Promotivni period u toku

 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 3000 5500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA odrasli- 3000 6500 RSD 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA deca- 4500 5500 RSD 
 • KOMPLETAN PREGLED NA KILE- 5000 9000 RSD
 • ultrazvuk prepona + ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida
 • ULTRAZVUK SLEPOG CREVA – 3000 4500 RSD
 • ULTRAZVUK BUBREGA, URO-TRAKTA (i PROSTATE)- 3000 5500 RSD
 • spolja
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE- 4500 6500 RSD
 • ultrazvuk: jetre, žučne kese, žučnih puteva, slezine, pankreasa, bubrega, nadbubrega, uro trakta, bešike, prostate, poda karlice i retroperitonealnog prostora
 • ULTRAZVUK PROSTATE transrektalni- 4900 RSD 
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4900 5500 RSD
 • ULTRAZVUK 1 ZGLOBA – 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk
 • ULTRAZVUK 2 ZGLOBA – 6500 9000 RSD
 • ultrazvuk oba kolena ili drugi par zglobova
 • ULTRAZVUK ŠAKE ili STOPALA – 4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 3000 4500 RSD           
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 1 regija – 3000 5500 RSD 
 • Regija mekih tkiva: vrat, prepone, pazusi, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, tumefakt na ledjima ili gr. košu
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 2 regije – 5000 6000 RSD 
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK- 4900 5900 RSD
 • ULTRAZVUK TRUDNOĆE- 6900 RSD
 • ULTRAZVUK BLIZANAČKE TRUDNOĆE- 8900 RSD
 • EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNOĆE (14.-24. nedelja)- 9900 11900 RSD                                      

    PREVENTIVNI PAKETI: 

 • PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD 
 • Osnovni preventivni paket za muškarce
  Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i male karlice, uro-trakta i prostate 
 • PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za muškarce
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i male karlice, uro-trakta, prostate i kompletan pregled na kile prepona i prednjeg trbušnog zida
 • PREVENT MAX (M)- 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrinig za muškarce
 • Kolor dopler: krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk: štitaste žlezde, abdomena i male karlice, uro-trakta, prostate, kompletan pregled na kile prepona i prednjeg trbušnog zida i ultrazvuk testisa
 • PREVENT F15500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za žene
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice
 • PREVENT F2- 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za žene
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile
 • PREVENT MAX (F)- 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrining za žene
 • Kolor dopler: krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk: štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojki, pazuha, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile prepona i prednjeg trbušnog zida

VISOKOSPECIJALIZOVANI ULTRAZVUČNI PREGLEDI:

 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • ultrazvuk zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum; onkološka kontrola
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

Promotivni period u toku

       PROMO PAKETI – Radiologija: 

 • VASKULAR 1 – 12500 20000 RSD
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge
 • VASKULAR 2 – 16500 24500 RSD 
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte,visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke
 • VASKULAR MAX- 24000 36500 RSD 
 • CDS Color duplex scan krvnih sudova: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke, renalnih arterija i portolijenalnog sistema 

   PROMO PAKETI sa zaključkom vaskularnog specijaliste:

Paketi sadrže 1 ili više kolor doplera krvnih sudova sa zaključkom i terapijom. Namenjeni su postavljanju dijagnoze, prevenciji i lečenju bolesti krvnih sudova po savremenim preporukama vaskularne medicine. Preporučuju se pacijentima sa povišenim krvnim pritiskom, povišenim masnoćama, dijabetesom, pušačima i sa porodičnim opterećenjem za bolesti vena i arterija

 • ANGIOLOŠKI PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 CDS Color Duplex Scan krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili aorte, klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIOLOŠKI PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • CDS krvnih sudova vrata + CDS aorte i njenih grana, klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIOLOŠKI PAKET 3 – 10500 19500 RSD
 • CDS krvnih sudova vrata + CDS vena i arterija nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIOLOŠKI PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • CDS krvnih sudova vrata +CDS aorte i njenih grana +CDS vena i arterija nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • Kolor dopler vena nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju

       VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    

 • CDS-MAV VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA*- 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA* – 4900  5500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5900 6900 RSD
 • Ekspertska kolor-dopler procena složenih stanja bolesti srčanog mišića i zalistaka, preoperativna procena 
 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 6900 RSD
 • Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga, uz zakazan neurološki pregled
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena

Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest