• INTERNA MEDICINA PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA:
 • INTERNISTIČKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • DOZVOLA INTERNISTE ZA INTERVENCIJU – 5000 RSD 
 • pregled i dozvola interniste + EKG
 • PREOPERATIVNA PRIPREMA I – 6500 9000 RSD
 • pregled i dozvola interniste/kardiologa + Eho srca + EKG
 • PREOPERATIVNA PRIPREMA II – 13500 16500 RSD
 • pregled i dozvola interniste/kardiologa + Eho srca + EKG
 • pregled i dozvola pulmologa, spirometrija
 • KM EXPERT CLINICAL – 6900 9900 RSD
 • Ekspertski klinički internistički pregled složenih stanja i stanja više bolesti po KM kliničkom protokolu. 
 • Prvi pregled u reviziji i ekspertizi složenih stanja.
 • KM EXPERT PREVENT- 6900 9900 RSD
 • Ekspertski preventivni internistički pregled za pacijente sa zdravstvenim rizicima po KM preventivnom protokolu. 
 • Prvi pregledPersonalizovanom sistematskom pregledu pacijenta
 • KONTROLA do 15 dana – 4500 RSD
 • EKG uz pregled – 500 RSD
 • EKG samostalno -1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a (12-channel) – 5900 7500 RSD 
 • INTERNA MEDICINA PROMO ANGIO PAKETI:
 • Namenjeni su postavljanju dijagnoze, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova. Savetuju se kod pacijenata koji boluju od hipertenzije i  dijabetičarima, pacijentima koji imaju povišene masnoće, bolove i grčeve u nogama, pušačima, kao i pacijentima sa porodičnom istorijom za: moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + abd. aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • Kolor dopler k. sudova vrata + abd. aorte + k.sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova sa terapijom

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest