Slide Cenovnik

NAPOMENA: Kolor dopler pregledi krvnih sudova u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi i pored samog kolor- doplera sadrže pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova sa kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom. Izvode se od strane eksperata za krvne sudove po KM protokolu uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) sadrži: visokospecijalizovani kolor-dopler površnih i dubokih vena i arterija obe noge i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, klinički zaključak i terapiju.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija obe ruke, klinički zaključak i terapiju

Kompletan kolor-dopler  magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV)  sardži kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa detekcijom stenoze (suženja) i preciznom procenom protoka kroz magistralne vratne arterije, klinički zaključak i terapiju.

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana za abdominalne organe. Omogućava periodično praćenje rasta aneurizme aorte, preoručen je skrining za srodnike I reda pacijenata sa aneurizmom aorte,pacijenata  sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života.

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze i za vreme lečenja tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, namenjen kontroli trombotskog procesa tokom primenjene terapije i korekciji antikoagulantne terapije. 

 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Indikovan za pacijente sa neurološkom simptomatologijom: vrtoglavice, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica i tela, u Parkinsonovoj bolesti, migreni, kod sumnje na ishemijske i degenerativne promene mozga, CVI, RIND, TIA

 • Kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 5900 RSD (PROMO)  7800 RSD 

Indikovan za pacijente sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka uz kolor dopler aorte i njenih grana

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga i predhodi hirurškoj intervenciji na venama (RF laser, VenaSeal, stripping)

 • Kolor dopler vena stomaka + kolor-dopler abdominalne aorte – 6900 RSD (PROMO)  9800 RSD 

Indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije, od strane specijaliste (hepatolog, gastroenterolog), kod sumnje na trombozu velikih krvnih sudova trbuha ili aneurizmu aorte

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD (PROMO) 4000 RSD 
 • Kolor dopler jedne ruke (AV fistula)- 4900 RSD  
 • Kolor dopler obe ruke (AV fistula) – 5900 RSD
 • VASKULAR PROMO 1–  6900 RSD (PROMO)   9800 RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Skrinning na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

 • VASKULAR PROMO 26900 RSD (PROMO)  9800 RSD  

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte

Srinning na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO)  14700 RSD 

Sveobuhvatni vaskularni skrinning na bolesti perifernih krvnih sudova:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (karotidnih i vertebralnih arterija)

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni skrinning na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimtomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav