Slide Cenovnik
 • Internistički pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD
 • Konsultacija interniste – 2900 RSD (PROMO)  3900 RSD

Savetuje se nakon ultrazvučnih pregleda i paketa radi odabira daljeg kliničkog postupanja ili kod pacijenata kojima je potrebna korekcija antikoagulantne terapije za kardiovaskularne bolesti.

 KM EKSPERTSKI INTERNISTIČKI PREGLEDI: 

KOLEGIUM MEDIC Ekspertski internistički pregled je sveobuhvatni pregled pacijenta po KM protokolu, kliničkog ili preventivnog tipa.

 •  KM EXPERT CLINICAL – 7000 RSD

KM  Ekspertski Klinički internistički pregled, najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja kompletan pregled pacijenta koji se preduzima radi odabira optimalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod kompleksnog pacijenta, složenih i nejasnih stanja.

Pročitajte više o temi Klinički Internistički pregled

 • KM EXPERT PREVENT – 7000 RSD

Kompletan preventivni godišnji pregled namenjen ranoj prevenciji i profilaksi pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja. Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. Namenjen je pacijentima koji žele visokospecifični sistematski pregled planiran po sopstvenim ličnim, genetskim i okupacionim rizicima.

Pročitajte više o temi: Personalizovani sistematski pregled

Prilikom svih pregleda po KM protokolu, predhodna medicinska dokumentacija pacijenta je obavezna.

KM Protokol se sastoji od sledećih segmenata:

 • KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti
 • KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika
 • Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta
 • Ciljani prošireni intervju
 • Kompletan pregled pacijenta po KM protokolu, osnovni opis:

Fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, EKG (12 channel), drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse.

 • Preliminarni KM zaključak, plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, usmeravanje i praćenje toka dijagnostike, zaključak.

    LABORATORIJSKI PANELI analiza za Internu medicinu:

 • INTER-LAB – 2300 RSD
  Analize krvi i urina:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših specijalističkih pregleda.Može se kombinovati sa kolor dopler pregledima i paketima, kao i ultrazvučnim paketima. Ovaj panel laboratorijskih analiza krvi i urina sadrži:
Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K

 • EKSPERT-LAB – 5500 RSD
  Analiza urina, krvi i stolice:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših ekspertskih pregleda. Može se kombinovati sa ultrazvučnim i kolor dopler paketima. Ulazni je panel za Ekspertski internistički pregled, kliničkog ili preventivnog tipa.

Panel laboratorijskih analiza krvi, urina i stolice sastoji se od:
Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), Neorganski Fosfat, Mokraćna Kiselina, Bilirubin (u), Bilirubin (d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC

 • ENDO-mini-LAB – 1800 RSD 

Osnovni panel za štitastu žlezdu: FT3, FT4, TSH

 • ENDO-LAB – 4200 RSD
  Prošireni panel za štitastu žlezdu sa antitelima: FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin, Anti TPO,TgAt

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti kardio-vaskularnog sistema. Paket sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG, EHO color-dopler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

NAPOMENA: KARDIOLOŠKI PROMO paket rezerviše se 5-7 dana unapred, do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra. 


CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA

 • Pregled kardiologa sa EKG-om – 4500 RSD  
 • EHO color-dopler ultrazvuk srca – 4900 RSD       
 • KARDIOLOŠKI PAKET –  7800 RSD  (PROMO)  9400 RSD

Kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG , EHO color-doppler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO)    3900 RSD
 • Kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO)    3900 RSD
 • Kontrolni KARDIOLOŠKI PAKET (do 30 dana)5900 RSD (PROMO)   7800 RSD 

 • Ekspertski kardiološki pregled sa EKG-om – 5500 RSD      6500 RSD 
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i za ekspertsku procenu pre ili posle endovaskularnog i hirurškog lečenja.
 • Ekspertski EHO srca – 5900 RSD      6900 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET – 8500 RSD   11400 RSD  

Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i pre i nakon endovaskularnog i hirurškog lečenja.

Paket sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG i Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) –   3600 RSD     4500 RSD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 24h T/A monitoring 12-channel – Holter arterijskog pritiska – 4500 RSD  5500 RSD
 • 24h EKG monitoring 12-channel – Holter EKG-a 4900 RSD  5900 RSD
 • Analiza i zaključak 24h T/A ili EKG Holter monitoringa – 1200 RSD  1800 RSD 
 • 12-channel EKG – 500 RSD  800 RSD

PREPORUČENI VASKULARNI PREGLEDI (ekspertska procena kompleksnih stanja i pacijenti visokog rizika):

 • VASKULAR PROMO 1 –  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata,  Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i posebno, pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte i cerebrovaskularne bolesti. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 25900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja i aneurizmatskih proširenja kao i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama nogu, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena nogu tj. površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije opisane u paketima: VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Konsultacija specijaliste za bolesti krvnih sudova – 3900 RSD    4900RSD  

Konsultacija specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, angiološka evaluacija postojećih ili novootkrivenih bolesti vaskularnog sistema. Preporučuje se kod dugogodišnjih hipertoničara, pušača, dijabetičara, pacijenata na dijalizi, srodnika 1. reda obolelih od aneurizme trbušne aorte, venskih i limfnih poremećaja  i posebno nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa, radi procene stepena oboljenja vaskularnog sistema i odluke o pravovremenom uvodjenju terapijske profilakse.

NAPOMENA: ENDOKRINOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra.


 

 • CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA
 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Opšti endokrinološki prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenta kod koga je postavljena sumnja na bolest endokrinog sistema na osnovu laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza i mišljenja drugih specijalnosti.

 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa za dijabetes – 4500 RSD (PROMO)   5500 RSD  

Prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenata sa poremećajem glikoregulacije, primena savremenih modela lečenja, savetovalište za dijabetes

 • Pregled/konsultacija interniste – endokrinologa za štitastu i paraštitaste žlezde – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana za pacijente koji boluju od sledečih bolesti i stanja:Hipotireoidizam i hipertireoidizam, Hašimoto tireoiditis, Hiperparatireoidizam, Hipovitaminoza D

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD 
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 7800 RSD (PROMO)    10000 RSD  
  Konsultacija interniste-endokrinologa, ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO)  3900 RSD 
 • KONTROLNI ENDOKRINOLOŠKI PAKET (do 30 dana)- 5900 RSD (PROMO) 
 • Zaključak endokrinologa za opštu anesteziju – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD Novo!
 • Ekspertski pregled endokrinologa – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana je pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika. Preporučuje se kod pacijenata sa složenim poremećajima funkcije endokrinog sistema, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom, predijabetesom
 • Ekspertski ultrazvuk štitaste i paraštitastih žl. – 4500RSD (PROMO)  55000 RSD
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 RSD (PROMO cena)  12000 RSD  
  Ekspertski prvi pregled endokrinologa ili kontrola nakon 30 dana, sa ekspertskim ultrazvukom štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak, terapija, savetovanje

Preporučuje se kod složenih internističkih stanja sa nezadovoljavajućom kontrolom, kod naslednih bolesti i složenih sindroma, prilikom donošenja odluke o hirurškom lečenju.

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO)  5500 RSD 

KOLOR-DOPLER paketi za endokrinološke pacijente:

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiologa – 3900 RSD (PROMO) Novo!  4900RSD

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod pacijenata sa dijabetesom, kardioloških pacijenata, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda (krvnih sudova vrata, aorte, vena i arterija nogu, bubrežnih arterija, velikih krvnih sudova trbuha) radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema.

 • Pregled/konsultacija interniste-gastroenterologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD

Prvi pregled/konsultacija specijaliste ili kontrola nakon 30 dana, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Kontrola interniste-gastroenterologa (do 30 dana) – 3600RSD

 • Ekspertski pregled  gastroenterologa- 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled/konsultacija ili kontrola nakon 30 dana gastroenterologa- eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, preporučuje se kod složenih hroničnih i nejasnih akutnih i hroničnih bolesti, kompleksnih stanja više bolesti, u toku praćenja imunološke terapije i proceni toka hronične bolesti ili odluke o neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO)  4500RSD
 • Ekspertska kontrola gastroenterologa (do 30 dana)- 3900 RSD
 • Ekspertska konsultacija pred kolonoskopiju – 3900 RSD

 • Ultrazvuk abdomena – 4500 RSD (PROMO)  7800RSD  Novo!
  Kompletan klinički ultrazvuk svih struktura abdomena obuhvata: Ultrazvuk abdomena- jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, slezine,retroperitoalnog prostora, male karlice, bubrega, i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate i kolor-dopler abdominalne aorte.

 • PROMO ULTRAZVUČNI PAKETI SA ULTRAZVUKOM ABDOMENA:  Novo!

Ovi sveobuhvatni paketi ultrazvučnih pregleda u formi mini-sistematskih pregleda, kreirani za oba pola i sve uzraste, preventivnog su ili kliničkog karaktera i deo su naše promotivne akcije tokom pandemije COVID19     SAZNAJ VIŠE

 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 RSD

 • Gastroskopija – 14000 RSD (PROMO) 16500 RSD
 • Kolonoskopija – 16500 RSD (PROMO) 18800 RSD
 • Rekto-sigmoidoskopija (kratka kolonoskopija) – 9500 RSD 12000RSD
 • Polipektomija tokom endoskopije- 10000 RSD (PROMO) 12000RSD
 • Uzimanje biopsije sluznice – 1000 RSD (PROMO) 1500RSD
 • PH endoskopskog uzorka – 3400 RSD (PROMO) 4000RSD
 • Ekspertski pregled interniste-hematologa – 5500 RSD (PROMO) 650RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola interniste-hematologa (do 15 dana) – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Ekspertski pregled Trombofilije- 5900 RSD (PROMO) 6900RSD (Doc dr Mirjana Mitrović)
 • Ekspertska kontrola Trombofilije (do 2 meseca) – 3900 RSD (PROMO)  4900RSD
 • PROMO NEFROLOŠKI PAKET5900 RSD (PROMO) PROMO termini tokom trajanja pandemije COVID19
  Paket sadrži: Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapijaNamenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti bubrega i mokraćnog sistema. NAPOMENA: NEFROLOŠKI PROMO paket rezerviše unapred, do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra.


CENE NAZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA

 • Pregled interniste – nefrologa – 4500 RSD (PROMO)    5500 RSD

Prvi pregled nefrologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate –  3900 RSD (PROMO) 
 • Nefrološki paket – 7800 RSD (PROMO) 
  Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) –  3200 RSD (PROMO) 3900 RSD
 • Kontrola nefrologa (do 30 dana) – 3600 RSD 
 • Kontrolni Nefrološki paket (do 30 dana) – 5900 RSD (PROMO)
 • Godišnja nefrološka kontrola dijabetesa – 4300 RSD PROMO  Novo!  5300 RSD
 • Kolor dopler bubrežnih arterija – 5900 RSD     

Visoko-specijalizovani kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) arterija bubrega – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.


 • Ekspertski nefrološki pregled – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertski zaključak nefrologa (do 15 dana) – 3600 RSD
 • Ekspertska nefrološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Ekspertski nefrološki paket – 8500 RSD (PROMO cena)  9400RSD

Ekspertski nefrološki prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana, sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapija. Preporučuje se u složenim stanjima, nejasnim akutnim i hroničnim stanjima, naslednim i imunološkim i metaboličkim bolestima, kod pogoršanja hronične bolesti duge evolucije radi procene drugih modaliteta lečenja (dijaliza, transplantacija ESWL)

 • Pregled pulmologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Kontrola pulmologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Spirometrija – 2000 RSD  3500RSD
 • Bronhodilatatorni test sa ventolinom – 4000 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Sleep apnea test -Polisomnografija – 12000 RSD (PROMO) 14000RSD
 • Sadrži: pregled pulmologa, aplikacija i nošenje monitoring uredjaja i očitavanje rezultata .
 • Ekspertski pregled pulmologa – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertska kontrola pulmologa (do 15 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa – 5500 RSD  6500RSD
 • Ekspertski zaključak sa nalazima  (do 15 dana) – 3600 RSD  3900RSD
 • Ekspertska kontrola specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa – 3900 RSD  4500RSD
 • Ekspertski pregled alergologa – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana)-  3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Kontrola alergologa  (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Alergološki test krvi na inhalacione alergene (30 alergena) – 5500 RSD 
 • Alergološki test krvi na nutritivne alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • SLIT kontrola (za sublingvalnu alergen specifičnu imunoterapiju) – 3900 RSD
 • Pregled reumatologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled reumatologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3600RSD
 • Kontrolni pregled reumatologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD

   

   

   

 • Ekspertski reumatološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 65000RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, primarijusa, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • EKSPERTSKI REUMATOLOŠKI PAKET (ekspertski pregled sa ultrazvukom kolena) – 8500 RSD (PROMO) 11000RSD   Novo!!!
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertska reumatološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ekspertska kontrola sa ultrazvukom zgloba (do 15 dana) nakon punkcije/unutarzglobne injekcije – 7500 RSD

 •  Pregled specijaliste fizikalne medicine – 3900 RSD (PROMO) 4900RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD

Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, primarijusa i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Ekspertska kontrola specijaliste fizikalne medicine (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  5500RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI I INTERVENCIJE:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 8500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD

Davanje injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba – 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka –  8500 RSD

Kolor dopler pregledi u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi sa kompletnom kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom kao i lečenjem i kontrolom bolesti vaskularnog sistema. 

 • Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) i to površnih i dubokih vena i arterija nogu i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, zaključak i terapiju. 

Izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kada se radi kolor-doler vena donjih ekstremiteta ? Pročitajte više:

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)    5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija gornjih ekstremiteta (ruku), potključnih i aksilarnih krvnih sudova, analizu dokumentacije, zaključak i terapiju.

Izvodi se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk karotidnih i vertebralnih arterija vrata-magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV) sa procenom protoka kroz arterije, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije. 

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata ? Pročitajte više:  

 • Kolor dopler abdominalne aorte –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana. Osim srodnicima prvog reda pacijenata sa aneurizmom aorte, preporučuje se dugogodišnjim pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

Kada uraditi kolor dopler trbušne aorte?. Pročitajte više:

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, korekcija antikoagulantne terapije. 

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD  Novo!

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa i detekcije bolesti krvnih sudova, radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema ili donošenja odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

 • Konsultacija vaskularnog hirurga – 4900 RSD

VISOKO SPECIJALIZOVANI KOLOR-DOPLER PREGLEDI:

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI, u Parkinsonovoj bolesti, migreni). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata, izvodi se po indikaciji neurologa

 • Kolor-dopler vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled indikovan za pacijenta sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije, a zbog načina života (sedenje, rad za računarom, nedostatak fizičke aktivnosti)  sve češće se sreće i kod mlađe populacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga.

 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO)  6900 RSD 

Visoko- specijalizovan kolor-dopler pregled indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije. Indikovan na zahtev specijaliste (hepatolog, gastroenterolog)

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 4900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 5900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS.

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

KOLOR-DOPLER PAKETI:

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

ABDOMEN:

 • Ultrazvuk abdomena –  4500 RSD  (PROMO)    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Kompletan klinički ultrazvuk svih struktura abdomena obuhvata: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe.

PROMO paketi sa ultrazvukom abdomena  (Ultrazvučni sistematski pregledi): PROČITAJTE VIŠE (link)

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i mokraćne bešike (žene) – 3900 RSD
 • Urološki ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike (muškarci) – 3900 RSD

Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida

 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)     4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 4900 RSD (PROMO)     5900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke 

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte više (link): 

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6900 RSD

Pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke je visokosenzitivni ekspertski ultrazvuk namenjen praćenju i diferenciranju ranije otkrivenih promena i/ili pregled koji predhodi mamografiji ili izvodjenju CORE biopsije.

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD (PROMO) 6500 RSD 
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO) 7500 RSD 
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO)  7500 RSD 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO) 7500 RSD 

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk na Kile stomaka i prepona – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 4900 RSD 
 • Tumačenje nalaza od strane radiologa  (RTG/mamografija/CT/NMR) – 2000 RSD 
 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

 • PREVENT 1 – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD Novo!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte, mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

PREVENT1 namenjen je opštem sistematskom pregledu svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN) i pregledu mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija- pregled na kile-hernije. Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom ili već postavljenom dijagnozom hernijacije trbušnog zida ili prepona.

 • PREVENT 2 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
PREVENT 2 paket sadrži: celokupni pregled svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN),  ultrazvučni pregled štitaste žlezde i pregled mekih tkiva vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj gastroenterohepatološki, urološki, nefrološki, hematopoezni i endokrini status uz kolor-dopler aorte.

 • PREVENT 3 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
PREVENT 3  se sastoji od kompletnog ultrazvučnog pregleda svih abdominalnih struktura (paket KOMPLET ABDOMEN), preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki i pregleda limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

 • PREVENT 4 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije; kolor dopler aorte
PREVENT4 je u osnovi kombinacija PREVENT1 i PREVENT 2 paketa ultrazvučnih pregleda. Ovaj ekstenzivni preventivni paket sastoji se od pregleda gastroentero- hepatološkog, urološkog, nefrološkog, hematopoeznog i proširenog endokrinog statusa kao i pregleda mekotkivnih struktura vrata i prednjeg trbušnog zida i prepona.

 • PREVENT 5 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
PREVENT 5 je paket najtraženijih ultrazvučnih pregleda kod žena i namenjen najvažnijim žlezdama (dojkama i štitnjači) i mekim tkivima- vrat i pljuvačne žlezde, limfne žlezde pazušnih jama (aksila), prednji trbušni zid i prepona (pregled na kile). Namenjen je ženama (i muškarcima sa ginekomastijom) i za ovaj pregled nije potrebna priprema.

 • PREVENT 6 – 7900 RSD (PROMO)  9900 RSD Novo!

Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
PREVENT 6 je ekstenzivni paket najtraženijih pregleda za one koji žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa (štitasta žlezda), po najvišim standardima obave detaljan pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je ženam, posebno ukoliko imaju metaboličke poremećaje i porodično opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti.

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • Konsultacija hirurga (opšti, vaskularni, ortoped) – 4900 RSD
 • Ekspertski pregled hirurga pred operaciju – 8000 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti i vrste hirurškog lečenja
 • Kolor dopler mapiranje za vaskularnu operaciju – 6000 RSD
 • Operacija vena endolaserom – 160000 RSD
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 RSD
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma) – 20000-50000 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Uzimanje brisa rane- 1000 RSD
 • Pregled otorinolaringologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled otorinolaringologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3600RSD
 • Kontrolni pregled otorinolaringologa (do 30 dana)- 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertski ORL pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertska zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD(PROMO)  3900RSD
 • Ekspertska ORL kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD(PROMO)  4500RSD
 • Ispiranje uha – 1800 RSD
 • Ispiranje ušiju – 3000 RSD
 • Šlajfna sa lekom – 1800 RSD
 • Toaleta tonzile – 3000RSD
 • Uzimanje ORL brisa- 400 RSD
 • PROMO UROLOŠKI PAKET – 5900 RSD (PROMO)    8400 RSD (PROMO termini tokom trajanja pandemije COVID19)
  Paket sadrži: Pregled urologa, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti uro- genitalnog trakta. 

NAPOMENA: UROOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra. 


CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA

 • Pregled urologa – 4500 RSD (PROMO)   5500 RSD

Prvi pregled urologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate – 3900 RSD
 • Ultrazvuk skrotuma (testisi) – 4900 RSD (PROMO) 5900 RSD
 • UROLOŠKI PAKET – 7800 RSD (PROMO) 8400 RSD

Prvi prgled urologa sa ultrazvukom mokraćnog sistema, bubrega, m. bešike i prostate, ili kontrolni paket nakon 30 dana

 • KONTROLNI UROLOŠKI PAKET (do 30 dana) – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3900 RSD
 • Kontrola urologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900 RSD

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Ekspertski urološki pregled – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD

  Prvi pregled eksperta ili kontrola nakon 30 dana  za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900 RSD
 • Ekspertska kontrola urologa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • EKSPERTSKI UROLOŠKI  PAKET 1- 8500 RSD (PROMO) 10800 RSD
  Ekspertski urološki pregled, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, načelnika klinika,onkologa, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • EKSPERTSKI UROLOŠKI PAKET 2- 10800 RSD (PROMO) 14300 RSD   Novo!!!

Ekspertski urološki pregled, ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike i prostate; Ultrazvuk testisa
Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, načelnika klinika, onkologa  koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Bužiranje uretre – 6000 RSD
 • Bužiranje uretre u lokalnoj gel-anesteziji – 8000 RSD

Proširenje suženog izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja. Radi maksimalnog komfora i brzog povratka svakodnevnim aktivnostima, metoda se izvodi uz primenu lokalne gel-anestezije uretre.

 • Uretralni bris (bakt./mik.) – 530 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4000 RSD
 • Spermokultura (bakt./mik.) – 520 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera – 2000 RSD
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) -Radiotalasni nož – 12000 RSD Novo! 
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija) Radiotalasni nož – 16000 RSD  Novo!
 • Uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija) – Radiotalasni nož – 18000 RSD  Novo!
 • URO-PANEL – 1850 RSD
  PSA, FreePSA- tumor markeri prostate
 • Pregled dermatovenerologa – 3900 RSD (PROMO)   4900 RSD
 • Kontrola dermatovenerologa (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3900 RSD
 • Ekspertski dermatovenerološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika, koristan kod ekspertize složenih dermatoveneroloških stanja kao i stanja u sklopu drugih bolesti.
 • Ekspertska kontrola dermatovenerologa (do 15 dana) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD
 • Dermoskopija mladeža/kožnih promena (do 5) – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD 
 • Dermoskopija mladeža/kožnih promena (6 do 15) – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD
 • Dermoskopija mladeža/kožnih promena (16 do 30) – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD
 • Dermoskopija mladeža/kožnih promena celog tela – 10900 RSD (PROMO) 12900 RSD

Novo: Uz dermoskopski pregled mladeža/kožnih promena, pregled dermatovenerologa se naplaćuje po PROMO cenama!

RADIOTALASNA ELEKTRO-HIRURGIJA – Radio-frekventni RF- nož: 

Minimalno invazivna dermatohirurška metoda uklanjanja kožnih promena primenom radiofrekventnih talasa, upotrebom RF-radio-frekventnog noža, u lokalnoj anesteziji. Mogućnost uklanjanja i bezbednost primene ove metode procenjuje se dermoskopskim pregledom. Ukoliko promene, zbog svojih karakteristika, nisu pogodne za uklanjanje radiotalasima, one se moraju ukloniti hirurški. Bezbolno, komforno i brzo, ovom metodom mogu se ukloniti promene na koži, sluzokoži kao i na genitalnoj regiji.

UKLANJANJE KOŽNIH PROMENA:

 • RF nož- uklanjanje jedne (1) veće kožne promene – 7900 RSD (PROMO)  8900 RSD

Radio-talasno uklanjanje jedne veće kožne promene (pigmentna promena/mladež, seboroična keratoza, fibrom, virusna bradavica, hemangiom ili druga benigna promena) za koju je dermoskopski potvrdjeno da se može bezbedno ukloniti navedenom metodom. Promene za koje se dermoskopski i klinički proceni da se ne mogu bezbedno ukloniti radio-talasima, upućuju se plastičnom hirurgu.

 • RF- nož- uklanjanje sitnih kožnih promena (manja regija) – 6900 RSD (PROMO)  7900 RSD

Radiotalasno uklanjanje sitnih benignih kožnih promena (pigmentne promene, fibromi, seboroične keratoze, virusne bradavice, hemangiomi i druge benigne kožne promene).

 • RF- nož- uklanjanje sitnih kožnih promena (srednja regija) – 7900 RSD (PROMO) 8900 RSD
 • RF- nož- uklanjanje sitnih kožnih promena (veća regija) – 8900 RSD (PROMO) 9900 RSD

UKLANJANJE GENITALNIH VIRUSNIH BRADAVICA (KONDILOMI):

 • RF nož-  uklanjanje genitalnih kondiloma (manja regija) – 12000 RSD (PROMO)  14000 RSD
 • RF nož – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (srednja regija)- 16000 RSD (PROMO)  18000 RSD
 • RF nož – radiotalasno uklanjanje genitalnih kondiloma (veća regija)- 18000 RSD (PROMO) 20000 RSD

OSTALO:

 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene – 3400 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane (bakt./mik.) – 520 RSD
 • Pregled neurologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled neurologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) –3200 RSD (PROMO) 3600RSD
 • Kontrolni pregled neurologa (do 30 dana)- 3600 RSD (PROMO) 3900RSD

   

 • Ekspertski pregled neurologa- 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
 • Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana od strane eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertska kontrola neurologa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani pregled krvnih sudova vrata, pre svega karotidnih arterija koje vode krv iz srca u moždani krvotok, kao i vertebralnih arterija. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Trans-kranijalni kolor dopler (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani kolor-dopler pregled krvotoka mozga. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • CDS + TCD paket – 7900 RSD (PROMO) Novo! 9800RSD

Neurološki paket kolor dopler pregleda: Kolor duplex scan (CDS) krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i krvnih sudova mozga – trans-kranijalni dopler (TCD). Visokospecijalizovani paket pregleda je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • TCD + bubble test – 7800 RSD (PROMO) Novo! 9800RSD

Visokospecijalizovani test koji se izvodi aplikacijom kontrastnog sredstva u kubitalnu venu i transkranijalnim dopler-ultrazvučnim praćenjem njegove pojave u srednjoj moždanoj arteriji.

„Bubble test“ indickovan je kod mladih pacijenta sa infarktom mozga ili TIA-om. U slučaju pozitivnog rezultata, indikovana  je transezofagealna ehokardiografija (TEE), kojom se utvrđuje postojanje različitih stanja srca koja mogu biti povezana sa sistemskom embolizacijom (aneurizma interatrijalnog septuma (IAS), otvoreni foramen ovale (PFO) i atrijalni septalni defekt (ASD)). .

VISOKOSPECIJALIZOVANI KM-INFUZIONI RASTVORI:

Napomena: visokospecijalizovani i infuzioni rastvori indikuju se isključivo od strane specijaliste/subspecijaliste KM, namenjeni su za odredjene hronične ili akutne bolesti i stanja ili za korigovanje elektrolitnog disbalansa. 

 • Infuzioni koktel 1- IMUNO-VITAL-4000 RSD
  (Indikacije: virusne infekcije ili hronični umor)
  Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital
 • Infuzioni koktel 2- REKONVALESCENS – 5000 RSD
  (Indikacije: oporavak nakon hirurških intervencija)
  Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens
 • Infuzioni koktel 3- VASKULAR-PRO – 6000 RSD
  (Indikacije: periferna bolest arterija, dijabetičari i ostali poremećaji cirkulacije)
  Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Vascular-Pro
 • Primanje infuzije  – 2400 RSD
  (Primanje osnovnih infuzionih rastvora i intravenska terapija po indikaciji specijaliste: 5% glukoza, 0,9% NaCl)
  Usluga ukjučuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora i leka.

Napomena : lekovi koji se plasiraju putem i.v. infuzije moraju biti indikovani od strane specijaliste KM i dodatno se naplaćuju.

 • Intramuskularna injekcija – 800 RSD
 • Subkutana injekcija – 500 RSD
 • Uzimanje ORL brisa – 400 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 8500 RSD

Aplikacija injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba- 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka – 8500 RSD
 • Intravenska injekcija – 1700 RSD
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 RSD
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Uretralni bris (bakt./mik.) 530 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) -4000 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane- 1000 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji – 20000-50000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma)
 • INTER-LAB – 2300 RSD
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 RSD
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-mini-LAB 1800 RSD – osnovni panel za štitastu žlezduFT3, FT4, TSH
 • ENDO-LAB – 4200 RSD –  prošireni panel za štitastu žlezduFT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 RSD-PSA, FreePSA

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi zakazuju se unapred, u dostupnim terminima. Informacije o dostupnim PROMO terminima dobijaju se pozivom na brojeve KM Call Centra.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav