Slide Cenovnik

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • Konsultacija hirurga (opšti, vaskularni, ortoped, urolog) – 4900 RSD
 • Ekspertski pregled hirurga pred operaciju – 8000 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti i vrste hirurškog lečenja
 • Kolor dopler mapiranje za vaskularnu operaciju – 6000 RSD
 • Operacija vena endolaserom – 160000 RSD
 • Sklerozacija vena penom – 25000-35000 RSD
 • Klasična operacija vena u regionalnoj anesteziji – 140000 RSD
 • Previjanje venskih ulkusa (vaskularni gelovi i podloge) – 4500 RSD 

Visokospecijalizovani gelovi i podloge koji se primenjuju indikuju se nakon učinjenog kolor-doplera donjih ekstremiteta i pregleda vaskularnog specijaliste uz propisanu medikamentoznu terapiju. Njihovo vazoaktivno dejstvo i sastav (koloidni gelovi, koloidno srebro, manuka gel, aminokiseline, antinflamatorni molekuli i nano čestice) namenjeni su zarastanju rana uzrokovanih venskom insuficijencijom teškog stepena. 

 • Bandaža kompresivnim zavojem – 2400 RSD
 • Kompresivna bandaža TUBULCUS  (obuka i čarapa) –  9000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (sestra) – 3000 RSD
 • Hirurško previjanje rane (lekar) – 4000 RSD
 • Skidanje konaca (sestra) – 2500 RSD
 • Skidanje konaca (lekar) – 3500 RSD
 • Hirurški debridman rane – 6000 RSD
 • Biopsija kože sa šivenjem i obradom rane – 10 000 RSD
 • PH nalaz uzorka biopsije – 3400 RSD
 • Hirurška ntervencija u lokalnoj anesteziji (u zavisnosti od lokacije i veličine promene) – 15 000 – 50 000 RSD
  (fibrom, lipom, urasli nokat, incizija hematoma, male hirurške intervencije)
 • Postavljanje silikonskog katetera – 3500 RSD
 • Postavljanje urinarnog katetera – 2500 RSD
 • Uretralni bris (bakt./mik.) – 530 RSD
 • Uretralni bris (Chlamidia tr., Ureaplasma ur., Mycoplasma hom.) – 4000 RSD
 • Uzimanje brisa kože/sluzokože/uretre/glansa/prepucijuma/rane – 1000 RSD
 • Lumboishialgija koktel 1+1+3 – 2500 RSD

Intramuskularna injekcija sastoji se od 5 ampula lekova. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva. Propisuje ga neurolog, reumatolog, neurohirurg ili ortoped

 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD

Aplikacija injekcije visoko-specifičnih kolagena, hijalurona, kortikosteroida i aminokiselina u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura (ligamenata, tetiva) na osnovu mišljenja  ortopeda, reumatologa ili fizijatra. Izvodi se od strane ortopeda i reumatologa, može se aplikovati više puta u razmacima od nekoliko dana do nekoliko nedelja ili, ako se radi o depo- preparatima, na  6-8 meseci. Mogu se aplikovati sa ili bez ultrazvučne kontrole tokom postupka u zavisnosti od indikacije i primenjenog preparata.

 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 8500 RSD.
 • Punkcija zgloba- 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka – 8500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi se zakazuju unapred, u terminima dežurstava doktora u Kolegium Medic-u i važe do kraja promotivnog perioda.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav