Pogledajte cenu usluge!

Kako se radi dopler vena ruku?

Ovim pregledom se, pomoću ultrazvučne sonde, prati duboki I površinski venski sistem od potključne regije do šake, kako gradja venskih zidova tako i, upotrebom kolor doplera, protok kroz venske krvne sudove u relnom vremenu.

Detektuje se prisustvo venskih malformacija, meri protok u venskom sistemu, stanje venskih zalistaka, prisustvo varikoziteta i trombotskih procesa I prati njegova propagacija,.

Na osnovu ovog nalaza odredjuje se stepen rizika od tromboembolijskih komplikacija i odredjuje adekvatna terapija.

Tokom pregleda prati se i arterijski sistem, detektuju promene na arterijama I prisustvo trombotskih procesa..

Kolor dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta (ruku) - Kolegium Medic

Ovaj pregled je nezaobilazan u evaluaciji vaskularno-hirurškog bolesnika.

 

Priprema: nije potrebna

Kada se radi dopler vena ruku?

  • Kod otoka, bola ili crvenila duž venskog toga ruke
  • Nakon povrede sa otokom ruke
  • Kod malignih procesa na dojci, u grudnom košu, posle zračenja
  • Kod poremećaja cirkulacije, sumnje na koarktaciju aorte, fenomen kradje, odsustvo pulsa jedne ruke

Napomena:
Preporučuje se da ovaj pregled obavi specijalista ili subspecijalista sa iskustvom u dijagnostičkim parametrima od značaja za prijem u Klinike vaskularne hirurgije.

Pogledajte cenu usluge!