KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • PREGLED OPŠTEG HIRURGA- 5500 6500 RSD
 • KOLOPROKTOLOŠKI PREGLED- 6500 RSD
 • PREGLED VASKULARNOG HIRURGA – 5500 6500 RSD 
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET- 8500 11000 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova nogu
 • Pregled i zaključak vaskularnog hirurga
 • PREGLED HIRURGA ORTOPEDA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED UROLOŠKOG HIRURGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED ENDOKRINOG  HIRURGA- 5500 6500 RSD

HIRURŠKE INTERVENCIJE:

 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE manje – 4500 RSD
 • HIRURŠKO PREVIJANJE RANE veće – 6500 RSD
 • HIRURŠKI DEBRIDMAN RANE – 8000 RSD
 • KOMPRESIVNA BANDAŽA – 2400 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 4 – 4500 RSD
 • SKIDANJE KONACA do 8 – 6500 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE manje – 8000 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE veće – 10000 RSD
 • OBRADA I UŠIVANJE RANE lice- 14000 RSD
 • OBRADA i PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a manje- 6000 RSD
 • PREVIJANJE ULCUS CRURIS-a -veće – 8000 RSD
 • OBRADA I PREVIJANJE OPEKOTINA8000 – 12000 RSD
 • opekotina 1. i 2. stepena
 • OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA manje 8000 RSD
 • OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA veće 12000 RSD
 • HIRURŠKA OBRADA I PREVIJANJE DEKUBITUSA u kućnoj poseti 22000 RSD
 • DERMATO HIRURŠKA INTERVENCIJA – 14000 – 36000 RSD
 • hirurška ekscizija veće promene- lipomi, fibromi, ateromi i mladeži, u zavisnosti od veličine
 • bez patohistološke obrade
 • HIRURŠKA INTERVENCIJA URASLOG NOKTA – 14000 RSD
 • HIRURŠKO LEČENJE KLAVUSA “kurjeg oka” – 14000 RSD 
 • INCIZIJA APCESA mala – 8000 RSD
 • INCIZIJA APCESA veća – 16000 RSD
 • INCIZIJA PERIANALNOG APSCESA – 16000 RSD
 • INCIZIJA TROMBOZURANOG HEMOROIDA – 18000 RSD
 • EKSCIZIJA PILONIDALNOG SINUSA – 30000 – 40000 RSD
 • Intervencija zbog urasle dlake, toaleta rane, drenaža
 • CIRKUMCIZIJA – 42000 RSD
 • intervencija obrezivanja
 • OPERACIJA PILONIDALNOG SINUSA – 84000 RSD
 • Operativno lečenje urasle dlake sa klizajućim režnjem u lok. anesteziji
 • OPERACIJA VENA RF ENDOLASEROM – 160.000 – 240.000 RSD
 • operacija radiofrekventnim endolaserom, jednostrana-obostrana
 • OPERACIJA VENA Vena Seal™ – 180.000 – 260.000 RSD
 • operacija vena hirurškim lepkom Medtronic Vena Seal™, jednostrana-obostrana
 • HIBRIDNA OPERACIJA VENA – 200.000 – 300.000 RSD
 • kombinovana operacija vena više minimalno invanzivnih hirurških tehnika, jednostrana-obostrana

Napomena: hirurške intervencije i operacije se planiraju nakon pregleda nadležnog hirurga. Hirurške operacije zahtevaju preoperativnu pripremu, postoperativni kontrolni pregled je uključen u cenu operacije.

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest