Promotivni period u toku

 • ULTRAZVUK ABDOMENA odrasli- 3000 RSD  6500 RSD 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA deca- 4500 RSD 5500 RSD 
 • ULTRAZVUK PREPONSKIH KILA – 3000 RSD 5500 RSD
 • ultrazvuk ingvinuma
 • ULTRAZVUK TRBUŠNIH KILA – 3000 RSD 5500 RSD
 • ultrazvuk prednjeg trbušnog zida
 • Paket: KOMPLETAN PREGLED NA KILE- 5000 RSD 9000 RSD
 • ultrazvuk prepona i prednjeg trbušnog zida
 • ULTRAZVUK SLEPOG CREVA – 3000 RSD 4500 RSD
 • ULTRAZVUK URO-TRAKTA – 3000 RSD 5500 RSD
 • urološki ultrazvuk male karlice (i prostate kod muškarca)
 • TRANSREKTALNI ULTRAZVUK PROSTATE – 4500 RSD 
 • ULTRAZVUK TESTISA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE – 3000 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK DOJKI4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK 1 ZGLOBA- 4500 RSD 5500 RSD 
 • Regija zgloba i ligamenata: koleno, rame, lakat, kuk, zglob ručja i skočni zglob
 • Paket: ULTRAZVUK OBA KOLENA  – 6500 RSD 9000 RSD
 • ili drugi par zglobova (ramena, kukovi, laktovi, ručja, skočni zglobovi)
 • ULTRAZVUK ŠAKE ili STOPALA – 4500 RSD 5500 RSD
 • Paket: ULTRAZVUK OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 RSD 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 3000 RSD  4500 RSD           
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA – 3000 RSD  5500 RSD
 • meka tkiva, pljuvačne i limfne žlezde vrata
 • ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 1 REGIJE – 3000 RSD 5500 RSD 
 • Regije potkožnih tkiva i mišića: butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, vrat, regija potkožnog tkiva na grudnom košu ili ledjima
 • Paket: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA 2 REGIJE – 5000 RSD 6000 RSD 
 • Paket: ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA, PLJUVAČNIH I LIMFNIH ŽLEZDI, PAZUHA I PREPONA- 6500 RSD 9000 RSD                                             

                                                                    PREVENTIVNI PAKETI ULTRAZVUKA I KOLOR DOPLERA

                                                                                            Promotivne cene

PREVENT M- muškarci

 • Paket PREVENT M 1 – 5500 RSD  12000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta i prostate
 • Paket PREVENT M 2 – 8500 RSD 18000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta, prostate i kompletan pregled na kile 
 • Paket PREVENT MAX (M)- 15500 RSD 31500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena, uro-trakta, prostate, kompletan pregled na kile i ultrazvuk testisa

PREVENT F – žene:

 • Paket PREVENT F1 – 5500 RSD 12000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice
 • Paket PREVENT F2 – 8500 RSD  18000 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile
 • Paket PREVENT MAX (F)- 15500 RSD  31500 RSD
 • Kolor dopler: krvnih sudova vrata, abdominalne aorte i ilijačnih arterija
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojki, pazuha, abdomena, urološki ultrazvuk male karlice i kompletan pregled na kile

VISOKOSPECIJALIZOVANI ULTRAZVUČNI PREGLEDI:

 • ULTRAZVUK RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • ultrazvuk zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • ULTRAZVUK LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum
 • onkološka kontrola
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK- 4900 RSD
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • drugo mišljenje radiologa
 • revizija radioloških nalaza snimljenih u drugim zdravstvenim ustanovama na digitalnom mediju (CD)
 • 1 regija/1CD

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

PROMO cene

Promotivni period u toku

                                                                 PROMO PAKETI KOLOR DOPLERA: 

 • Paket VASKULAR 1 – 12500 RSD  20000 RSD
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge
 • Paket VASKULAR 2 – 16500 RSD  24500 RSD 
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte,visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke
 • Paket VASKULAR MAX- 24000 RSD 36500 RSD 
 • CDS Color duplex scan: Vrata, trbušne aorte, visceralnih grana, ilijačnih arterija, vena i arterija obe noge i obe ruke, renalnih arterija i portolijenalnog sistema 
 • INTERNISTIČKI DOPLER PAKET6500 RSD 11000 RSD
 • 1 Kolor-dopler po izboru (vrata ili nogu ili abdominalne aorte)
 • zaključak, terapija i vaskularna procena interniste
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 RSD 11000 RSD
 • Kolor dopler vena nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju
 • ARTERIJSKI DOPLER PAKET – 6500 RSD 11000 RSD
 • CDS Color duplex scan arterija: trbušne aorte,visceralnih grana, ilijačnih arterija i arterija obe noge
 • Indikacije: klaudikacije (grčevi), dijabetes, PAD – bolest perifernih arterija

                                                            VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    

 • CDS-MAV VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + COLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA*- 6500 RSD
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza velikih krvnih sudova stomaka
 • ULTRAZVUK ABDOMENA + KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA* – 4900  5500 RSD
 • EKSPERTSKI EHO KOLOR DOPLER SRCA – 5900 6900 RSD
 • Ekspertska kolor-dopler procena složenih stanja bolesti srčanog mišića i zalistaka, preoperativna procena 
 • TRANS-KRANIJALNI KOLOR DOPLER (TCD) – 6900 RSD
 • Neurološki kolor dopler krvnih sudova mozga, uz zakazan neurološki pregled
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena

 

Napomena; kolor dopler pregledi se izvode po standardima strukturiranih protokola CDS- Color Duplex Scan, za sve segmente arterijskog i venskog sistema, od strane eksperata vaskularnog doplera.

Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest