Slide Cenovnik

VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : ZA I PROTIV

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos – zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija i nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

Subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i “critical care” kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je ” taylor made “.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p

 • INFUZIONI KOKTEL “IMUNO-VITAL” –  6000 RSD
  Indikacije: akutne ili učestale infekcije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, veganska i vegetarijanska ishrana, mamurluk
 • INFUZIONI KOKTEL “REKONVALESCENS” – 7000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • INFUZIONI KOKTEL “VASKULAR-PRO”– 8000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, periferna bolest arterija)
 • INFUZIJA (osnovni rastvor)  – 3400 RSD
  boravak u stacionaru i primanje infuzije, dodatni lekovi po ceni leka
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA (usluga) – 800 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA (usluga) – 500 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA (usluga) – 1700 RSD
 • LUMBOISHIALGIJA KOKTEL 1+1+3 – 4500 RSD
 • Intramuskularni koktel 5 ampula lekova kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 1- 8000 RSD
 • do 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 2 – 12000 RSD
 • preko 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 3- 15000 RSD
 • na licu
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA – 8000RSD 
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • INCIZIJA APCESA – 10000RSD
 • Otvaranje gnojnih kolekcija,evakuacija gnoja, toaleta rane,drenaža
 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE -10000 RSD
 • na telu
 • VADJENJE KRPELJA – 5000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 112000 RSD
 • u ordinaciji
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 20000 RSD
 • u kućnoj poseti
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 10000 RSD
 • Klavus (“kurje oko”) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska
 • HIRURŠKA OBRADA ULCUS CRURIS-a -8000 RSD
 • Obrada venske rane u predelu potkolenice sa previjanjem
 • PREVIJANJE SA GEL PODLOGAMA – 5500 RSD 
 • hidrogel sa alginatima, hidroaktivna pena, hidrokoloidna podloga za zarastanje rana, previjanje
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • usluga postavljanja kompresivnog zavoja
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4000 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 3500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN RANE – 6000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH NALAZ BIOPSIJE – 4000 RSD
 • SESTRINSKI DODATAK ZA KUĆNU POSETU- 2400 RSD
 • Ostale usluge u kućnoj poseti (injekcije, infuzija, kokteli, previjanje) naplaćuju se po cenovniku klinike
 • KUĆNA POSETA SPECIJALISTE – 10000 -15000 RSD
 • KONTROLA U KUĆNOJ POSETI (do 30 dana) – 7000 – 12000 RSD
 • pregled lekara u kućnoj poseti (pozvati)

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi se zakazuju unapred, u terminima dežurstava doktora u Kolegium Medic-u i važe do kraja promotivnog perioda.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav