• INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 RSD 5500 RSD
 • Osnovni pregled
 • vreme trajanja 20 min
 • KM EXPERT CLINICAL 6900 RSD 12000 RSD.
 • Ekspertski pregled
 • Sveobuhvatni klinički internistički pregled po KM kliničkom protokolu
 • Prvi pregled ekspertize kompleksnih i nejasnih stanja, kao i stanja više bolesti sa udruženim komplikacijama
 • vreme trajanja 40-60 min
 • KM EXPERT PREVENT –  6900 RSD 12000 RSD
 • Ekspertski pregled
 • Sveobuhvatni preventivni internistički pregled po KM preventivnom protokolu za pacijente sa zdravstvenim rizicima bez ispoljenih bolesti
 • Prvi pregled za Personalizovani sistematski pregled
 • vreme trajanja 40-60 min
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET6500 11000 RSD
 • 1 color-dopler po izboru pacijanta (krvnih sudova vrata ili nogu ili aorte)
 • kolor dopler i klnički zaključak sa terapijom za bolesti krvnih sudova

DIJETOTERAPIJA I LEČENJE POREMEĆAJA ISHRANE:


 • PRVI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • pregled, jelovnik
 • mr sc. med dr Jelena Marinković, subspec. nutritivne dijetoterapije
 • KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE ZA ISHRANU- 4900 RSD
 • INDIVIDUALIZOVANI  PROMO DIETOTERAPIJSKI PAKET- 12000 18000RSD
 • tromesečni paket 3 pregleda za lečenje gojaznosti sa individualizovanim jelovnikom

INFUZIONA TERAPIJA:


Visokospecifični infuzioni kokteli

 • IMUNO-VITAL – 6000 8000 RSD
 • indikacije: sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, proliva i povraćanja, mamurluk
 • RECONVALESCENS  7000 9000 RSD
 • indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova i anestezije, oporavak nakon operacija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase
 • VASKULAR-PRO 8000 10000 RSD
 • indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI, RIND, TIA, PAD)

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest