Slide Cenovnik

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti kardio-vaskularnog sistema. Paket sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG, EHO color-dopler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

NAPOMENA: KARDIOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, do popunjenosti termina, pozivom na brojeve KM Call-Centra. 


CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA

 • Pregled kardiologa sa EKG-om – 4500 RSD  
 • EHO color-dopler ultrazvuk srca – 4900 RSD       
 • KARDIOLOŠKI PAKET –  7800 RSD  (PROMO)  9400 RSD

Kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG , EHO color-doppler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO3900 RSD
 • Kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO)  3900 RSD
 • Kontrolni KARDIOLOŠKI PAKET (do 30 dana)5900 RSD (PROMO)   7800 RSD 

 • Ekspertski kardiološki pregled sa EKG-om – 5500 RSD      6500 RSD 
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i za ekspertsku procenu pre ili posle endovaskularnog i hirurškog lečenja.
 • Ekspertski EHO srca – 5900 RSD      6900 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET – 8500 RSD   11400 RSD  

Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i pre i nakon endovaskularnog i hirurškog lečenja.

Paket sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG i Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) –   3600 RSD     4500 RSD

   

   

   

 • 24h T/A monitoring 12-channel – Holter arterijskog pritiska – 4500 RSD  5500 RSD
 • 24h EKG monitoring 12-channel – Holter EKG-a 4900 RSD  5900 RSD
 • Analiza i zaključak 24h T/A ili EKG Holter monitoringa – 1200 RSD  1800 RSD 
 • 12-channel EKG – 500 RSD  800 RSD

PREPORUČENI VASKULARNI PREGLEDI (ekspertska procena kompleksnih stanja i pacijenti visokog rizika):

 • VASKULAR PROMO 1 –  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata,  Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i posebno, pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte i cerebrovaskularne bolesti. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 25900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja i aneurizmatskih proširenja kao i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama nogu, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena nogu tj. površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije opisane u paketima: VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Konsultacija specijaliste za bolesti krvnih sudova – 3900 RSD    4900RSD  

Konsultacija specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, angiološka evaluacija postojećih ili novootkrivenih bolesti vaskularnog sistema. Preporučuje se kod dugogodišnjih hipertoničara, pušača, dijabetičara, pacijenata na dijalizi, srodnika 1. reda obolelih od aneurizme trbušne aorte, venskih i limfnih poremećaja  i posebno nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa, radi procene stepena oboljenja vaskularnog sistema i odluke o pravovremenom uvodjenju terapijske profilakse.

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda., u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav