Slide Cenovnik
 • Ultrazvučni pregledi su po PROMO cenama do kraja promotivnog perioda:
 • ULTRAZVUK ABDOMENA – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK KILA STOMAKA I PREPONA – 3900 RSD
 • PAKET 1: ULTRAZVUK ABDOMENA, KILA STOMAKA I PREPONA* – 4900 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA – 3900 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK PROSTATE – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK TESTISA – 3900 RSD
 • PAKET 2: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I PROSTATE* – 4900 RSD
 • PAKET 3: ULTRAZVUK ABDOMENA, KILA STOMAKA I PREPONA , UROLOŠKI URO TRAKTA I PROSTATE *- 5900 RSD
 • PAKET 4: UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PROSTATE I TESTISA* – 6500 RSD
 • PAKET 5: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK UROTRAKTA i PROSTATE I ULTRAZVUK TESTISA* – 7500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 3500 RSD
 • PAKET 6: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I ŠTITASTE ŽL – 5900 RSD
 • PREVENTIVNI ULTRAZVUK DOJKI- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI – 5500 RSD
 • PAKET 7: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PREVENTIVNI ULTRAZVUK DOJKI 6900 RSD
 • PAKET 8: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PREVENTIVNI ULTRAZVUK DOJKI I ŠTITASTE ŽL.– 7900 RSD
 • ULTRAZVUK KOLENA – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK OBA KOLENA* – 4900 RSD
 • KONSULTACIJA REUMATOLOGA – 3000 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket
 • PREGLED REUMATOLOGA SA ULTRAZVUKOM OBA KOLENA*- 7900 RSD
 • ULTRAZVUK RAMENA – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 4900 RSD
 • ULTRAZVUK LAKTA – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK ŠAKE – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK STOPALA – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 3900 RSD
 • ULTRAZVUK OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA*- 4900 RSD
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA I MIŠIĆA (1 regija)- 3900 RSD
 • Regije: ruka, noga, trbuh, vrat, ledja, gluteusi, pazusi i preponske regije.
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA – 3900 RSD
 • meka tkiva vrata, pljuvačne i limfne žlezde vrata
 • PAKET 9: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA I ŠTITASTE ŽLEZDE* – 4500 RSD
 • KONSULTACIJA INTERNISTE – 3000 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket
 • KONSULTACIJA RADIOLOGA- 2000 RSD
 • Analiza  donetih nalaza na CD-u: Skenera, magnetne rezonance, mamografije, kontrastnih snimanja -“drugo mišljenje radiologa”
 • KONSULTACIJA OPŠTEG HIRURGA – 5500 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket
 • KONSULTACIJA ORTOPEDA – 5500 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket
 • KONSULTACIJA VASKULARNOG HIRURGA – 5500 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket

*PROMOTIVNE CENE PAKETA U STALNOJ PONUDI

Konsultacije specijalista zakazuju se unapred, uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket

PROMO period u toku

PROMO PAKETI – odaberite svoj sistematski ultrazvukom:

 • PAKET 1: ULTRAZVUK ABDOMENA, KILA STOMAKA I PREPONA* – 4900 RSD
 • PAKET 2: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I PROSTATE* – 4900 RSD
 • PAKET 3: ULTRAZVUK ABDOMENA, KILA STOMAKA I PREPONA , UROLOŠKI URO TRAKTA I PROSTATE *- 5900 RSD
 • PAKET 4: UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PROSTATE I TESTISA* – 6500 RSD
 • PAKET 5: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK UROTRAKTA i PROSTATE I ULTRAZVUK TESTISA* – 7500 RSD
 • PAKET 6: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I ŠTITASTE ŽL – 5900 RSD
 • PAKET 7: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PREVENTIVNI ULTRAZVUK DOJKI 6900 RSD
 • PAKET 8: ULTRAZVUK ABDOMENA, UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA, PREVENTIVNI ULTRAZVUK DOJKI I ŠTITASTE ŽL.– 7900 RSD
 • PAKET 9: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA I ŠTITASTE ŽLEZDE* – 4500 RSD
 • KONSULTACIJA INTERNISTE – 3000 RSD
 • uz zakazan ultrazvučni pregled ili paket

*PROMOTIVNE CENE PAKETA U STALNOJ PONUDI

PROMO period u toku

KOLEGIUM MEDIC Kolor-dopler preglede sa kliničkim zaključkom, vrše eksperti vaskularnog doplera uz standardnu upotrebu SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije, po PROMO cenama.

 Kolor-dopler površnih i dubokih vena i arterija obe noge i krvnih sudova preponske regije sa kliničkim zaključkom

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU- 4500 RSD

Kolor dopler krvnih sudova obe ruke i krvnih sudova pazušne regije sa kliničkim zaključkom

CDS magistralnih arterija vrata (CDS MAV) karotidnih i vertebralnih arterija sa kliničkim zaključkom

Kolor dopler trbušne aorte i ilijačnih arterija sa kliničkim zaključkom.

 • EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5500 RSD

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 4900 RSD

Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga

 • KOLOR DOPLER VERTEBRALNIH ART..SA PROVOKACIONIM TESTOM – 5500 RSD

Indikuje se od strane vaskularnog specijaliste ili neurologa

 • KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 5500 RSD

Kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija – indikuje se od strane endokrinologa, kardiologa i vaskularnog specijaliste

 • KOLOR DOPLER MAPPING – 5900 RSD

Kolor-dopler mapiranje dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, indikovan od strane vaskularnog hirurga. Predhodi operaciji vena.

 • KONSULTACIJA VASKULARNOG HIRURGA – 5500 RSD 

Mišljenje vaskularnog hirurga nakon kolor dopler dijagnostike, indikuje se po potrebi, od strane samog pacijenta ili lekara specijaliste.

 • KOLOR DOPLER PORTO-LIJENALNOG SISTEMA -5900 RSD

Indikuje hepatolog, gastroenterolog i vaskularni specijalista kod sumnje na trombozu krvnih sudova trbuha i portnu hipertenziju

 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (1 ruka)- 4900 RSD  
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE (obe ruke) – 5900 RSD

Indikuju se u sklopu pripreme pacijenta za hemodijalizu

 • ABI- DOPLER INDEKSI – 4000 RSD

Kolor dopler paketi za otkrivanje i praćenje bolesti arterijskih i venskih krvnih sudova.

PROMO kolor dopler paketi namenjeni su pacijentima sa poznatim porodičnim rizicima kao i onima čije hronične bolesti i stanja, tokom svoje evolucije, dovode do oštećenja krvnih sudova. 

 • VASKULAR PROMO 1*- 6900 RSD 

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler abdominalne aorte i iljačnih arterija
Skrinning pregled na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

 • VASKULAR PROMO 2*- 6900 RSD

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte i ilijačnih artrija

Srinning pregled na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno: pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS*- 9500 RSD

Veliki vaskularni skrining:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV -karotidnih i vertebralnih arterija), 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte i ilijačnih arterija

Ovaj sveobuhvatni skrinning pregled na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimptomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

*PROMOTIVNI PAKETI U STALNOJ PONUDI

PROMO period u toku

    NOVO U PONUDI ! 

KM OPŠTI SISTEMATSKI PAKETI sastoje se od ultrazvučnih pregleda, kolor dopler pregleda i  konsultacije interniste.

KM OPŠTI SISTEMATSKI ZAKAZUJE SE ZA FIRME ILI GRUPE OD 5 ILI VIŠE PACIJENATA.

Zbog većeg broja pregleda zahteva pripremu pacijenta za ultrazvuk abdomena i pripremu pacijenta za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET- 9900 RSD (PROMO) 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije;
 • Kolor-dopler aorte
 • Kompletan internistički pregled
 • Konsultacija Interniste

Sveobuhvatni sistematski ultrazvučni pregled najvažnijih vitalnih tkiva i organa sa zaključkom interniste. Namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Sa ili bez dodatnih kolor-dopler pregleda po PROMO cenama, ovo je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela.

+ Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih arterija) ⇒

SUPERIOR SISTEMATSKI PAKET –12900 RSD (PROMO)  20600 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta (vena i arterija) ⇒

EXCELLENCE SISTEMATSKI PAKET –15900 RSD (PROMO) 25500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.