• INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • PREGLED INTERNISTE ZA ANALGOSEDACIJU – 5000 RSD
 • KM EXPERT CLINICAL 6900 12000 RSD.
 • Ekspertski pregled interniste po KM kliničkom protokolu
 • Prvi pregled u ekspertizi kompleksnih stanja
 • KM EXPERT PREVENT –  6900 12000 RSD
 • Ekspertski pregled interniste po KM preventivnom protokolu 
 • Prvi pregled u Personalizovanom sistematskom pregledu
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET6500 11000 RSD
 • 1 Color-dopler po izboru pacijanta (krvnih sudova vrata ili nogu ili aorte)
 • kolor dopler i klnički zaključak sa terapijom za bolesti krvnih sudova

DIJETOTERAPIJA I LEČENJE POREMEĆAJA ISHRANE:


 • PRVI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • pregled, jelovnik
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 4900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVANI  PROMO DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 18000RSD
 • tromesečni paket 3 pregleda za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom

INFUZIONA TERAPIJA:


Visokospecifični infuzioni kokteli

 • IMUNO-VITAL – 8000 RSD
 • multivitaminski koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
 • REKONVALESCENS  9000 RSD
 • Detoksikacijski koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
 • VASKULAR-PRO – 10000 RSD
 • Cirkulacijski koktel za pacijente sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD i dijabetes)

PROMO cene

Promotivni period u toku

                                                                 PROMO PAKETI KOLOR DOPLERA: 

 • Paket VASKULAR 1 – 12500 RSD  20000 RSD
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge
 • Paket VASKULAR 2 – 16500 RSD  24500 RSD 
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte,visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke
 • Paket VASKULAR MAX- 24000 RSD 36500 RSD 
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke, renalnih arterija i portolijenalnog sistema 
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET6500 RSD 11000 RSD
 • 1 Kolor-dopler po izboru (vrata ili nogu ili abdominalne aorte)
 • zaključak, terapija i vaskularna procena interniste
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 RSD 11000 RSD
 • Kolor dopler vena nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju
 • ARTERIJSKI DOPLER – 6500 RSD 11000 RSD
 • CDS Color duplex scan arterija: trbušne aorte,visceralnih grana, ilijačnih arterija i arterija obe noge
 • Indikacije: klaudikacije (grčevi), dijabetes, PAD – bolest perifernih arterija

                                                            VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    

 • CDS-MAV VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA*- 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA* – 4900  5500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5900 6900 RSD
 • Ekspertska kolor-dopler procena složenih stanja bolesti srčanog mišića i zalistaka, preoperativna procena 
 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 6900 RSD
 • Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga, uz zakazan neurološki pregled
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena

Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

Promotivni period u toku

 • ULTRAZVUK ABDOMENA odrasli- 3000 RSD  6500 RSD 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA deca- 4500 RSD 5500 RSD 
 • ULTRAZVUK PREPONSKIH KILA – 3000 RSD 5500 RSD
 • ultrazvuk ingvinuma
 • ULTRAZVUK TRBUŠNIH KILA – 3000 RSD 5500 RSD
 • ultrazvuk prednjeg trbušnog zida
 • Paket: KOMPLETAN PREGLED NA KILE- 5000 RSD 9000 RSD
 • ultrazvuk prepona i prednjeg trbušnog zida
 • ULTRAZVUK SLEPOG CREVA – 3000 RSD 4500 RSD
 • ULTRAZVUK URO-TRAKTA – 3000 RSD 5500 RSD
 • urološki ultrazvuk male karlice (i prostate kod muškarca)
 • TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE – 4500 RSD 
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 3000 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK 1 ZGLOBA- 4500 RSD 5500 RSD 
 • Regija zgloba i ligamenata: koleno, rame, lakat, kuk, zglob ručja i skočni zglob
 • Paket: ULTRAZVUK OBA KOLENA  – 6500 RSD 9000 RSD
 • ili drugi par zglobova (ramena, kukovi, laktovi, ručja, skočni zglobovi)
 • ULTRAZVUK ŠAKE ili STOPALA – 4500 RSD 5500 RSD
 • Paket: ULTRAZVUK OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 RSD 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 3000 RSD  4500 RSD           
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA – 3000 RSD  5500 RSD
 • meka tkiva, pljuvačne i limfne žlezde vrata
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 1 REGIJE – 3000 RSD 5500 RSD 
 • Regije potkožnih tkiva i mišića: butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, vrat, regija potkožnog tkiva na grudnom košu ili ledjima
 • Paket: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 2 REGIJE – 5000 RSD 6000 RSD 
 • Paket: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA, PLJUVAČNIH I LIMFNIH ŽLEZDI, PAZUHA I PREPONA- 6500 RSD 9000 RSD                                             

                                                                    PREVENTIVNI PAKETI ULTRAZVUKA I KOLOR DOPLERA

                                                                                            Promotivne cene

PREVENT M- muškarci

 • Paket PREVENT M 1 – 5500 RSD  12000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta i prostate
 • Paket PREVENT M 2 – 8500 RSD 18000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta, prostate i kompletan pregled na kile 
 • Paket PREVENT MAX (M)- 15500 RSD 31500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta, prostate, kompletan pregled na kile i ultrazvuk testisa

PREVENT F – žene:

 • Paket PREVENT F15500 RSD 12000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice
 • Paket PREVENT F2 – 8500 RSD  18000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile
 • Paket PREVENT MAX (F)- 15500 RSD  31500 RSD
 • Kolor dopler: krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojki, pazuha, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile

VISOKOSPECIJALIZOVANI ULTRAZVUČNI PREGLEDI:

 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • ultrazvuk zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum
 • onkološka kontrola
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK- 4900 RSD
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • drugo mišljenje radiologa
 • revizija radioloških nalaza snimljenih u drugim zdravstvenim ustanovama na digitalnom mediju (CD)
 • 1 regija/1CD

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

 • PREGLED KARDIOLOGA – 4500 5500 RSD
 • pregled subspecijaliste kardiologa
 • EHO SRCA – 4900 5900 RSD
 • kolor dopler ultrazvuk srca
 • KARDIO PAKET* – 6500 9400 RSD 
 • Paket sadrži: EHO srca, EKG, pregled i mišljenje kardiologa
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 2500 RSD
 • do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLA KARDIOLOGA- 4000 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI KARDIO PAKET- 5900 RSD 6900 RSD
 • do 30 dana od paketa: EHO srca, EKG, kontrola kardiologa
 • EKSPERTSKI PREGLED KARDIOLOGA- 5500 6500 RSD
  pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EKSPERTSKI EHO SRCA- 5900 6900 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET 8500* 11400 RSD
 • Ekspertski EHO kolor dopler srca, EKG, pregled profesora, docenta ili načelnika
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana od pregleda ili paketa
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 4500 RSD
 • kontrolni pregled do 30 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI EKSPERTSKI PAKET- 7500 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa, ekspertski EHO srca, EKG, kontrolni pregled profesora, docenta ili načelnika klinke
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA ili NOGU ili AORTE – 4500 RSD 5500 RSD
 • EKG- 500 RSD 1000 RSD
 • uz pregled
 • EKG- 1000 RSD
 • samostalno
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a  (12-channel) – 5900 RSD
 • ANALIZA EKSTERNIH HOLTER ZAPISA – 4500 RSD
 • analiza 24h holter zapisa učinjenog u drugoj ustanovi

Promotivni period u toku

 • PREGLED GASTROENTEROLOGA5500 6500 RSD 
 • EKSPERTSKI PREGLED GASTROENTEROLOGA- 6500 7500 RSD
 • (dr Zoran MIlenković)
 • ULTRAZVUK ABDOMENA – 4500 6500 RSD
 • GASTROSKOPIJA (EGDS) – 12000 16500 RSD
 • Endoskopija jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva
 • KOLONOSKOPIJA – 16500 19500 RSD
 • Endoskopija kolona, sigme, rektuma i dela tankog creva-kompletna rekto-sigmo-kolono-jejunoskopija
 • KRATKA KOLONOSKOPIJA – 14500 RSD 
 • endoskopija rektuma i izlaznog kolona
 • ANESTEZIJA  ZA 1 ENDOSKOPIJU– 8500 10500 RSD
 • Analgosedacija, anesteziološki monitoring
 • ENDOSKOPSKI PAKET  26500 35000 RSD 
 • Kolonoskopija i gastroskopija
 • ANESTEZIJA ZA PAKET  –14000 19000 RSD
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*- 1000 1500 RSD
 • Endoskopsko uzimanje uzorka
 • PH NALAZ- 4500 RSD
 • POLIPEKTOMIJA MANJEG POLIPA-5000 RSD
 • POLIPEKTOMIJA VEĆEG POLIPA-10 000 RSD
 • KONTROLA GASTROENTEROLOGA – 5500 RSD

PROMO period u toku

 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 RSD 8500 RSD
 • Pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 2500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4000 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled eksperta endokrinologije, profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • Pregled docenta, profesora, načelnika klinike sa ultrazvukom štitaste i paraštitastih žlezdi
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • EKSPERTSKA KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4900 RSD 
 • do 30 dana

Promotivni period u toku

 • PRVI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • pregled, jelovnik
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 4900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVAN  PROMO DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 18000RSD
 • tromesečni paket 3 pregleda za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom
 • DIETOTERAPIJA PATOLOŠKIH STANJA – 5900 RSD
 • Korigovanje ishrane tokom lečenja akutnih i hroničnih stanja i bolesti (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije, intolerancije, sistemske bolesti Kronova bolest, ulcerozni kolitis)
 • DIETOTERAPIJSKA KONTROLA – 4900 RSD

ALERGOLOGIJA:

 • EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA – 5500 6500 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6000 RSD 
 • imunološko testiranje na 30 inhalacionih alergena iz uzorka krvi
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6000 RSD
 •  imunološko testiranje na 30 nutritivnih alergena iz uzorka krvi
 • KONTROLA ALERGOLOGA – 4900 RSD

* Alergološki testovi iz venske krvi pacijenta su imunološke analize koje precizno mere prisutvo ukupnih i specifičnh antitela Ig E klase na testirane antigene. Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI:

 • EKSPERTSKI PREGLED INFEKTOLOGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED EKSPERTA ZA HEPATITIS – 6500 RSD
 • POST-COVID PREGLED INFEKTOLOGA5500 RSD 6500 RSD
 • pregled infektologa eksperta za COVID
 • analiza dokumentacije
 • zaključak, terapija
 • KONTROLNI PREGLED INFEKTOLOGA- 4900 RSD

                   PULMOLOGIJA:

 • PREGLED PULMOLOGA – 5500 6500 RSD 
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • EKSPERTSKI POST-COVID PREGLED PULMOLOGA –5500 6500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED PULMOLOGA SA SPIROMETRIJOM – 6500 8500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED PULMOLOGA – 4900 RSD
 • PREGLED PULMOLOGA ZA SLEEP APNEU- 5500 RSD
 • pregled pre instalacije uredjaja
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea test) – 12500 16000 RSD
 • instalacija uredjaja, monitoring spavanja, analiza i zaključak testiranja
 • ANALIZA CD SNIMKA – 3500 RSD
 • analiza CD snimka od strane kliničkog specijaliste (NMR-magnetna rezonanca/ CT- skener pluća/scintigrafija)
 • uz zakazan pregled
 • na zahtev
 • EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled bez ultrazvuka
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)
 • PREGLED REUMATOLOGA – 4900 5500 RSD
 • KONTROLA REUMATOLOGA- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI REUMATOLOŠKI PAKET 8500 17500 RSD
 • ultrazvuk oba kolena/obe šake sa ekspertskim pregledom reumatologa
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 6500 RSD
  Pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 4900 5500 RSD
 • PREGLED/KONSULTACIJA ORTOPEDA- 5500 6500 RSD
 • KOKTEL C+L- 4500 RSD
 • intramuskularna injekcija- koktel za bolna stanja vratne i lumbalne diskopatije
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA – 8500 RSD
 • zglobna injekcija
 • bez cene leka
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA (KOLAGEN)- 11500 14500 RSD
 • aplikacija zglobne injekcije kolagena za regeneraciju (rame, koleno)
 • sa cenom leka
 • INTRAARTIKULARNA BLOKADA 9500 11500 RSD
 • aplikacija zglobne injekcije za blokadu bola
 • sa cenom leka
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 8500 RSD
 • intervencija evakuacije tečnog sadržaja iz zgloba kolena
 • PUNKCIJA ZGLOBA + INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA- 12500 17000 RSD
 • bez cene leka
 • intervencija evakuacije tečnosti iz zgloba i aplikacija leka u zglob
 • PREGLED FIZIJATRA- 4900 RSD

*PROMO period u toku.

 • EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 6500 RSD
 • KONTROLA HEMATOLOGA –5500 RSD
 • PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI- 30000 RSD
 • sternalna punkcija
 • bez citološke obrade

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

KONSULTATIVNI PREGLEDI

Promotivne cene*

U toku je promotivni period

 • PREGLED DERMATOVENEROLOGA* – 4500 5500 RSD
 • klinički pregled kože sa terapijom / konsultacija za radiotalasnu hirurgiju / konsultacija za estetske procedure
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA*- 1400 2400 RSD
 • 1-10 promena, uz zakazan pregled / intervenciju
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA*-  3400 5400 RSD
 • više od 10 promena, uz zakazan pregled / intervenciju
 • KONTROLA DERMATOLOGA – 4500 RSD

RADIOTALASNA HIRURGIJA I HIRURGIJA KOŽE:

RADIO-TALASNA ABLACIJA: Minimalno invazivno uklanjanje kožnih promena visokofrekventnim (4MHz) radiotalasnim elektrokauterom ELLMAN® Radiofrequency (RF)Tech. 

 • RF RADIOTALASNA ABLACIJA 1- 4900 7900 RSD
 • *Manja intervencija 
 • radiotalasno uklanjanje sitnih visećih bradavica (manja regija)
 • RF RADIOTALASNA ABLACIJA 2  7900 11900 RSD
 • *Veća intervencija 
 • radiotalasno uklanjanje 1 do 3 srednje promene: pigmentne promene, fibromi, keratoze,  bradavice
 • RF UKLANJANJE KONDILOMA – 12000 -18000 RSD
 • radiotalasno uklanjanje bradavica genitalne regije, u lok. anesteziji
 • RF UKLANJANJE KONDILOMA – 18000 – 22000 RSD
 • analna regija
 • DERMATO-HIRURŠKA INTERVENCIJA – 14000 – 24000 RSD
 • hirurško uklanjanje- ekscizija većih lipoma, fibroma, ateroma, mladeža i dr.
 • bez patohistološke obrade
 • BIOPSIJA KOŽE 12000 16000 RSD
 • dijagnostička intervencija
 • bez patohistološke obrade
 • UZIMANJE BRISA -1000 RSD
 • uzimanje uzorka
 • PH NALAZ – 4500 RSD
 • pato-histološka analiza uzorka

Napomena: sve radiotalasne i dermato-hirurške intervencije izvode se nakon obavljenog dermatološkog pregleda sa ili bez dermoskopije

ESTETSKE INTERVENCIJE:

 • HIJALURONSKI FILER  150 € 250€ 
 • 1 ml³; tehnika: igla
 • regije: usne, nazolabijalne bore, jagodice
 • promotivna cena
 • FULL FACE APPROACH – 950€ 1200
 • intervencija remodelovanja kontura lica, podizanja tonusa i nadoknade volumena, kombinovanjem različitih gustina dermalnih filera;  tehnika: kanila, igla
 • regije koje se mogu tretirati: srednja i donja 1/3 lica, jow line, brada, slepoočna regija, regija obraza, regija podočnjaka, nazolabijalne brazde
 • 5ml hijaluronskog filera
 • BAR CODE  150 € 220€ 
 • popunjavanje pušačkih bora iznad gornje usne
 • TOP MODEL LOOK750€ 950
 • 4ml hijaluronskog filera, tehnika: kanila
 • nadoknada srednje trećine lica: jagodice, regija obraza, regija podočnjaka, nazolabijalne brazde
 • JOW LINE žene – 550 650
 • brada+ linija donje vilice; tehnika: kanila
 • JOW LINE muškarci – 650€ 750
 • brada+ linija donje vilice; tehnika: kanila
 • BOTULINSKI TRETMAN  200€ 250
 • 1 regija: čelo
 • BOTULINSKI TRETMAN  150€ 250
 • 1 regija: glabela (predeo izmedju obrva)
 • BOTULINSKI TRETMAN  100€ 200
 • 1 regija: predeo oko očiju
 • BOTULINSKI TRETMAN 3 regije 300€ 450
 • 3 regije: čelo, glabela (predeo izmedju obrva)i predeo oko očiju
 • BOTULINSKI TRETMAN vrat – 350€ 450
 • BOTULINSKI TRETMAN pazusi400€ 450
 • tretman pojačanog znojenja
 • TCA 10% – 20% HEMIJSKI PILING – 80€
 • PRF KOŽE –100€  220€ 
 • Platelet rich fibrin – visokokoncentrovani regenerativni tretman iz krvi pacijenta
 • regije koje se mogu tretirati: lice, vrat, dekolte, šake, glutealne regije
 • tretman 1 regije, popust 50% za 2. i svaku sledeću regiju
 • PRF KOSE- 140€  220€ 
 • Medicinski tretman alopecije:
 • Platelet rich fibrin – visokokoncentrovani regenerativni tretman iz krvi pacijenta
 • regija: koža glave; terapijski protokol za regeneraciju folikula dlake
 • MEZO- C BIOREVITALIZACIJA-  50€  70€
 • koktel visokokoncentrovanog vitamina C sa peptidima za umornu kožu, posle sunčanja; za sve tipove kože i starosne dobi
 • MEZO ANTI-AGE BIOREVITALIZACIJA 70€ 100€
 • koktel faktora rasta (GF), peptida i aminokiselina
 • MEZO ANTI-POLUTION  BIOREVITALIZACIJA70€ 100€
 • koktel aminokiselina, hijalurona, peptida i koenzima za neutralisanje toksina, aerozagadjenja, posle agresivnih procedura
 • MEZO-LIFT BIOREVITALIZACIJA100€ 140€
 •  NCPR/ECPR koktel: 49 aktivnih molekula nukleinskih kiselina, peptida, koenzima, hijalurona, aminokiselina, vitamina i oligoelemenata za stimulaciju ekstraćelijskog matriksa (ECM) i restrukturiranje potpornog veziva
 • REVITACARE C640 BIOREVITALIZACIJA (40mg) – 120150€
 • intenzivna hidratacija koktelom sa najvećim sadržajem hijalurona na tržištu
 • MEZO PH LIPOLIZA – 70€ 120€
 • fosfatidil-holin lipoliza masnog tkiva
 • tretman 1 regije: podbradak, donja regija lica, donji stomak, donja ledja, bokovi, iznad kolena
 • MEZO ANTI-CELL PLUS – 70€ 120
 • anticelulit tretman 1 regije- bokovi, gluteusi
 • HIJALURONSKI FILER RESTILANE® (1ml³) – 300
 • HIJALURONSKI FILER JUVEDERM® (1ml³) – 350  
 • VOLLITE® HIJALURONSKI FILER ZA HIDRATACIJU (2ml) – 450  
 • REVITACARE® ZLATNI FILER (2 ml) – 450
 • PROFHILO® BIOREMODELING-(2ml) – 300 450€
 • JALUPRO® BIOREVITALIZACIJA – 160
 • REVITACARE® CytoCare S Line SKIN BOOSTER – 180
 • RESTILANE® SKIN BOOSTER- 200
 • NITHIA kolagen – 180
 • COG NITI – 130  (po niti)
 • MEZO NITI – 15  (po niti)
 • PRX-T33 HEMIJSKI PILING- 80

Napomena: u upotrebi su hijaluronski fileri najvišeg stepena čistoće, bez tragova endotoksina (BDDE ostatka), certif. CE Emergo Europe i ALIMS.

 • PREGLED NEUROLOGA – 4900 6500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA- 4500 5500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • TCD – TRANSKRANIJALNI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA – 6900 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • KOKTEL C+L – 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (lumbalni sy, radikulopatija, diskopatija vratnog i ramenog pojasa)
 • KOKTEL VASKULAR-PRO – 8000 RSD
 • Vaskularni infuzioni koktel za pacijente sa akutnim cerebrovaskularnim poremećajem
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • pregled na zahtev
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija) – 3500 RSD
 • eksterni nalaz, uz zakazan pregled
 • ORL PREGLED- 4500 5500 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA DONETIH CD SNIMAKA (CT, NMR)- 3500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD
 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • pregled spec. urologije i urološke hirurgije
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • pregled subspec. urološke onkologije
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK URO-TRAKTA I PROSTATE- 3000 RSD 4900 RSD 
 • spolja
 • TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE- 4500 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 4500 RSD 4900 RSD
 • UROLOŠKI PAKET*- 6500 RSD  8900 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 2500 RSD
 • konsultacija urologa do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLA UROLOGA- 4000 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI UROLOŠKI PAKET – 5900 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa
 • EKSPERTSKI URO-ONKOLOŠKI PAKET – 8500 RSD 12400 RSD
 • ultrazvuk uro trakta i prostate, transrektalni ultrazvuk prostate ili ultrazvuk testisa, pregled uro-onkologa
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija uro onkologa do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLA URO-ONKOLOGA- 4900 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI URO-ONKOLOŠKI PAKET- 7500 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paketa

INTERVENCIJE:

 • STAVLJANJE URINARNOG KATETERA – 6500 RSD 
 • pregled i plasiranje katetera pod kontrolom ultrazvuka
 • SKIDANJE URINARNOG KATETERA – 4500 RSD 
 • BUŽIRANJE URETRE – 14000 RSD
 • proširenje izlaznog mokraćnog kanala u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka
 • UZIMANJE URO-BRISA -1000 RSD
 • usluga
 • RF UKLANJANJE KONDILOMA – 12000 -16000 RSD 16000 20000 RSD
 • radiotalasna loop-ekscizija u lok. anesteziji
 • cena zavisi od veličine regije
 • RF UKLANJANJE KONDILOMA – 18000 RSD 24000 RSD
 • radiotalasna loop excizija u lok. anesteziji, analna regija

Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, mokraćna bešika, uretra

PROMO period u toku

HIRURGIJA- PREGLEDI:

 • PREGLED OPŠTEG HIRURGA- 5500 6500 RSD
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED- 6500 RSD
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA – 5500 6500 RSD 
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET- 8500 11000 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova nogu
 • Pregled i zaključak vaskularnog hirurga
 • PREGLED ORTOPEDA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED URO-ONKOLOGA – 5500 6500 RSD

HIRURGIJA- INTERVENCIJE:

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 3000 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 4000 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN – 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD

elastični zavoj sa postavljanjem

 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 1 – 8000 – 14000 RSD

manja do srednja intervencija na telu

 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 2 – 16000 RSD

manja intervencija na licu

 • OBRADA ULCUS CRURIS-a – 8000 – 12000 RSD

Obrada venske rane u predelu potkolenice sa previjanjem

 • PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a – 6000 RSD
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA8000 – 12000 RSD 

opekotina 1. i 2. stepena

 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 1 12000 – 16000 RSD

u ordinaciji

 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 22000 – 28000 RSD

u kućnoj poseti

 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE – 11900 – 19900 RSD

na telu

 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA – 10000 -18000 RSD

Hirurško uklanjanje zapušene lojne žlezde, na telu ili licu

 • HIRURŠKO UKLANJANJE FIBROMA – 14000 RSD
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA – 14000 – 24000 RSD

Hirurško uklanjanje masnog tkiva  u zavisnosti od veličine i pozicije

 • HIRURŠKA INTERVENCIJA URASLOG NOKTA – 14000 RSD

Parcijalna resekcija nokatne ploče, toaleta rane

 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 12000 – 18000 RSD

Hirurška intervencija “kurjeg oka”

 • INCIZIJA APCESA – 12000 – 25000 RSD

otvaranje gnojnih kolekcija i evakuacija gnoja

 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 14000 RSD

Incizija apscesa i evakuacija gnoja u analnom predelu

 • INCIZIJA TROMBOZURANOG HEMOROIDA – 14000 RSD
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 84000 RSD

Operativno lečenje urasle dlake sa klizajućim režnjem u lok. anesteziji

 • EKSCIZIJA PILONIDALNOG SINUSA – 30000 – 40000 RSD

Intervencija zbog urasle dlake (najčešće u glutealnoj regiji), toaleta rane, drenaža

 • COLOR DOPPLER MAPPING – 6900 RSD

preoperativno mapiranje vaskularnog sistema nogu

 • OPERACIJA VENA RF ENDOLASEROM – 160000 RSD

jednostrana operacija radiofrekventnim endolaserom

 • OPERACIJA VENA Vena Seal™ 160000 RSD

jednostrana operacija vena hirurškim lepkom Medtronic Vena Seal™

 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200 000 RSD

jednostrana kombinovana operacija vena više minimalno invanzivnih hirurških tehnika

TERAPIJA I INTERVENCIJE:

 • Visokospecifični infuzioni kokteli

  • IMUNO-VITAL – 8000 RSD
  • multivitaminski koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
  • REKONVALESCENS  9000 RSD
  • Detoksikacijski koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
  • VASKULAR-PRO – 10000 RSD
  • Cirkulacijski koktel za pacijente sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD i dijabetes)
 • KOKTEL C + L 4500 5500 RSD

i.m. injekcija-koktel

Indikacije: ukočenost i bolni sindromi vratnog, lumbalnog i ramenog pojasa

 • OSNOVNA i.v. INFUZIJA- 3400 RSD

bez cene leka

 • SPECIJALNA INFUZIJA LEKA UZ MONITORING – 7000 RSD 
 • bez cene leka
 • ANESTEZIOLOŠKI MONITORING – 4500 RSD 
 • visoko rizični pacijent
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 1000 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 700 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 1000 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 2400 RSD 
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA  LEKA – 8500 RSD

davanje leka unutar zgloba  (koleno, rame) od strane ortopeda

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA – 3500 – 4500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN  RANE- 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD

Postavljanje kompresivnog zavoja

KUĆNE POSETE:

 • PREGLED SPECIJALISTE – 10000 – 17000 RSD

Zona 1 i 2, pozvati

 • SESTRA KUĆNA POSETA – 3400 RSD
 • usluga, bez cene leka
 • HIRURŠKA OBRADA DEKUBITALNIH RANA- 22000 – 28000 RSD
 • pregled hirurga sa obradom dekubitalnih rana u kućnoj poseti

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest