Promotivni period u toku

 • PROMO KARDIOLOŠKI PREGLED – 4500 5500 RSD
 • PROMO EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4900 5900 RSD
 • PROMO KARDIO PAKET – 6500 9400 RSD 
 • EHO kolor dopler srca, EKG, pregled i mišljenje kardiologa
 • *u promo terminima
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PREGLED- 5500 6500 RSD
  ekspertski kardiološki pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA- 5900 6900 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIO PAKET 8500 11400 RSD
 • EHO kolor dopler srca, EKG, ekspertski kardiološki pregled
 • EKSPERT KARDIO-VASKULAR PAKET 12500 16900 RSD
 • Ekspertski kardio paket + CDS krvnih sudova vrata (kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija)
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana od pregleda ili paketa
 • KONTROLNI PREGLED – 4500 RSD
 • kontrola do 30 dana od pregleda ili paketa
 • EKG uz pregled -500 RSD
 • EKG samostalno-1000 RSD
 • 24h HOLTER KRVNOG PRITISKA – 5500 6500 RSD 
 • 24h HOLTER EKG-a  (12-channel) – 5900 7500 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest