Slide Cenovnik

Kolor dopler pregledi u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi sa kompletnom kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom kao i lečenjem i kontrolom bolesti vaskularnog sistema. 

 • Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) i to površnih i dubokih vena i arterija nogu i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, zaključak i terapiju. 

Izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kada se radi kolor-doler vena donjih ekstremiteta ? Pročitajte više:

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)    5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija gornjih ekstremiteta (ruku), potključnih i aksilarnih krvnih sudova, analizu dokumentacije, zaključak i terapiju.

Izvodi se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk karotidnih i vertebralnih arterija vrata-magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV) sa procenom protoka kroz arterije, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije. 

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata ? Pročitajte više:  

 • Kolor dopler abdominalne aorte –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana. Osim srodnicima prvog reda pacijenata sa aneurizmom aorte, preporučuje se dugogodišnjim pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

Kada uraditi kolor dopler trbušne aorte?. Pročitajte više:

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, korekcija antikoagulantne terapije. 

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD  Novo!

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa i detekcije bolesti krvnih sudova, radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema ili donošenja odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

 • Konsultacija vaskularnog hirurga – 4900 RSD

VISOKO SPECIJALIZOVANI KOLOR-DOPLER PREGLEDI:

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI, u Parkinsonovoj bolesti, migreni). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata, izvodi se po indikaciji neurologa

 • Kolor-dopler vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled indikovan za pacijenta sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije, a zbog načina života (sedenje, rad za računarom, nedostatak fizičke aktivnosti)  sve češće se sreće i kod mlađe populacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga.

 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO)  6900 RSD 

Visoko- specijalizovan kolor-dopler pregled indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije. Indikovan na zahtev specijaliste (hepatolog, gastroenterolog)

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 4900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 5900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS.

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

KOLOR-DOPLER PAKETI:

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav