• INTERNA MEDICINA PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA:
 • INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • DOZVOLA INTERNISTE ZA INTERVENCIJU – 5000 RSD 
 • pregled i dozvola interniste + EKG
 • PREOPERATIVNA PRIPREMA I – 6500 9000 RSD
 • pregled i dozvola interniste/kardiologa + Eho srca + EKG
 • PREOPERATIVNA PRIPREMA II – 13500 16500 RSD
 • pregled i dozvola interniste/kardiologa + Eho srca + EKG
 • pregled i dozvola pulmologa, spirometrija
 • KM EXPERT CLINICAL – 6900 9900 RSD
 • Ekspertski klinički internistički pregled složenih stanja i stanja više bolesti po KM kliničkom protokolu. 
 • Prvi pregled u reviziji i ekspertizi složenih stanja.
 • KM EXPERT PREVENT- 6900 9900 RSD
 • Ekspertski preventivni internistički pregled za pacijente sa zdravstvenim rizicima po KM preventivnom protokolu. 
 • Prvi pregledPersonalizovanom sistematskom pregledu pacijenta
 • KONTROLA do 15 dana – 4500 RSD
 • EKG uz pregled – 500 RSD
 • EKG samostalno -1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a (12-channel) – 5900 7500 RSD 
 • INTERNA MEDICINA PROMO ANGIO PAKETI:
 • Namenjeni su postavljanju dijagnoze, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova. Savetuju se kod pacijenata koji boluju od hipertenzije i  dijabetičarima, pacijentima koji imaju povišene masnoće, bolove i grčeve u nogama, pušačima, kao i pacijentima sa porodičnom istorijom za: moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + abd. aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • Kolor dopler k. sudova vrata + abd. aorte + k.sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom
 • RADIOLOGIJA PROMO PREGLEDI:
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 4500  6500 RSD 
 • kolor dopler vena i arterija obe noge
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU – 4500 6500 RSD
 • kolor dopler vena i arterija obe ruke
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 6500 RSD
 • CDS COLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE – 4500 6500 RSD
 • RADIOLOGIJA PROMO PAKETI:
 • VASKULAR 1-11500  20000 RSD
 • Osnovni vaskularni skrining:
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR 2-14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining:
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining: 
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • CDS k. sudova stomaka – portolijenalni sistem 
 • CDS k. sudova bubrega – renalnih arterija
 • INTERNA MEDICINA PAKETI:
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • VASKULARNA HIRURGIJA PAKET:
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • CDS krvnih sudova nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju
 • Napomena: svaki dodatni kolor dopler uz ovaj paket naplaćuje se po PROMO ceni od 4500 RSD
 • VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova stomaka,
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza 
 • ULTRAZVUK ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • VASCULAR PAKETI i ANGIO PAKETI namenjeni su pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodnicima sa aneurizmom trbušne aorte, moždanim udarom, infarktom srca, trombozom dubokih vena i pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta ili slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta 
 • Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • KOMPLETAN UZ ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • UZ ABDOMENA I M. KARLICE -deca- 5500 RSD 
 • UZ PAKET ZA KILE trbušnog zida i obe prepone- 5000 RSD
 • UZ SLEPOG CREVA – 4000 RSD
 • UZ BUBREGA i URO-TRAKTA (i prostate kod muškarca)- 4500 RSD
 • UZ BUBREGA i URO TRAKTA SA REZIDUALNIM URINOM – 4900 RSD
 • TRANSREKTALNI UZ PROSTATE- 4900 RSD 
 • UZ OBA TESTISA – 4900 RSD
 • UZ DOJKI I PAZUŠNIH JAMA 4500 5500 RSD
 • UZ ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • UZ 1 ZGLOBA – 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk (odrasli), šaka, stopalo, skočni zglob, zglob ručja
 • UZ 2 ZGLOBA – 6500 9000 RSD
 • UZ AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • UZ 1 REGIJE MEKIH TKIVA – 4000 5500 RSD 
 • vrat, prepona, pazuh, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, regija tumefakta na ledjima ili gr. košu
 • UZ 2 REGIJE MEKIH TKIVA – 5000 RSD
 • UZ 3 REGIJE MEKIH TKIVA – 6500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • VISOKOSPECIJALIZOVANI UZ PREGLEDI:
 • EKSPERTSKI UZ DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • UZ ZGLOBA U POKRETU – 5500 RSD
 • uz sa dinamičkim sekvencama- fizikalna medicina
 • UZ LIMFNIH ČVOROVA i SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum-hematološko-onkološka kontrola
 • PREVENTIVNI PAKETI  ZA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆIH BOLESTI I STANJA: 
 • Paket PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta i prostate
 • Paket PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za muškarce:
 • UZ štitaste žlezde, Abdomena i male karlice, Bubrega, uro trakta, Prostate, Mekih tkiva obe prepone i trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
 • CDS krvnih sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena, male karlice, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva obe prepone i  trbušnog zida
 • UZ testisa
 • Paket PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega i uro trakta 
 • Paket PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrining za žene:
 • CDS kolor dopler krvnih sudova vrata
 • CDS kolor dopler abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, obe prepone i trbušnog zida
 • UZ dojki i pazušnih jama                                   
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

Promotivni period u toku

 • PROMO KARDIOLOŠKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • PROMO EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4900 5900 RSD
 • PROMO KARDIO PAKET – 6500 9400 RSD 
 • EHO kolor dopler srca, EKG, pregled i mišljenje kardiologa
 • *u promo terminima
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PREGLED- 5500 6500 RSD
  ekspertski kardiološki pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA- 5900 6900 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIO PAKET 8500 11400 RSD
 • EHO kolor dopler srca, EKG, ekspertski kardiološki pregled
 • EKSPERT KARDIO-VASKULAR PAKET 12500 16900 RSD
 • Ekspertski kardio paket + CDS krvnih sudova vrata (kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija)
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • kontrola do 30 dana od pregleda ili paketa
 • EKG uz pregled -500 RSD
 • EKG samostalno-1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a  (12-channel) – 5900 7500 RSD

Promotivni period u toku

 • PROMO GASTROENTEROLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE- 4500 RSD
 • PROMO GASTRO PAKET –6500 10000 RSD
 • gastroenterološki pregled
 • ultrazvuk abdomena i male karlice

*u promotivnim terminima

 • EKSPERTSKI PREGLED GASTROENTEROLOGA – 6500 7500 RSD
 • dr Zoran MIlenković

ENDOSKOPIJE: GASTROSKOPIJA (EGDS), KOLONOSKOPIJA, ENDOSKOPSKI PAKET

 • PROMO GASTROSKOPIJA (EGDS)-12500 16500 RSD
 • PROMO KOLONOSKOPIJA-16500 23500 RSD
 • KRATKA KOLONOSKOPIJA – 14500 RSD 
 • ANALGOSEDACIJA –9500 15000 RSD
 • kratkotrajna intravenska anestezija za gastroskopiju ili kolonoskopiju
 • PROMO ENDOSKOPSKI PAKET- 28000 40000 RSD
 • kompletna endoskopija gastro-trakta: gastroskopija i kolonoskopija, u istom aktu
 • ANESTEZIJA ZA PAKET –14000 20000 RSD
 • pregled anesteziologa, anestezija, anesteziološki monitoring, infuzije, lekovi- uključeno
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*-1200 2000 RSD
 • endoskopsko uzimanje uzorka tkiva
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA malog polipa – 2000 RSD
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA većeg polipa 5000-10000 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 5500 RSD

Promotivni period u toku

 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 5500 RSD
 • PROMO ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 9500 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi,
 • pregled endokrinologa
 • u promo terminima
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • ekspertski pregled profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, menopauzu, gojaznost, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled endokrinologa,
 • ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, zaključak
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 
 • do 30 dana
 • ENDOKRINOLOŠKI NUTRICIONISTIČKI PREGLED – 6900 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 6500 RSD
 • KONTROLA HEMATOLOGA –5500 RSD
 • PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI- 30000 RSD
 • sternalna punkcija
 • bez citološke obrade
 • EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled bez ultrazvuka
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)

PROMOTIVNE CENE

Napomena: sve  intervencije izvode se nakon obavljenog pregleda urologa ili uro-onkologa

 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • pregled subspec. urološke onkologije
 • PROMO UROLOŠKI PAKET- 6500 8900 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, uro trakta i prostate
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK BUBREGA i UROTRAKTA (PROSTATE) – 4500 RSD
 • TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE- 4900 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 4900 RSD
 • PROMO EKSPERTSKI URO PAKET – 8500 15400 RSD
 • Ultrazvuk bubrega, uro trakta i prostate,
 • Transrektalni ultrazvuk prostate ili Ultrazvuk testisa,
 • Pregled uro-onkologa/urologa
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • do 7 dana od pregleda ili paketa
 • UROLOŠKA KONTROLA- 4500 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paket

INTERVENCIJE:

 • STAVLJANJE URINARNOG KATETERA – 6500 RSD 
 • pregled i plasiranje katetera pod kontrolom ultrazvuka
 • SKIDANJE URINARNOG KATETERA – 4500 RSD 
 • UZIMANJE URO-BRISA -1000 RSD
 • usluga
 • UKLANJANJE KONDILOMA G-12000 -18000 RSD
 • radiotalasna intervencija u lok. anesteziji, genitalna regija
 • UKLANJANJE KONDILOMA A-18000 – 22000 RSD
 • radiotalasna intervencija u lok. anesteziji, analna regija
 • CIRKUMCIZIJA – 42000 RSD
 • intervencija obrezivanja
 • BUŽIRANJE URETRE – 14000 RSD
 • proširenje izlaznog m. kanala u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka

Napomena: Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, m. bešika i prostata (kod muškarca). Cene briseva i lab. analiza su po cenovniku referentne laboratorije. 

PROMO period u toku

 • PROMO PREGLED NEUROLOGA – 4900 6500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA- 4500 5500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • i.v. KOKTEL ZA NEUROPATIJU – 4400 RSD
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI– 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • I.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • Inf. KOKTEL VASKULAR PRO – 10000 RSD
 • infuzioni koktel za poremećaje cirkulacije
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • pregled neurologa na zahtev pacijenta
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija) – 3500 RSD
 • eksterni nalaz, uz zakazan pregled
 • GINEKOLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 4900 5900 RSD
 • PROMO GINEKOLOŠKI PAKET- 6500 8500 RSD
 • ginekološki pregled + ginekološki ultrazvuk
 • KOLPOSKOPIJA – 3000 RSD
 • PAPA test – 900 RSD
 • citološki test, usluga laboratorije
 • VS – DIREKTNI PREPARAT- 500 RSD
 • grupa sekreta
 • CB- 600 RSD
 • mikrobiološki cervikalni bris, usluga laboratorije
 • VB- 600 RSD
 • mikrobiološki vaginalni bris, usluga laboratorije
 • APLIKACIJA SPIRALE – 7000 RSD
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA ULTRAZVUKOM – 7900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA KOLOR DOPLEROM – 8900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNOĆE – 9900 14000 RSD
 • detaljan ultrazvučni pregled anatomije ploda, od 19. do 24. nedelje trudnoće
 • dr Jelena Vasić
 • CERVIKOMETRIJA – 2000 RSD
 • FOLIKULOMETRIJA – 3000 RSD
 • ultrazvučno praćenje ovulacije
 • ULTRAZVUK ZA DUBLE TEST – 7900 RSD
 • ultrazvučno merenje parametara za duble test
 • dr Jelena Vasić
 • DUBLE TEST – 2750 RSD
 • usluga laboratorije
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 12000 -18000 RSD
 • lok. anestezija
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 35000 – 55000 RSD
 • u analgosedaciji
 • PCR MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH BOLESTI- brisevi: 
 • Sexually Transmitted Disease (STD)
 • DNK Chlamidia – 2900 RSD
 • DNK Mycoplasma – 2900 RSD
 • DNK Ureaplasma – 2900 RSD
 • DNK Trichomonas – 2900 RSD
 • KOMPLEKSI STD INFEKCIJA: 
 • 2 DNK ANALIZE- 4900 RSD
 • 3 DNK ANALIZE- 5900 RSD
 • 4 DNK ANALIZE – 6900 RSD
 • Herpes simplex Virus Tip 1 i Tip 2 – 3500 RSD
 • HPV 16/18 detekcija i tipizacija – 3600 RSD
 • KOMPLET HPV tipizacija i kvantifikacija – 12000 RSD
 • skrining visokorizičnih Herpes virusa (12 subtipova)
 • KOMPLET STD 13 – 18000 RSD
 • skrinig na polno prenosive bolesti Chlamidia, Ureaplasma, Mycoplasma h/g, Trichomonas, Neisseria ghonorheae, Candida alb., Gardnerella vag., Herpes Simplex Tip1 i tip 2, Cytomegalovirus, HPV 16, HPV 18
 • UZIMANJE BRISA – 1200 RSD
 • VADJENJE KRVI- 500 RSD

Promotivne cene

Napomena: sve radiotalasne i dermato-hirurške intervencije izvode se nakon obavljenog dermatološkog pregleda sa ili bez dermoskopije

  • PREGLED DERMATOVENEROLOGA- 4500 5500 RSD
  • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA- 1400 2400 RSD
  • 1-10 promena, uz pregled/intervenciju
  • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA – 3400 5400 RSD
  • od 10 – 20 promena, uz pregled/intervenciju
  • KONTROLA DERMATOVENEROLOGA- 4500 RSD
  • RADIOTALASNA HIRURGIJA – ELLMAN™radiotalasni nož:
  • UKLANJANJE KONDILOMA manja regija – 12000 umesto 14000 RSD
  • UKLANJANJE KONDILOMA srednja regija – 14000 umesto 16000 RSD
  • UKLANJANJE KONDILOMA veća regija, analna regija – 18000 umesto 20000 RSD
  • UKLANJANJE KONDILOMA unutar rektuma ili vagine – 36000 RSD
  • RADIOTALASNO UKLANJANJE SITNIH PROMENA – 4900 – 7900 umesto 6900- 9900 RSD
  • grupisane sitne viseće bradavice, fibromi, sebacealne ciste
  • RADIOTALASNO UKLANJANJE POJEDINAČNE PROMENE – 5900 – 8900 umesto 7900-12900 RSD
  • keratoza, fibrom, papilom, pigmentna promena; intervencija u lokalnoj anesteziji
  • BIOPSIJA KOŽE 10000 RSD
  • PH nalaz (LAB)– 4500 RSD
  • TCA HEMIJSKI PILING – 70
  • lečenje akni
  • HIJALURONIDAZA- 40
  • ORGANSKI REGENERATIVNI TRETMANI IZ KRVI PACIJENTA:
  • PRF Kože 100 € umesto 150€ 
  • “Platelet rich fibrin” inovativni mezoterapijski tretman iz krvi za regije: lice, vrat, dekolte, šake ili regije strija
  • tretman 1 regije,  popust 50% za 2. regiju
  • PRF Kose – 140 € umesto 220€ 
  • “Platelet rich fibrin” visokokoncentrovani tretman iz krvi za regeneracije kose
  • medicinski protokol za alopeciju
   BIOREVITALIZACIJA LICA, VRATA i DEKOLTEA:
  • MEZO C  BIOREVITALIZACIJA – 50
  • koktel vitamina C sa peptidima,
  • za oporavak kože posle sunčanja, hemijskih pilinga i kože bez sjaja, za mladje od 40 g
  • tretman 1 regije, popust 50% za 2. regiju
  • ANTI-POLUTION BIOREVITALIZACIJA – 70
  • detoksikacijski koktel esencijalnih amino/kiselina, hijalurona, vitamina, peptida i koenzima
  • za kožu izloženu zagadjenju, duvanskom dimu, medikamentima i teškim metalima, za sve životne dobi
  • tretman 1 regije, popust 50% za 2. regiju
  • MEZO ANTI-AGE BIOREVITALIZACIJA – 70
  • dubinska anti-age nega koktelom faktora rasta (GF), peptida i aminokiselina, za starije od 40 g
  • tretman 1 regije, popust 50% za 2. regiju
  • MEZO-LIFT BIOREVITALIZACIJA – 100 € 
  • 49 molekula NCPR/ECPR ćelijskih enzima, nukleotida i amino kiselina za metaboličku stimulaciju ECM ekstraćelijskog matriksa na proizvodnju peptida, kolagena i jačanje vezivnog tkiva, za starije od 40 g
  • tretman 1 regije, popust 50% za 2. regiju
  • PROFHILO® (2ml) – 300 
  • JALUPRO® -160
  • VOLITE®- 550€ 
  • REVITACARE® CytoCare S line-180
  • RESTILANE® SKIN BOOSTER- 200
  • REVITACARE C640 – 160€
  • MEZO PH LIPOLIZA – 70€ 120€
  • fosfatidil-holin lipoliza masnog tkiva,1 regija
  • MEZO ANTI-CELL PLUS – 70€ 120
  • ESTETSKE INTERVENCIJE:
  • KONSULTACIJA – 3500 RSD
  • PROMO HIJALURONSKI FILER – 150€ 250
  • usne, jagodice, nazo-labijalne bore
  • 1ml hijaluronskog filera, promotivna cena 
  • KOMPLETAN BOTULINSKI TRETMAN BORA LICA u 3 regije – 300€ 450
  • Botulinski tretman 3 regije: čelo, izmedju obrva i oko očiju 
  • KOREKCIJA PODOČNJAKA – 350€ 450
  • dubinska tehnika kanilom za popunjavanje podočnjaka
  • KOREKCIJA SLEPOOČNIH REGIJA – 350 € 550 € 
  • nadoknada volumena slepoočnih regija
  • BAR CODE – 200 € 250 € 
  • popunjavanje pušačkih bora iznad gornje usne
  • JOW LINE žene – 550 650
  • korekcija donje vilice, dubinska tehnika kanilom
  • JOW LINE muškarci – 650 € 750.
  • korekcija donje vilice, dubinska tehnika kanilom
  • NEHIRURŠKA KOREKCIJA NOSA – 550 € 550
  • ispravljanje nepravilnosti i konturisanje nosa filerom
  • NEHIRURŠKI LIFTING NOSA – 700€ 850
  • lifting nosa aplikacijom niti

 

 • Ograničeno trajanje ponudeKM PROMO PAKETI ESTETSKA MEDICINA:
 • u paketu je najpovoljnije
 • Kombinovanjem više dubinskih tehnike aplikacije kao i dermalnih filera različite gustine, posebno su usmereni na potporne strukture lica, nadoknadu volumena u dubokim slojevima kože, popravljanje tonusa i efekat liftiga. Izvodi dr Sladjana Djukić, dr stomatologije, spec. estetske medicine, instruktor i predavač.

 • PROMO TOP MODEL LOOK – 750€ 950
 • remodelovanje, konturisanje i nadoknada volumena srednje trećine lica: jagodica, nazolabijalnih bora i slepoočnih regija sa 4ml filera, dubinska tehnika kanilom

 • PROMO FULL FACE APPROACH – 950€ 1400

 • remodelovanje, konturisanje, nadoknada volumena i lifting srednje i donje trećine lica – nazolabijalne bore, jagodice, obrazi i brada sa 5ml filera, dubinska tehnika kanilom

 • PROMO TOTAL MAKEOVER – 1200 2000

 • remodelovanje, konturisanje, nadoknada volumena i lifting srednje i donje trećine lica- jagodice, slepoočne regije, obrazi, brada sa 5ml filera
 • + Botulinski tretman bora sve 3 regije
 • dubinska tehnika kanilom

 • BOTULINSKI TRETMAN vrat – 450€

 • TRETMAN POJAČANOG ZNOJENJA – 600 – 800 € 
 • botulinski tretman pojačanog znojenja pazuha ili šaka
 • RESTILANE® (1ml³) – 300
 • JUVEDERM® (1ml³) – 350  
 • NITHIA kolagen – 180
 • COG NITI – 130 (po niti)
 • MEZO NITI – 15 (po niti)
 • PRX-T33 HEMIJSKI PILING- 80

Napomena: u upotrebi su hijaluronski fileri najvišeg stepena čistoće, certif. CE Emergo Europe i ALIMS. Maksimalna doza hijalurona po tretmanu je 5ml za dubinske tehnike kanilom uz mere premedikacije. Za tehnike iglom maksimalna doza po tretmanu je 3 ml.

KM DIJETOTERAPIJSKI PROTOKOL ZA LEČENJE GOJAZNOSTI:

 • KM EXPERT CLINICAL- 6900 7900 RSD (1)
 • Ekspertski pregled interniste po KM kliničkom protokolu
 • PROMO EKSPERTSKI ENDOKRONOLOŠKI PAKET- 8500 RSD (2)
 • ekspertski pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3500 RSD (3)
 • NUTRICIONISTIČKI PREGLED – 7900 RSD (4)
 • prvi klinički pregled Prim. Mr sc.med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • NUTRICIONISTIČKA KONTROLA – 5900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVAN DIETOTERAPIJSKI PAKET – 18000 RSD (5)
 • tromesečni paket za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom
 • nutricionistički pregled, plan ishrane, 2 kontrole
 • DIETOTERAPIJA BOLESTI – 5900 RSD
 • Predlog korekcije ishrane tokom lečenja holecistitisa, gihta, dijabetesa, insulinske rezistencije, hiperlipidemije, celijakije, alergija, bubrežnih bolesti, intolerancija, sistemskih bolesti, IBD pacijenata, malignih bolesti
 • DIETOTERAPIJSKA KONTROLA – 4900 RSD
 • ORL PREGLED- 4500 5500 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA DONETIH CD SNIMAKA (CT, NMR)- 3500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA/ PULMOLOGA/ INFEKTOLOGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED EKSPERTA ZA SLEEP APNEU – 5500 RSD
 • obavezan pre instalacije uredjaja
 • PREGLED EKSPERTA ZA HEPATITIS – 6500 RSD
 • SPRIROMETRIJA uz pregled – 2500 4500 RSD
 • SPIROMETRIJA usluga – 4500 RSD
 • VENTOLINSKI TEST uz pregled- 4900 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6500 RSD 
 • imunološko testiranje na 30 inhalacionih alergena iz uzorka krvi
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6500 RSD
 •  imunološko testiranje na 30 nutritivnih alergena iz uzorka krvi
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea test) – 12500 16000 RSD
 • instalacija holter uredjaja, monitoring spavanja, analiza i zaključak testiranja
 • ANALIZA CD SNIMKA – 3500 RSD
 • analiza CD snimka od strane kliničkog specijaliste (Rtg, NMR-magnetna rezonanca/ CT- skener pluća/scintigrafija)
 • KONTROLNI PREGLED ALERGOLOGA/PULMOLOGA/INFEKTOLOGA- 4900 RSD

* Alergološki testovi iz krvi pacijenta su imunološke analize koje precizno mere prisutvo ukupnih i specifičnh antitela Ig E klase na testirane antigene. Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

 • PREGLED REUMATOLOGA4900 5500 RSD
 • PROMO REUMATOLOŠKI PAKET 8500 17500 RSD
 • pregled reumatologa + ultrazvuk oba kolena
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 6500 RSD
  pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • KONTROLA REUMATOLOGA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA REUMATOLOGA – 4900 5500 RSD
 • PREGLED ORTOPEDA 5500 6500 RSD
 • PREGLED FIZIJATRA- 4900 RSD
 • KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 9500 RSD
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA usluga – 9500 RSD
 • BLOKADA  ZGLOBA – 11500 RSD
 • usluga davanja + lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA KOLAGEN – 13500 RSD
 • usluga davanja+ lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA HIJALURON DEPO – 43000 RSD
 • usluga davanja + lek
 • PREGLED HIRURGA: OPŠTI/ VASKULARNI/ ORTOPED/ UROLOG/ ENDOKRINI – 5500 – 6500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED HIRURGA – 8000 RSD
  Pregled hirurga na zahtev, analiza dokumentacije i radioloških nalaza, procena neophodnosti i vrste hirurškog lečenja
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED SA ANOSKOPIJOM- 6500 RSD
 • pregled promene u analnoj, perianalnoj i glutealnoj regiji- hemoroidi, perianalne fistule, analne fisure, analni polip, pilonidalni sinusi, perianalni i glutealni abscesi
 • HIRURŠKI PREGLED KILA – 5900 RSD
 • Pregled ingvinalnih, femoralnih i ventralnih kila- ispupčenja u preponama i prednjem trbušnom zidu
 • HIRURŠKE INTERVENCIJE U LOKALNOJ ANESTEZIJI:
 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICA – PAPILOMA – 14000 RSD
 • hirurška ekscizija papiloma, toaleta, šivenje, bez PH verifikacije
 • HIRURŠKO UKLANJANJE MLADEŽA – 24000 RSD
 • hirurška ekscizija nevusa-mladeža,toaleta, šivenje, bez PH verifikacije
 • HIRURŠKO UKLANJANJE FIBROMA – 12000 – 14000 RSD
 • hirurška ekscizija dermato-fibroma, toaleta i šivenje rane, bez PH verifikacije
 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA na telu do 2cm- 12000 RSD
 • hirurška ekscizija ateroma – zapušene lojne žlezde, toaleta i šivenje rane, bez PH verifikacije
 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA na telu preko 2cm- 16000 RSD
 • HIRURŠKO UKLANJANJE ATEROMA na glavi i vratu- 18000 RSD
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA na telu do 4cm- 14000 RSD
 • hirurška ekscizija lipoma- masnog tkiva sa toaletom i šivenjem rane, bez PH verifikacije
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA na telu većeg od 4cm- 20000 RSD
 • HIRURŠKO UKLANJANJE LIPOMA na glavi i vratu- 22000 RSD
 • PH nalaz (LAB) – 4500 RSD
 • INCIZIJA APSCESA NA TELU- 12000 RSD
 • otvaranje gnojnih kolekcija, evakuacija gnoja, toaleta rane, drenaža
 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 14000 RSD
 • incizija apscesa u analnoj regiji, evakuacija gnoja, toaleta rane, drenaža
 • INCIZIJA TROMBOZIRANOG HEMOROIDA- 16000 RSD
 • incizija hemoroida sa toaletom rane
 • EKSCIZIJA PILONIDALNOG SINUSA – 36000 RSD
 • ekscizija urasle dlake, šivenje i toaleta rane
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 86000 RSD 
 • operativno lečenje urasle dlake sa klizajućim režnjem
 • HIRURŠKO LEČENJE URASLOG NOKTA- 14000 RSD
 • parcijalna resekcija nokatne ploče, toaleta rane
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA “kurjeg oka” – 14000 RSD 
 • HIRURŠKA OBRADA DEKUBITUSA- 14000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA DEKUBITUSA u kućnoj poseti – 22000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA ULCUS CRURIS-a-8000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA OPEKOTINA 1. i 2. stepena – od 8000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA I UŠIVANJE RANE do 4 šava- 8000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA I UŠIVANJE RANE do 8 šavova- 12000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA I UŠIVANJE RANE na licu- 16000 RSD
 • DEBRIDMAN RANE SA PREVIJANJEM- 8000 RSD
 • PREVIJANJE- manje – 3500 RSD
 • PREVIJANJE- veće- 5500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 4 – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA preko 4 – 6500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • CIRKUMCIZIJA – 42000 RSD
 • obrezivanje
 • BUŽIRANJE URETRE- 14000 RSD
 • LASERSKA OPERACIJA VENA – 160.000 – 240.000 RSD
 • operacija radiofrekventnim endolaserom, jednostrana-obostrana
 • OPERACIJA VENA Vena Seal™ – 180.000 – 260.000 RSD
 • operacija vena hirurškim lepkom Medtronic Vena Seal™, jednostrana-obostrana
 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200.000 – 300.000 RSD
 • kombinovana operacija vena više minimalno invanzivnih hirurških tehnika, jednostrana-obostrana
 • RADIOTALASNA HIRURGIJA KOŽE- ELLMAN™radiotalasni nož:
 • UKLANJANJE KONDILOMA mala regija – 12000 RSD
 • UKLANJANJE KONDILOMA srednja regija – 14000 RSD
 • UKLANJANJE KONDILOMA veća regija, analna regija – 18000 RSD
 • UKLANJANJE KONDILOMA unutar rektuma ili vagine – 36000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH nalaz kože- 4500 RSD
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE SITNIH PROMENA – 4900 – 7900 RSD
 • viseće bradavice, sebacealne ciste
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE POJEDINAČNE PROMENE – 5900 – 8900 RSD
 • keratoza, fibrom, bradavica u lokalnoj anesteziji

Napomena: hirurške intervencije i operacije se planiraju nakon pregleda nadležnog hirurga ili dermatologa. 

 • OSNOVNA i.v. INFUZIJA- 3400 RSD
 • POSTAVLJANJE BRAUNILE – 500 RSD
 • UZORKOVANJE BRISA – 150 RSD
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 1000 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 700 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 1000 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 2400 RSD 
 • PREVIJANJE manje – 3000 RSD
 • PREVIJANJE veće – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 4 -4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 8 -6500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • i.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.v.  IMUNO-VITAL – 8000 RSD
 • multivitaminski infuzioni koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
 • i.v. REKONVALESCENS  9000 RSD
 • Detoksikacijski infuzioni koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
 • i.v. VASKULAR-PRO – 10000 RSD
 • Cirkulacijski infuzioni koktel za pacijente sa diabetesnom neuropatijom i poremećajem cirkulacije. Protokol lečenja zahteva najmanje 5 uzastopnih davanja.
 • SPECIJALNA i.v. INFUZIJA – 8000 RSD 
 • usluga davanja, premedikacija, monitoring
 • PREMEDIKACIJA I ANESTEZIOLOŠKI MONITORING – 5500 RSD
 • monitoring visokorizičnog pacijenta
 • PREMEDIKACIJA estetske procedure – 1400 RSD

Napomena: Sve navedene usluge izvode medicinski tehničari u KOLEGIUM MEDIC.u. Laboratorijske usluge se naplaćuju po zvaničnom cenovniku partnerske laboratorije

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest