanjanja kožnih promena primenom radiofrekventnih talasa, u lokalnoj anesteziji. Mogućnost uklanjanja i bezbednost primene ove metode procenjuje se dermoskopskim pregledom. Ukoliko promene, zbog svojih karakteristika, nisu pogodne za uklanjanje radiotalasima, one se moraju ukloniti hirurški. Bezbolno, komforno i brzo, ovom metodom mogu se ukloniti promene na koži, sluzokoži kao i na genitalnoj regiji.

Napomena: Pre svake intervencije pregled sa dermoskopijom je obavezan.Ukoliko predhodi intervenciji (istog dana), pregled sa dermoskopijom se naplaćuje po PROMO ceni od 3900 RSD

 • RF ablacija jedne (1) veće kožne promene – 7900 RSD (PROMO) 9900 RSD

Radio-talasno uklanjanje jedne veće kožne promene prečnika do 0,5 cm (pigmentna promena/mladež, seboroična keratoza, fibrom, virusna bradavica, hemangiom) za koju je dermoskopski potvrdjeno da se može ukloniti ovom  metodom. Ukoliko se proceni da se promene ne mogu ukloniti radio-talasima, upućuju se hirurgu.

 • Radiotalasno uklanjanje velike kožne promene (veće od 0,5 cm) u lokalnoj anesteziji sa previjanjem – 12000-18000 RSD (prim.dr Tomislav Mladenović)
 • RF- ablacija sitnih kožnih promena (zavisno od veličine regije) – 5900 RSD – 8900 RSD (PROMO) 7900 RSD-10900 RSD

Radiotalasno uklanjanje sitnih benignih kožnih promena (viseće virusne bradavice)

 • RF ablacija genitalnih kondiloma (zavisno od veličine regije) – 12000 RSD-18000 RSD (PROMO) 14000 RSD-20000RSD

PROGRAM BIOREVITALIZACIJE  KOŽE:

Prema individualizovanom programu, dermatolog kombinuje efekte prirodne hijaluronske kiseline, vitamina, mikroelemenata i  aminokiselina, koji će unaprediti funkcionisanje kože. Ovim programima postiže se hidratacija i regeneracija strukture kože dajući joj čvrstinu, ističu se konture lica i postiže antioksidativni učinak. Tako se umanjuju bore, smanjuje intenzitet hiperpigmentacija kao posledica biološkog procesa starenja ili izazvanog  UV zracima. 

Važno je naglasiti da su ovi programi namenjeni za sva godišnja doba.Tokom hladnog perioda njima hidriramo kožu, u proleće je pripremamo za visoke temperature i izlaganje sunčevim zracima, a od jeseni  eliminišemo štetne efekte UV zraka. Takodje, indikacija za primenu ovih programa je i oporavak posle hemijskog pilinga. Minimalni broj tretmana je 4.

LICE:

 • Refresh  –  6000 RSD  (lice, podbradak)
 • Refresh +  – 10000 RSD (lice, podbradak, dekolte)
 • Bio-lift  – 8000 RSD  (lice, podbradak)
 • Bio-lift +  – 14000 RSD (lice, podbradak, dekolte)
 • Anti-age  – 7000 RSD (lice, podbradak)
 • Anti-age +  – 12000 RSD (lice, podbradak, dekolte)

TELO:

 • Lipoliza  – 10000 RSD (bokovi, gluteusi, kolena)
 • Anti-celulit – 12000 RSD (bokovi, gluteusi, kolena)

OSTALO:

 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene/uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Uretralni bris-analiza (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane (bakt./mik.) – 600 RSD

NEUROLOGIJA:

 • Ekspertski pregled neurologa- 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
 • Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana od strane eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola neurologa (do 30 dana) – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Lumboishialgia koktel 1+1+3 – 4500 RSD

Intramuskularna injekcija sastoji se od 5 ampula lekova. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva.

 • Neuralgia koktel 1+3 (infiltracija nerva i i.m. neuroaktivni koktel) – 6500 RSD 

Aplikacija kortikosteroida direktno uz zahvaćeni nerv, najčešće n. facialis-a, uz paralelnu intra-muskularnu primenu neuroaktivnih koktela. Neophodno je započeti terapiju u prvim danima od pojave simtoma.

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani pregled krvnih sudova vrata, pre svega karotidnih arterija koje vode krv iz srca u moždani krvotok, kao i vertebralnih arterija. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Trans-kranijalni kolor dopler (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani kolor-dopler pregled krvotoka mozga. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Bubble test – 7800 RSD (PROMO)  9800RSD

Visokospecijalizovani test koji se izvodi aplikacijom kontrastnog sredstva u kubitalnu venu i transkranijalnim dopler-praćenjem njegove pojave u moždanoj cirkulaciji.

„Bubble test“ indikovan je kod mladih pacijenta sa infarktom mozga ili TIA-om. U slučaju pozitivnog rezultata, indikovana  je transezofagealna ehokardiografija (TEE), kojom se utvrđuje postojanje različitih stanja srca koja mogu biti povezana sa sistemskom embolizacijom (aneurizma interatrijalnog septuma (IAS), otvoreni foramen ovale (PFO) i atrijalni septalni defekt (ASD)).

 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD

Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)

NEUROPSIHIJATRIJA:

 • Opšti psihijatrijski pregled – 5900 RSD
 • Dijagnostika i lečenje psihijatrijskih poremećaja – 5900 RSD
 • Specijalizovani psihijatrijski pregledi / uključujući bolesti zavisnosti –nehemijske i hemijske  /- 5900 RSD 
 • Konsultativni psihijatrijski pregled – 5900 RSD
 • Kontrolni pregled psihijatra (do 30 dana) – 4900 RSD

VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : napomena za pacijente

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos- zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija, nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

U tom cilju, subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i “critical care” kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je ” taylor made “.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p

 • Infuzioni koktel 1– IMUNO-VITAL –  6000 RSD
  Indikacije: akutne virusne infekcije, učestale infekcije virusne, bakterijske ili gljivične etiologije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, veganska ishrana, kod mentalne i fizičke iscrpljenosti, višednevne dijareje i povraćanja 

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital

 • Infuzioni koktel 2 REKONVALESCENS – 7000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova, oporavak nakon većih hirurških intervencija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase, virusne infekcije kod obolelih od autoimunih i malignih bolesti, srčane ili bubrežne slabosti ili pacijenata sa narušenom funkcijom jetre

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens

 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, gangrena stopala, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)
 • Primanje osnovne infuzije za plasiranje leka  – 3400 RSD
  Primanje osnovnih infuzionih rastvora i intravenska terapija po indikaciji specijaliste: 5% glukoza, 0,9% NaCl
  Usluga ukjučuje boravak u stacionaru i infuzioni rastvor. Lekovi koji se plasiraju putem i.v. infuzije se naplaćuju posebno.
 • Intramuskularna injekcija (usluga davanja) – 800 RSD
 • Subkutana injekcija (usluga davanja) – 500 RSD
 • Intravenska injekcija (usluga davanja) – 1700 RSD
 • Lumboishialgija koktel 1+1+3 – 4500 RSD

Intramuskularna injekcija 5 ampula. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, antiupalnog, miorelaksantnog i neuroaktivnog dejstva. Propisuje ga neurolog, internista, reumatolog, fizijatar, neurohirurg ili ortoped

 • Neuralgia koktel 1+3 (infiltracija nerva i i.m. neuroaktivni koktel) – 6500 RSD 

Aplikacija kortikosteroida direktno uz zahvaćeni nerv, najčešće n. facialis, uz paralelnu intra-muskularnu primenu neuroaktivnih koktela. Neophodno je započeti terapiju u prvim danima od pojave simtoma.

 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa (vaskularni gelovi i podloge) – 4500 RSD 

Visokospecijalizovani gelovi i podloge koji se primenjuju indikuju se nakon učinjenog kolor-doplera donjih ekstremiteta i pregleda vaskularnog specijaliste uz propisanu medikamentoznu terapiju. Njihovo vazoaktivno dejstvo i sastav (koloidni gelovi, koloidno srebro, manuka gel, aminokiseline, antinflamatorni molekuli i nano čestice) namenjeni su zarastanju rana uzrokovanih venskom insuficijencijom teškog stepena. 

 • Kompresivna bandaža (zavoj) – 2400 RSD
 • Kompresivna bandaža TUBULCUS  (obuka i čarapa) –  9000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (sestra) – 3000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (lekar) – 4000 RSD
 • Skidanje konaca (sestra) – 2500 RSD
 • Skidanje konaca (lekar) – 3500 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH nalaz uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent)- 8500 RSD
 • Zamena urinarnog katetera sa pregledom urologa- 5900 RSD
 • Zamena silikonskog urin katetera (m. tehničar) – 3500 RSD
 • Zamena urinarnog katetera (m. tehničar) – 2500 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera  (m. tehničar)- 2000 RSD
 • Bužiranje uretre u lok. gel-anesteziji sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent) – 12000 RSD
 • Bužiranje uretre bez ultrazvuka- 6000 RSD
 • Bužiranje uretre sa ultrazvukom u lok. gel-anesteziji – 8000 RSD

Proširenje suženog izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja. Radi maksimalnog komfora i brzog povratka svakodnevnim aktivnostima, metoda se izvodi uz primenu lokalne gel-anestezije uretre.

 • Uretralni bris (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Spermokultura (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD 
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene/uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Uretralni bris-analiza (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Ispiranje/čišćenje spoljašnjeg ušnog hodnika (1) – 1800 RSD
 • Ispiranje/čišćenje spoljašnjeg ušnog hodnika (2) – 3000 RSD
 • Šlajfna sa lekom (aplikacija i lek)- 1800 RSD
 • Toaleta tonzila – 4000 RSD

Uklanjanje sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita (kamen) ili infektivnog sadržaja, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja.

 • Uzorkovanje ORL brisa (ždrelo/uvo/epifarinks/nos) – 400 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uzimanje biopsije sluznice tokom endoskopije – 1000 RSD (PROMO) 1500RSD
 • PH endoskopskog uzorka – 3400 RSD (PROMO) 4000RSD
 • Konsultacija hirurga (opšti hirurg, ortoped, urolog) – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD
 • Ekspertski Pregled vaskularnog hirurga – 6500 RSD 
 • Ekspertski pregled hirurga ili onkologa – 8000 RSD
  Pregled hirurga, analiza dokumentacije i radioloških nalaza, procena neophodnosti i vrste hirurškog lečenja, predoperativni pregled  ili prvi kontrolni pregled nakon operacije.
 • Hirurški pregled kila (hernije) – 6000 RSD

Pregled ingvinalnih, femoralnih i ventralnih kila- ispupčenja u predelu ingvinuma i prednjeg trbušnog zida nastala usled slabosti mišića prednjeg trbušnog zida

 • Koloproktološki pregled- 6000 RSD

Indikacije: hemoroidi,perianalne fistule,analne fisure,analni polip,pilonidalni sinusi,perianalni i glutealni abscesi- promene u analnoj ,perianalnoj i glutealnoj regiji često praćene bolovima i secernacijom gnojnog sadržaja

 • Incizija perianalnog abscesa – 12000 RSD

Incizija apscesa i evakuacija gnoja, toaleta i ispranje rane sa drenažom

 • Incizija tromboziranog hemoroida sa toaletom rane- 12000 RSD
 • Operacija pilonidalnog sinusa80000 RSD

Operativno lečenje pilonidalnog sinusa u sakrokokcigealnoj regiji sa klizajućim režnjem u lokalnoj anesteziji

 • Ekscizija pilonidalnog sinusa- 30000 RSD

Ekscizija urasle dlake najčešće u glutealnoj regiji, toaleta rane, drenaža

 • Hirurško uklanjanje lipoma  –  do 5cm -12000 RSD/veći od 5 cm- 20.000 RSD

Hirurško uklanjanje lipoma (masnog tkiva) sa toaletom i šivenjem rane

 • Hirurško uklanjanje ateroma-  do 2cm -8000 RSD/veći na telu 12000 RSD/na licu 15000 RSD           

Hirurško uklanjanje ateroma (zapušena lojna žlezda) na telu sa toaletom i šivenjem rane

 • Hirurško uklanjanje fibroma sa kože – 10000 RSD 

Hirurško uklanjanje fibroma sa kože, toaleta rane, sutura

 • Hirurška intervencija uraslog nokta- 12000RSD

Parcijalna resekcija nokatne ploče, toaleta rane

 

 • Obrada i ušivanje rana (do 4 šava)-  8000 RSD,
 • Obrada i ušivanje rana (preko 4 šava) -12000 RSD,
 • Obrada i ušivanje rana na licu – 15000 RSD
 • Obrada i previjanje opekotine (I i II stepena)  – 8000RSD 
 • Incizije abscesa na telu- 10000RSD

Otvaranje gnojnih kolekcija,evakuacija gnoja, toaleta rane,drenaža

 • Hirurško ukljanjanje bradavica na telu -10000 RSD
 • Vadjenje krpelja –  5000 RSD
 • Obrada dekubitalnih rana  (u ordinaciji) –12000 RSD,
 • Obrada dekubitalnih rana (kućna poseta) – 20000 RSD
 • Obrada ulcus crurisa – 8000 RSD

Obrada rane u predelu potkolenica koje se javljaju usled poremećaja venske cirkulacije

 • Hirurško lečenje klavusa (kurje oko) – 10000 RSD

Klavus (“kurje oko”) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska

 • Vaskularni gelovi i podloge – 4500 RSD 

Indikuju se nakon učinjenog kolor-doplera donjih ekstremiteta i pregleda vaskularnog specijaliste uz propisanu medikamentoznu terapiju. Njihovo vazoaktivno dejstvo i sastav (koloidni gelovi, koloidno srebro, manuka gel, aminokiseline, antinflamatorni molekuli i nano čestice) namenjeni su zarastanju rana uzrokovanih venskom insuficijencijom teškog stepena. 

 • Bandaža kompresivnim zavojem – 2400 RSD
 • Kompresivna bandaža TUBULCUS  (obuka i čarapa) –  9000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (sestra) – 3000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (lekar) – 4000 RSD
 • Skidanje konaca (sestra) – 2500 RSD
 • Skidanje konaca (lekar) – 3500 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH nalaz uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Kolor dopler mapiranje za vaskularnu operaciju – 5900 RSD
 • Operacija vena endolaserom – 160000 RSD
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 RSD
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi zakazuju se unapred, u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav