Dr Krišto je specijalista interne medicine sa užim poljem ekspertize iz oblasti lečenja bolesti krvnih sudova – vena i arterija.

1997.godine Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2003. godine Specijalista interne medicine, VMA Beograd

2004. doktorske studije iz oblasti Kardiologije.

Od 2009. god. subspecijalizacija angiologije na Klinici za Vaskularnu i Endovaskularnu hirurgiju KCS.

Učesnik je mnogih domaćih i medjunarodnih kongresa i  član medjunarodnih organizacija iz oblasti interne medicine, vaskularne hirurgije i angiologije.

U KOLEGIUM MEDIC-u sprovodi kolor-dopler dijagnostiku krvnih sudova, internističke preglede, ekspertske internističke preglede preventivnog i kliničkog protokola u okviru Kliničkog Kolegiuma KM.

Uže polje ekspertize: kolor dopler procena, lečenje i praćenje bolesti krvnih sudova, odabir profilakse i kardio-vaskularna prevencija u oblasti internističke prakse i po protokolima vaskularne hirurgije.

Deo je vaskularnog tima za dijagnostiku i lečenje tromboza.