• Pregled pulmologa – 3900 RSD
 • Kontrolni pregled pulmologa (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Spirometrija – 2000 RSD
 • Bronhodilatatorni test sa ventolinom – 4000 RSD
 • Sleep apnea test -Polisomnografija – 12000 RSD
 • Ekspertski pregled pulmologa – 5500 RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola pulmologa (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa 5500 RSD
 • Ekspertska kontrola specijaliste za infektivne i tropske bolesti- virusologa  (do 15 dana) 4500 RSD
 • Pregled alergologa – 5500 RSD
 • Kontrolni pregled alergologa  (do 15 dana) – 4500 RSD
 • Alergološki test krvi na inhalacione alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • Alergološki test krvi na nutritivne alergene (30 alergena) – 5500 RSD
 • SLIT kontrola (za sublingvalnu alergen specifičnu imunoterapiju) – 3900 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.