Slide Cenovnik

NAPOMENA: Kolor dopler pregledi krvnih sudova u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi i pored samog kolor- doplera sadrže pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova sa kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom. Izvode se od strane eksperata za krvne sudove po KM protokolu uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) sadrži: visokospecijalizovani kolor-dopler površnih i dubokih vena i arterija obe noge i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, klinički zaključak i terapiju.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija obe ruke, klinički zaključak i terapiju

Kompletan kolor-dopler  magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV)  sardži kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa detekcijom stenoze (suženja) i preciznom procenom protoka kroz magistralne vratne arterije, klinički zaključak i terapiju.

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana za abdominalne organe. Omogućava periodično praćenje rasta aneurizme aorte, preoručen je skrining za srodnike I reda pacijenata sa aneurizmom aorte,pacijenata  sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života.

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze i za vreme lečenja tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, namenjen kontroli trombotskog procesa tokom primenjene terapije i korekciji antikoagulantne terapije. 

 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Indikovan za pacijente sa neurološkom simptomatologijom: vrtoglavice, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica i tela, u Parkinsonovoj bolesti, migreni, kod sumnje na ishemijske i degenerativne promene mozga, CVI, RIND, TIA

 • Kolor-dopler karotidnih i vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 5900 RSD (PROMO)  7800 RSD 

Indikovan za pacijente sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka uz kolor dopler aorte i njenih grana

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga i predhodi hirurškoj intervenciji na venama (RF laser, VenaSeal, stripping)

 • Kolor dopler vena stomaka + kolor-dopler abdominalne aorte – 6900 RSD (PROMO)  9800 RSD 

Indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije, od strane specijaliste (hepatolog, gastroenterolog), kod sumnje na trombozu velikih krvnih sudova trbuha ili aneurizmu aorte

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD (PROMO) 4000 RSD 
 • Kolor dopler jedne ruke (AV fistula)- 4900 RSD  
 • Kolor dopler obe ruke (AV fistula) – 5900 RSD

Kolor dopler paketi za otkrivanje i praćenje bolesti arterijskih i venskih krvnih sudova i procenu rizika od neželjenih kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i tromboembolijskih dogadjaja, namenjeni su pacijentima sa poznatim porodičnim rizicima kao i onima čije hronične bolesti i stanja, tokom svoje evolucije, dovode do oštećenja krvnih sudova. 

 • VASKULAR PROMO 1–  6900 RSD (PROMO)  10800 RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Skrinning na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

 • VASKULAR PROMO 26900 RSD (PROMO) 10800 RSD 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte

Srinning na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO)  17700 RSD 

Veliki vaskularni skrining:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV -karotidnih i vertebralnih arterija)

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni skrinning na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugog asimtomatskog toka sa ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.

ABDOMEN:

 • KOMPLET ABDOMEN– 4500 RSD  (PROMO)  7800 RSD 

Kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice – najsveobuhvatniji ultrazvučni pregled kliničke prakse.

Obuhvata ultrazvuk svih parenhimatoznih organa abdomena (jetra,žučna kesa, žučni vodovi, pankreas, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, bubrezi, mokraćovodi, prostata (kod muškarca), slezina, limfni čvorovi, retroperitonealni prostor, pod karlice i kolor dopler aorte). 

PROMO paketi sa ultrazvukom abdomena  (Ultrazvučni sistematski pregledi): PROČITAJTE VIŠE (link)

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i m. bešike (žene)- 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD
 • Ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, m. bešike (muškarci)- 3900 RSD (PROMO4900 RSD

Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida

 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 4900 RSD (PROMO)     5900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama.

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte više (link): 

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6900 RSD (PROMO)  7900 RSD

Ekspertski pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob/kuk) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD
 • Ultrazvuk ramena u pokretu (sa dinamičkim sekvencama)- 5900 RSD (PROMO) 78000 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba- 5900 RSD (PROMO) 9000 RSD
 • Ultrazvuk šake ili stopala – 4500 RSD (PROMO) 9000 RSD
 • Ultrazvuk obe šake ili oba stopala – 5900 RSD (PROMO)  9000 RSD

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 regije – 4500 RSD (PROMO) 7000 RSD
 • Ultrazvuk mekih tkiva regije vrata i limfnih žlezdi vrata3500 RSD (PROMO)  4500 RSD
 • Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD
 • Ultrazvuk hernija (kila) trbuha i ingvinalnih regija – 3500 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 5500 RSD 
 • Očitavanje radioloških nalaza (CD)(CT/NMR/angiografija/mamografija) – 3000 RSD (PROMO)  4000 RSD

PREVENT PAKETI- odaberite svoj sistematski ultrazvukom

Ukoliko niste sigurni kako da unapredite svoje zdravlje važno je da počnete od jednostavne, bezbedne i komforne procedure kao što je visokosenzitivni SIEMENS ultrazvuk poslednje generacije u rukama sertifikovanih specijalista i subspecijalista za klinički ultrazvuk i kolor-dopler.

Kompleti pregleda deo su velike promotivne akcije KOLEGIUM MEDIC-a za unapredjenja zdravlja i rano otkrivanje najčešćih bolesti i stanja, tokom trajanja pandemije COVID19.

 

 • KOMPLET ABDOMEN– 4500 RSD (PROMO) 7800 RSD 

Kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice – najsveobuhvatniji ultrazvučni pregled kliničke prakse.

Obuhvata ultrazvuk svih parenhimatoznih organa abdomena (jetra,žučna kesa, žučni vodovi, pankreas, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, bubrezi, mokraćovodi, prostata (kod muškarca), slezina, limfni čvorovi, retroperitonealni prostor, pod karlice i kolor dopler aorte)

 • PREVENT 1 paket – 5900 RSD (PROMO) 12700 RSD

Kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice (KOMPLET ABDOMEN) + Ultrazvuk prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (kile trbuha i prepona)

Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom na slabost mekih tkiva prednjeg trbušnog zida

 • PREVENT 2 paket – 6900 RSD (PROMO)  16800 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde + Ultrazvuk mekih tkiva vrata i limfnih čvorova + Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi +Ultrazvuk prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (kile trbuha i prepona)

Preporučuje se pacijentima kojima je potreban pregled na kile trbušnog zida i prepona, kao i pregled štitaste žlezde i svih mekotkivnih struktura vrata, u jednom aktu

 • PREVENT 3 paket – 7900 RSD (PROMO)  18200 RSD  Novo!

Kompletan ultrazvuk stomaka i male karlice (KOMPLET ABDOMEN) + Ultrazvuk štitaste žlezde + Ultrazvuk mekih tkiva vrata i limfnih čvorova + Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi

Preporučuje se muškarcima i ženama kojima je potreban detaljan pregled abdomena i male karlice kao i pregled štitaste žlezde sa pregledom mekih tkiva vrata i limfnih i pljuvačnih žlezdi.

 • PREVENT 4 paket – 8900 RSD (PROMO)  23900 RSD 

Ultrazvuk dojki i pazušnih jama+ Ultrazvuk štitaste žlezde + Ultrazvuk mekih tkiva i limfnih žlezdi vrata + Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi + Ultrazvuk prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (trbušne i preponske kile)
Paket je namenjen pregledu najvažnijih žlezdi (dojke, štitna žlezda, pljuvačne žlezde, limfne žlezde) i mekih tkiva vrata, trbušnog zida i prepona- ekstenzivni je sistematski pregled za žene, u jednom aktu

 • PREVENT 5 paket – 9900 RSD (PROMO)  27300 RSD Novo!

Ekspertski ultrazvuk dojki i pazušnih jama+ Ultrazvuk štitaste žlezde + Kolor-dopler (CDS MAV) krvnih sudova vrata + Ultrazvuk mekih tkiva vrata i limfnih žlezdi + Ultrazvuk pljuvačnih žlezdi

Ekstenzivni paket namenjen je ženama, koje imaju metaboličke poremećaje i opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti, osmišljen je kao skrining na tumore dojke i aterosklerotske promene krvnih sudova uz status štitnjače i svih mekotkivnih struktura vrata u jednom aktu

Napomena: Za pakete PREVENT 1, PREVENT 3 potrebna je priprema za ultrazvuk abdomena 

PREVENT 2, PREVENT 4 i PREVENT 5 – priprema nije potrebna

    NOVO U PONUDI ! 

SISTEMATSKI PAKETI sastoje se od ultrazvučnih pregleda, kolor dopler pregleda, kompletnog pregleda interniste i internističkog zaključka.

Sistemastki pregled zahteva pripremu pacijenta za ultrazvuk abdomena i pripremu pacijenta za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema, uz primenu propisane terapije.

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD (PROMO) 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije;
 • Kolor-dopler aorte
 • Kompletan internistički pregled
 • Internistički zaključak

Sveobuhvatni sistematski ultrazvučni pregled najvažnijih vitalnih tkiva i organa sa kompletnim internističkim pregledom . Namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Sa ili bez dodatnih kolor-dopler pregleda po PROMO cenama, ovo je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela.

+ Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih arterija) ⇒

SUPERIOR SISTEMATSKI PAKET12900 RSD (PROMO)  20600 RSD

+ Kolor-dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta (vena i arterija) ⇒

EXCELLENCE SISTEMATSKI PAKET15900 RSD (PROMO) 25500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.