• Konsultacija interniste- 2900 din 
  Konsultacija interniste Kolegium Medic-a  o daljem lečenju i preduzimanju adekvatnih dijagnostičkih i terapijskih mera. Savetuje se nakon ultrazvučnih paketa pregleda  ili kod pacijenata kojima je potrebna korekcija antikoagulantne terapije za kardiovaskularne bolesti.

 

 •  EKSPERTSKI INTERNISTIČKI PREGLED –  7000 din

KOLEGIUM MEDIC Ekspertski internistički pregled može biti klinički ili preventivni.

 • 1. Klinički internistički pregled

Klinički pregled interniste je najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja kompletan pregled pacijenta koji se preduzima radi odabira optimalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod složenih i nejasnih stanja.

Kompletan godišnji pregled namenjen ranoj prevenciji i profilaksi pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja. Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. 

Ekspertski internistički pregled, bilo da je kliničkog ili preventivnog tipa, detaljan je i sveobuhvatan pregled pacijenta po posebnom protokolu visoko specifičnog kliničkog pristupa. Priprema za pregled i medicinska dokumentacija za ovaj pregled su obavezni. Protokol pregleda je sledeći:

KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti

KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika

Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta

Ciljani prošireni intervju sa utvrdjenim sledom pitanja

Kompletan pregled pacijenta po protokolu KM, osnovni opis:

Palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, fizikalni pregled abdominalnih organa i lokomotornog sistema, manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija itd.

Plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, zaključak

    LABORATORIJSKI PANELI analiza za Internu medicinu:

 • INTER-LAB – 2300 din
  Analize krvi i urina:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših specijalističkih pregleda.Može se kombinovati sa kolor dopler pregledima i paketima, kao i ultrazvučnim paketima. Ovaj panel laboratorijskih analiza krvi i urina sadrži:
Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K

 • EKSPERT-LAB – 5500 din
  Analiza urina, krvi i stolice:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših ekspertskih pregleda. Može se kombinovati sa ultrazvučnim i kolor dopler paketima. Ulazni je panel za Ekspertski internistički pregled, kliničkog ili preventivnog tipa.

Ovaj ekstenzivni paket analiza krvi, urina i stolice sastoji se od:
Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), Neorganski Fosfat, Mokraćna Kiselina, Bilirubin (u), Bilirubin (d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC

 • ENDO-mini-LAB – 1800 din 

Osnovni panel za štitastu žlezdu: FT3, FT4, TSH

 • ENDO-LAB – 4200 din
  Prošireni panel za štitastu žlezdu sa antitelima: FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin, Anti TPO,TgAt
 • Pregled interniste-kardiologa sa EKG – 3900 din
 • Kontrolni pregled interniste-kardiologa (do 15 dana) – 3200 din
 • EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – 3900 din
 • Kardiološki Promo paket – 5900 din (PROMO cena)
  Pregled interniste-kardiologa, EKG , EHO kolor-dopler srca
 • 24h Holter pritiska – 4500 din
 • 24h Holter EKG-a – 4900 din
 • EKG bez opisa lekara – 500 din
 • Pregled vaskularnog specijaliste-angiologa – 3900 din
 • Ekspertski kardiološki pregled sa EKG-om – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola kardiologa (do 15 dana) 4500 din
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 din
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, isključivo od strane Profesora Interne medicine-Kardiologije. Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i stanja više bolesti kao i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski kardiološki paket – 8500 din (PROMO cena)
  Ekspertski pregled kardiologa sa EKG-om i EHO kolor-doplerom srca
 • KOLOR DOPLER PAKETI:
 • VASKULAR KARDIO paket – 4900 din (PROMO cena paketa) Novo!
  Kolor dopler krvnih sudova vrata-  (CDS) Karotidnih i vertebralnih arterija, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
  Pregled je namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.
 • VASKULAR + PAKET –  4900 din (PROMO)    Novo! 
 • Kolor-dopler arterija nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.
 • Paket za sagledavanje stanja arterija otkriva aterosklerotska suženja, stepen protoka u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama koje dovode krv iz aorte u obe noge i same abdominalne aorte- najvećeg arterijskog krvnog suda u našem telu. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom  i posebno, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost cirkulacije donjih ekstremiteta.
 • Pregled interniste-endokrinologa – 3900 din
 • Opšti endokrinološki pregled
 • Pregled interniste-endokrinologa za dijabetes – 3900 din
 • Dijagnoza, primena savremenih modela lečenja, savetovalište.
 • Preporučuje se novoobolelima od Diabetesa i pacijentima sa nezadovoljavajućom regulacijom glikemije, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom i predijabetesom.
 • Pregled interniste-endokrinologa za štitastu i paraštitastu žlezdu 3900 din
 • Od posebnog je interesa za pacijente koji boluju od sledečih bolesti i stanja:Hipotireoidizam i hipertireoidizam, Hašimoto tireoiditis, Hiperparatireoidizam, Hipovitaminoza D.
 • Kontrolni pregled interniste-endokrinologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 din (PROMO cena) Novo!
 • Endokrinološki paket – 5900 din (PROMO cena)
  Pregled interniste-endokrinologa sa ultrazvukom štitaste i paraštitastih žlezdi
 • Zaključak endokrinologa za opštu anesteziju – 2900 din Novo!
 • Kolor dopler abdominalne aorte i bubrežnih arterija – 3900 din (PROMO cena) 
 • Ekspertski pregled endokrinologa – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika.
 • Ekspertski kontrola endokrinologa (do 15 dana) 4500 din
 • Ekspertski Endokrinološki paket – 8500 din (PROMO cena)
  Ekspertski pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste i paraštitastih žlezdi
 • VASKULAR KARDIO PAKET –  4900 din (PROMO)    Novo! 
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata-  (CDS) Karotidnih i vertebralnih arterija, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
  Pregled je namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.
 • VASKULAR + PAKET –  4900 din (PROMO)    Novo! 
 • Kolor-dopler arterija nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.
 • Paket za sagledavanje stanja arterija otkriva aterosklerotska suženja, stepen protoka u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama koje dovode krv iz aorte u obe noge i same abdominalne aorte- najvećeg arterijskog krvnog suda u našem telu. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom  i posebno, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost cirkulacije donjih ekstremiteta.
 • ENDO-mini LAB – 1800 din  Osnovni laboratorijski panel za štitastu žlezdu (FT3, FT4, TSH)
 • ENDO-LAB – 4200 din  Prošireni laboratorijski panel za štitastu žlezdu
  (FT3,FT4, TSH, TG,Anti TPO,TgAt)
 • Pregled interniste-gastroenterologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled interniste- gastroenterologa (do 15 dana) 3200 din
 • Ekspertski gastroenterološki pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska gastroenterološki pregled (do 15 dana) – 4500 din
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice – 3900 din
 • KOMPLET ABDOMEN – 4500 din (PROMO)
  Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega i mokraćnog sistema (mokraćna bešika, prostata), kolor-dopler abdominalne aorte.
 • PROMO paketi sa ultrazvukom abdomena (saznaj više) Novo!
 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 din
 • Gastroskopija sa lokalnom anestezijom – 14000 din
 • Kolonoskopija sa lokalnom anestezijom – 16500 din
 • Rekto-sigmoidoskopija (kratka kolonoskopija) sa lok. anestezijom – 9500 din
 • Uzimanje biopsije sluznice – 1000 din
 • PH endoskopskog uzorka – 3300 din
 • Ekspertski pregled interniste-hematologa- 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola interniste-hematologa (do 15 dana) – 4500 din
 • Ekspertski pregled Trombofilije 5900 din (Doc dr Mirjana Mitrović)
 • Ekspertska kontrola Trombofilije (do 2 meseca) 3900 din
 • Pregled interniste-reumatologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled interniste-reumatologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 3500 din (PROMO cena)
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 4500 din (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake – 3500 din
 • Ultrazvuk obe šake- 4500 din (PROMO cena)
 • Ultrazvuk stopala – 3500 din
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 din
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 2900 din (PROMO cena)
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 3900 din (PROMO cena)
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 6500 din
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 4900 din
 • Davanje injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.
 • Ekspertski reumatološki pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska reumatološka kontrola (do 15 dana) 4500 din
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine 3900 RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine (do 15 dana) 3200 RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije 5500 RSD
 • Ekspertska kontrola specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (do 15 dana) 4500 RSD
 • Pregled interniste – nefrologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled interniste- nefrologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Nefrološki paket – 5900 din (PROMO cena)
  Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate
 • Godišnji nefrološka kontrola dijabetesa – 4300 din Novo!
 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate – 3900 din
 • Kolor dopler aorte i bubrežnih arterija – 3900 din (PROMO cena)
 • Ekspertski nefrološki pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertska nefrološka kontrola (do 15 dana) – 4500 din
 • Ekspertski nefrološki paket – 8500 din (PROMO cena) 
 • Ekspertski nefrološki pregled sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate
 • Pregled pulmologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled pulmologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Spirometrija – 2000 din
 • Bronhodilatatorni test sa ventolinom – 4000 din
 • Sleep apnea test -Polisomnografija – 12000 din
 • Ekspertski pregled pulmologa – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola pulmologa (do 15 dana) – 4500 din
 • Ekspertski pregled specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa 5500 RSD
 • Ekspertska kontrola specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa  (do 15 dana) 4500 RSD
 • Pregled alergologa – 5500 din
 • Kontrolni pregled alergologa  (do 15 dana) – 4500 din
 • Alergološki test krvi na inhalacione alergene (30 alergena) – 5500 din
 • Alergološki test krvi na nutritivne alergene (30 alergena) – 5500 din
 • SLIT kontrola (za sublingvalnu alergen specifičnu imunoterapiju) – 3900 din

   

PROMO CENE KOLOR-DOPLER PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 31. avgusta 2020.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 3900 RSD (PROMO) 4900 RSD

Obostrani kolor dopler vena i arterija donjih ekstremiteta. 

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Obostrani kolor dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 15 dana od pregleda) – 2900 RSD (PROMO)  3900 RSD 
 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 3900 RSD (PROMO)    4900 RSD     

Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija vrata (Color dupplex scan krvnihn sudova vrata)

 • Odredjivanje terapije nakon kolor-dopler pregleda i paketa –1200 RSD (PROMO) Novo!

Terapija tromboflebitisa, tromboze, venskih varikoziteta, arterijske insuficijencije, stenoze karotidnih arterija, odredjivanje stepena kompresije i uzimanje mera za medicinske kompresivne čarape.

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Neurološki kolor-dopler krvnih sudova mozga

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket) Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • Kolor dopler abdominalne aorte i bubrežnih arterija –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 6000 RSD
 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 RSD 

Kolor dopler vena i arterija abdomena, uključuje i kolor dopler aorte.

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD

Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, isključivo od strane Profesora Interne medicine-Kardiologije. Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i stanja više bolesti kao i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog lečenja

 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 3900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 4900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • VASKULAR-KARDIO PAKET –  4900 din (PROMO paket)    Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata- (CDS) Karotidnih i vertebralnih arterija, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Pregled je namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR + PAKET – 4900 din (PROMO paket)    Novo! 

Kolor-dopler arterija nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Paket pregleda za sagledavanje stanja arterija, otkriva aterosklerotska suženja, aneurizmatska proširenja i stepen protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti- najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom  i posebno, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost cirkulacije donjih ekstremiteta.

 • VASKULARNI STATUS –   9500 din (PROMO paket)  Novo! 
  Kolor dopler krvnih sudova vrata (karotidne arterije, vertebralne arterije), Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte i bubrežnih arterija.
  Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje je ključno za kontrolu toka i prognoze bolesti kardiovaskularnog sistema. Naročito se preporučuje: srodnicima obolelih od kardiovaskularnih bolesti, srodnicima 1. reda obolelih od aneurizme abdominalne aorte, pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetičarima i pušačima.

PROMO CENE ULTRAZVUČNIH PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 31. avgusta 2020.

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3 500 RSD (PROMO)     4 500 RSD
 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 3 900 RSD (PROMO)     4 900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane eksperata za dojku. Promotivni pregled edukatora-supervizora za skrining na tumore dojke RS.

Preventivni ultrazvuk dojke (skrinning) namenjen je svim ženama  i muškarcima sa ginekomastijom i može se zakazati po indikaciji od strane samog pacijenta u Promo terminima. Deo je promotivne akcije za rano otkrivanje i praćenje promena radi uspešnijeg lečenja, ciljevima kojima je KOLEGIUM MEDIC posvećen u svim oblastima kliničke prakse.

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6 000 RSD

Pacijenti upućeni na pregled edukatora-supervizora za skrining radi praćenja promena ili pregled koji predhodi izvodjenju CORE biopsije. Napomena: donetii kompletnu medicinsku dokumentaciju.

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 3 500 RSD (PROMO) 4 500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 4 500 RSD (PROMO)
 • Ultrazvuk šake – 3 500 RSD (PROMO)  4 500 RSD
 • Ultrazvuk stopala – 3 500 RSD (PROMO)  4 500 RSD 
 • Ultrazvuk ramena sa dinamičkim sekvencama (rame u pokretu) – 5 500 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mIšića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 2 900 RSD (PROMO)  3 500 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 regije (ruka/noga) – 3 900 RSD (PROMO)  4 900 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi – 3 500 RSD
 • Ultrazvuk na Kile stomaka i prepona – 3 500 RSD

Pregled mekih tkiva prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih i femoralnih regija

 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3 500 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva 1 regije i 1 zgloba – 4 500 RSD (PROMO)  5 500 RSD
 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 3900 RSD 
 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i mokraćne bešike (žene) – 3 900 RSD
 • Urološki ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike (muškarci) – 3 900 RSD Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida
 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 3 900 RSD (PROMO)  4 900 RSD
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice – 3900 RSD
 • KOMPLET ABDOMEN – 4 500 din (PROMO)   PROMO Paket     NOVO!
  Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega i mokraćnog sistema (mokraćna bešika, prostata) i kolor dopler abdominalne aorte
  KOMPLET ABDOMEN je ekstenzivni paket ultrazvučnih pregleda svih abdominalnih struktura. Namenjen je pacijentima kojima je potrebna detaljna klinička procena svih abdominalnih organa. Koristan je u kliničkoj praksi pri obradi pacijenata sa simptomima stomaka čije poreklo nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno usmeriti odgovarajućem subspecijalisti.
 • Odredjivanje terapije nakon ultrazvučnog pregleda1 200 din (PROMO)  NOVO!
 • PREVENT 1 – 4900 din (PROMO)  Novo!
  Ultrazvuk abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija -preponskih regija; kolor dopler aorte
  PREVENT1 namenjen je opštem sistematskom pregledu abdomena uz dodatak pregleda na kile prednjeg trbušnog zida. Muškarci i žene sa bolom u stomaku i/ ili već poznatom hernijacijom trbušnog zida ili ingvinalnih regija (kile) mogu imati koristi od ovog pregleda koji, osim pregleda svih organa abdomena, pruža uvid i u stanje mišića i fascija trbušnog zida.
 • PREVENT 2 – 5900 din (PROMO)   Novo!
  Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
  PREVENT 2 paket pored celokupnog pregleda svih abdominalnih organa obuhvata i pregled štitaste žlezde uz dodatak kompletnog pregleda mekotkivnih struktura vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj urološki, gastroenterohepatološki i endokrini status.
 • PREVENT 3 – 5900 din (PROMO)    Novo!
  Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
  PREVENT 3 je namenjen prvenstveno ženama (ili muškarcima sa ginekomastijom) koji bi pored detaljnog pregleda dojki i skrininga na tumore, želeli da provere gastroentero-hepatološki status i urološki status, u istom aktu.
 • PREVENT 4 – 6900 din (PROMO)   Novo!
  Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije; kolor dopler aorte
  PREVENT4 je u osnovi kombinacija PREVENT1 i PREVENT 2 paketa ultrazvučnih pregleda. Ovaj ekstenzivni preventivni paket sastoji se od pregleda gastroentero- hepatološkog, urološkog i endokrinog statusa kao i pregleda mekotkivnih struktura vrata i prednjeg trbušnog zida sa pregledom hernijacija (kila) trbuha.
 • PREVENT 5 – 6900 din (PROMO)   Novo!
  Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
  PREVENT 5 je paket ultrazvučnih pregleda namenjen žlezdama i mekim tkivima: vrat i njegove limfne i pljuvačne žlezde, pregled štitaste žlezde, dojki i pazušnih jama (aksila) uz pregled mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i prepona sa pregledom na kile (hernije) daje uvid u najvažnije žlezdane i najosetljivije mekotkivne strukture. Namenjen je ženama i za ovaj pregled nije potrebna priprema.
 • PREVENT 6 – 7900 din (PROMO)   Novo!
  Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
  PREVENT 6 je paket najtraženijih pregleda, namenjen ženama koje žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa, po najvišim standardima obave supervizorski pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je svim ženama, posebno onima sa porodičnim opterećenjem za kardiovaskularne bolesti.
 • Tumačenje nalaza bez opisa: mamografija/CT/NMR – 2000 din

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 

 • Pregled otorinolaringologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled otorinolaringologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Ekspertski ORL pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska ORL kontrola (do 15 dana) – 4500 din
 • Ispiranje uha – 1200 din
 • Ispiranje ušiju – 2000 din
 • Šlajfna sa lekom – 1200 din
 • Uzimanje ORL brisa- 400 din
 • Konsultacija hirurga (opšti, vaskularni, ortoped) – 4900 din
 • Ekspertski pregled hirurga pred operaciju – 8000 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti i vrste hirurškog lečenja
 • Kolor dopler mapiranje za vaskularnu operaciju – 6000 din
 • Operacija vena endolaserom – 160000 din
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 din
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 din
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma) – 20000-50000 din
 • Hirurško previjanje rane – 3000 din
 • Pregled urologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled urologa (do 15 dana)  3200 din
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate – 3900 din
 • Urološki paket – 5900 din (PROMO)
  Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
 • Ultrazvuk skrotuma (testisi) – 3900 din (PROMO)
 • Kolor dopler aorte i bubrežnih arterija – 3900 din (PROMO)
 • Ekspertski urološki pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola urologa (do 15 dana) 4500 din
 • Ekspertski paket – 8500 din (PROMO)
  Ekspertski urološki pregled, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 din
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 din
 • Uretralni bris (bakt./mik.) 530 din
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) 4000 din
 • Uzimanje brisa od strane urologa-onkologa + lab. analize
 • Spermokultura (bakt./mik.) – 520 din
 • Skidanje urinarnog katetera – 2000 din
 • URO-PANEL – 1850 din
  PSA, FreePSA- tumor markeri prostate
 • Pregled dermatovenerologa 3900 RSD
 • Kontrola dermatovenerologa (do 15 dana) 3200 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/ glansa i prepucijuma -1000 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa i prepucijuma (bakt./mik.) – 520 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (do 5) – 4900 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (6-10) – 5900 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (11-15) – 6900 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (16-50) – 8900 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (preko 50) – 10900 RSD
 • RF ablacija- radiotalasno uklanjaje pigmentne promene/mladeža  (1) – 7900 RSD
 • Uklanjanje pigmentne promene za koje je dermoskopski potvrdjeno da se mogu ukloniti RF ablacijom
 • RF ablacija- radiotalasno uklanjanje benignih kožnih promena (manja regija) – 6900 RSD
 • Fibromi, seboroične keratoze, virusne bradavice, hemangiomi – manje promene
 • RF ablacija – radiotalasno uklanjanje benignih kožnih promena (srednja regija) – 8900 RSD
 • RF ablacija – radiotalasno uklanjanje benignih kožnih promena (veća regija) – 11900 RSD
 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene – 3400 RSD
 • RF ablacija- radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) – 12000 RSD
 • RF ablacija – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija)- 16000 RSD
 • RF ablacija – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija)- 18000 RSD
 • Ekspertski dermatovenerološki pregled – 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika, koristan kod ekspertize složenih dermatoveneroloških stanja kao i stanja u sklopu drugih bolesti.
 • Ekspertska kontrola dermatovenerologa (do 15 dana)  4500 RSD
 • Pregled specijaliste neurologa – 3900 din
 • Kontrolni pregled specijaliste neurologa (do 15 dana) 3200 din
 • Ekspertski pregled neurologa- 5500 din
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski kontrola neurologa (do 15 dana) 4500 din
 • Kolor dopler karotidnih i vertebralnih krvnih sudova (CDS) – 3900 din
 • Transkranijalni kolor dopler (TCD) – 4900 din
 • Kolor-dopler krvnih sudova mozga sa merenjem protoka – pregled moždanog krvotoka
 • CDS + TCD paket – 7900 din (PROMO) Novo!
 • Neurološki paket kolor dopler pregleda krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i moždane cirkulacije
 • Tumačenje NMR/CT nalaza bez opisa – 2000 din
 • Infuzioni koktel 1- Imuno-Vital – 4000 RSD
  (virusne infekcije, hronični umor)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital
 • Infuzioni koktel 2- Rekonvalenscens – 5000 RSD
  (oporavak nakon hirurških intervencija)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens
 • Infuzioni koktel 3- Vaskular-Pro – 6000 RSD
  (periferna bolest arterija, dijabetičari)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Vascular-Pro
 • Primanje infuzije – 2400 RSD
  (osnovni rastvori: 5% glukoza, 0,9% NaCl)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora. Napomena: dodatni lekovi po indikaciji lekara se  naplaćuju po ceni leka.
 • Intramuskularna injekcija – 800 RSD
 • Subkutana injekcija – 500 RSD
 • Uzimanje ORL brisa – 400 RSD
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 4900 RSD
 • Davanje injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.
 • Intravenska injekcija – 1700 RSD
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3600 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Uzimanje brisa rane- 1000 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože sa dermoskopijom i pregledom – 10000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji – 20000-50000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma)
 • INTER-LAB – 2300 RSD
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 RSD
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-mini-LAB 1800 RSD
 • FT3, FT4, TSH
 • ENDO-LAB – 4200 RSD
  Prošireni panel za štitastu žlezdu
  FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 RSD
  PSA, FreePSA

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.