VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : ZA I PROTIV

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos – zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija i nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

Subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i „critical care“ kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je “ taylor made „.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p

U KLINICI:

 • INFUZIONI KOKTEL „IMUNO-VITAL“ –  6000 RSD 8000 RSD
  Indikacije: akutne ili učestale infekcije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, veganska i vegetarijanska ishrana, mamurluk
 • INFUZIONI KOKTEL „REKONVALESCENS“ 7000 RSD 9000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • INFUZIONI KOKTEL „VASKULAR-PRO“ 8000 RSD 10000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, periferna bolest arterija)
 • KOKTEL C+L 4500 RSD 5500 RSD
 • Indikacije: ukočenost i bolni sindromi koštano-zglobnog sistema -radikulopatije i diskopatije vratnog, lumbalnog i ramenog pojasa. Visokospecijalizovani intramuskularni koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva 
 • OSNOVNI NFUZIONI RASTVOR- 3400 RSD
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 500 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 500 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 800 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 1700 RSD 
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA  LEKA- 8500 RSD
 • PUNKCIJA ZGLOBA –  6500 RSD
 • PUNKCIJA ZGLOBA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA- 8500 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE 1- 8000 RSD
 • do 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 2 – 12000 RSD
 • preko 4 šava na telu
 • OBRADA I UŠIVANJE RANA 3- 15000 RSD
 • na licu
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA – 8000 RSD 
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • INCIZIJA APCESA – 12000 RSD
 • Otvaranje gnojnih kolekcija,evakuacija gnoja, toaleta rane, drenaža
 • HIRURŠKO UKLANJANJE BRADAVICE -12000 RSD
 • na telu
 • VADJENJE KRPELJA – 5000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 112000 RSD
 • OBRADA DEKUBITALNIH RANA 2 – 22000 RSD
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA – 12000 RSD
 • Klavus („kurje oko“) je hiperkeratoza u vidu koničnog zadebljanja kože na mestu povećanog pritiska
 • HIRURŠKA OBRADA ULCUS CRURIS-a -8000 RSD
 • Obrada venske rane u predelu potkolenice sa previjanjem
 • GEL PODLOGA – 5500 RSD 
 • hidrogel sa alginatima, hidroaktivna pena, hidrokoloidna podloga za zarastanje
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • usluga postavljanja kompresivnog zavoja
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4000 RSD
 • SKIDANJE KONACA (tehničar) – 2500 RSD
 • SKIDANJE KONACA (lekar) – 3500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN RANE – 6000 RSD
 • BIOPSIJA KOŽE – 10000 RSD
 • PH NALAZ BIOPSIJE – 4500 RSD

U KUĆNOJ POSETI:

 • PREGLED SPECIJALISTE – 10000 -15000 RSD
 • KONTROLA SPECIJALISTE- 7000 – 12000 RSD
 • SESTRA KUĆNA POSETA- 3400 RSD
 • Usluge i lekovi naplaćuju se dodatno po važećem cenovniku za usluge u klinici
 • HIRURŠKA OBRADA RANE – 22 000 RSD
 • hirurg, kućna poseta

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest