55050F8C-3BA1-4CE2-8304-9486FC6EAB4C

Dr Slađana Đukić, diplomirala u Beogradu 2005. godine

Estetskom i anti age medicinom se bavi od 2009. godine uz stalno stručno usavršavanje i edukativni rad u ovom obimnom polju medicinske prakse.

Sprovodi najsavremenije injektivne tehnike primene hijaluronskih filera i botulinum toksina, uz primenu novijih tehnika po protokolima medjunarodnih regulativnih tela za estetsku i anti age medicinu. Medjunarodni je edukator za zemlje regiona u oblasti procedura. Učesnik je brojnih internacionalnih i domaćih kongresa.

Kontinuiranu višedecenijsku edukaciju sprovodi u više medjunarodnih centara za estetsku i regenerativnu medicinu pod mentorstvom MD Dimitris Sykianakisa i MD Raj Acquila.

Poseduje višegodišnje iskustvo u najprestižnijim klinikama estetske medicine u Srbiji i Regionu. 

Zvanični je edukator  kompanije “Enrada“ na radionicama aplikacije Coq i mezo niti za zemlje Zapadnog Balkana.

Decembra 2021. diplomirala na Akademskim studijama farmaceutske kozmetologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradau, na temu “Analiza upotrebe topikalnih preparata u usporavanju procesa starenja“. 

April 2009 : Sertifikat za upotrebu diodnih lasera Light Sheer u esteskim procedurama -Ljubljana , Slovenija.

Septembar 2009: Restylan training  injektovanja hijaluronskih filera-Beograd.

Novembar 2009: Laboratorija Revitacare sertifikovan trenig mezoterapije i biorevitalizacije – Pariz, Francuska.

Januar 2017: Sertifikovan trening primene Silhpuettte soft niti i Ellance kolagen stimulatora – Beograd.

Maj 2017: Sertifikovan trening primene Cellular matrix-a i autologne krvne plazme – Beograd.

Februar 2019: Sertifikat primene Botulinum toxina – Nirnberg , Nemačka.

Februar 2019: Skin quality hands on: Allergan Medical Institute – Beograd.

April 2020: Sculpting the lower face:  Allergan  Medical Institute – Beograd.

 

Učesnik je brojnih internacionalnih i domaćih kongresa antiage medicine. Akademske studije farmaceutske kozmetologije na Farmaceutskom fakultetu završila decembra 2021 odbranom rada na temu “Analiza upotrebe topikalnih preparata u usporavanju procesa starenja“.Članica udruženja SESIAM (Udruženje interdisciplinarne i antiageing medicina ), NULEM (Nacionalno Udruženje Lekara Estetske Medicine ).

Februar 2019 : Postaje sertifikovani  edukator  i instruktor  hrvatske kompanije “Enrada“ na radionicama aplikacije Coq i mezo niti.

Kolegium Medic Klinika Beograd