• INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • DOZVOLA INTERNISTE ZA ANALGOSEDACIJU – 5000 RSD 
 • pregled interniste sa EKG-om pred operaciju/intervenciju
 • KM EXPERT CLINICAL 6900 7900 RSD
 • Ekspertski pregled interniste po KM kliničkom protokolu.
 • KM EXPERT PREVENT- 6900 7900 RSD
 • Ekspertski pregled interniste po KM preventivnom protokolu. Link: Personalizovani sistematski pregled
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • kontrola do 30 dana od pregleda
 • EKG uz pregled -500 RSD
 • EKG samostalno-1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a  (12-channel) – 5900 7500 RSD 
 • LEČENJE BOLESTI KRVNIH SUDOVA – ANGIO PAKETI kolor doplera sa zaključkom i terapijom:
 • ANGIO PAKETI sadrže 1 ili više kolor doplera krvnih sudova sa zaključkom i terapijom za bolesti krvnih sudova.
 • Namenjeni su otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova kod visoko rizičnih pacijenata: povišen holesterol, hipertenzija, dijabetes, pušenje i pacijenata sa porodičnim opterećenjem za moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + abd. aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest