Dr Silvija Stević Carević je specijalista interne medicine i subpsecijalista reumatologije i kliničke imunologije iz Beograda.

Posebne oblasti ekspertize: sistemske bolesti vezivnog tkiva, zapaljenske, degenerativne i imunološke bolesti zglobova, kao i retke bolesti imunološkog sistema.

Poseduje sertifikat eskpertskih škola ultrazvučne dijagnostike srca, zglobova i abdomena.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije do 2006

Specijalizacija iz Interne medicine.

Radno iskustvo:

Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA od 2009

Lekar specijalista.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Član.

Udruženje reumatologa Srbije

Član.

Stručni tim VMA za retke bolesti

Član.

U našoj klinici obavlja sledeće preglede i procedure:

Internističke ekspertske preglede

Preglede reumatologa

Ekspertske preglede reumatologa

Ultrazvučne preglede kolenog zgloba sa reumatološkom kliničkom evaluacijom

Aplikaciju intraartikularnih injekcija

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova u međunanrodnim stručnim časopisima i publikacijama. Učesnik je i predavač na domaćim i međunarnodnim skupovima.