Dr sc. med Dejan Hristović je specijalista za infektivne i tropske bolesti iz Beograda

Polje ekspertize dr Hristovića je multidisciplinarna oblast infektivnih i tropskih bolesti, virusologije i hepatitisa.
Poseduje višedecenijsko kliničko iskustvo u lečenju najkompleksnijih pacijenata sa infekcijama bakterijske, virusne, gljivične i nejasne etiologije, intrahospitalnih infekcija i posebno, u oblasti infektivnih bolesti jetre.

Konsultant je hirurške jedinice intenzivnog lečenja VMA za intrahospitalne infekcije.

Doktor nauka kliničke imunologije, infekcije i inflamacije.

Stalni član stručnog tima Klinike za infektologiju VMA i načelnik Kabineta za Infektivne i tropske bolesti i odeljenja za hepatitis.

Tokom pandemije SarsCov19 učestvuje u postavci, formiranju, uspostavljanju procedura i vodjenju novih kovid bolnica od strane VRS (VMC Karaburma). Od početka pandemije angažovan kao klinički lekar i rukovodilac lečenja kovid pacijenata.

Usavršavao se i na prestižnim klinikama u Holandiji, Španiji i Nemačkoj.

Autor je mnogobrojnih radova u prestižnim inostranim i domaćim časopisima, član najznačajnijih stručnih saveta i udruženja za infektivne bolesti i hepatitis.

Dr Hristović je učesnik u brojnim projektima među kojima su najznačajniji: Hepatitis C (2007-2010), Hepatitis B (2009).

Završio je Jugoslovensku školu ultrazvuka.

U našoj klinici sprovodi ekspertske preglede infektologa, virusologa i hepatologa.

Obrazovanje:

1996.: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

2002.: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Specijalista Infektivnih i tropskih bolesti.

2003. Klinika za infektivne i topske bolesti, VMA- infektolog

2012.: Kabinet za Infektivne i tropske bolesti VMA – Načelnik

2013.: Doktorat iz oblasti: Imunologija, infekcija i

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za međunarodnu saradnju – saradnik.

2014.: Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane u Beogradu: Saradnik u nastavi iz infektivnih i tropskih bolesti.

Članstvo:

Infektološka sekcija SLD

Član.

Hepatološka sekcija SLD

Član.

Hepatološka sekcija SLD od 2002 do 2006

Sekretar.

 

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/1174422/u-sredistu-paznje-.html