Dr Dejan Radojević, specijalista opšte i endokrine hirurgije u KBC Dr Dragiša Mišovic.

Osim operativnog lečenja iz oblasti opšte, abdominalne i endokrine hirurgije, bavi se i dijagnostičkom kolonoskopijom u okviru projekta Evroposke unije “Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji”.

Član je laparoskopskog tima u operacijama holelitijaze, ventralnih i preponskih kila, apendektomija, intraabdominalnih tumora

U našoj klinici obavlja konsultacije hirurga, preglede i ekspertske preglede, minimalno invazivne hirurške tehnike uklanjanja dermatoloških promena na telu, kao i perianalnoj i analnoj regiji, hirurškog zbrinjavanja rana i dekubitnih promena.

Koautor je 18 radova iz oblasti gastrointestinalne, hepatobilijarne hirurgije i hirurgije pankreasa.

 

Član lekarskog tima reprezentacije Srbije na Mediteranskim igrama u Peskari 2009 i lekar seniorske košarkaške reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj 2009 godine.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1997

Doktor medicine, Opšta medicina. 2018. Subspecijalizacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Endokrina hirurgija

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2004

Specijalista Opšte hirurgije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2018

Subspecijalizacija, Endokrina hirurgija.