• Promotivne cene
 • Promotivni period u toku
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 4500  5500 RSD 
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe noge
 •  KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe ruke
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500  5500 RSD
 • CDS MAV kolor duplex scan magistralnih arterija vrata (karotidnih i vertebralnih art.)
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija
 • KOLOR DOPLER PAKETI ZA OTKRIVANJE I LEČENJE BOLESTI K. SUDOVA:
 • VASCULAR, ANGIO i HRURŠKI DOPLER PAKET namenjeni su pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodnicima sa aneurizmom trbušne aorte, moždanim udarom, infarktom srca, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta ili slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikozitete i drugi oblici hronične venske insuficijencije).
 • VASKULAR PAKETI ZA OTKRIVANJE BOLESTI KRVNIH SUDOVA:
 • VASKULAR 1-11500  20000 RSD
 • Osnovni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti k. sudova :
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR 2 – 14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining za otkrivanje bolesti krvnih sudova: 
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • CDS k. sudova stomaka – portolijenalni sistem 
 • CDS k. sudova bubrega – renalnih arterija
 • ANGIO PAKETI ZA LEČENJE BOLESTI KRVNIH SUDOVA:
 • ANGIO PAKETI i HIRURŠKI DOPLER PAKET sadrže 1 ili više kolor doplera krvnih sudova sa zaključkom i terapijom.
 • Namenjeni su otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova kod visoko rizičnih pacijenata: povišen holesterol, hipertenzija, dijabetes, pušenje i pacijenata sa porodičnim opterećenjem i za moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • CDS krvnih sudova nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju

       VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    

 • CDS K.SUDOVA VRATA SA PROVOKACIONIM TESTOM – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • CDS PORTO-LIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova stomaka,
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza 
 • CDS ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • CDS AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.