Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • KOMPLETAN UZ ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • UZ ABDOMENA I M. KARLICE -deca- 5500 RSD 
 • UZ PAKET ZA KILE trbušnog zida i obe prepone- 5000 RSD
 • UZ SLEPOG CREVA – 4000 RSD
 • UZ BUBREGA i URO-TRAKTA (i prostate kod muškarca)- 4500 RSD
 • UZ BUBREGA i URO TRAKTA SA REZIDUALNIM URINOM – 4900 RSD
 • TRANSREKTALNI UZ PROSTATE- 4900 RSD 
 • UZ OBA TESTISA – 4900 RSD
 • UZ DOJKI I PAZUŠNIH JAMA 4500 5500 RSD
 • UZ ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • UZ 1 ZGLOBA – 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk (odrasli), šaka, stopalo, skočni zglob, zglob ručja
 • UZ 2 ZGLOBA – 6500 9000 RSD
 • UZ AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • UZ 1 REGIJE MEKIH TKIVA – 4000 5500 RSD 
 • vrat, prepona, pazuh, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, regija tumefakta na ledjima ili gr. košu
 • UZ 2 REGIJE MEKIH TKIVA – 5000 RSD
 • UZ 3 REGIJE MEKIH TKIVA – 6500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • VISOKOSPECIJALIZOVANI UZ PREGLEDI:
 • EKSPERTSKI UZ DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • UZ ZGLOBA U POKRETU – 5500 RSD
 • uz sa dinamičkim sekvencama- fizikalna medicina
 • UZ LIMFNIH ČVOROVA i SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum-hematološko-onkološka kontrola
 • PREVENTIVNI PAKETI  ZA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆIH BOLESTI I STANJA: 
 • Paket PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta i prostate
 • Paket PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za muškarce:
 • UZ štitaste žlezde, Abdomena i male karlice, Bubrega, uro trakta, Prostate, Mekih tkiva obe prepone i trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
 • CDS krvnih sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena, male karlice, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva obe prepone i  trbušnog zida
 • UZ testisa
 • Paket PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega i uro trakta 
 • Paket PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrining za žene:
 • CDS kolor dopler krvnih sudova vrata
 • CDS kolor dopler abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, obe prepone i trbušnog zida
 • UZ dojki i pazušnih jama                                   
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

 • RADIOLOGIJA PREGLEDI:
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 4500  5500 RSD 
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU 4500 5500 RSD
 • CDS COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • CDS COLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE – 4500 5500 RSD
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave, sumnja na VBI
 • KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza
 • ULTRAZVUK ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • RADIOLOGIJA PAKETI:
 • VASKULAR 1-11500  20000 RSD
 • Osnovni vaskularni skrining:
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR 2 – 14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining:
 • CDS k. sudova vrata,
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining: 
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova ruku
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • CDS k. sudova stomaka – portolijenalni sistem 
 • CDS k. sudova bubrega – renalnih arterija
 • INTERNA MEDICINA PAKETI:
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • CDS k. sudova vrata
 • CDS k. sudova nogu
 • CDS abdominalne aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • VASKULARNA HIRURGIJA PAKET:
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • CDS krvnih sudova nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju
 • Napomena: svaki dodatni kolor dopler uz ovaj paket naplaćuje se po PROMO ceni od 4500 RSD
 • VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova stomaka,
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza 
 • ULTRAZVUK ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena
 • VASCULAR PAKETI i ANGIO PAKETI namenjeni su pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodnicima sa aneurizmom trbušne aorte, moždanim udarom, infarktom srca, trombozom dubokih vena i pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta ili slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta 
 • Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest