Pogledajte cenu usluge!

Kako se radi kolor dopler karotida?

Kolor dopler krvnih sudova vrata ili pregled karotidnih i vertebralnih arterija je jedan od najznačajnijih kolor-dopler pregleda za veliki broj simptoma, bolesti i stanja. Može biti deo evaluacije vaskularnih uzroka kako u domenu vaskularne medicine (kardiologija, angiologija, vaskularna hirurgija) tako i kod pacijenata sa primarnom neurološkom,ORL ili oftalmološkom simptomatologijom.

Ovim pregledom dobija se prikaz vratnih krvnih sudova koji nose krv iz srca u moždanu cirkulaciju, u realnom vremenu.

Kolor dopler modom utvrdjuje se ne samo morfološki stepen suženja već i stepen protoka krvi u karotidnim arterijama.

Analizom spektralne krive (talasa koji detektuje visokosenzitivna ultrazvučna sonda sa kolor-dopler modom) može se odrediti hemodinamski značaj nadjenih promena za pojavu cerebro-vaskularnih komplikacija (moždani udar-CVI) i na osnovu celokupnog pregleda i konsultacija sa relevantnim specijalnostima, blagovremeno preduzeti profilaktičke mere ili hirurški modaliteti lečenja.

Ultrazvuk karotidnih arterija - Kolegium Medic

Prisustvo i karakteristike aterosklerotskog plaka, procena njegove stabilnosti i emboligeni potencijal, stepen i lokalizacija suženja, malformacije krvnih sudova, kao i hemodinamske karakteristike protoka samo su deo analize koja se vrši ovim pregledom.

Cilj ovog pregleda je otkriti da li stanje ovih arterija generiše povišeni rizik od nastanka moždanog udara.

Pregled je bezbolan, komforan, neškodljiv. Pacijent je u ležećem položaju, slobodnog vrata.

Priprema: nije potrebna

Kada se radi kolor dopler karotida?

  • Prilikom detekcije šuma u vratnim krvnim sudovima tokom pregleda
  • Kod prolaznih slabosti vida ili govora
  • Kod pojave trnjenja, ukočenosti ili slabosti ruku ili nogu jedne polovine tela, jedne polovine lica
  • Kod iznanadnog pada bez gubitka svesti
  • Kod vrtoglavica, posebno onih koje su povezane sa okretanjem glave
  • Kod prisutnih kardiovaskularnih bolesti: hipertenzije, povišenih masnoća u krvi, angine pectoris, periferne arterijske bolesti
  • Praćenje ranije otkrivenih suženja ili urodjenih anomalija, koji nisu u indikacionom području za hirurško lečenje
  • Kontrola nakon operacije karotidnih arterija
  • Pre operacija na srcu ili aorti, kao deo obaveznog protokola

Napomena:
Preporučuje se da ovaj pregled obavi specijalista ili subspecijalista sa iskustvom u dijagnostičkim parametrima od značaja za prijem u Klinike vaskularne hirurgije.

Pogledajte cenu usluge!