Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • KOMPLETAN UZ ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • UZ abdomena,
 • UZ bubrega i uro trakta (i prostate kod muškarca)
 • UZ ABDOMENA I M. KARLICE (deca) – 5500 RSD 
 • KOMPLETAN UZ KILA – 5000 RSD
 • UZ mekih tkiva prepona
 • UZ mekih tkiva trbušnog zida
 • UZ DOJKI I PAZUŠNIH JAMA 4500 5500 RSD
 • UZ ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • UZ KOLENA – 4500 5500 RSD 
 • ili rame, lakat, kuk (odrasli)
 • UZ OBA KOLENA – 6500 9000 RSD
 • ili drugi par zglobova
 • UZ ŠAKE ili STOPALA – 4500 5500 RSD
 • UZ OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • UZ MEKIH TKIVA (1 regija) – 4000 5500 RSD 
 • 1 Regija: vrat, obe prepone, oba pazuha, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, regija tumefakta na ledjima ili gr. košu
 • UZ MEKIH TKIVA (2 regije) – 5000 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA (3 regije) – 6500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • TR UZ PROSTATE- 4900 RSD 
 • UZ TESTISA – 4900 RSD
 • EKSPERTSKI UZ DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • UZ RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • uz zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • UZ LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum; hematološko-onkološka kontrola
 • PREVENTIVNI PAKETI  ZA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆIH BOLESTI I STANJA: 
   • PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta i prostate
   • PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za muškarce:
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
   • CDS krvnih sudova vrata
   • CDS abdominalne aorte
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • UZ testisa
   • PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za žene:
   • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, bubrega i uro trakta 
   • PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za žene:
   • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrining za žene:
   • CDS krvnih sudova vrata
   • CDS abdominalne aorte
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • UZ dojki i pazušnih jama                                   
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

 • Promotivne cene
 • Promotivni period u toku
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 4500  5500 RSD 
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe noge
 •  KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe ruke
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500  5500 RSD
 • CDS MAV kolor duplex scan magistralnih arterija vrata (karotidnih i vertebralnih)
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija
 • KOLOR DOPLER PAKETI ZA OTKRIVANJE I LEČENJE BOLESTI K. SUDOVA:
 • VASCULAR, ANGIO i HRURŠKI DOPLER PAKET namenjeni su pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodnicima sa aneurizmom trbušne aorte, moždanim udarom, infarktom srca, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta ili slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikozitete i drugi oblici hronične venske insuficijencije).
 • VASKULAR PAKETI ZA OTKRIVANJE BOLESTI KRVNIH SUDOVA:
 • VASKULAR 1-11500  20000 RSD
 • Osnovni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti k. sudova :
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR 2 – 14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova: 
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • CDS k. sudova stomaka – portolijenalni sistem 
 • CDS k. sudova bubrega – renalnih arterija
 • ANGIO PAKETI ZA LEČENJE BOLESTI KRVNIH SUDOVA:
 • ANGIO PAKETI i HIRURŠKI DOPLER PAKET sadrže 1 ili više kolor doplera krvnih sudova sa zaključkom i terapijom.
 • Namenjeni su otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova kod visoko rizičnih pacijenata: povišen holesterol, hipertenzija, dijabetes, pušenje i pacijenata sa porodičnim opterećenjem za moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • CDS krvnih sudova nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju

Napomena: CDS (Color Duplex scan) je kolor dopler pregledi k. sudova namenjeni su ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimptomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

       VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova stomaka,
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza 
 • ULTRAZVUK ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • kompletan ultrazvuk abdomena, uro trakta i prostate kod muškarca
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE deca – 5500 RSD 
 • KOMPLETAN PREGLED NA KILE – 5000 9000 RSD
 • prepona + prednjeg trbušnog zida
 • ULTRAZVUK PROSTATE transrektalni- 4900 RSD 
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • meka tkiva, pljuvačne i limfne žlezde vrata
 • ULTRAZVUK 1 ZGLOBA – 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk
 • ULTRAZVUK 2 ZGLOBA – 6500 9000 RSD
 • ultrazvuk oba kolena ili drugi par zglobova
 • ULTRAZVUK ŠAKE ili STOPALA – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 1 regija – 4000 5500 RSD 
 • Regija mekih tkiva: vrat, prepone, pazusi, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, tumefakt na ledjima ili gr. košu
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 2 regije – 5000 RSD 6000 RSD 
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • PREVENTIVNI PAKETI:
   • PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
   • ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i male karlice
   • PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za muškarce:
   • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i male karlice + kompletan pregled na kile 
   • PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
   • Kolor dopleri: krvnih sudova vrata i abdominalne aorte
   • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i male karlice, kompletan pregled na kile + ultrazvuk testisa
   • PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za žene:
   • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata + abdomena i male karlice
   • PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za žene:
   • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice + kompletan pregled na kile
   • PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrining za žene:
   • Kolor dopleri: krvnih sudova vrata i abdominalne aorte
   • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, kompletan pregled na kile + ultrazvuk dojki i pazušnih jama                                    
   • VISOKOSPECIJALIZOVANI ULTRAZVUČNI PREGLEDI:
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • ultrazvuk zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum; onkološka kontrola
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

Promotivni period u toku

 • PROMO KARDIOLOŠKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • PROMO EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4900 5900 RSD
 • PROMO KARDIO PAKET – 6500 9400 RSD 
 • EHO kolor dopler srca, EKG, pregled i mišljenje kardiologa
 • *u promo terminima
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PREGLED- 5500 6500 RSD
  ekspertski kardiološki pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA- 5900 6900 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIO PAKET 8500 11400 RSD
 • EHO kolor dopler srca, EKG, ekspertski kardiološki pregled
 • EKSPERT KARDIO-VASKULAR PAKET 12500 16900 RSD
 • Ekspertski kardio paket + CDS krvnih sudova vrata (kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija)
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • kontrola do 30 dana od pregleda ili paketa
 • EKG uz pregled -500 RSD
 • EKG samostalno-1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a  (12-channel) – 5900 7500 RSD

Promotivni period u toku

 • PROMO GASTROENTEROLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE- 4500 RSD
 • PROMO GASTRO PAKET –6500 10000 RSD
 • gastroenterološki pregled
 • ultrazvuk abdomena i male karlice

*u promotivnim terminima

 • EKSPERTSKI PREGLED GASTROENTEROLOGA – 6500 7500 RSD
 • dr Zoran MIlenković

ENDOSKOPIJE: GASTROSKOPIJA (EGDS), KOLONOSKOPIJA, ENDOSKOPSKI PAKET

 • PROMO GASTROSKOPIJA (EGDS)-12500 16500 RSD
 • PROMO KOLONOSKOPIJA-16500 23500 RSD
 • KRATKA KOLONOSKOPIJA – 14500 RSD 
 • ANALGOSEDACIJA –9500 15000 RSD
 • kratkotrajna intravenska anestezija za gastroskopiju ili kolonoskopiju
 • PROMO ENDOSKOPSKI PAKET- 28000 40000 RSD
 • kompletna endoskopija gastro-trakta: gastroskopija i kolonoskopija, u istom aktu
 • ANESTEZIJA ZA PAKET –14000 20000 RSD
 • pregled anesteziologa, anestezija, anesteziološki monitoring, infuzije, lekovi- uključeno
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*-1200 2000 RSD
 • endoskopsko uzimanje uzorka tkiva
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA malog polipa – 2000 RSD
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA većeg polipa 5000-10000 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 5500 RSD

Promotivni period u toku

 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 5500 RSD
 • PROMO ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 9500 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, pregled endokrinologa
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 5000 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • ekspertski pregled profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, menopauzu, gojaznost, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, zaključak
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 
 • do 30 dana
 • EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 6500 RSD
 • KONTROLA HEMATOLOGA –5500 RSD
 • PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI- 30000 RSD
 • sternalna punkcija
 • bez citološke obrade
 • EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 6500 RSD
 • pregled bez ultrazvuka
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)

PROMOTIVNE CENE

Napomena: sve  intervencije izvode se nakon obavljenog pregleda urologa ili uro-onkologa

 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • pregled subspec. urološke onkologije
 • PROMO UROLOŠKI PAKET- 6500 8900 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, uro trakta i prostate
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK BUBREGA i UROTRAKTA (PROSTATE) – 4500 RSD
 • TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE- 4900 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 4900 RSD
 • PROMO EKSPERTSKI URO PAKET – 8500 15400 RSD
 • Ultrazvuk bubrega, uro trakta i prostate,
 • Transrektalni ultrazvuk prostate ili Ultrazvuk testisa,
 • Pregled uro-onkologa/urologa
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • do 7 dana od pregleda ili paketa
 • UROLOŠKA KONTROLA- 4500 RSD
 • do 30 dana od pregleda ili paket

INTERVENCIJE:

 • STAVLJANJE URINARNOG KATETERA – 6500 RSD 
 • pregled i plasiranje katetera pod kontrolom ultrazvuka
 • SKIDANJE URINARNOG KATETERA – 4500 RSD 
 • UZIMANJE URO-BRISA -1000 RSD
 • usluga
 • UKLANJANJE KONDILOMA G-12000 -18000 RSD
 • radiotalasna intervencija u lok. anesteziji, genitalna regija
 • UKLANJANJE KONDILOMA A-18000 – 22000 RSD
 • radiotalasna intervencija u lok. anesteziji, analna regija
 • CIRKUMCIZIJA – 42000 RSD
 • intervencija obrezivanja
 • BUŽIRANJE URETRE – 14000 RSD
 • proširenje izlaznog m. kanala u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka

Napomena: Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, m. bešika i prostata (kod muškarca). Cene briseva i lab. analiza su po cenovniku referentne laboratorije. 

PROMO period u toku

 • PREGLED NEUROLOGA – 4900 6500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA- 4500 5500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • TCD – TRANSKRANIJALNI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA – 6900 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI– 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • I.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • Inf. KOKTEL VASKULAR PRO – 10000 RSD
 •  infuzioni koktel za pacijente sa diabetesnom neuropatijom i poremećajem cirkulacije. Protokol lečenja zahteva 5 uzastopnih davanja
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • pregled na zahtev
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija) – 3500 RSD
 • eksterni nalaz, uz zakazan pregled
 • GINEKOLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 4900 5900 RSD
 • PROMO GINEKOLOŠKI PAKET- 6500 8500 RSD
 • ginekološki pregled + ginekološki ultrazvuk
 • KOLPOSKOPIJA – 3000 RSD
 • PAPA test – 900 RSD
 • citološki test, usluga laboratorije
 • VS – DIREKTNI PREPARAT- 500 RSD
 • grupa sekreta
 • CB- 600 RSD
 • mikrobiološki cervikalni bris, usluga laboratorije
 • VB- 600 RSD
 • mikrobiološki vaginalni bris, usluga laboratorije
 • APLIKACIJA SPIRALE – 7000 RSD
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA ULTRAZVUKOM – 7900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA KOLOR DOPLEROM – 8900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNOĆE – 9900 14000 RSD
 • detaljan ultrazvučni pregled anatomije ploda, od 19. do 24. nedelje trudnoće
 • dr Jelena Vasić
 • CERVIKOMETRIJA – 2000 RSD
 • FOLIKULOMETRIJA – 3000 RSD
 • ultrazvučno praćenje ovulacije
 • ULTRAZVUK ZA DUBLE TEST – 7900 RSD
 • ultrazvučno merenje parametara za duble test
 • dr Jelena Vasić
 • DUBLE TEST – 2750 RSD
 • usluga laboratorije
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 12000 -18000 RSD
 • lok. anestezija
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 35000 – 55000 RSD
 • u analgosedaciji
 • PCR MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH BOLESTI- brisevi: 
 • Sexually Transmitted Disease (STD)
 • DNK Chlamidia – 2900 RSD
 • DNK Mycoplasma – 2900 RSD
 • DNK Ureaplasma – 2900 RSD
 • DNK Trichomonas – 2900 RSD
 • KOMPLEKSI STD INFEKCIJA: 
 • 2 DNK ANALIZE- 4900 RSD
 • 3 DNK ANALIZE- 5900 RSD
 • 4 DNK ANALIZE – 6900 RSD
 • Herpes simplex Virus Tip 1 i Tip 2 – 3500 RSD
 • HPV 16/18 detekcija i tipizacija – 3600 RSD
 • KOMPLET HPV tipizacija i kvantifikacija – 12000 RSD
 • skrining visokorizičnih Herpes virusa (12 subtipova)
 • KOMPLET STD 13 – 18000 RSD
 • skrinig na polno prenosive bolesti Chlamidia, Ureaplasma, Mycoplasma h/g, Trichomonas, Neisseria ghonorheae, Candida alb., Gardnerella vag., Herpes Simplex Tip1 i tip 2, Cytomegalovirus, HPV 16, HPV 18
 • UZIMANJE BRISA – 1200 RSD
 • VADJENJE KRVI- 500 RSD

Promotivne cene

Napomena: sve radiotalasne i dermato-hirurške intervencije izvode se nakon obavljenog dermatološkog pregleda sa ili bez dermoskopije

 • PREGLED DERMATOVENEROLOGA- 4500 5500 RSD
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA- 1400 2400 RSD
 • 1-10 promena, uz pregled/intervenciju
 • DERMOSKOPIJA / MELANOSKOPIJA – 3400 5400 RSD
 • od 10 – 20 promena, uz pregled/intervenciju
 • KONTROLA DERMATOVENEROLOGA- 4500 RSD
 • RF RADIOTALASNA ABLACIJA 1 – 4900 7900 RSD
  *Manja intervencija- sitne viseće bradavice (1-10)
 • RF RADIOTALASNA ABLACIJA 2 – 7900 11900 RSD
 • *Veća intervencija, 1-3 srednje promene – bradavice, pigmentne promene, fibromi, keratoze, lok. anestezija
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA G – 14000 – 18000 RSD 
 • genitalna regija, lok. anestezija
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA  A – 18000 – 24000 RSD
 • analna regija, lok. anestezija
 • DERMATO-HIRURŠKA INTERVENCIJA – 16000 – 24000 RSD
 • hirurško uklanjanje lipoma, ateroma, fibroma
 • HIRURŠKO UKLANJANJE MLADEŽA – 36000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE  – 14000 RSD
 • PH nalaz  – 4500 RSD
 • lab usluga
 • UZORKOVANJE BRISA -1000 RSD
 • PRF Kože – 100 € 
 • “Platelet rich fibrin” organski unapredjen regenerativni tretman iz krvi za lice, vrat, dekolte, šake ili regiju strija
 • tretman 1 regije,  popust 50% za 2. regiju
 • PRF Kose – 140 € 
 • “Platelet rich fibrin” visokokoncentrovani tretman regeneracije kose
 • MEZO C  BIOREVITALIZACIJA – 50
 • biorevitalizacija koktelom vitamina C sa peptidima, za oporavak kože posle sunčanja, hemijskih pilinga i kože bez sjaja, za sve životne dobi
 • ANTI-POLUTION BIOREVITALIZACIJA – 70
 • detox tretman koktelom esencijalnih aminokiselina, hijalurona, peptida i koenzima, za kožu izloženu zagadjenju, duvanskom dimu, medikamentima i toksinima, za sve životne dobi
 • MEZO-LIFT BIOREVITALIZACIJA – 100 € 
 •  biorevitalizacija, NCPR/ECPR koktel za stimulaciju ekstraćelijskog matriksa na proizvodnju kolagena i restrukturiranje vezivnog tkiva, za zrelu kožu
 • MEZO ANTI-AGE BIOREVITALIZACIJA – 70
 • tretman koktelom faktora rasta (GF), peptida i aminokiselina, za zrelu kožu
 • MEZO PH LIPOLIZA – 70€ 120€
 • fosfatidil-holin lipoliza masnog tkiva
 • MEZO ANTI-CELL PLUS – 70€ 120
 • TCA HEMIJSKI PILING – 70
 • ESTETSKE INTERVENCIJE:
 • KONSULTACIJA ZA ESTETSKE INTERVENCIJE – 3500 RSD
 • HIJALURONSKI FILER – 150 € 250
 • 1ml hijaluronskog filera, promotivna cena 
 • KOMPLETAN TRETMAN BORA – 300 € 450
 • Botulinski tretman za bore, obuhvata sve 3 regije: čelo, izmedju obrva i oko očiju
 • NEHIRURŠKE KOREKCIJE: 
 • PODOČNJACI – 350 € 450
 • popunjavanje podočnjaka filerom
 • SLEPOOČNICE – 350 € 550 € 
 • BAR CODE – 200 € 250 € 
 • popunjavanje pušačkih bora iznad gornje usne
 • JOW LINE žene – 550 650
 • oblikovanje donje vilice
 • JOW LINE muškarci – 650 € 750.
 • uvećanje i konturisanje donje vilice hijaluronskim filerom, tehnika: kanila
 • NEHIRURŠKA KOREKCIJA NOSA Hijaluron – 550 € 550
 • NEHIRURŠKA KOREKCIJA NOSA Niti – 700 € 750
 • NEHIRURŠKO REMODELOVANJE LICA – PROMO PAKETI
 • TOP MODEL LOOK 750 € 950
 • dubinska tehnika kanilom za remodelovanje srednje trećine lica, 4ml filera
 • FULL FACE APPROACH – 950 € 1200
 • dubinska tehnika kanilom za remodelovanje kontura srednje i donje trećine lica, 5ml filera 
 • TOTAL MAKEOVER – 1100 1600
 • Dubinska tehnika kanilom za remodelovanje srednje i donje trećine lica, 5ml filera 
 • Botulinski tretman bora sve 3 regije: čelo, izmedju obrva i oko očiju
 • BOTULINSKI TRETMAN vrat – 400 € 450
 • TRETMAN POJAČANOG ZNOJENJA 500 € 450
 • botulinski tretman pojačanog znojenja pazuha ili šaka
 • REVITACARE C640 BIOREVITALIZACIJA (40mg) – 120€ 150€
 • RESTILANE® (1ml³) – 300
 • JUVEDERM® (1ml³) – 350  
 • PROFHILO® (2ml) – 300 450€
 • JALUPRO® -160
 • REVITACARE® CytoCare S -180
 • RESTILANE® SKIN BOOSTER- 200
 • NITHIA kolagen – 180
 • COG NITI – 130 (po niti)
 • MEZO NITI – 15 (po niti)
 • PRX-T33 HEMIJSKI PILING- 80

Napomena: u upotrebi su hijaluronski fileri najvišeg stepena čistoće, certif. CE Emergo Europe i ALIMS. Maksimalna doza hijalurona po tretmanu je 5ml za dubinske tehnike kanilom uz mere premedikacije. Za tehnike iglom maksimalna doza po tretmanu je 3 ml.

KM DIJETOTERAPIJSKI PROTOKOL ZA LEČENJE GOJAZNOSTI:

 • KM EXPERT CLINICAL- 6900 7900 RSD (1)
 • Ekspertski pregled interniste po KM kliničkom protokolu
 • PROMO EKSPERTSKI ENDOKRONOLOŠKI PAKET- 8500 RSD (2)
 • ekspertski pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3500 RSD (3)
 • NUTRICIONISTIČKI PREGLED – 7900 RSD (4)
 • prvi klinički pregled Prim. Mr sc.med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • NUTRICIONISTIČKA KONTROLA – 5900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVAN DIETOTERAPIJSKI PAKET – 18000 RSD (5)
 • tromesečni paket za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom
 • nutricionistički pregled, plan ishrane, 2 kontrole
 • DIETOTERAPIJA BOLESTI – 5900 RSD
 • Predlog korekcije ishrane tokom lečenja holecistitisa, gihta, dijabetesa, insulinske rezistencije, hiperlipidemije, celijakije, alergija, bubrežnih bolesti, intolerancija, sistemskih bolesti, IBD pacijenata, malignih bolesti
 • DIETOTERAPIJSKA KONTROLA – 4900 RSD
 • ORL PREGLED- 4500 5500 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA DONETIH CD SNIMAKA (CT, NMR)- 3500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA/ PULMOLOGA/ INFEKTOLOGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED EKSPERTA ZA SLEEP APNEU – 5500 RSD
 • obavezan pre instalacije uredjaja
 • PREGLED EKSPERTA ZA HEPATITIS – 6500 RSD
 • SPRIROMETRIJA uz pregled – 2500 4500 RSD
 • SPIROMETRIJA usluga – 4500 RSD
 • VENTOLINSKI TEST uz pregled- 4900 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6500 RSD 
 • imunološko testiranje na 30 inhalacionih alergena iz uzorka krvi
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6500 RSD
 •  imunološko testiranje na 30 nutritivnih alergena iz uzorka krvi
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea test) – 12500 16000 RSD
 • instalacija holter uredjaja, monitoring spavanja, analiza i zaključak testiranja
 • ANALIZA CD SNIMKA – 3500 RSD
 • analiza CD snimka od strane kliničkog specijaliste (Rtg, NMR-magnetna rezonanca/ CT- skener pluća/scintigrafija)
 • KONTROLNI PREGLED ALERGOLOGA/PULMOLOGA/INFEKTOLOGA- 4900 RSD

* Alergološki testovi iz krvi pacijenta su imunološke analize koje precizno mere prisutvo ukupnih i specifičnh antitela Ig E klase na testirane antigene. Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

 • PREGLED REUMATOLOGA4900 5500 RSD
 • PROMO REUMATOLOŠKI PAKET 8500 17500 RSD
 • pregled reumatologa + ultrazvuk oba kolena
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 6500 RSD
  pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • KONTROLA REUMATOLOGA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA REUMATOLOGA – 4900 5500 RSD
 • PREGLED ORTOPEDA 5500 6500 RSD
 • PREGLED FIZIJATRA- 4900 RSD
 • KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 9500 RSD
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA usluga – 9500 RSD
 • BLOKADA  ZGLOBA – 11500 RSD
 • usluga davanja + lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA KOLAGEN – 13500 RSD
 • usluga davanja+ lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA HIJALURON DEPO – 43000 RSD
 • usluga davanja + lek
 • PREGLED OPŠTEG HIRURGA- 5500 6500 RSD
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED- 6500 RSD
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA – 5500 6500 RSD 
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET- 8500 11000 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova nogu
 • Pregled i zaključak vaskularnog hirurga
 • PREGLED HIRURGA ORTOPEDA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED UROLOŠKOG HIRURGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED ENDOKRINOG  HIRURGA- 5500 6500 RSD

HIRURŠKE INTERVENCIJE:

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE manje – 4500 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE veće – 6500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN RANE – 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • SKIDANJE KONACA- 4500 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE manje – 8000 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE veće – 10000 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE lice- 14000 RSD
 • OBRADA i PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a manje- 6000 RSD
 • PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a -veće – 8000 RSD
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA8000 – 12000 RSD
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA manje 8000 RSD
 • OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA veće 12000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA u kućnoj poseti 22000 RSD
 • DERMATO HIRURŠKA INTERVENCIJA – 14000 – 36000 RSD
 • hirurška ekscizija veće promene- lipomi, fibromi, ateromi i mladeži, u zavisnosti od veličine
 • bez patohistološke obrade
 • HIRURŠKA INTERVENCIJA URASLOG NOKTA – 14000 RSD
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA “kurjeg oka” – 14000 RSD 
 • INCIZIJA APCESA mala – 8000 RSD
 • INCIZIJA APCESA veća – 16000 RSD
 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 16000 RSD
 • INCIZIJA TROMBOZURANOG HEMOROIDA – 18000 RSD
 • EKSCIZIJA PILONIDALNOG SINUSA – 30000 – 40000 RSD
 • Intervencija zbog urasle dlake, toaleta rane, drenaža
 • CIRKUMCIZIJA – 42000 RSD
 • intervencija obrezivanja
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 84000 RSD
 • Operativno lečenje urasle dlake sa klizajućim režnjem u lok. anesteziji
 • OPERACIJA VENA RF ENDOLASEROM – 160.000 – 240.000 RSD
 • operacija radiofrekventnim endolaserom, jednostrana-obostrana
 • OPERACIJA VENA Vena Seal™ – 180.000 – 260.000 RSD
 • operacija vena hirurškim lepkom Medtronic Vena Seal™, jednostrana-obostrana
 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200.000 – 300.000 RSD
 • kombinovana operacija vena više minimalno invanzivnih hirurških tehnika, jednostrana-obostrana

Napomena: hirurške intervencije i operacije se planiraju nakon pregleda nadležnog hirurga. Hirurške operacije zahtevaju preoperativnu pripremu, postoperativni kontrolni pregled je uključen u cenu operacije.

.

 • OSNOVNA i.v. INFUZIJA- 3400 RSD
 • POSTAVLJANJE BRAUNILE – 500 RSD
 • UZORKOVANJE BRISA – 150 RSD
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 1000 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 700 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 1000 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 2400 RSD 
 • PREVIJANJE manje – 3000 RSD
 • PREVIJANJE veće – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 4 -4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 8 -6500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • i.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.v.  IMUNO-VITAL – 8000 RSD
 • multivitaminski infuzioni koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
 • i.v. REKONVALESCENS  9000 RSD
 • Detoksikacijski infuzioni koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
 • i.v. VASKULAR-PRO – 10000 RSD
 • Cirkulacijski infuzioni koktel za pacijente sa diabetesnom neuropatijom i poremećajem cirkulacije. Protokol lečenja zahteva najmanje 5 uzastopnih davanja.
 • SPECIJALNA i.v. INFUZIJA – 8000 RSD 
 • usluga davanja, premedikacija, monitoring
 • PREMEDIKACIJA I ANESTEZIOLOŠKI MONITORING – 5500 RSD
 • monitoring visokorizičnog pacijenta
 • PREMEDIKACIJA estetske procedure – 1400 RSD

Napomena: Sve navedene usluge izvode medicinski tehničari u KOLEGIUM MEDIC.u. Laboratorijske usluge se naplaćuju po zvaničnom cenovniku partnerske laboratorije

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest