Slide Cenovnik

VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : napomena za pacijente

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos- zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija, nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

U tom cilju, subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i “critical care” kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je ” taylor made “.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p

 • Infuzioni koktel 1– IMUNO-VITAL –  6000 RSD
  Indikacije: akutne virusne infekcije, učestale infekcije virusne, bakterijske ili gljivične etiologije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, veganska ishrana, kod mentalne i fizičke iscrpljenosti, višednevne dijareje i povraćanja 

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital

 • Infuzioni koktel 2 REKONVALESCENS – 7000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova, oporavak nakon većih hirurških intervencija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase, virusne infekcije kod obolelih od autoimunih i malignih bolesti, srčane ili bubrežne slabosti ili pacijenata sa narušenom funkcijom jetre

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens

 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, gangrena stopala, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)
 • Primanje osnovne infuzije za plasiranje leka  – 3400 RSD
  Primanje osnovnih infuzionih rastvora i intravenska terapija po indikaciji specijaliste: 5% glukoza, 0,9% NaCl
  Usluga ukjučuje boravak u stacionaru i infuzioni rastvor. Lekovi koji se plasiraju putem i.v. infuzije se naplaćuju posebno.
 • Intramuskularna injekcija (usluga davanja) – 800 RSD
 • Subkutana injekcija (usluga davanja) – 500 RSD
 • Intravenska injekcija (usluga davanja) – 1700 RSD
 • Lumboishialgija koktel 1+1+3 – 4500 RSD

Intramuskularna injekcija 5 ampula. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, antiupalnog, miorelaksantnog i neuroaktivnog dejstva. Propisuje ga neurolog, internista, reumatolog, fizijatar, neurohirurg ili ortoped

 • Neuralgia koktel 1+3 (infiltracija nerva i i.m. neuroaktivni koktel) – 6500 RSD 

Aplikacija kortikosteroida direktno uz zahvaćeni nerv, najčešće n. facialis, uz paralelnu intra-muskularnu primenu neuroaktivnih koktela. Neophodno je započeti terapiju u prvim danima od pojave simtoma.

 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa (vaskularni gelovi i podloge) – 4500 RSD 

Visokospecijalizovani gelovi i podloge koji se primenjuju indikuju se nakon učinjenog kolor-doplera donjih ekstremiteta i pregleda vaskularnog specijaliste uz propisanu medikamentoznu terapiju. Njihovo vazoaktivno dejstvo i sastav (koloidni gelovi, koloidno srebro, manuka gel, aminokiseline, antinflamatorni molekuli i nano čestice) namenjeni su zarastanju rana uzrokovanih venskom insuficijencijom teškog stepena. 

 • Kompresivna bandaža (zavoj) – 2400 RSD
 • Kompresivna bandaža TUBULCUS  (obuka i čarapa) –  9000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (sestra) – 3000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (lekar) – 4000 RSD
 • Skidanje konaca (sestra) – 2500 RSD
 • Skidanje konaca (lekar) – 3500 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH nalaz uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Hirurška ntervencija u lokalnoj anesteziji (u zavisnosti od lokalizacije i veličine promene) – 15 000 – 40 000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma, male hirurške intervencije)
 • Plasiranje urinarnog katetera sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent)- 8500 RSD
 • Zamena urinarnog katetera sa pregledom urologa- 5900 RSD
 • Zamena silikonskog urin katetera (m. tehničar) – 3500 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera  (m. tehničar)- 2000 RSD
 • Bužiranje uretre u lok. gel-anesteziji sa pregledom i ultrazvukom (novi pacijent) – 12000 RSD
 • Bužiranje uretre pod kontrolom ultrazvuka u lok. gel-anesteziji – 8000 RSD

Proširenje suženog izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja. Radi maksimalnog komfora i brzog povratka svakodnevnim aktivnostima, metoda se izvodi uz primenu lokalne gel-anestezije uretre.

 • Uretralni bris (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Spermokultura (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD 
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH mladeža/kožne promene/uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane -1000 RSD
 • Uretralni bris-analiza (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4500 RSD
 • Analiza brisa kože/sluzokože/glansa/prepucijuma/rane (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Ispiranje/čišćenje spoljašnjeg ušnog hodnika (1) – 1800 RSD
 • Ispiranje/čišćenje spoljašnjeg ušnog hodnika (2) – 3000 RSD
 • Šlajfna sa lekom (aplikacija i lek)- 1800 RSD

Uklanjanje sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita (kamen) ili infektivnog sadržaja, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja.

 • Uzorkovanje ORL brisa (ždrelo/uvo/epifarinks/nos) – 400 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Uzimanje biopsije tokom endoskopije – 1000 RSD
 • PH endoskopskog uzorka – 3400 RSD (PROMO) 4000RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi se zakazuju unapred, u terminima dežurstava doktora u Kolegium Medic-u i važe do kraja promotivnog perioda.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav