KM DIJETOTERAPIJSKI PROTOKOL ZA LEČENJE GOJAZNOSTI:

Dijetoterapijski protokol KOLEGIUM MEDIC-a za lečenje gojaznosti je namenjen, kako  smanjunju telesne težine pacijenta, takodje i smanjenju opštih zdravstvenih rizika koji prate ovu epidemijsku bolest koja se poslednjih decenija javlja medju sve mladjom populacijom. Zasnovan je na multidisciplinarnom pristupu i kliničkom iskustvu različitih specijalnosti.

Utvrdjivanje opšteg zdravstvenog stanja, internističkim sveobuhvatnim pristupom, a zatim ispitivanjem metaboličkog statusa i detektovanjem i stabilizovanjem hormonskog disbalansa. Ovi klinički koraci obavezno predhode dijetoterapijskom programu i nastavljaju se kroz kompletno kliničko praćenje od strane relevantnih specijalnosti.

                                                                     GOJAZNOST: ZDRAVSTVENI RIZICI i LEČENJE

  Gojaznost je nezavisni faktor rizika za razvoj niza ozbiljnih i životno ugrožavajućih bolesti: u prvom redu kardiovaskularnih bolesti i neželjenih kardio-vaskularnih ishoda, dijabetesa, malignih bolesti, respiratornih bolesti, bolesti digestivnog sistema, zglobova itd.

  Smanjenje telesne težine, posebno  smanjenje procenta masti i postizanje njene redistribucije u organizmu, rezultiraju smanjenjem rizika od oboljevanja od navedenih bolesti, boljim opštim stanjem pacijenta i manjom potrebom za snažnom farmakološkom terapijom.

  Problem gojaznosti, u početku estetski i socijalni, daljim tokom postaje zdravstveni problem na ličnom i globalnom planu. Ovom bolešću i njenim komplikacijama, svakodnevno se bavimo u okviru rada internističke kliničke prakse. Lečeći uzrok a ne posledicu, često se kao lekari kliničari oslanjamo na eksperte iz polja medicinske nutritivne dijetoterapije i psihoterapije gojaznosti. Gojazan pacijent zahteva multidisciplinarno, individualno i kontinuirano praćenje, savetovanje, podsticanje i stalno motivisanje. 

DIJETOTERAPIJA DRUGIH BOLESTI:

Detektovane bolesti i stanja kardio-vaskularnog, metaboliičkog, gastroenterološkog, endokrinog, neurološkog, nefrološkog i alergološkog sistema, u kojima je neophodna primena farmakološke terapije u akutnoj ili hroničnoj fazi, zahtevaju i promenu režima ishrane pacijenta. Često zanemaren, ovaj aspekt može biti od posebne kliničke važnosti za tok bolesti i njen krajnji ishod, te se ovim stanjima bavimo po savremenim protokolima medicinske nutritivne dijetoterapije.

Pogledajte cenu usluge!
Pogledajte cenu usluge!