• Visokospecifični infuzioni kokteli

  • IMUNO-VITAL – 8000 RSD
  • multivitaminski koktel za sindrom hroničnog umora, stanja dehidratacije (nakon napora, proliva i povraćanja) i mamurluk
  • REKONVALESCENS  9000 RSD
  • Detoksikacijski koktel za eliminaciju toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti
  • VASKULAR-PRO – 10000 RSD
  • Cirkulacijski koktel za pacijente sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD i dijabetes)
 • KOKTEL C + L 4500 5500 RSD

i.m. injekcija-koktel

Indikacije: ukočenost i bolni sindromi vratnog, lumbalnog i ramenog pojasa

 • OSNOVNA i.v. INFUZIJA- 3400 RSD

bez cene leka

 • SPECIJALNA INFUZIJA LEKA UZ MONITORING – 7000 RSD 
 • bez cene leka
 • ANESTEZIOLOŠKI MONITORING – 4500 RSD 
 • visoko rizični pacijent
 • UZORKOVANJE VENSKE KRVI – 1000 RSD
 • SUBKUTANA INJEKCIJA – 700 RSD
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA- 1000 RSD
 • INTRAVENSKA INJEKCIJA – 2400 RSD 
 • INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA  LEKA – 8500 RSD

davanje leka unutar zgloba  (koleno, rame) od strane ortopeda

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (tehničar) – 3000 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE (lekar) – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA – 3500 – 4500 RSD
 • VADJENJE KRPELJA – 7000 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN  RANE- 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD

Postavljanje kompresivnog zavoja

KUĆNE POSETE:

 • PREGLED SPECIJALISTE – 10000 – 17000 RSD

Zona 1 i 2, pozvati

 • SESTRA KUĆNA POSETA – 3400 RSD
 • usluga, bez cene leka
 • HIRURŠKA OBRADA DEKUBITALNIH RANA- 22000 – 28000 RSD
 • pregled hirurga sa obradom dekubitalnih rana u kućnoj poseti

VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : ZA I PROTIV

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos – zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija i nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

Subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i „critical care“ kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je “ taylor made „.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p