Slide Cenovnik
 • Internistički pregled – 3900 RSD
 • Konsultacija interniste – 2900 RSD 
  Savetuje se nakon ultrazvučnih pregleda i paketa radi odabira daljeg kliničkog postupanja ili kod pacijenata kojima je potrebna korekcija antikoagulantne terapije za kardiovaskularne bolesti.

 KM EKSPERTSKI INTERNISTIČKI PREGLEDI: 

KOLEGIUM MEDIC Ekspertski internistički pregled je jedinstven, visokospecijalizovan i sveobuhvatni pregled pacijenta po KM protokolu, kliničkog ili preventivnog tipa.

 •  KM EXPERT CLINICAL – 7000 RSD

KM  Ekspertski Klinički internistički pregled, najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja kompletan pregled pacijenta koji se preduzima radi odabira optimalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod kompleksnog pacijenta, složenih i nejasnih stanja.

Pročitajte više o temi Klinički Internistički pregled

 • KM EXPERT PREVENT – 7000 RSD

Kompletan preventivni godišnji pregled namenjen ranoj prevenciji i profilaksi pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja. Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. Namenjen je pacijentima koji žele visokospecifični sistematski pregled planiran po sopstvenim ličnim, genetskim i okupacionim rizicima.

Pročitajte više o temi: Personalizovani sistematski pregled

KM Ekspertski internistički pregled, bilo da je kliničkog ili preventivnog tipa, detaljan je i sveobuhvatan pregled pacijenta po posebnom KM protokolu visokospecifičnog kliničkog pristupa. Priprema za pregled i medicinska dokumentacija za ovaj pregled su obavezni.

KM Protokol se sastoji od sledećih segmenata:

KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti

KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika

Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta

Ciljani prošireni intervju sa utvrdjenim sledom pitanja

Kompletan pregled pacijenta po KM protokolu, osnovni opis:

Fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, EKG (12 channel), drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse.

Preliminarni KM zaključak, plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, usmeravanje i praćenje toka dijagnostike, zaključak.

    LABORATORIJSKI PANELI analiza za Internu medicinu:

 • INTER-LAB – 2300 RSD
  Analize krvi i urina:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših specijalističkih pregleda.Može se kombinovati sa kolor dopler pregledima i paketima, kao i ultrazvučnim paketima. Ovaj panel laboratorijskih analiza krvi i urina sadrži:
Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K

 • EKSPERT-LAB – 5500 RSD
  Analiza urina, krvi i stolice:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših ekspertskih pregleda. Može se kombinovati sa ultrazvučnim i kolor dopler paketima. Ulazni je panel za Ekspertski internistički pregled, kliničkog ili preventivnog tipa.

Panel laboratorijskih analiza krvi, urina i stolice sastoji se od:
Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), Neorganski Fosfat, Mokraćna Kiselina, Bilirubin (u), Bilirubin (d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC

 • ENDO-mini-LAB – 1800 RSD 

Osnovni panel za štitastu žlezdu: FT3, FT4, TSH

 • ENDO-LAB – 4200 RSD
  Prošireni panel za štitastu žlezdu sa antitelima: FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin, Anti TPO,TgAt

Pregled sadrži: Pregled interniste- subspec.kardiologa, EKG , EHO kolor-dopler srca. Promotivni kardiološki paket zakazuje se unapred, u dostupnim terminima.

 • 24h Holter pritiska – 4500 RSD
 • 24h Holter EKG-a – 4900 RSD
 • Opis i zaključak holtera pritiska/EKG-a od strane kardiologa- 1200 RSD
 • EKG bez opisa lekara – 500 RSD
 • Ekspertski kardiološki pregled sa EKG-om – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola kardiologa (do 15 dana) 4500 RSD
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, isključivo od strane Profesora Interne medicine-Kardiologije. Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i stanja više bolesti kao i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski kardiološki paket – 8500 RSD (PROMO cena)  11400 RSD  

Pregled sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-okanalni EKG i Ekspertski EHO kolor-dopler srca  od strane profesora, docenta, načelnika klinika. Ovaj promotivni paket  je namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i zakazuje se unapred, u dostupnim terminima.

KOLOR DOPLER PAKETI za kardiološke pacijente:

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO) Novo! 4900RSD  
 • Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod kardioloških pacijenata, dijabetičara, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda (krvnih sudova vrata, aorte, vena i arterija nogu, bubrežnih arterija, velikih krvnih sudova trbuha) radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema.
 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa – 3900 RSD

Opšti endokrinološki pregled kod pacijenta kod koga je postavljena sumnja na bolest endokrinog sistema na osnovu laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza i mišljenja drugih specijalnosti.

 • Pregled interniste – endokrinologa za dijabetes – 3900 RSD

Dijagnoza poremećaja glikoregulacije, primena savremenih modela lečenja, kontrole, savetovalište.

Preporučuje se novoobolelima od Diabetesa i pacijentima sa nezadovoljavajućom regulacijom glikemije, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom i predijabetesom.

 • Pregled interniste – endokrinologa za štitastu i paraštitaste žlezde – 3900 RSD

Od posebnog je interesa za pacijente koji boluju od sledečih bolesti i stanja:Hipotireoidizam i hipertireoidizam, Hašimoto tireoiditis, Hiperparatireoidizam, Hipovitaminoza D

 • Kontrolni pregled interniste – endokrinologa (do 15 dana) – 3200 din
 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 din (PROMO cena) Novo! 3900 RSD 
 • Endokrinološki paket – 5900 RSD (PROMO cena)  7400 RSD  
  Pregled interniste-endokrinologa sa ultrazvukom štitaste i paraštitastih žlezdi od strane subspecijaliste endokrinologa, zakazuje se unapred u dostupnim terminima.
 • Zaključak endokrinologa za opštu anesteziju – 2900 RSD Novo!
 • Ekspertski pregled endokrinologa – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika. Preporučuje se kod pacijenata sa složenim poremećajima funkcije endokrinog sistema, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom, predijabetesom
 • Ekspertski kontrola endokrinologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski Endokrinološki paket – 8500 RSD (PROMO cena)  9400 RSD  
  Ekspertski pregled endokrinologa sa ekspertskim ultrazvukom štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi.

KOLOR-DOPLER paketi za endokrinološke pacijente:

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO) Novo! 3900RSD

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod pacijenata sa dijabetesom, kardioloških pacijenata, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda (krvnih sudova vrata, aorte, vena i arterija nogu, bubrežnih arterija, velikih krvnih sudova trbuha) radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema.

 • ENDO-mini LAB – 1800 RSD  Osnovni laboratorijski panel za štitastu žlezdu (FT3, FT4, TSH)
 • ENDO-LAB – 4200 RSD  Prošireni laboratorijski panel za štitastu žlezdu sa antitelima
  (FT3,FT4, TSH, TG, Anti TPO,TgAt)
 • Pregled interniste-gastroenterologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled interniste- gastroenterologa (do 15 dana) 3200 RSD
 • Ekspertski gastroenterološki pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska gastroenterološki pregled (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk abdomena – 3900 RSD
 • KOMPLET ABDOMEN – 4500 RSD (PROMO)  Novo!
  Sveobuhvatni klinički ultrazvuk svih abdominalnih  struktura obuhvata sledeće preglede:

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate i kolor-dopler abdominalne aorte.

Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti. Neizostavan je u sveobuhvatnom kliničkom ali i preventivnom pristupu internističke i hirurške kliničke prakse jer u sebi sjedinjuje gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa i žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk ( mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe.

KOMPLET ABDOMEN je u sastavu naše promotivne akcije tokom trajanja pandemije COVID19, namenjen je za oba pola i sve uzraste.

 • PROMO ULTRAZVUČNI PAKETI SA ULTRAZVUKOM ABDOMENA:  Novo!

Ovi sveobuhvatni paketi ultrazvučnih pregleda u formi mini-sistematskih pregleda, kreirani za oba pola i sve uzraste, preventivnog su ili kliničkog karaktera i deo su naše promotivne akcije tokom pandemije COVID19     SAZNAJ VIŠE

 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 RSD
 • Gastroskopija sa lokalnom anestezijom – 14000 RSD
 • Kolonoskopija sa lokalnom anestezijom – 16500 RSD
 • Rekto-sigmoidoskopija (kratka kolonoskopija) sa lok. anestezijom – 9500 RSD
 • Uzimanje biopsije sluznice – 1000 RSD
 • PH endoskopskog uzorka – 3300 RSD
 • Ekspertski pregled interniste-hematologa- 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola interniste-hematologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski pregled Trombofilije. 5900 RSD (Doc dr Mirjana Mitrović)
 • Ekspertska kontrola Trombofilije (do 2 meseca) 3900 RSD
 • Pregled interniste-reumatologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled interniste-reumatologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Ekspertski reumatološki pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, primarijusa, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski reumatološki paket (ekspertski pregled reumatologa sa ultrazvukom zgloba) – 8500 RSD (PROMO paket) 
 • Ekspertska reumatološka kontrola (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertska reumatološka kontrola sa ultrazvukom zgloba (do 15 dana) nakon punkcije/unutarzglobne injekcije – 7500 RSD 
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 5500 RSD

Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, primarijusa i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Ekspertska kontrola specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije (do 15 dana) – 4500 RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI I INTERVENCIJE:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 4900 RSD

Davanje injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba – 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka –  8500 RSD
 • Pregled interniste – nefrologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled interniste- nefrologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Nefrološki paket – 5900 RSD (PROMO cena)
  Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate
 • Godišnji nefrološka kontrola dijabetesa – 4300 RSD Novo!
 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate – 3900 RSD
 • Kolor dopler aorte i bubrežnih arterija – 3900 RSD (PROMO cena)
 • Ekspertski nefrološki pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertska nefrološka kontrola (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski nefrološki paket – 8500 RSD (PROMO cena) 
 • Ekspertski nefrološki pregled sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate
 • Pregled pulmologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled pulmologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Spirometrija – 2000 din
 • Bronhodilatatorni test sa ventolinom – 4000 RSD
 • Sleep apnea test -Polisomnografija – 12000 RSD
 • Ekspertski pregled pulmologa – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola pulmologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa 5500 RSD
 • Ekspertska kontrola specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa  (do 15 dana) 4500 RSD
 • Pregled alergologa – 5500 RSD
 • Kontrolni pregled alergologa  (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Alergološki test krvi na inhalacione alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • Alergološki test krvi na nutritivne alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • SLIT kontrola (za sublingvalnu alergen specifičnu imunoterapiju) – 3900 RSD

   

PROMO CENE KOLOR-DOPLER PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 30. septembra 2020.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Obostrani kolor dopler krvnih sudova (vena i arterija) donjih ekstremiteta. Kada se radi kolor-doler vena donjih ekstremiteta ? Pročitajte više:

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Obostrani kolor dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 3900 RSD (PROMO)    4900 RSD     

Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija vrata (CDS).

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata ? Pročitajte više:  

 • Kolor dopler abdominalne aorte –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kolor dopler trbušne aorte- najvećeg krvnog suda u našem telu. Osim srodnicima prvog reda pacijenata sa aneurizmom aorte, preporučuje se dugogodišnjim pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života. Pročitajte više:

 • Odredjivanje terapije nakon kolor-dopler pregleda i paketa –1200 RSD (PROMO) Novo!

Terapija tromboflebitisa, tromboze, venskih varikoziteta, arterijske insuficijencije, stenoze karotidnih arterija, odredjivanje stepena kompresije i uzimanje mera za medicinske kompresivne čarape.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD  Novo!

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i detekcije bolesti krvnih sudova, radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema ili donošenja odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

 • Pregled vaskularnog hirurga – 4900 RSD

VISOKO SPECIJALIZOVANI KOLOR-DOPLER PREGLEDI:

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI,u Parkinsonovoj bolesti, migreni…). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata,
 • Kolor-dopler vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 4900 RSD
Visoko-specijalizovan pregled indikovan za pacijenta sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije, a zbog načina života (sedenje, rad za računarom, nedostatak fizičke aktivnosti)  sve češće se sreće i kod mlađe populacije.
 • Kolor dopler abdominalne aorte i bubrežnih arterija – 5900 RSD
Visoko-specijalizovan kolor-dopler trbušne aorte sa kolor-doplerom bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.
 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 6000 RSD
Visoko-specijalizovan kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga.
 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 RSD
Visoko- specijalizovan kolor-dopler pregled indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije. Indikovan na zahtev specijaliste (hepatolog, gastroenterolog)
 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 3900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 4900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD

KOLOR-DOPLER PAKETI:

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

PROMO CENE ULTRAZVUČNIH PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 30. septembra 2020.

ABDOMEN:

 • Ultrazvuk abdomena – 3900 RSD
 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

Ostale PROMO pakete ultrazvučnih pregleda sa ultrazvukom abdomena pogledajte OVDE:

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i mokraćne bešike (žene) – 3900 RSD
 • Urološki ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike (muškarci) – 3900 RSD Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida
 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)     4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 3900 RSD (PROMO)     4900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke .Deo je promotivne akcije za rano otkrivanje tumora dojke i bolji ishod lečenja, kao i za lečenje svih drugih bolesti dojke.

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6000 RSD

Pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke je visokosenzitivni ekspertski ultrazvuk namenjen praćenju i diferenciranju ranije otkrivenih promena i/ili pregled koji predhodi mamografiji ili izvodjenju CORE biopsije.

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD
 • Ultrazvuk na Kile stomaka i prepona – 3500 RSD
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 3900 RSD
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 4900 RSD 
 • Odredjivanje terapije nakon ultrazvučnog pregleda1200 RSD (PROMO)  NOVO!
 • Tumačenje donetih radioloških nalaza (RTG/mamografija/CT/NMR) – 2000 RSD

Tokom izmenjenih okolnosti koje naročito pogadjaju pacijente sa bolestima hroničnog toka, naši redovni PREVENT paketi najčešćih pregleda (tzv. mini – sistematski ultrazvukom) su na dodatnom akcijskom popustu i označeni su crvenom bojom.  Akcijski popusti važe do 30. septembra 2020. 

 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

 • PREVENT 1 – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD Novo!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte, mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

PREVENT1 namenjen je opštem sistematskom pregledu svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN) i pregledu mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija- pregled na kile-hernije. Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom ili već postavljenom dijagnozom hernijacije trbušnog zida ili prepona.

 • PREVENT 2 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
PREVENT 2 paket sadrži: celokupni pregled svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN),  ultrazvučni pregled štitaste žlezde i pregled mekih tkiva vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj gastroenterohepatološki, urološki, nefrološki, hematopoezni i endokrini status uz kolor-dopler aorte.

 • PREVENT 3 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
PREVENT 3  se sastoji od kompletnog ultrazvučnog pregleda svih abdominalnih struktura (paket KOMPLET ABDOMEN), preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki i pregleda limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

 • PREVENT 4 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije; kolor dopler aorte
PREVENT4 je u osnovi kombinacija PREVENT1 i PREVENT 2 paketa ultrazvučnih pregleda. Ovaj ekstenzivni preventivni paket sastoji se od pregleda gastroentero- hepatološkog, urološkog, nefrološkog, hematopoeznog i proširenog endokrinog statusa kao i pregleda mekotkivnih struktura vrata i prednjeg trbušnog zida i prepona.

 • PREVENT 5 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
PREVENT 5 je paket najtraženijih ultrazvučnih pregleda kod žena i namenjen najvažnijim žlezdama (dojkama i štitnjači) i mekim tkivima- vrat i pljuvačne žlezde, limfne žlezde pazušnih jama (aksila), prednji trbušni zid i prepona (pregled na kile). Namenjen je ženama (i muškarcima sa ginekomastijom) i za ovaj pregled nije potrebna priprema.

 • PREVENT 6 – 7900 RSD (PROMO)  9900 RSD Novo!

Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
PREVENT 6 je ekstenzivni paket najtraženijih pregleda za one koji žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa (štitasta žlezda), po najvišim standardima obave detaljan pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je ženam, posebno ukoliko imaju metaboličke poremećaje i porodično opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti.

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • Pregled otorinolaringologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled otorinolaringologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Ekspertski ORL pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska ORL kontrola (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ispiranje uha – 1200 RSD
 • Ispiranje ušiju – 2000 RSD
 • Šlajfna sa lekom – 1200 RSD
 • Uzimanje ORL brisa- 400 RSD
 • Konsultacija hirurga (opšti, vaskularni, ortoped) – 4900 RSD
 • Ekspertski pregled hirurga pred operaciju – 8000 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti i vrste hirurškog lečenja
 • Kolor dopler mapiranje za vaskularnu operaciju – 6000 RSD
 • Operacija vena endolaserom – 160000 RSD
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 RSD
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma) – 20000-50000 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Uzimanje brisa rane- 1000 RSD
 • Pregled urologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled urologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate – 3900 RSD
 • Urološki paket – 5900 RSD (PROMO)    
  Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
 • Ultrazvuk skrotuma (testisi) – 3900 RSD (PROMO)
 • Ekspertski urološki pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola urologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski paket – 8500 RSD (PROMO)
  Ekspertski urološki pregled, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Bužiranje uretre – 6000 RSD
 • Bužiranje uretre u lokalnoj gel-anesteziji – 8000 RSD

Proširenje suženog izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja. Radi maksimalnog komfora i brzog povratka svakodnevnim aktivnostima, metoda se izvodi uz primenu lokalne gel-anestezije uretre.

 • Uretralni bris (bakt./mik.) – 530 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4000 RSD

Uzimanje brisa + lab. analize

 • Spermokultura (bakt./mik.) – 520 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera – 2000 RSD
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) -Radiotalasni nož – 12000 RSD Novo! 
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija) Radio-talasni nož – 16000 RSD  Novo!
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija) – Radiotalasni nož – 18000 RSD  Novo!
 • URO-PANEL – 1850 RSD
  PSA, FreePSA- tumor markeri prostate
 • Pregled dermatovenerologa – 3900 RSD
 • Kontrola dermatovenerologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Ekspertski dermatovenerološki pregled – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika, koristan kod ekspertize složenih dermatoveneroloških stanja kao i stanja u sklopu drugih bolesti.
 • Ekspertska kontrola dermatovenerologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena (do 5) – 4900 RSD

Za dermoskopiju više od 5 kožnih promena, cena se uvećava za 1000 din na svake 3 sledeće kožne promene.

 • Dermatološki pregled sa dermoskopijom mladeža/kožnih promena celog tela (preko 50) – 10900 RSD

RADIOTALASNA ELEKTRO-HIRURGIJA – Radio-frekventni RF- nož: 

Minimalno invazivna dermatohirurška metoda uklanjanja kožnih promena primenom RF-radio-frekventnog noža, u lokalnoj anesteziji. Mogućnost uklanjanja i bezbednost primene ove metode procenjuje se dermoskopskim pregledom promena koje želimo da uklonimo.

 • RF nož- uklanjanje jedne (1) veće kožne promene – 7900 RSD

Radio-talasno uklanjanje jedne veće kožne promene (pigmentna promena/mladež, seboroična keratoza, fibrom, virusna bradavica, hemangiom ili druga benigna promena) za koju je dermoskopski potvrdjeno da se može bezbedno ukloniti navedenom metodom. Promene za koje se dermoskopski i klinički proceni da se ne mogu bezbedno ukloniti radio-talasima, upućuju se plastičnom hirurgu.

 • RF- nož- uklanjanje manjih kožnih promena (do 5) – 6900 RSD

Radiotalasno uklanjanje više manjih benignih kožnih promena (pigmentne promene, fibromi, seboroične keratoze, virusne bradavice, hemangiomi i druge benigne kožne promene). Cena uklanjanja za više od 5 promena se uvećava za 1000 din na svake 2 sledeće uklonjene kožne promene.

 • RF nož-  uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) – 12000 RSD

Radiio-talasno uklanjanje virusnih genitalnih bradavica po regiji zahvaćenosti.

 • RF nož – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija)- 16000 RSD
 • RF nož – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija)- 18000 RSD
 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene – 3400 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/ glansa i prepucijuma -1000 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa i prepucijuma (bakt./mik.) – 520 RSD
 • Pregled specijaliste neurologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste neurologa (do 15 dana) 3200 RSD
 • Ekspertski pregled neurologa- 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski kontrola neurologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 3900 RSD (PROMO) 4900 RSD 
 • Transkranijalni kolor dopler (TCD) – 4900 RSD  (PROMO) 5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan je za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI,u Parkinsonovoj bolesti, migreni…). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata,

 • CDS + TCD paket – 7900 RSD (PROMO paket) 9800 RSD Novo!

Neurološki paket kolor dopler pregleda krvnih sudova vrata i krvnih sudova mozga. Pruža kompletnu evaluaciju morfologije i protoka kroz krvne sudove kojima se krv doprema u moždani krvotok i samog krvotoka mozga.

 • Tumačenje NMR/CT nalaza – 2000 RSD
 • Infuzioni koktel 1- Imuno-Vital – 4000 RSD
  (virusne infekcije, hronični umor)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital
 • Infuzioni koktel 2- Rekonvalenscens – 5000 RSD
  (oporavak nakon hirurških intervencija)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens
 • Infuzioni koktel 3- Vaskular-Pro – 6000 RSD
  (periferna bolest arterija, dijabetičari)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Vascular-Pro
 • Primanje infuzije – 2400 RSD
  (osnovni rastvori: 5% glukoza, 0,9% NaCl)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora. Napomena: dodatni lekovi po indikaciji lekara se  naplaćuju po ceni leka.
 • Intramuskularna injekcija – 800 RSD
 • Subkutana injekcija – 500 RSD
 • Uzimanje ORL brisa – 400 RSD
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 4900 RSD

Aplikacija injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba- 6500 RSD
 • Intravenska injekcija – 1700 RSD
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Uretralni bris (bakt./mik.) 530 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) 4000 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Uzimanje brisa rane- 1000 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji – 20000-50000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma)
 • INTER-LAB – 2300 RSD
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 RSD
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-mini-LAB 1800 RSD – osnovni panel za štitastu žlezduFT3, FT4, TSH
 • ENDO-LAB – 4200 RSD –  prošireni panel za štitastu žlezduFT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 RSD-PSA, FreePSA

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav