Dr sc. med Dejan Hristović je specijalista za infektivne i tropske bolesti iz Beograda

Polje ekspertize dr Hristovića je multidisciplinarna oblast infektivnih, tropskih bolesti, virusologije i hepatitisa.

Poseduje obimno direktno kliničko iskustvo u lečenju i praćenju COVID i post COVID stanja od samog početka pandemije COVID19.
Svakodnevno se bavi lečenjem najkompleksnijih složenih i retkih infekcija, bolničkih infekcija, nejasnih febrilnih stanja uzrokovanih infektivnim uzročnikom kao i inflamacijom imunološkog porekla. Bavi se dijagnostikom, lečenjem i praćenjem pacijenata sa svim oblicima hepatitisa i drugim bolestima jetre- infektivnog, toksičnog i metaboličkog porekla.

Načelnik Kabineta za infektivne bolesti  VMA od 2012. godine.

Konsultant hirurških jedinica intenzivnog lečenja JIL VMA za intrahospitalne infekcije.

Naučni saradnik Sektora za medjunarodnu saradnju Ministarstva zdravlja RS.

Od 2013. doktor nauka iz oblasti kliničke imunologije, infekcije i inflamacije.

Saradnik je u nastavi i predavač Medicinskog Fakulteta VMA

Stalni  član stručnog tima Klinike za infektologiju VMA i načelnik Kabineta za Infektivne i tropske bolesti i odeljenja za hepatitis.

Tokom pandemije SarsCov19 učestvuje u postavci, formiranju, uspostavljanju procedura i vodjenju novih COVID bolnica od strane VRS (VMC Karaburma). Od početka pandemije angažovan kao klinički lekar i rukovodilac hospitalnog lečenja kovid pacijenata.

Usavršavao se i na klinikama u Holandiji, Španiji i Nemačkoj.

Autor je mnogobrojnih radova u prestižnim inostranim i domaćim časopisima, član najznačajnijih stručnih saveta i udruženja za infektivne bolesti i hepatitis.

Dr Hristović je učesnik u brojnim projektima i medjunarodnim studijama među kojima su najznačajniji: Hepatitis C (2007-2010), Hepatitis B (2009).

Završio je Jugoslovensku školu ultrazvuka.

U našoj klinici sprovodi: ekspertske preglede infektologa, virusologa i hepatologa, ekspertske post COVID preglede infektologa.

Članstvo:

Infektološka sekcija SLD

Član.

Hepatološka sekcija SLD

Član.

Hepatološka sekcija SLD od 2002 do 2006

Sekretar.

Predsednik KM Kolegijuma za složena stanja.

Dr D. Hristović, infektolog, načelnik kabineta za infektivne i tropske bolesti i hepatitis VMA:   Ukratko o hepatitisu, na sledećem linku:

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/1174422/u-sredistu-paznje-.html