Slide Cenovnik

   

PROMO CENE KOLOR-DOPLER PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 30. septembra 2020.

 •  Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Obostrani kolor dopler krvnih sudova (vena i arterija) donjih ekstremiteta. Kada se radi kolor-doler vena donjih ekstremiteta ? Pročitajte više:

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Obostrani kolor dopler vena i arterija gornjih ekstremiteta

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 3900 RSD (PROMO)    4900 RSD     

Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija vrata (CDS).

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata ? Pročitajte više:  

 • Kolor dopler abdominalne aorte –  3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kolor dopler trbušne aorte- najvećeg krvnog suda u našem telu. Osim srodnicima prvog reda pacijenata sa aneurizmom aorte, preporučuje se dugogodišnjim pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života. Pročitajte više:

 • Odredjivanje terapije nakon kolor-dopler pregleda i paketa –1200 RSD (PROMO) Novo!

Terapija tromboflebitisa, tromboze, venskih varikoziteta, arterijske insuficijencije, stenoze karotidnih arterija, odredjivanje stepena kompresije i uzimanje mera za medicinske kompresivne čarape.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD  Novo!

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i detekcije bolesti krvnih sudova, radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema ili donošenja odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

 • Pregled vaskularnog hirurga – 4900 RSD

VISOKOSPECIJALIZOVANI KOLOR-DOPLER PREGLEDI:

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI,u Parkinsonovoj bolesti, migreni…). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata,
 • Kolor-dopler vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 4900 RSD
Visoko-specijalizovan pregled indikovan za pacijenta sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije, a zbog načina života (sedenje, rad za računarom, nedostatak fizičke aktivnosti)  sve češće se sreće i kod mlađe populacije.
 • Kolor dopler abdominalne aorte i bubrežnih arterija – 5900 RSD
Visoko-specijalizovan kolor-dopler trbušne aorte sa kolor-doplerom bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.
 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 6000 RSD
Visoko-specijalizovan kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga.
 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5500 RSD
Visoko- specijalizovan kolor-dopler pregled indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije. Indikovan na zahtev specijaliste (hepatolog, gastroenterolog)
 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 3900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 4900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD

KOLOR-DOPLER PAKETI:

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

PROMO CENE ULTRAZVUČNIH PREGLEDA i PAKETA VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA !!!

PROMO period je tokom trajanja pandemije COVID-19 produžen do 30. septembra 2020.

ABDOMEN:

 • Ultrazvuk abdomena – 3900 RSD
 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

Ostale PROMO pakete ultrazvučnih pregleda sa ultrazvukom abdomena pogledajte OVDE:

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i mokraćne bešike (žene) – 3900 RSD
 • Urološki ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike (muškarci) – 3900 RSD Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida
 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)     4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 3900 RSD (PROMO)     4900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke .Deo je promotivne akcije za rano otkrivanje tumora dojke i bolji ishod lečenja, kao i za lečenje svih drugih bolesti dojke.

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6000 RSD

Pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke je visokosenzitivni ekspertski ultrazvuk namenjen praćenju i diferenciranju ranije otkrivenih promena i/ili pregled koji predhodi mamografiji ili izvodjenju CORE biopsije.

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena) 4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD
 • Ultrazvuk na Kile stomaka i prepona – 3500 RSD
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 3900 RSD
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 4900 RSD 
 • Odredjivanje terapije nakon ultrazvučnog pregleda1200 RSD (PROMO)  NOVO!
 • Tumačenje donetih radioloških nalaza (RTG/mamografija/CT/NMR) – 2000 RSD

Tokom izmenjenih okolnosti koje naročito pogadjaju pacijente sa bolestima hroničnog toka, naši redovni PREVENT paketi najčešćih pregleda (tzv. mini – sistematski ultrazvukom) su na dodatnom akcijskom popustu i označeni su crvenom bojom.  Akcijski popusti važe do 30.09.2020. 

 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

 • PREVENT 1 – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD Novo!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte, mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

PREVENT1 namenjen je opštem sistematskom pregledu svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN) i pregledu mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija- pregled na kile-hernije. Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom ili već postavljenom dijagnozom hernijacije trbušnog zida ili prepona.

 • PREVENT 2 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
PREVENT 2 paket sadrži: celokupni pregled svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN),  ultrazvučni pregled štitaste žlezde i pregled mekih tkiva vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj gastroenterohepatološki, urološki, nefrološki, hematopoezni i endokrini status uz kolor-dopler aorte.

 • PREVENT 3 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
PREVENT 3  se sastoji od kompletnog ultrazvučnog pregleda svih abdominalnih struktura (paket KOMPLET ABDOMEN), preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki i pregleda limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

 • PREVENT 4 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije; kolor dopler aorte
PREVENT4 je u osnovi kombinacija PREVENT1 i PREVENT 2 paketa ultrazvučnih pregleda. Ovaj ekstenzivni preventivni paket sastoji se od pregleda gastroentero- hepatološkog, urološkog, nefrološkog, hematopoeznog i proširenog endokrinog statusa kao i pregleda mekotkivnih struktura vrata i prednjeg trbušnog zida i prepona.

 • PREVENT 5 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
PREVENT 5 je paket najtraženijih ultrazvučnih pregleda kod žena i namenjen najvažnijim žlezdama (dojkama i štitnjači) i mekim tkivima- vrat i pljuvačne žlezde, limfne žlezde pazušnih jama (aksila), prednji trbušni zid i prepona (pregled na kile). Namenjen je ženama (i muškarcima sa ginekomastijom) i za ovaj pregled nije potrebna priprema.

 • PREVENT 6 – 7900 RSD (PROMO)  9900 RSD Novo!

Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
PREVENT 6 je ekstenzivni paket najtraženijih pregleda za one koji žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa (štitasta žlezda), po najvišim standardima obave detaljan pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je ženam, posebno ukoliko imaju metaboličke poremećaje i porodično opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.