• OSNOVNA i.v. INFUZIJA- 3400 RSD
 • POSTAVLJANJE BRAUNILE – 500 RSD
 • UZORKOVANJE BRISA – 150 RSD
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 1000 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 700 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 1000 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 2400 RSD 
 • PREVIJANJE manje – 3000 RSD
 • PREVIJANJE veće – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 4 -4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 8 -6500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • i.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.v.  IMUNO-VITAL – 8000 RSD
 • multivitaminski infuzioni koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
 • i.v. REKONVALESCENS  9000 RSD
 • Detoksikacijski infuzioni koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
 • i.v. VASKULAR-PRO – 10000 RSD
 • Cirkulacijski infuzioni koktel za pacijente sa diabetesnom neuropatijom i poremećajem cirkulacije. Protokol lečenja zahteva najmanje 5 uzastopnih davanja.
 • SPECIJALNA i.v. INFUZIJA – 8000 RSD 
 • usluga davanja, premedikacija, monitoring
 • PREMEDIKACIJA I ANESTEZIOLOŠKI MONITORING – 5500 RSD
 • monitoring visokorizičnog pacijenta
 • PREMEDIKACIJA estetske procedure – 1400 RSD

Napomena: Sve navedene usluge izvode medicinski tehničari u KOLEGIUM MEDIC.u. Laboratorijske usluge se naplaćuju po zvaničnom cenovniku partnerske laboratorije