• PREGLED/KONTROLA INTERNISTE – 4300 RSD 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3600 RSD
 • KONSULTACIJA INTERNISTE – 3000 RSD
 • uz zakazane ultrazvučne i kolor dopler preglede i pakete, pre infuzione terapije
 • KM EXPERT CLINICAL – 6900 RSD 12000 RSD.
 •  Kompletan internistički pregled po KM kliničkom protokolu
 • KM EXPERT PREVENT –  6900 RSD 12000 RSD
 • Kompletan internistički pregled pacijenta sa rizikom za kardiovaskularna, maligna ili inflamatorna oboljenja, po KM preventivnom protokolu
 • Ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled

MEDICINSKA NUTRITIVNA DIJETOTERAPIJA- pročitajte više: .

 • PRVI PREGLED NUTRICIONISTE – 5900 RSD
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED NUTRICIONISTE- 4500 RSD
 • INDIVIDUALIZOVANI DIJETOTERAPIJSKI PAKET – 12000 RSD 18000 RSD
 • Tromesečni program dijetoterapije za lečenje gojaznosti sadrži:
 • Prvi pregled subspecijaliste dijetoterapije (dr Jelena Marinković)
 • Jelovnik
 • 2 dijetoterapijske kontrole 
 • DIJETOTERAPIJA PATOLOŠKIH STANJA – 5900 RSD
 • Pregled i predlog ishrane za utvrdjena patološka stanja -holecistitis, giht, gastritis, ulkusna bolest, Kronova bolest, ulcerozni kolitis, dijabetes, insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije, intolerancije
 • DIJETOTERAPIJSKA KONTROLA – 4500 RSD

VISOKOSPECIJALIZOVANI KM-INFUZIONI RASTVORI – pročitajte više:

 • INFUZIONI KOKTEL „IMUNO-VITAL“ –  6000 RSD 8000 RSD
  Indikacije: akutne ili učestale infekcije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, veganska i vegetarijanska ishrana, mamurluk
 • INFUZIONI KOKTEL „REKONVALESCENS“ 7000 RSD 9000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • INFUZIONI KOKTEL „VASKULAR-PRO“ 8000 RSD 10000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, periferna bolest arterija)
 • PREGLED KARDIOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4500 RSD 4900 RSD
 • EKG  – 500 RSD
 • KARDIOLOŠKI PAKET* – 6900 RSD 10400 RSD
 • Pregled kardiologa, EKG, EHO kolor-dopler srca, zaključak, terapija
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA KARDIOLOGA – 4500 RSD
 • 24h  Holter pritiska – 5500 RSD 
 • 24h monitoring krvnog pritiska, izveštaj kardiologa
 • 24h Holter EKG-a  (12-channel) – 5900 RSD 
 • 24h monitoring 12-okanalnog EKG-a, izveštaj kardiologa
 • ANALIZA DONETIH 24h-HOLTER ZAPISA – 2500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED KARDIOLOGA- 5500 RSD 6500 RSD
  Pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EKSPERTSKI EHO SRCA- 5500 RSD 6500 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET 8500* RSD 13000 RSD
 • Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG, EHO Color-dopler srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak i ekspertsko mišljenje o terapiji i daljem lečenju
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI KONTROLNI PREGLED- 5500 RSD

KOLOR DOPLER PREGLEDI (KARDIOLOGIJA):

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA* – 4500 RSD 5500 RSD
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU* – 4500 RSD 5500 RSD
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE*- 4500 RSD  5500 RSD
 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE- 4000 RSD
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 RSD 8500 RSD
 • Pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žleze, zaključak i terapija
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 3900 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • pregled eksperta endokrinologije, profesora, docenta, načelnik klinike
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK ŠTITASTE Ž.- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET- 8500 RSD 10000 RSD
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 5500 RSD 

Promotivni period u toku

 • PREGLED GASTROENTEROLOGA*- 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA*- 3900 RSD
 • KONTROLA GASTROENTEROLOGA*- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ZA IBD – 5500 RSD 6500 RSD
 • (dr Zoran MIlenković)
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE* – 4500 RSD 6500 RSD
 • GASTROSKOPIJA (EGDS)*  – 12000 RSD 14500 RSD
 • KOLONOSKOPIJA* – 14500 RSD 16500 RSD
 • ANESTEZIJA SA PREGLEDOM ANESTEZIOLOGA*- 6500 RSD 8500 RSD
 • ANESTEZIJA x2 SA PREGLEDOM ANESTEZIOLOGA*- 9500 RSD 12500 RSD
 • KOMPLETNA ENDOSKOPIJA GASTRO-TRAKTA* – 25000 RSD 31000 RSD
 • gastroskopija + kolonoskopija
 • ENDOSKOPSKO UKLANJANJE POLIPA*- 10000 RSD 12500 RSD
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*- 1000 RSD 2000 RSD
 • PH UZORKA BIOPSIJE- 4000 RSD

PROMO period u toku

PULMOLOGIJA I PNEUMOFTIZIOLOGIJA:

 • PREGLED PULMOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD 
 • EKSPERTSKI POST-KOVID PREGLED/KONSULTACIJA PULMOLOGA –5500 RSD 6500 RSD
 • SPIROMETRIJA – 2500 RSD
 • PREGLED PULMOLOGA SA SPIROMETRIJOM – 5900 RSD 8000 RSD
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • BRONHODILATATORNI TEST SA VENTOLINOM- 4500 RSD
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea testiranje) –12000 RSD 16000 RSD
 • Postavljanje uredjaja, monitoring spavanja, očitavanje rezultata (dr sc. med Dobrivoje Novković)
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED PULMOLOGA – 4500 RSD
 • ANALIZA RADIOLOŠKIH NALAZA- 2500 RSD
 • analiza donetih radioloških CD snimaka od stane kliničkog specijaliste (NMR, CT, mamografija, angiografija…)

INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI/ VIRUSOLOGIJA/ HEPATOLOGIJA:

 • EKSPERTSKI PREGLED INFEKTOLOGA – 4900 RSD 6500 RSD
 • Pregled eksperta za infektivne i tropske bolesti, virusologa, eksperta za hepatitis i hepatologa
 • EKSPERTSKI POST-KOVID PREGLED/ KONSULTACIJA INFEKTOLOGA5500 RSD 6500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED INFEKTOLOGA- 4900 RSD

ALERGOLOGIJA I IMUNOLOGIJA:

 • EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA – 4900 RSD 6500 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6000 RSD 
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6000 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLA ALERGOLOGA – 4500 RSD

* Alergološki testovi iz krvi precizno mere ukupna i specifična antitela Ig E klase na testirane antigene. Ukupno se analizira 30 antitela u svakom pojedinačnom panelu.Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza do 14.dana od 1.pregleda

Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda

Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan

 • PREGLED REUMATOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLA REUMATOLOGA- 4500 RSD
 • REUMATOLOŠKI PAKET 8500 RSD 11400 RSD
 • Pregled reumatologa sa ultrazvukom oba kolena
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
  Pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 4500 RSD 5500 RSD
 • KONSULTACIJA REUMATOLOGA- 5500 RSD 6500RSD
 • PREGLED FIZIJATRA- 4500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA- 3900 RSD
 • KOKTEL C+L- 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel za bolnu radikulopatiju vratne i lumbalne regije, antiedematoznog, analgetskog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA LEKA – 8500 RSD
 • Intraartikularna injekcija Kolagen – 10 800 RSD
 • Intraartikularna injekcija Hijaluron-depo – 29 000 RSD
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 6500 RSD

*Napomena:

 • Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
 • Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
 • Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
 • PROMO cene važe tokom promotivnih perioda u dostupnim terminima

*PROMO period u toku.

 • EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK BUBREGA I MOKRAĆNOG SISTEMA- 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA NEFROLOGA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 RSD 11000 RSD
 • ekspertski pregled nefrologa
 • ultrazvuk abdomena i male karlice
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 RSD 
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)
 • KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA- 4500 RSD
 • visokospecijalizovani kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) arterija bubrega – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka
 • EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 5500 RSD  6500 RSD
 • KONTROLA HEMATOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD

PROMO period u toku

PROMO cene su označene crvenom bojom

2 ULTRAZVUČNA PREGLEDA PO IZBORU – 6900 RSD

3 ULTRAZVUČNA PREGLEDA PO IZBORU –  8500 RSD

 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 RSD  6500 RSD
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice, urološki ultrazvuk uro trakta i prostate
 • ULTRAZVUK PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA I PREPONA- 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK URO-TRAKTA I PROSTATE- 4000 RSD 4500 RSD
 • ULTRAZVUK URO-TRAKTA I PROSTATE SA REZIDUALNIM URINOM – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4000 RSD  4900 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI I PAZUŠNIH JAMA- 4500 RSD  5500 RSD
 • ULTRAZVUK KOLENA – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK RAMENA – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK LAKTA – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠAKE – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK STOPALA – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 4500 RSD
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA  (1 regije) – 4000 RSD 
 • 2 ULTRAZVUČNA PREGLEDA PO IZBORU 6900 RSD
 • 3 ULTRAZVUČNA PREGLEDA PO IZBORU –  8500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA – 2500 RSD
 • analiza donetih nalaza skenera (CT), magnetne rezonance (NMR), mamografije, kontrastnih snimanja -„drugo mišljenje radiologa“
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI – 6500 RSD
 • pregled na zahtev, ne ulazi u sastav PROMO paketa
 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • pregled na zahtev, ne ulazi u sastav PROMO paketa

PROMO period u toku

PROMO cene su označene crvenom bojom

2 kolor dopler pregleda po izboru – 7500 RSD

3 kolor dopler pregleda po izboru –  9500 RSD

4 kolor dopler pregleda  po izboru -11500 RSD

VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER PREGLEDI:

Ne ulaze u sastav PROMO paketa

 • CDS-COLOR DOPLER K.S. VRATA SA PROVOKACIONIM TESTOM – 6500 RSD 
 • Indikacije: Vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave, posebno kod mladjih osoba
 • CDS-COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA*- 6500 RSD
 • Color duplex scan krvnih sudova jetre, creva i slezine. Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA* – 4900 RSD 5500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5900 RSD 6900 RSD
 • Ekspertska eho-kolor-dopler procena složenih stanja bolesti srčanog mišića i zalistaka
 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 6900 RSD
 • Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga, uz zakazan neurološki pregled
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (obe ruke) – 5900 RSD
 • Indikacija: priprema pacijenta za hemodijalizu
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • Kolor dopler mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • ABI- DOPLER INDEKSI – 4000 RSD
 • Svi kolor dopler pregledi izvode se po standardima strukturiranih protokola CDS- Color Duplex scan, za sve segmente arterijskog i venskog sistema, od strane kliničkih eksperata vaskularnog doplera.

Inovativna SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

  NOVO U PONUDI !

OPŠTI KM SISTEMATSKI PREGLEDI  sastoje se od ultrazvučnih pregleda, kolor dopler pregleda i konsultacije interniste.

OPŠTI SISTEMATSKI PREGLED MOŽE SE ZAKAZATI ZA FIRME I GRUPE OD 5 ILI VIŠE PACIJENATA.

Zbog većeg broja ultrazvučnih pregleda priprema za OPŠTI KM SISTEMATSKI PREGLED obuhvata:  pripremu pacijenta za ultrazvuk abdomena i pripremu pacijenta za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema.

DODATNE LABORATORIJSKE ANALIZE NAPLAĆUJU SE  PO CENOVNIKU REFERENTNE LABORATORIJE.

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD (PROMO) 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega , mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i ultrazvuk prostate kod muškarca);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija;
 • Kolor-dopler aorte;
 • Konsultacija interniste

Sveobuhvatni sistematski ultrazvučni pregled sa internističkim pregledom je preventivnog tipa i namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Premium sistematski paket je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela.

Može se uraditi samostalno ili uz dodatak (jednog ili 2) kolor-dopler pregleda krvnih sudova:

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET 

+ Kolor dopler krvnih sudova vrata

SUPERIOR SISTEMATSKI PAKET12900 RSD (PROMO) 20600 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova nogu

EXCELLENCE SISTEMATSKI PAKET15900 RSD (PROMO) 25500 RSD 

 • PRVI PREGLED NUTRICIONISTE – 5900 RSD
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nitritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED NUTRICIONISTE- 4500 RSD
 • INDIVIDUALIZOVAN  DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 RSD (PROMO) 14000RSD
 • Za lečenje gojaznosti

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • DIETOTERAPIJA PATOLOŠKIH STANJA – 5900 RSD

Pregled i predlog ishrane specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…)

 • DIETOTERAPIJSKA KONTROLA (do 30 dana) – 4500 RSD

KONSULTATIVNI PREGLEDI

DERMATOVENEROLOGIJA:

 • PREGLED DERMATOLOGA* – 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA DERMATOLOGA – 4500 RSD
 • PREGLED DERMATO-ALERGOLOGA- 5500 RSD 6500 RSD
 • PREGLED SA DERMOSKOPIJOM* (do 10 promena) – 6900 RSD
 • PREGLED SA DERMOSKOPIJOM* (do 20 promena) – 8900 RSD
 • PREGLED SA DERMOSKOPIJOM* (više od 20 promena) -10900 RSD

INTERVENCIJE:

 • RF RADIOTALASNO UKLANJANJE – 6900 -12900 -19900 RSD*
 • sitnih benignih promena: bradavice, pigmentne promene, keratoze
 • *cena do 3 promene, 4 do 10 promena, preko 10 promena
 • RF RADIO-HIRURŠKA ABLACIJA– 11900 -19900 RSD*
 • radiotalasno-hiruško uklanjanje većih benignih promena (5mm -1cm), u lok. anesteziji (prim. dr T. Mladenović)
 • cena za 1 do 3 veće promene
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA- 11900-15900-19900 RSD 
 • *cena za manju regiju, srednju regiju, veću regiju
 • INJEKCIONI TRETMAN OŽILJAKA – 4500 RSD
 • KNL injekcija, intradermalna aplikacija u tkivo ožiljka, previjanje
 • BIOPSIJA KOŽE– 10000 RSD
 • PH NALAZ BIOPSIJE- 4000 RSD
 • UZIMANJE BRISA -1000 RSD *
 • kože, sluzokože, glansa, prepucijuma
 • * cene lab. analiza briseva po cenovniku referentne laboratorije

ESTETSKA DERMATOLOGIJA:

 • KONSULTACIJA ZA ESTETSKE INTERVENCIJE- 3900 RSD
 • konsultacija lekara o vrsti, redosledu i načinu primene estetskih procedura za postizanje inicijalnog, etapnog i dugoročnog preventivnog i terapijskog efekta
 • uz zakazanu estetsku intervenciju- GRATIS
 • HIJALURONSKI FILER MONA LISA® (1ml³) – 180 EUR* 250 EUR 
 • Promocija proizvoda
 • HIJALURONSKI FILER RESTILANE® (1ml³) – 300 EUR
 • HIJALURONSKI FILER  JUVEDERM® (1ml³) – 350 EUR 
 • remodelovanje i korekcija: usana, podočnjaka, temporalne regije (slepoočnice), jagodica, nazo labijalnih bora, srednje trećine lica, jaw line (linija donje vilice), brade i šaka
 • PRF Mezoterapija – Platelet Rich Fibrin*- 140 EUR*  220 EUR 
 • 100% organski regenerativno – terapijski tretman visoko-koncentrovanom krvnom plazmom sa autolognim fibrinskim matriksom
 • Indikacije: revitalizacija lica, vrata, dekoltea, šaka, ožiljci od akni, lečenje alopecija (opadanje kose), strija (u ružičastoj fazi), priprema za transplantaciju kose i nakon transplantacije, lečenje gingiva (desni), unutarzglobne i tetivne injekcije u ortopediji i fizikalnoj medicini
 • PROFHILO® BIOREMODELING- 350 EUR  450 EUR
 • najviši procenat hijaluronske kiseline za stimulaciju fibroblasta i adipocita
 • bez dodatnog volumena
 • VOLLITE® HIJALURONSKI FILER ZA HIDRATACIJU – 500 EUR 600 EUR
 • najpoznatiji tretman za jedrinu, elastičnost i glatkoću kože
 • bez dodatnog volumena
 • REVITACARE® BIOARMIRANJE ZLATNIM FILERIMA- 450 EUR 550 EUR
 • Revolucionarni proizvod Revitacare (FRA)
 • nadoknada volumena, stimulacija novog kolagena, učvršćivanje kože
 • REVITACARE® C640 SKIN BOOSTER – 150 EUR 200 EUR
 • dugotrajna hidratacija i revitalizacija
 • JALUPRO® BIOREVITALIZACIJA – 160 EUR 250 EUR
 • dugotrajna hidratacija i revitalizacija
 • REVITACARE® CytoCare S Line SKIN BOOSTER – 180 EUR 250 EUR
 • Br.1 anti-age proizvod u FRA
 • RESTILANE® SKIN BOOSTER- 200 EUR 300 EUR
 • BOTULINSKI TOKSIN CELO LICE- 300 EUR 400 EUR
 • Kompletan tretman lica u 5 regija: mišići čela, glabela, predeo oko očiju, brada, nos
 • BOTULINSKI TOKSIN VRAT- 350 EUR 450 EUR
 • BOTULINSKI TOKSIN PAZUSI- 400 EUR 450 EUR
 • tretman hiperhidroze
 • NITHIA kolagen – 180 EUR
 • zatezanje, elasticitet, ožiljci od akni
 • COG NITI – 100 EUR (po niti)
 • Zatezanje i podizanje: podbradak, jagodice, čelo, brada, kontura donje vilice
 • MEZO NITI – 10 EUR (po niti)
 • vrat, podbradak, regija iznad gornje usne
 • PRX-T33 HEMIJSKI PILING- 80 EUR
 • TCA 10% ili 20% HEMIJSKI PILING – 80€
 • RESTORE & REVIVE- R&R paket 1: 350 EUR* 500 EUR 
 • 1ml hijaluronskog filera
 • MEZO C Biorevitalizacija lica i dekoltea
 • PRF (Platelet Rich Fibrin) mezoterapija kose
 • RESTORE & REVIVE – R&R paket 2: 300 EUR* 440 EUR
 • PRF (Platelet Rich Fibrin) mezoterapija lica
 • MEZO LIFT Biorevitalizacija vrata i dekoltea
 • MEZO PH Lipoliza podbratka 
 • MEZO C BIOREVITALIZACIJA– 70/100 EUR
 • mezoterapijski vitaminski tretman: lice i podbradak/ lice, podbradak, vrat, dekolte
 • MEZO ANTI AGE BIOREVITALIZACIJA– 80/120 EUR
 • anti-age tretman: lice i podbradak/ lice, podbradak, vrat, dekolte
 • MEZO ANTI POLUTION BIOREVITALIZACIJA– 80/120 EUR
 • anti-age tretman protiv efekata aero-zagadjenja: lice i podbradak/ lice, podbradak, vrat, dekolte
 • MEZO LIFT BIOREVITALIZACIJA– 100/140 EUR 
 •  lifting tretman NCPR: lice i podbradak/ lice, podbradak, vrat, dekolte
 • MEZO PH LIPOLIZA- 120 EUR
 • mezoterapijski tretman razlaganja masnog tkiva podbratka i donje regije lica/ bokova/ stomaka/ gluteusa/ regija iznad kolena
 • MEZO ANTI-CELL PLUS-120 EUR
 • mezoterapijski anticelulit tretman bokova ili gluteusa
 • PROMO period u toku
 • Napomena:  u upotrebi su hijaluronski fileri najvišeg stepena čistoće, bez tragova endotoksina (BDDE ostatka), certif. CE Emergo Europe i ALIMS
 • Tretmane estetske medicine obavljaju licencirani medicinski eksperti: lekari specijalisti dermatolologije, estetske medicine i trening-edukatori lekara domaćih i inostranih škola za primenu estetskih tehnika po protokolima medjunarodnih regulatornih tela za estetsku medicinu
 • Konsultacije za odabir estetskih procedura mogu se zakazati uz estetsku intervenciju i samostalno, bez zakazane intervencije

NEUROLOGIJA:

 • PREGLED NEUROLOGA – 4900 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 RSD 5500 RSD
 • TCD – TRANSKRANIJALNI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA – 6900 RSD
 • KOKTEL C+L – 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (lumbalni sy, radikulopatija, diskopatija vratnog i ramenog pojasa)
 • KOKTEL VASKULAR-PRO – 8000 RSD
 • Vaskularni infuzioni koktel za pacijente sa akutnim cerebrovaskularnim poremećajem
 • KUĆNA POSETA NEUROLOGA – 12000 – 15000 RSD
 • cena zavisi od zone grada
 • za vangradska područja: pozvati
 • Sestrinski dodatak za kućno lečenje- 3400 RSD 
 • na cenu usluge
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • Pregled na zahtev
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija)- 2500 RSD

NEUROPSIHIJATRIJA:

 • PREGLED NEUROPSIHIJATRA – 5900 RSD
 • PREGLED NEUROPSIHIJATRA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI – 5900 RSD
 • hemijske i nehemijske
 • KONTROLNI PREGLED NUROPSIHIJATRA – 5900 RSD
 • PRVI PREGLED PSIHOTERAPEUTA – 5900 RSD
 • kompletan prvi pregled psihijatra – psihoterapeuta
 • PSIHOTERAPIJA – 4900 RSD
 • ORL PREGLED- 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 RSD 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 RSD  9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 RSD  9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 RSD  12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA DONETIH CD SNIMAKA (CT, NMR)- 2500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD
 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA UROLOGA – 4500 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I PROSTATE- 4000 RSD 4500 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 4000 RSD 4900 RSD
 • UROLOŠKI PAKET* –  6500 RSD  8400 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • UROLOŠKI PAKET PLUS- 8500 RSD 10000 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk abdomena i male karlice, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 4500 RSD
 • KONTROLA URO-ONKOLOGA- 5500 RSD
 • PREGLED URO ONKOLOGA SA ULTRAZVUKOM 1- 8500 RSD 13500 RSD
 • Pregled uro onkologa, ultrazvuk uro trakta i prostate ili ultrazvuk testisa
 • PREGLED URO ONKOLOGA SA ULTRAZVUKOM 2- 10400 RSD 15500
 • pregled uro onkologa
 • ultrazvuk abdomena i male karlice
 • ultrazvuk uro trakta i prostate
 • ultrazvuk testisa
 • KONTROLA URO ONKOLOGA – 4500 RSD 
 • KONSULTACIJA UROLOGA/URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD

INTERVENCIJE:

 • Prvo plasiranje urinarnog katetera (urolog)– 8500 RSD 
 • Zamena silikonskog katetera (urolog) – 5900 RSD
 • Zamena silikonskog katetera (tehničar) – 3400 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera (urolog) – 3400 RSD 
 • Skidanje urinarnog katetera (tehničar) – 2400 RSD 
 • BUŽIRANJE URETRE – 12000 RSD
 • proširenje izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka
 • Uzimanje urološkog brisa -1000 RSD
 • usluga
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA – 11900 -19900 RSD 
 • cena zavisi od veličine regije (manja regija, srednja regija, veća regija)

Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, mokraćna bešika, uretra

PROMO period u toku

 • KONSULTACIJA HIRURGA- 5500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED VASKULARNOG HIRURGA – 6500 RSD 
 • EKSPERTSKI PREGLED HIRURGA – 8000 RSD
 • predoperativni pregled  ili prvi kontrolni pregled nakon operacije.
 • HIRURŠKI PREGLED KILA – 6000 RSD
 • Pregled ingvinalnih, femoralnih i ventralnih kila i operativna procena
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED- 6000 RSD
 • Indikacije: hemoroidi,perianalne fistule,analne fisure,analni polip,pilonidalni sinusi,perianalni i glutealni abscesi- promene u analnoj ,perianalnoj i glutealnoj regiji često praćene bolovima i secernacijom gnojnog sadržaja
 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 12000 RSD
 • Incizija apscesa i evakuacija gnoja, toaleta i ispranje rane sa drenažom
 • INCIZIJA TROMBOZURANOG HEMOROIDA- 12000 RSD
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 80000 RSD
 • Operativno lečenje pilonidalnog sinusa u sakrokokcigealnoj regiji sa klizajućim režnjem u lok. anesteziji
 • EKCUZIJA PILONIDALNOG SINUSA- 30000 RSD
 • Ekscizija urasle dlake najčešće u glutealnoj regiji, toaleta rane, drenaža
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA 1 – 12000 RSD/
 • Lipom (masno tkivo)  do 5 cm
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA 2 –  20.000 RSD
 • Lipom (masno tkivo) veći od 5cm
 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA na telu  – 8000 -12000 RSD
 • Aterom (zapušena lojjna žlezda)
 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA na licu – 15000 RSD 
 • HIRURŠKO UKLANJANJE FIBROMA – 10000 RSD 
 • HIRURŠKA INTERVENCIJA URASLOG NOKTA – 12000RSD
 • Parcijalna resekcija nokatne ploče, toaleta rane
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE1- 8000 RSD
 • do 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 2 – 12000 RSD
 • preko 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 3- 15000 RSD
 • na licu
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA – 8000RSD 
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • INCIZIJA APCESA – 10000RSD
 • Otvaranje gnojnih kolekcija,evakuacija gnoja, toaleta rane,drenaža
 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE -10000 RSD
 • na telu
 • VADJENJE KRPELJA – 5000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 112000 RSD
 • u ordinaciji
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 22000 RSD
 • u kućnoj poseti
 • OBRADA ULCUS CRURIS-a -8000 RSD
 • Obrada venske rane u predelu potkolenice
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 12000 RSD
 • Klavus („kurje oko“) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska
 • GEL PODLOGA – 5500 RSD 
 • hidrogel sa alginatima, hidroaktivna pena, hidrokoloidna podloga za zarastanje rana
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • usluga postavljanja kompresivnog zavoja
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4000 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 3500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN – 6000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10 000 RSD
 • PH NALAZ  – 4000 RSD
 • COLOR DOPPLER MAPPING – 6900 RSD
 • Operacija vena endolaserom – 160000 RSD
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 RSD
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 RSD
 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200 000 RSD
 • kombinovana hladna tehnika Vena Seal™ u lokalnoj anesteziji + hirurške tehnike optimalne za mapping venskog sistema  (pozvati)

U KLINICI:

 • INFUZIONI KOKTEL „IMUNO-VITAL“ –  6000 RSD 8000 RSD
  Indikacije: akutne ili učestale infekcije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, veganska i vegetarijanska ishrana, mamurluk
 • INFUZIONI KOKTEL „REKONVALESCENS“ 7000 RSD 9000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • INFUZIONI KOKTEL „VASKULAR-PRO“ 8000 RSD 10000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, periferna bolest arterija)
 • INTRAMUSKULARNI KOKTEL C+L – 4500 RSD 5500 RSD
 • Indikacije: ukočenost i bolni sindromi koštano-zglobnog sistema -radikulopatije i diskopatije vratnog, lumbalnog i ramenog pojasa. Visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva 
 • OSNOVNI NFUZIONI RASTVOR- 3400 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 800 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 500 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 1700 RSD 
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA  LEKA- 8500 RSD
 • PUNKCIJA ZGLOBA –  6500 RSD
 • PUNKCIJA ZGLOBA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA- 8500 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 1- 8000 RSD
 • do 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 2 – 12000 RSD
 • preko 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 3- 15000 RSD
 • na licu
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA – 8000 RSD 
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • INCIZIJA APCESA – 12000 RSD
 • Otvaranje gnojnih kolekcija,evakuacija gnoja, toaleta rane, drenaža
 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE -12000 RSD
 • na telu
 • VADJENJE KRPELJA – 5000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 112000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 22000 RSD
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 12000 RSD
 • Klavus („kurje oko“) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska
 • HIRURŠKA OBRADA ULCUS CRURIS-a -8000 RSD
 • Obrada venske rane u predelu potkolenice sa previjanjem
 • GEL PODLOGA – 5500 RSD 
 • hidrogel sa alginatima, hidroaktivna pena, hidrokoloidna podloga za zarastanje
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • usluga postavljanja kompresivnog zavoja
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4000 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 3500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN RANE – 6000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH NALAZ BIOPSIJE – 4000 RSD

U KUĆNOJ POSETI:

 • PREGLED SPECIJALISTE – 10000 -15000 RSD
 • KONTROLA SPECIJALISTE- 7000 – 12000 RSD
 • SESTRA KUĆNA POSETA- 3400 RSD
 • Usluge i lekovi naplaćuju se dodatno po važećem cenovniku za usluge u klinici
 • HIRURŠKA OBRADA RANE – 22 000 RSD
 • hirurg, kućna poseta

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest