Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2012. god.
Od 2021. godine specijalista radiologije u KBC Zemun.
Specijalista je za ultrazvuk i kolor doppler, rendgen i CT dijagnostiku.

Kliničko iskustvo i posvećenost dr Popovića značajan je doprinos timu Kolegium Medic-a, posebno u složenim dijagnostičkim algoritmima u sklopu multidisciplinarnog kliničkog pristupa.

Učesnik je brojnih domaćih i stranih kongresa i edukacija iz navedenih polja ekspertize.
Autor je i koautor nekoliko stručnih radova.

Član Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja radiologa

Član je Kliničkog Kolegijuma KOLEGIUM MEDIC-a.

U klinici KOLEGIUM MEDIC dr Popović izvodi sledeće preglede:
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice, urotrakta, prostate i testisa, preglede na kile trbuha.
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, pljuvačnih žlezdi, limfnih žlezdi u vratu, aksilama i
ingvinumu.
Kolor dopler pregled magistralnih krvnih sudova vrata, ruku i nogu, aorte, portoilijačnog sistema i
renalnih arterija.
Ultrazvučne preglede muskuloskeletnog sistema – svih zglobova i mekih tkiva ekstremiteta – dinamske i stacionarne
preglede.
Ultrazvučni pregled dojki i aksila.

Dr Popović posvećeno učestvuje u promotivnim akcijama, sistematskim i preventivnim pregledima KOLEGIUM MEDIC-a, deleći iste vrednosti i uvažavajući postulate visokospecifičnog i multidisciplinarnog pristupa preventivnom zdravlju naših pacijenata.