Ass. dr Perica Mutavdžić, vaskularni hirurg Klinike za Vaskularnu i Endovaskularnu Hirurgiju KCS, asistent na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom Medicinskog Fakulteta u Beogradu

Uže polje ekspertize dr Mutavdžića su dijagnostika i operativno lečenje bolesti vaskularnog sistema – aorte, karotidnih arterija, arterijskog i venskog sistema, kolor dopler dijagnostika krvnih sudova donjih ekstremiteta, endovaskularna hirurgija.

Član je domaćih i medjunarodnih organizacija i regulatornih tela za lečenje u oblasti navedene ekspertize, edukaciju iz oblasti vaskularne irurgije sprovodio u više medjuradnih centara (prof. D. Torsel- St. Francizsus Hospital, Nemačka).

Član European Society for Vascular and Endovascular Surgery (ESVS) i član udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije.

Učesnik je mnogobrojnih medjunarodnih kongresa, koordinator i učesnik medjunarodnih naučnih studija i autor i koautor više desetina naučnih radova i publikacija objavljenih u stručnim medjunarodnim časopisima.

U našoj klinici sprovodi ekspertske preglede vaskularnog hirurga, kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta i konsultacije vaskularnog hirurga kao i operativno i minimalno invazivno hirurško lečenje venskih varikoziteta.