• Infuzioni koktel 1- Imuno-Vital – 4000 RSD
  (virusne infekcije, hronični umor)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital
 • Infuzioni koktel 2- Rekonvalenscens – 5000 RSD
  (oporavak nakon hirurških intervencija)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens
 • Infuzioni koktel 3- Vaskular-Pro – 6000 RSD
  (periferna bolest arterija, dijabetičari)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Vascular-Pro
 • Primanje infuzije – 2400 RSD
  (osnovni rastvori: 5% glukoza, 0,9% NaCl)
  boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora. Napomena: dodatni lekovi po indikaciji lekara se  naplaćuju po ceni leka.
 • Intramuskularna injekcija – 800 RSD
 • Subkutana injekcija – 500 RSD
 • Uzimanje ORL brisa – 400 RSD
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 4900 RSD

Aplikacija injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba – 6500 RSD
 • Intravenska injekcija – 1700 RSD
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3500 RS
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 RSD
 • Uzimanje brisa rane- 1000 RSD
 • Hirurško previjanje rane – 3000 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože – 10000 RSD
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji – 20000-50000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma)
 • INTER-LAB – 2300 RSD
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 RSD
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-mini-LAB 1800 RSD FT3, FT4, TSH
 • ENDO-LAB – 4200 RSD
  Prošireni panel za štitastu žlezdu
  FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 RSD
  PSA, FreePSA

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi se zakazuju unapred, u terminima dežurstava doktora u Kolegium Medic-u i važe do kraja promotivnog perioda.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.