Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • KOMPLETAN UZ ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • UZ abdomena,
 • UZ bubrega i uro trakta (i prostate kod muškarca)
 • UZ ABDOMENA I M. KARLICE (deca) – 5500 RSD 
 • KOMPLETAN UZ KILA – 5000 RSD
 • UZ mekih tkiva prepona
 • UZ mekih tkiva trbušnog zida
 • UZ DOJKI I PAZUŠNIH JAMA 4500 5500 RSD
 • UZ ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • UZ KOLENA – 4500 5500 RSD 
 • ili rame, lakat, kuk (odrasli)
 • UZ OBA KOLENA – 6500 9000 RSD
 • ili drugi par zglobova
 • UZ ŠAKE ili STOPALA – 4500 5500 RSD
 • UZ OBE ŠAKE ILI OBA STOPALA – 6500 9000 RSD
 • ULTRAZVUK AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • UZ MEKIH TKIVA (1 regija) – 4000 5500 RSD 
 • 1 Regija: vrat, obe prepone, oba pazuha, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, regija tumefakta na ledjima ili gr. košu
 • UZ MEKIH TKIVA (2 regije) – 5000 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA (3 regije) – 6500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • TR UZ PROSTATE- 4900 RSD 
 • UZ TESTISA – 4900 RSD
 • EKSPERTSKI UZ DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • UZ RAMENA U POKRETU – 5500 RSD
 • uz zgloba sa dinamičkim sekvencama
 • UZ LIMFNIH ČVOROVA I SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum; hematološki-onkološka kontrola
 • PREVENTIVNI PAKETI  ZA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆIH BOLESTI I STANJA: 
   • PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta i prostate
   • PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za muškarce:
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
   • CDS krvnih sudova vrata
   • CDS abdominalne aorte
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • UZ testisa
   • PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
   • Osnovni preventivni paket za žene:
   • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, bubrega i uro trakta 
   • PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
   • Prošireni preventivni paket za žene:
   • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
   • Kompletan preventivni skrining za žene:
   • CDS krvnih sudova vrata
   • CDS abdominalne aorte
   • UZ štitaste žlezde, abdomena, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, preponske regije i prednjeg trbušnog zida
   • UZ dojki i pazušnih jama                                   
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • „Drugo mišljenje radiologa“
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

 • Promotivne cene
 • Promotivni period u toku
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 4500  5500 RSD 
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe noge
 •  KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan vena i arterija obe ruke
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500  5500 RSD
 • CDS MAV kolor duplex scan magistralnih arterija vrata (karotidnih i vertebralnih)
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE – 4500  5500 RSD
 • CDS Color duplex scan trbušne aorte, visceralnih grana i ilijačnih arterija
 • PAKET VASKULAR 1 –11500  20000 RSD
 • Paket od 3 kolor doplera, namenjen vaskularnom skriningu na bolesti krvnih sudova:
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i abd. aorte
 • PAKET VASKULAR 2 – 14500  24500 RSD 
 • Prošireni vaskularni skrining na bolesti krvnih sudova
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu, abd. aorte + krvnih sudova ruku
 • PAKET VASKULAR MAX – 24000 36500 RSD 
 • Kompletan vaskularni skrining: 
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu, abd. aorte, krvnih sudova ruku, krvnih sudova stomaka – portolijenalni sistem i krvnih sudova bubrega – renalne arterije
 • ANGIO PAKETI – kolor dopler sa zaključkom vaskularnog specijaliste:
 • ANGIO PAKETI sadrže 1 ili više kolor doplera krvnih sudova sa zaključkom i terapijom.
 • Namenjeni su otkrivanju, lečenju i praćenju bolesti krvnih sudova kod visoko rizičnih pacijenata: povišen holesterol, hipertenzija, dijabetes, pušenje i pacijenata sa porodičnim opterećenjem za moždani udar, infarkt srca, aneurizmu aorte, trombozu i tromboemboliju
 • ANGIO PAKET 1 – 6500 11000 RSD
 • 1 kolor dopler krvnih sudova po izboru: vrata ili nogu ili abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 2 – 8500 15500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + abd. aorte,
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET 3 – 10500 16500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + krvnih sudova nogu
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • ANGIO PAKET MAX – 13500 19500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + krvnih sudova nogu + abd. aorte
 • klinički zaključak o statusu krvnih sudova, terapija
 • HIRURŠKI DOPLER PAKET – 8500 11000 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova nogu
 • pregled i mišljenje vaskularnog hirurga o operativnom lečenju
 •        VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR DOPLER:                                                    
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA + PROVOKACIONI TEST – 6500 RSD 
 • Indikacije: vrtoglavice, nesvestice pri okretanju glave 
 • KOLOR DOPLER PORTOLIENALNOG SISTEMA- 6500 RSD
 • Kolor dopler krvnih sudova stomaka,
 • Indikacije: portna hipertenzija, ciroza jetre, tromboza 
 • ULTRAZVUK ABD. AORTE i RENALNIH ARTERIJA – 6500 RSD
 • Indikacija: hipertenzija bubrežnog porekla
 • KOLOR DOPLER AV-FISTULE – 5900 RSD
 • Indikacija: hemodijaliza
 • KOLOR DOPLER MAPPING – 6900 RSD
 • mapiranje dubokog i površnog venskog sistema i perforantnih vena nogu
 • Indikacija: preoperativna priprema za hirurgiju vena

Napomena: Inovativna tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. standardno je u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate.

SISTEMATSKI ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega i uro-trakta

 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET  9900 RSD

Opsežni preventivni skrining sadrži:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i uro trakta (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva ingvinuma (prepona);
 • Ultrazvuk mekih tkiva trbušnog zida
 • Kolor-dopler aorte
 • Klinički upitnik I zdravstvenog statusa pacijenta
 • Klinički upitnik II medicinske istorije pacijenta
 • Konsultacija specijaliste interne medicine
 • UKUPNO 9900 RSD
 • + KOLOR DOPLER K.S. VRATA                                             
 • UKUPNO 12900 RSD  
 • + KOLOR DOPLER  K.S. NOGU 
 • UKUPNO 15900 RSD 

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest