• INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • Osnovni pregled
 • vreme trajanja 20 min
 • PREGLED INTERNISTE ZA ANALGOSEDACIJU – 5000 RSD
 • KM EXPERT CLINICAL 6900 12000 RSD.
 • Ekspertski pregled
 • Sveobuhvatni klinički internistički pregled po KM kliničkom protokolu
 • Prvi pregled ekspertize kompleksnih i nejasnih stanja, kao i stanja više bolesti sa udruženim komplikacijama
 • vreme trajanja 40-60 min
 • KM EXPERT PREVENT –  6900 12000 RSD
 • Ekspertski pregled
 • Sveobuhvatni preventivni internistički pregled po KM preventivnom protokolu za pacijente sa zdravstvenim rizicima bez ispoljenih bolesti
 • Prvi pregled za Personalizovani sistematski pregled
 • vreme trajanja 40-60 min
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET6500 11000 RSD
 • 1 color-dopler po izboru pacijanta (krvnih sudova vrata ili nogu ili aorte)
 • kolor dopler i klnički zaključak sa terapijom za bolesti krvnih sudova

DIJETOTERAPIJA I LEČENJE POREMEĆAJA ISHRANE:


 • PRVI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • pregled, jelovnik
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 4900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVANI  PROMO DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 18000RSD
 • tromesečni paket 3 pregleda za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom

INFUZIONA TERAPIJA:


Visokospecifični infuzioni kokteli

 • IMUNO-VITAL – 6000 8000 RSD
 • indikacije: sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, mamurluk
 • RECONVALESCENS  7000 9000 RSD
 • indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • VASKULAR-PRO 8000 10000 RSD
 • indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD)

Promotivni period je u toku

                                                                    Važeće su cene označene crvenom bojom

                                                                            PROMO KOLOR DOPLER:

                                                          KOLOR DOPLER PAKETI:

 • Novo! DODATNI KOLOR DOPLER – 3000 5500 RSD 
 • svaki sledeći kolor dopler po izboru (2., 3. i 4.)od gore navedenih (vrata ili nogu ili aorte)
 • uz zakazan 1 kolor dopler
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET 6500 11000 RSD
 • 1 kolor-dopler po izboru (krvnih sudova vrata ili nogu ili aorte)
 • zaključak, terapija i vaskularna procena od strane interniste

                                       VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:

Ne ulaze u sastav PROMO paketa

 • CDS-COLOR DOPLER K.S. VRATA SA PROVOKACIONIM TESTOM – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave, posebno kod mladjih osoba
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA*- 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA* – 4900  5500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5900 6900 RSD
 • Ekspertska eho-kolor-dopler procena složenih stanja bolesti srčanog mišića i zalistaka
 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 6900 RSD
 • Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga, uz zakazan neurološki pregled
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (obe ruke) – 5900 RSD
 • Indikacija: priprema pacijenta za hemodijalizu
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • Kolor dopler mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • ABI- DOPLER INDEKSI – 4000 RSD

Napomena; kolor dopler pregledi se izvode po standardima strukturiranih protokola CDS- Color Duplex Scan, za sve segmente arterijskog i venskog sistema, od strane eksperata vaskularnog doplera.

Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

           

PROMO ULTRAZVUČNI PREGLEDI:

 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • Kompletan ultrazvuk abdomena i uro trakta (jetra, pankreas, slezina, žučna kesa, žučni putevi, aorta, bubrezi, mokraćna bešika, prostata)
 • ULTRAZVUK KILA TRBUŠNOG ZIDA I PREPONA- 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK 1 ZGLOBA- 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk
 • ULTRAZVUK ŠAKE- 5500 6500 RSD 
 • ULTRAZVUK STOPALA-5500 6500 RSD 
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 1 REGIJE – 4500 5500 RSD 
 • butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK BUBREGA I MOKRAĆNOG SISTEMA- 4500 5500 RSD
 • bubrezi, mokraćni kanali, mokraćna bešika, prostata kod muškarca
 • ULTRAZVUK BUBREGA I URO-TRAKTA SA REZIDUALNIM URINOM – 4900 5900 RSD
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4500 5500 RSD
 • DODATNI ULTRAZVUK – 2000 RSD
 • uz učinjen ultrazvučni pregled, svaki sledeći ultrazvuk (2., 3., 4., itd) u istoj poseti
 • ne važi za visokospecijalizovane ultrazvučne preglede


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VISOKOSPECIJALIZOVANI ULTRAZVUČNI PREGLEDI:

-Po indikaciji specijaliste

-Ne ulaze u sastav PROMO paketa

 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • ultrazvuk zgloba ramena sa dinamičkim sekvencama
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA – 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacije: hipertenzija bubrežnog porekla
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum
 • onkološka kontrola
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI I PAZUŠNIH JAMA– 6500 RSD
 • pregled na zahtev
 • dr Svetlana Kocić
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK- 4900 5900 RSD
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 3500 RSD
 • „drugo mišljenje radiologa“ na osnovu opisanog nalaza snimljenog na CD-u
 • cena po 1 CD

PROMO period je u toku

Važeće su cene označene crvenom bojom

 • KARDIOLOŠKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK SRCA SA KOLOR DOPLEROM – 4900 5900 RSD
 • KARDIOLOŠKI PAKET* – 6900 11400 RSD
 • Pregled kardiologa, EKG, EHO kolor-dopler srca, zaključak, terapija
 • 24h  Holter pritiska – 5500 RSD 
 • 24h monitoring krvnog pritiska, izveštaj kardiologa
 • 24h Holter EKG-a  (12-channel) – 5900 RSD 
 • 24h monitoring 12-okanalnog EKG-a, izveštaj kardiologa
 • ANALIZA EKSTERNIH HOLTER ZAPISA – 3500 RSD
 • analiza donetog 24h holtera, izveštaj interniste-kardiologa
 • EKG- 500 1000 RSD
 • uz pregled
 • EKG – 1000 RSD
 • samostalno
 • EKSPERTSKI PREGLED KARDIOLOGA- 5500 6500 RSD
  pregled profesora, docenta ili načelnika klinika, pregled na zahtev pacijenta
 • EKSPERTSKI EHO SRCA- 5900 6900 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET 8500* 13000 RSD
 • Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG, EHO Color-dopler srca – SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech, analiza dokumentacije, zaključak i ekspertsko mišljenje o terapiji i daljem lečenju
 • EKSPERTSKA KARDIOLOŠKA KONTROLA – 5500 RSD
 • pregled bez ultrazvuka
 • do 15 dana od 1.pregleda
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA ili NOGU ili AORTE – 4500 RSD 5500 RSD
 • samostalno

Promotivni period u toku

 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 5500 RSD
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 8500 RSD
 • Pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žleze, zaključak i terapija
 • KONTROLNI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled eksperta endokrinologije, profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • Pregled docenta, profesora, načelnika klinike sa ultrazvukom štitaste i paraštitastih žlezdi
 • EKSPERTSKA KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 5500 RSD 

Promotivni period u toku

 • PRVI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • pregled, jelovnik
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 4900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVAN  PROMO DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 18000RSD
 • tromesečni paket 3 pregleda za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom
 • DIETOTERAPIJA PATOLOŠKIH STANJA – 5900 RSD
 • Korigovanje ishrane tokom lečenja akutnih i hroničnih stanja i bolesti (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije, intolerancije, sistemske bolesti Kronova bolest, ulcerozni kolitis)
 • DIETOTERAPIJSKA KONTROLA – 4900 RSD

ALERGOLOGIJA:

 • EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA – 5500 6500 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6000 RSD 
 • imunološko testiranje na 30 inhalacionih alergena iz uzorka krvi
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6000 RSD
 •  imunološko testiranje na 30 nutritivnih alergena iz uzorka krvi
 • KONTROLA ALERGOLOGA – 4900 RSD

* Alergološki testovi iz venske krvi pacijenta su imunološke analize koje precizno mere prisutvo ukupnih i specifičnh antitela Ig E klase na testirane antigene. Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI:

 • EKSPERTSKI PREGLED INFEKTOLOGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED EKSPERTA ZA HEPATITIS – 6500 RSD
 • POST-COVID PREGLED INFEKTOLOGA5500 RSD 6500 RSD
 • pregled infektologa eksperta za COVID
 • analiza dokumentacije
 • zaključak, terapija
 • KONTROLNI PREGLED INFEKTOLOGA- 4900 RSD

                   PULMOLOGIJA:

 • PREGLED PULMOLOGA – 5500 6500 RSD 
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • EKSPERTSKI POST-COVID PREGLED PULMOLOGA –5500 6500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED PULMOLOGA SA SPIROMETRIJOM – 6500 8500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED PULMOLOGA – 4900 RSD
 • PREGLED PULMOLOGA ZA SLEEP APNEU- 5500 RSD
 • pregled pre instalacije uredjaja
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea test) – 12500 16000 RSD
 • instalacija uredjaja, monitoring spavanja, analiza i zaključak testiranja
 • ANALIZA CD SNIMKA – 3500 RSD
 • analiza CD snimka od strane kliničkog specijaliste (NMR-magnetna rezonanca/ CT- skener pluća/scintigrafija)
 • uz zakazan pregled
 • na zahtev
 • PREGLED GASTROENTEROLOGA5500 6500 RSD 
 • EKSPERTSKI PREGLED GASTROENTEROLOGA- 6500 7500 RSD
 • (dr Zoran MIlenković)
 • ULTRAZVUK ABDOMENA – 4500 6500 RSD
 • kompletan ultrazvučni pregled abdomena
 • GASTROSKOPIJA (EGDS) – 12000 16500 RSD
 • ANESTEZIJA ZA GASTROSKOPIJU- 6500 8500 RSD
 • KOLONOSKOPIJA – 14500 18500 RSD
 • ANESTEZIJA ZA KOLONOSKOPIJU- 8500 10500 RSD
 • GASTROSKOPIJA+KOLONOSKOPIJA- 26500 35000 RSD 
 • kompletna endoskopija-paket
 • ANESTEZIJA ZA PAKET  –12000 19000 RSD
 • anestezija za gastroskopiju
 • anestezija za kolonoskopiju
 • anesteziološki monitoring
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*- 1000 1500 RSD
 • uzimanje uzorka tkiva tokom gastroskopije ili kolonoskopije
 • PH NALAZ UZORKA BIOPSIJE- 4500 RSD 
 • patološko-histološka analiza uzorka od strane referentne laboratorije
 • ENDOSKOPSKO UKLANJANJE POLIPA – 5000 -10000 15000RSD 
 • uklanjanje manjeg/većeg polipa tokom gastroskopije ili kolonoskopije
 • KONTROLA GASTROENTEROLOGA – 5500 RSD

PROMO period u toku

 • EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled bez ultrazvuka
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)
 • PREGLED REUMATOLOGA – 4900 5500 RSD
 • KONTROLA REUMATOLOGA- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI REUMATOLOŠKI PAKET 8500 17500 RSD
 • ultrazvuk oba kolena/obe šake sa ekspertskim pregledom reumatologa
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 6500 RSD
  Pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 4900 5500 RSD
 • PREGLED/KONSULTACIJA ORTOPEDA- 5500 6500 RSD
 • KOKTEL C+L- 4500 RSD
 • intramuskularna injekcija- koktel za bolna stanja vratne i lumbalne diskopatije
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA – 8500 RSD
 • zglobna injekcija
 • bez cene leka
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA (KOLAGEN)- 11500 14500 RSD
 • aplikacija zglobne injekcije kolagena za regeneraciju (rame, koleno)
 • sa cenom leka
 • INTRAARTIKULARNA BLOKADA 9500 11500 RSD
 • aplikacija zglobne injekcije za blokadu bola
 • sa cenom leka
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 8500 RSD
 • intervencija evakuacije tečnog sadržaja iz zgloba kolena
 • PUNKCIJA ZGLOBA + INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA- 12500 17000 RSD
 • bez cene leka
 • intervencija evakuacije tečnosti iz zgloba i aplikacija leka u zglob
 • PREGLED FIZIJATRA- 4900 RSD

*PROMO period u toku.

 • EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 6500 RSD
 • KONTROLA HEMATOLOGA –5500 RSD
 • PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI- 30000 RSD
 • sternalna punkcija
 • bez citološke obrade

    NOVO U PONUDI ! 

PREMIUM SISTEMATSKI PREGLED namenjen je ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET i konsultacija interniste obavljaju se istog dana.

Vreme trajanja pregleda:45-60 min

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET   9900 RSD 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije;
 • Kolor-dopler aorte
 • Konsultacija interniste GRATIS

Namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Sa ili bez dodatnih kolor-dopler pregleda po PROMO cenama, ovo je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela. 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET možete proširiti kolor dopler pregledima:

Color dopler krvnih sudova vrata

Color dopler krvnih sudova nogu

 • PREMIUM SISTEMATSKI PAKET
 • + color dopler krvnih sudova vrata
 • PROMO cena- 12900 RSD  20600 RSD

 

 • PREMIUM SISTEMATSKI PAKET
 • + color dopler krvnih sudova vrata
 • + color-dopler krvnih sudova nogu
 • PROMO cena-15900 RSD 25500 RSD

 

 • ZAKLJUČAK INTERNISTE SA NALAZIMA – 3600 RSD
 • PREGLED/KONTROLA INTERNISTE- 4300 RSD

KONSULTATIVNI PREGLEDI

Promotivne cene*

U toku je promotivni period

 • PREGLED DERMATOVENEROLOGA* – 4500 5500 RSD
 • klinički pregled kože sa terapijom / konsultacija za radiotalasnu hirurgiju / konsultacija za estetske procedure
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA*- 1400 2400 RSD
 • 1-10 promena, uz zakazan pregled / intervenciju
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA*-  3400 5400 RSD
 • više od 10 promena, uz zakazan pregled / intervenciju
 • KONTROLA DERMATOLOGA – 4500 RSD

RF RADIOTALASNA ABLACIJA:

Minimalno invazivno uklanjanje kožnih promena visokofrekventnim (4MHz) radiotalasnim elektrokauterom ELLMAN® Radiofrequency (RF)Tech.

 • PROMO RF RADIOTALASNA ABLACIJA  4900 7900 RSD
 • *Manja intervencija
 • do 10 sitnih promena- viseće bradavice, fibromi
 • PROMO RF RADIOTALASNA ABLACIJA- 7900 11900 RSD
 • *Veća intervencija
 • RT Loop-ekscizija u lokalnoj anesteziji:
 • do 20 sitnih promena ili
 • 1-3 srednje promene- pigmentne promene, fibromi, keratoze, papilomi
 • PROMO UKLANJANJE KONDILOMA- 12000 –18000 16000 – 24000 RSD
 • Intervencija: Radiotalasna Loop-ekscizija kondiloma u lokalnoj anesteziji
 • manja, srednja ili veća regija genitalnih (HPV) kondiloma

DERMATOHIRURGIJA KOŽE:

 • DERMATO-HIRURŠKA INTERVENCIJA – 14000 – 24000 RSD
 • Uklanjanje veće/dublje promene na koži hirurškom ekscizijom- veći lipomi, fibromi, ateromi, mladeži i druge promene koje nisu pogodne za RT ablaciju.
 • kompletna intervencija sa šivenjem i previjanjem
 • bez patohistološke obrade
 • BIOPSIJA KOŽE 10000 14000 RSD
 • dijagnostička intervencija
 • bez patohistološke obrade
 • PH NALAZ – 4500 RSD
 • patohistološki nalaz uzorka kožne promene
 • UZIMANJE BRISA -1000 RSD
 • uzimanje brisa kože, sluzokože, glansa, prepucijuma
 • ANALIZA BRISA
 • po ceni ref. laboratorije

ESTETSKA DERMATOLOGIJA

 • PROMO HIJALURONSKI FILER  150€ 220€ 
 • 1 ml³ filera sa aplikacijom
 • korekcija usana, podočnjaka, slepoočnica, jagodica, nazo-labijalnih bora, remodelovanje srednje trećine lica, linije donje vilice i brade 
 • PROMO PRF KOŽE –100€  220€ 
 • visokokoncentrovana organska mezoterapija krvnim produktima, bez aditiva i antikoagulansa
 • Indikacije: regeneracija, revitalizacija, rehidratacija i lifting kože, ožiljci od akni, strije u ružičastoj fazi, hiperpigmentacije
 • PROMO  PRF KOSE- 100€  220€ 
 • Medicinski tretman alopecije:
 • Visokokoncentrovana organska mezoterapija krvnim produktima za regeneraciju folikula dlake, bez aditiva i antikoagulansa
 • PROMO BOTULINSKI TRETMAN LICA250€ 400 
 • kompletan tretman bora lica, sve 3 regije
 • BOTULINSKI TRETMAN VRATA- 300€ 450
 • BOTULINSKI TRETMAN PAZUHA400€ 450
 • tretman pojačanog znojenja
 • TCA 10% – 20% HEMIJSKI PILING – 80€
 • INJEKCIONI TRETMAN OŽILJAKA – 5500 RSD
 • aplikacija kortikosteroida u tkivo ožiljka
 • MEZO- C BIOREVITALIZACIJA-  50€  70€
 • koktel visokokoncentrovanog vitamina C sa peptidima, deluje na blistavost i ujednačen ten, ima antioksidantno, antinflamatorno i kolagen-stimulišuće dejstvo
 • za umornu kožu
 • MEZO ANTI-AGE BIOREVITALIZACIJA 70€ 100€
 • Mezoterapijski koktel za dublje slojeve kože čija je osnova hormonski kompleks faktora rasta (GF), aktivnih peptida, aminokiselina i vitamina
 • za  srednju i zrelu životnu dob, kada koža u menopauzi ubrzano gubi svoja prirodna svojstva, sa pojavom dubljih bora, pigmentnih fleka i crvenila
 • MEZO ANTI-POLUTION  BIOREVITALIZACIJA70€ 100€
 • Visokospecifični koktel aminokiselina, hijalurona, peptida i koenzima za neutralisanje štetnih efekata različitih toksina, UV zraka, aerozagadjenja, nikotina ali i posle agresivnih procedura- kada je koži potreban snažan regenerativni efekat
 • preporuka za oba pola srednje životne dobi sa znacima ubrzanog starenja kože-matiran ten, gubitak jedrine, pojava bora, podočnjaka, pigmentacija
 • MEZO-LIFT BIOREVITALIZACIJA100€ 140€
 • Visokokoncentrovani NCPR/ECPR koktel: 49 aktivnih molekula (nukleinskih kiselina, peptida, koenzima, hijaluronske kiseline, aminokiselina, vitamina i oligoelemenata) za stimulaciju ekstracelularnog matriksa (ECM) na proizvodnju kolagena i restrukturiranje veziva, direktna dubinska ishrana kože aminokiselinama, peptidima i oligoelementima
 • preporuka za srednju i zrelu životnu dob kada usled gubitka strukture veziva dolazi do opuštanja kože, gubitka jedrine i pojave bora i hiperpigmentacija
 • MEZO PH LIPOLIZA – 70€ 120€
 • fosfatidil-holin lipoliza 1 regije: podbradak sa donjom regijom lica / bokovi / stomak / gluteusi / iznad oba kolena
 • MEZO ANTI-CELL PLUS – 70€ 120
 • regija gluteusa ili bokova
 • HIJALURONSKI FILER RESTILANE® (1ml³)300
 • HIJALURONSKI FILER JUVEDERM® (1ml³) – 350  
 • PROFHILO® BIOREMODELING-(2ml) – 350  
 • VOLLITE® HIJALURONSKI FILER ZA HIDRATACIJU – 500  
 • REVITACARE® BIOARMIRANJE ZLATNIM FILERIMA – 450
 • REVITACARE® C640 SKIN BOOSTER – 150
 • JALUPRO® BIOREVITALIZACIJA – 160
 • REVITACARE® CytoCare S Line SKIN BOOSTER – 180
 • RESTILANE® SKIN BOOSTER- 200
 • NITHIA kolagen – 180
 • COG NITI – 100  (po niti)
 • MEZO NITI – 10  (po niti)
 • PRX-T33 HEMIJSKI PILING- 80

Napomena: u upotrebi su originalni hijaluronski fileri najvišeg stepena čistoće, bez tragova endotoksina (BDDE ostatka), certif. CE Emergo Europe i ALIMS.

Dermatološke i dermatohirurške intervencije se indikuju od strane lekara nakon pregleda/dermoskopije.

Procedure estetske dermatologije obavljaju specijalisti i subspecijalisti dermatologije, estetske medicine i edukatori i supervizori medjunarodnih regulatornih tela za estetsku i regenerativnu medicinu.

 • PREGLED NEUROLOGA – 4900 6500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA- 4500 5500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • TCD – TRANSKRANIJALNI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA – 6900 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • KOKTEL C+L – 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (lumbalni sy, radikulopatija, diskopatija vratnog i ramenog pojasa)
 • KOKTEL VASKULAR-PRO – 8000 RSD
 • Vaskularni infuzioni koktel za pacijente sa akutnim cerebrovaskularnim poremećajem
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • pregled na zahtev
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija) – 3500 RSD
 • eksterni nalaz, uz zakazan pregled
 • ORL PREGLED- 4500 5500 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA DONETIH CD SNIMAKA (CT, NMR)- 3500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD
 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK URO-TRAKTA I PROSTATE- 2000 RSD 4900 RSD 
 • uz pregled urologa/ uro-onkologa
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 2000 RSD 4900 RSD
 • uz pregled urologa/uro-onkologa
 • ULTRAZVUK ABDOMENA, URO TRAKTA I PROSTATE- 3000 RSD 6500 RSD
 • uz pregled urologa/ uro-onkologa
 • UROLOŠKI PAKET*- 6500 RSD  10400 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • KONSULTACIJA UROLOGA/URO ONKOLOGA-6500 RSD
 • KONTROLA UROLOGA – 4500 RSD
 • KONTROLA URO-ONKOLOGA- 5500 RSD

INTERVENCIJE:

 • STAVLJANJE URINARNOG KATETERA – 6500 RSD 
 • pregled i plasiranje katetera pod kontrolom ultrazvuka, usluga bez cene katetera
 • SKIDANJE URINARNOG KATETERA – 4500 RSD 
 • BUŽIRANJE URETRE – 14000 RSD
 • proširenje izlaznog mokraćnog kanala u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka
 • UZIMANJE URO-BRISA -1000 RSD
 • usluga
 • UROLOŠKI BRISEVI– po ceni referentne laboratorije
 • RF- RADIOTALASNA ABLACIJA KONDILOMA – 1200018000 RSD 16000-24000 RSD
 • radiotalasno uklanjanje virusnih bradavica genitalne regije
 • manja, srednja, veća regija

Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, mokraćna bešika, uretra

PROMO period u toku

HIRURGIJA- PREGLEDI:

 • PREGLED OPŠTEG HIRURGA- 6500 RSD
 • HIRURŠKI PREGLED KILA – 6500 RSD
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED- 6900 RSD
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA – 5500 6500 RSD 
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA SA 1 KOLOR DOPLEROM6500 8500 RSD
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA SA 2 KOLOR DOPLER-a- 9500 11500 RSD
 • kolor dopler krvnih sudova vrata
 •  kolor dopler krvnih sudova nogu
 • Napomena: Promotivna akcija u PROMO terminima 
 • PREGLED ORTOPEDA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED URO-ONKOLOGA – 5500 6500 RSD

HIRURGIJA- INTERVENCIJE:

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 4000 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN – 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD

elastični zavoj sa postavljanjem

 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 1 – 8000 – 14000 RSD

manja do srednja intervencija na telu

 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 2 – 16000 RSD

manja intervencija na licu

 • OBRADA ULCUS CRURIS-a – 8000 – 12000 RSD

Obrada venske rane u predelu potkolenice sa previjanjem

 • PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a – 6000 RSD 

periodično previjanje ulkusne rane, hidrogel sa alginatima/ hidroaktivna pena/ hidrokoloidna podloga za zarastanje rana

 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA8000 – 12000 RSD 

opekotina 1. i 2. stepena

 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 1 12000 – 16000 RSD

u ordinaciji

 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 22000 – 28000 RSD

u kućnoj poseti

 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE – 11900 – 19900 RSD

na telu

 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA – 10000 -18000 RSD

Hirurško uklanjanje zapušene lojne žlezde, na telu ili licu

 • HIRURŠKO UKLANJANJE FIBROMA – 14000 RSD
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA – 14000 – 24000 RSD

Hirurško uklanjanje masnog tkiva  u zavisnosti od veličine i pozicije

 • HIRURŠKA INTERVENCIJA URASLOG NOKTA – 14000 RSD

Parcijalna resekcija nokatne ploče, toaleta rane

 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 12000 – 18000 RSD

Klavus („kurje oko“) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska

 • INCIZIJA APCESA – 12000 – 25000 RSD

otvaranje gnojnih kolekcija, evakuacija gnoja, toaleta rane, drenaža

 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 14000 RSD

Incizija apscesa i evakuacija gnoja, toaleta i ispranje rane sa drenažom

 • INCIZIJA TROMBOZURANOG HEMOROIDA – 14000 RSD
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 84000 RSD

Operativno lečenje pilonidalnog sinusa u sakrokokcigealnoj regiji sa klizajućim režnjem u lok. anesteziji

 • EKSCIZIJA PILONIDALNOG SINUSA – 30000 – 40000 RSD

Intervencija zbog urasle dlake (najčešće u glutealnoj regiji), toaleta rane, drenaža

 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH NALAZ – 4500 RSD
 • COLOR DOPPLER MAPPING – 6900 RSD
 • OPERACIJA VENA RF ENDOLASEROM – 160000 RSD
 • SKLEROZACIJA VENA PENOM – 35000 – 55000 RSD
 • KLASIČNA OPERACIJA VENA- 140000 RSD
 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200 000 RSD

kombinovana operacija vena: hladna tehnika Vena Seal™ u lokalnoj anesteziji + hirurške tehnike optimalne za mapping venskog sistema (pozvati)

TERAPIJA I INTERVENCIJE:

  • IMUNO-VITAL – 6000 RSD 8000 RSD

  i.v. infuzija

  indikacije: akutne ili učestale infekcije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, veganska i vegetarijanska ishrana, mamurluk

  REKONVALESCENS  7000 RSD 9000 RSD

  i.v. infuzija

  indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase

  VASKULAR-PRO 8000 RSD 10000 RSD

  i.v. infuzija

  indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD)

 

 • KOKTEL C+L 4500 RSD 5500 RSD

Indikacije: ukočenost i bolni sindromi koštano-zglobnog sistema -radikulopatije i diskopatije vratnog, lumbalnog i ramenog pojasa. Visokospecijalizovani intramuskularni koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva 

 • OSNOVNI NFUZIONI RASTVOR- 3400 RSD

bez cene leka

 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 500 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 500 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 800 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 1700 RSD 
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA  LEKA- 8500 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 4000 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN – 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH NALAZ – 4500 RSD
 • KUĆNE POSETE:
 • PREGLED SPECIJALISTE – 10000 -17000 RSD
 • KONTROLA SPECIJALISTE – 7000 – 12000 RSD
 • SESTRA KUĆNA POSETA – 3400 RSD
 • usluge i lekovi naplaćuju se dodatno po važećem cenovniku za usluge u klinici
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA- 22000 – 28000 RSD
 • kućna poseta hirurga

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest