dr Bojan Jašović, kardiolog KOLEGIUM MEDIC

Dr Bojan Jašović je načelnik kliničkog odeljeljenja za kardio-vaskularne bolesti KBC Zvezdara u Beogradu.

U okviru svoje višedecenijske kliničke prakse bavi se otkrivanjem, lečenjem i praćenjem svih aspekata kardiovaskularnog sistema.

Jedan je od vodećih eksperata na polju kliničke kardiologije u našem regionu ali i sveobuhvatnog internističkog pristupa pacijentu, bilo da se radi o pregledima preventivnog tipa ili kompleksnim stanjima više bolesti.

U klinici KOLEGIUM MEDIC obavlja eskpertske preglede, ekspertski kolor dopler srca, analizu Holter monitoringa kao i sve duge kardiološko dijagnostičke procedure.