Slide Cenovnik
 • Pregled/konsultacija specijaliste interne medicine – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD

Kontrola hroničnih stanja, korigovanje terapije, analiza laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda, zaključak

PAKETI INTERNA MEDICINA + KOLOR-DOPLER:

 • Pregled/konsultacija specijaliste interne medicine +  (1 od sledećih pregleda):

+ Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih arterija) – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova nogu (vena i arterija) – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kolor-dopler abdominalne aorte – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

+ Kompletan ultrazvuk abdomena – 7800 RSD (PROMO) 9400 RSD

VISOKO-SPECIJALIZOVANI PREGLEDI po KM protokolu:

 • KM EXPERT CLINICAL – 6900 RSD (PROMO) 7400 RSD

KM  Ekspertski Klinički internistički pregled, najsveobuhvatniji i najkompleksniji pregled u medicinskoj praksi- ekspertiza kompleksnog pacijenta. Predstavlja kompletan ekspertski internistički pregled složenih i nejasnih stanja kao i stanja udruženosti više bolesti hroničnog toka sa ekspertskim mišljenjem i zaključkom o daljem dijagnostičkom i terapijskom postupanju.

 • KM EXPERT PREVENT –  6900 RSD (PROMO) 7400 RSD

Kompletan preventivni godišnji pregled pacijenta sa povišenim rizikom za kardiovaskularna, maligna i inflamatorna oboljenja.

Ovaj pregled je ulazni pregled za Personalizovani sistematski pregled. Namenjen je pacijentima kojima nije cilj uniformni pregled za njihovu životnu dob i/ili pol, već  visokospecifični sistematski pregled  sastavljen od neophodnih pregleda planiranih nakon evaluacije zdravstvenog stanja i po utvrdjivanju njihovih ličnih, genetskih i okupacionih rizika.

KM Protokol pregleda se sastoji od sledećih segmenata:

 • KM-1 -Upitnik simptoma sadašnje i predhodnih bolesti
 • KM-2 -Upitnik procene ličnih, genetskih i okupacionih rizika
 • Detaljna analiza medicinske dokumentacije pacijenta
 • Ciljani prošireni intervju
 • Kompletan pregled pacijenta po KM protokolu, osnovni opis:

Fizikalni pregled glave, vrata, ždrela, grudnog koša, abdomena, kože, sluzokože i lokomotornog sistema, palpacija štitaste žlezde i limfnih čvorova, auskultacija srca, pluća, crevne peristaltike, auskultacija karotidnih arterija i aorte, osnovni neurološki pregled, pregled perifernih pulseva, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija, EKG (12 channel), drugi specifični testovi i manevri fizikalnog pregleda internističke kliničke prakse.

 • Preliminarni KM zaključak, plan optimalne dijagnostike po prioritetu, konsultacije sa relevantnim ekspertima, usmeravanje i praćenje toka dijagnostike, zaključak.

NAPOMENA: Prilikom ekspertskih pregleda po KM protokolu, predhodna medicinska dokumentacija pacijenta je obavezna.

VISOKOSPECIJALIZOVANI KM-INFUZIONI RASTVORI:

 • Infuzioni koktel 1– IMUNO-VITAL –  6000 RSD
  Indikacije: akutne virusne infekcije, učestale infekcije virusne, bakterijske ili gljivične etiologije, sindrom hroničnog umora, stanja dehidracije nakon napora, veganska ishrana, kod mentalne i fizičke iscrpljenosti, višednevne dijareje i povraćanja 

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Imuno-Vital

 • Infuzioni koktel 2 REKONVALESCENS – 7000 RSD
  Indikacije: eliminacija toksičnih efekata lekova, oporavak nakon većih hirurških intervencija, stanja produžene imobilizacije i fizičke neaktivnosti sa gubitkom mišićne mase, virusne infekcije kod obolelih od autoimunih i malignih bolesti, srčane ili bubrežne slabosti ili pacijenata sa narušenom funkcijom jetre

Usluga uključuje boravak u stacionaru i primanje infuzionog rastvora Rekonvalescens

 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD
  Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, gangrena stopala, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)

VISOKOSPECIJALIZOVANI NFUZIONI RASTVORI : napomena za pacijente

Postoje brojne kontraverze o primeni infuzionih rastvora u kliničkoj praksi. U naučnim krugovima i medju lekarima kliničarima preovladava mišljenje da za pacijenta koji može oralno unositi tečnost, nije potreban intravenski unos- zbog brojnih neželjenih posledica koje taj postupak sa sobom nosi. Takodje, plasiranje lekova putem infuzija, nekritična upotreba intravenske terapije može dovesti do poremećaja acidobaznog statusa, opterećenja srca, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, ekstremitetima i plućima, može poremetiti rad jetre, bubrega i mozga i dovesti do niza drugih poremećaja koji prevazilaze okvire ovog teksta.

Medjutim, zahtevi i izazovi pred kojima se nalazi čovek današnjice, često dovode do nemogućnosti postepenog i postupnog lečenja sa poštovanjem neophodnog perioda oporavka, što je najbezbedniji način kojim naše telo uspostavlja ponovni balans. Suplementi i lekovi uneti oralnim putem, prilikom prolaska kroz digestivni trakt, portnu cirkulaciju a zatim jetru i bubrege, menjaju svoj oblik, metabolišu se, izbacuju iz organizma i njihova iskoristljivost je do 40% i zato je potrebno vreme da se postignu efekti na organizam. Intravenska primena u infuzionim rastvorima iskoristljivost lekova povećava na 100%. Primenjeni tako, lekovi direktno ulaze u krvotok i trenutno su na raspolaganju organizmu. Ovaj vid suplementacije, uz stručnu i odgovornu primenu, pruža nedvosmislenu prednost 

U tom cilju, subspecijalistički tim kliničkih lekara KOLEGIUM MEDIC-a  za lečenje složenih akutnih i hroničnih stanja, specijalisti interne medicine, nefrologije, gastroenterologije, angiologije, neurologije, vaskularne hirurgije i uz veliki doprinos anesteziologije i “critical care” kliničke prakse, postavili su standarde infuzione terapije koji se primenjuju u KOLEGIUM MEDIC-u.

Multivitaminski i mineralni rastvori (IMUNOVITAL, REKONVALESCENS i VASKULAR-PRO), uz dodatne lekove ili visokospecifične molekule, svojim složenim osmotskim, fiziko- hemijskim i acido-baznim osobinama odgovaraju zdravstvenom stanju i cilju lečenja. Propisivanje sastava rastvora zavisi od: pregledom utvrdjenih bolesti i stanja kao i procene stanja organskih sistema pacijenta, acido-bazne ravnoteže krvi i drugih laboratorijskih parametara i u potpunosti je ” taylor made “.

Svrsishodna, ciljana i individualna intravenska terapija propisana od strane iskusnih kliničara, neophodni su uslovi da bi primena bila bezbedna, efikasna i sa dugoročnim povoljnim efektima na zdravlje pacijenta.

NAPOMENA: Infuziona terapija se zakazuje nakon pregleda specijaliste KM i priloženih sledećih lab. analiza:

 KKS, SE, K, Na, Cl, Ca (jonizovani), bikarbonati, neorg. P, AST, ALT, GGT, urea, kreatinin, mokraćna kis. i urin c/p

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav