Slide Cenovnik
 • Internistički pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD
 • Konsultacija interniste – 2900 RSD (PROMO)  3900 RSD
 • Savetuje se nakon ultrazvučnih pregleda i paketa radi odabira daljeg kliničkog postupanja ili kod pacijenata kojima je potrebna korekcija antikoagulantne terapije za kardiovaskularne bolesti.

 KM EKSPERTSKI INTERNISTIČKI PREGLEDI: 

KOLEGIUM MEDIC Ekspertski internistički pregled je jedinstven, visokospecijalizovan i sveobuhvatni pregled pacijenta po KM protokolu, kliničkog ili preventivnog tipa.

 •  KM EXPERT CLINICAL – 7000 RSD

KM  Ekspertski Klinički internistički pregled, najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi. Predstavlja kompletan pregled pacijenta koji se preduzima radi odabira optimalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa kod kompleksnog pacijenta, složenih i nejasnih stanja.

Pročitajte više o temi Klinički Internistički pregled

 • KM EXPERT PREVENT – 7000 RSD

Kompletan preventivni godišnji pregled namenjen ranoj prevenciji i profilaksi pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja. Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. Namenjen je pacijentima koji žele visokospecifični sistematski pregled planiran po sopstvenim ličnim, genetskim i okupacionim rizicima.

Pročitajte više o temi: Personalizovani sistematski pregled

Prilikom svih pregleda po KM protokolu visokospecifičnog kliničkog pristupa, predhodna medicinska dokumentacija pacijenta je obavezna.

KM Protokol se sastoji od sledećih segmenata:

 • KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti
 • KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika
 • Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta
 • Ciljani prošireni intervju
 • Kompletan pregled pacijenta po KM protokolu, osnovni opis:

Fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, EKG (12 channel), drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse.

 • Preliminarni KM zaključak, plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, usmeravanje i praćenje toka dijagnostike, zaključak.

    LABORATORIJSKI PANELI analiza za Internu medicinu:

 • INTER-LAB – 2300 RSD
  Analize krvi i urina:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših specijalističkih pregleda.Može se kombinovati sa kolor dopler pregledima i paketima, kao i ultrazvučnim paketima. Ovaj panel laboratorijskih analiza krvi i urina sadrži:
Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K

 • EKSPERT-LAB – 5500 RSD
  Analiza urina, krvi i stolice:

Panel laboratorijskih analiza preporučen za većinu naših ekspertskih pregleda. Može se kombinovati sa ultrazvučnim i kolor dopler paketima. Ulazni je panel za Ekspertski internistički pregled, kliničkog ili preventivnog tipa.

Panel laboratorijskih analiza krvi, urina i stolice sastoji se od:
Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), Neorganski Fosfat, Mokraćna Kiselina, Bilirubin (u), Bilirubin (d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC

 • ENDO-mini-LAB – 1800 RSD 

Osnovni panel za štitastu žlezdu: FT3, FT4, TSH

 • ENDO-LAB – 4200 RSD
  Prošireni panel za štitastu žlezdu sa antitelima: FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin, Anti TPO,TgAt

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav