Slide Cenovnik

KOLEGIUM MEDIC Kolor-dopler preglede sa kliničkim zaključkom, vrše eksperti vaskularnog doplera uz standardnu upotrebu SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije, po PROMO cenama.

 Kolor-dopler površnih i dubokih vena i arterija obe noge i krvnih sudova preponske regije sa kliničkim zaključkom

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU- 4500 RSD

Kolor dopler krvnih sudova obe ruke i krvnih sudova pazušne regije sa kliničkim zaključkom

CDS magistralnih arterija vrata (CDS MAV) karotidnih i vertebralnih arterija sa kliničkim zaključkom

Kolor dopler trbušne aorte i ilijačnih arterija sa kliničkim zaključkom.

 • EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5500 RSD

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 4900 RSD

Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga

 • KOLOR DOPLER VERTEBRALNIH ART..SA PROVOKACIONIM TESTOM – 5500 RSD

Indikuje se od strane vaskularnog specijaliste ili neurologa

 • KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 5500 RSD

Kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija – indikuje se od strane endokrinologa, kardiologa i vaskularnog specijaliste

 • KOLOR DOPLER MAPPING – 5900 RSD

Kolor-dopler mapiranje dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, indikovan od strane vaskularnog hirurga. Predhodi operaciji vena.

 • KONSULTACIJA VASKULARNOG HIRURGA – 5500 RSD 

Mišljenje vaskularnog hirurga nakon kolor dopler dijagnostike, indikuje se po potrebi, od strane samog pacijenta ili lekara specijaliste.

 • KOLOR DOPLER PORTO-LIJENALNOG SISTEMA -5900 RSD

Indikuje hepatolog, gastroenterolog i vaskularni specijalista kod sumnje na trombozu krvnih sudova trbuha i portnu hipertenziju

 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (1 ruka)- 4900 RSD  
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (obe ruke) – 5900 RSD

Indikuju se u sklopu pripreme pacijenta za hemodijalizu

 • ABI- DOPLER INDEKSI – 4000 RSD

Kolor dopler paketi za otkrivanje i praćenje bolesti arterijskih i venskih krvnih sudova.

PROMO kolor dopler paketi namenjeni su pacijentima sa poznatim porodičnim rizicima kao i onima čije hronične bolesti i stanja, tokom svoje evolucije, dovode do oštećenja krvnih sudova. 

 • VASKULAR PROMO 1-  6900 RSD 

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler abdominalne aorte i iljačnih arterija
Skrinning pregled na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

 • VASKULAR PROMO 2- 6900 RSD

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte i ilijačnih artrija

Srinning pregled na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno: pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD

Veliki vaskularni skrining:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV -karotidnih i vertebralnih arterija), 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte i ilijačnih arterija

Ovaj sveobuhvatni skrinning pregled na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimptomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav