Dr Ana Špadijer, specijalista neurologije , bavi se dijagnostikom i lečenjem akutnih i hroničnih neuroloških bolesti.

Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u prestižnim medicinskim časopisima.
Član je nekoliko udruženja lekara.

Dr Špadijer aktivno učestvuje u mnogim projektima i istraživanjima.

 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije

Specijalizacija iz neurologije.

Radno iskustvo:

KBC Dr Dragiša Mišović

Neurolog.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Član.

Društvo neurologa Srbije

Član.