Slide Cenovnik

Kolor dopler pregledi u KOLEGIUM MEDIC-u su visokospecifični pregledi sa kompletnom kliničkom procenom, dijagnozom i terapijom kao i lečenjem i kontrolom bolesti vaskularnog sistema. 

 • Kolor-dopler krvnih sudova nogu – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk krvnih sudova donjih ekstremiteta (nogu) i to površnih i dubokih vena i arterija nogu i preponske regije, analizu medicinske dokumentacije, zaključak i terapiju. 

Izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.    

Kada se radi kolor-doler vena donjih ekstremiteta ? Pročitajte više:

 •  Kolor-dopler krvnih sudova ruku –  4900 RSD (PROMO)    5900 RSD 

Kompletan kolor dopler ultrazvuk vena i arterija gornjih ekstremiteta (ruku), potključnih i aksilarnih krvnih sudova, analizu dokumentacije, zaključak i terapiju.

Izvodi se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD

Kompletan kolor-dopler ultrazvuk karotidnih i vertebralnih arterija vrata-magistralnih krvnih sudova vrata (CDS MAV) sa procenom protoka kroz arterije, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije. 

Kada se radi kolor dopler krvnih sudova vrata ? Pročitajte više:  

 • Kolor dopler abdominalne aorte –  4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Kompletan kolor dopler trbušne aorte i njenih grana. Osim srodnicima prvog reda pacijenata sa aneurizmom aorte, preporučuje se dugogodišnjim pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama, gojaznima, pušačima i svima preko 65.godine života Kolor dopler pregledi izvode se od strane eksperata za krvne sudove uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

Kada uraditi kolor dopler trbušne aorte?. Pročitajte više:

 • Kontrolni kolor-dopler tromboze/tromboflebitisa (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 

Kontrolni pregled nakon utvrdjene dijagnoze tromboflebitisa i tromboze dubokih vena, korekcija antikoagulantne terapije. 

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD  Novo!

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa i detekcije bolesti krvnih sudova, radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema ili donošenja odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

 • Konsultacija vaskularnog hirurga – 4900 RSD

VISOKO SPECIJALIZOVANI KOLOR-DOPLER PREGLEDI:

 • Transkranijalni kolor-dopler krvnih sudova mozga (TCD) – 4900 RSD (PROMO)   5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled krvnih sudova mozga indikovan za pacijenta sa neurološkom simptomatologijom (vrtoglavica, gubitak svesti, jednostrani nagli gubitak vida, trnjenje lica, tokom i nakon CVI, u Parkinsonovoj bolesti, migreni). Indikuje se samostalno ili uz  kolor-dopler krvnih sudova vrata, izvodi se po indikaciji neurologa

 • Kolor-dopler vertebralnih arterija sa provokacionim testom – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 

Visoko-specijalizovan pregled indikovan za pacijenta sa simptomima  vrtoglavice, nesvestice, glavobolje ili  zujanja u ušiima, kada je postavljena sumnja na sindrom vertebro-bazilarne insuficijencije (VBI). Najčešće su posledica iritacije zadnjeg vratnog simpatikusa i kompromitovane cirkulacije, a zbog načina života (sedenje, rad za računarom, nedostatak fizičke aktivnosti)  sve češće se sreće i kod mlađe populacije.

 • Kolor-dopler bubrežnih arterija – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka.

 • Kolor dopler mapiranje za operaciju vena – 5900 RSD

Visoko-specijalizovan kolor-dopler venskog sistema sa mapiranjem dubokog i površnog sistema kao i perforantnih vena, neophodan  za odabir adekvatnog modaliteta hirurškoh lečenja. Indikovan na zahtev vaskularnog hirurga.

 • Kolor dopler portne i lijenalne vene, krvnih sudova jetre i abdominalne aorte – 5900 RSD (PROMO)  6900 RSD 

Visoko- specijalizovan kolor-dopler pregled indikovan kod postavljene sumnje ili tokom praćenja i kontrole portne hipertenzije. Indikovan na zahtev specijaliste (hepatolog, gastroenterolog)

 • ABI- Dopler indeksi arterijskog protoka – 3000 RSD
 • Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu- 4900 RSD
 • Kolor dopler obe ruke za AV fistulu – 5900 RSD
 • Kolor dopler komplikacije AV fistule – 4900 RSD
 • Merenje protoka AV fistule – 3900 RSD
 • EHO kolor dopler ultrazvuk srca  – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD 
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS.

Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog ili endovaskularnog lečenja i invazivne dijagnostike.

KOLOR-DOPLER PAKETI:

 • CDS + TCD paket –  7900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD Novo!

Neurološki kolor-dopler paket: CDS-kolor dopler krvnih sudova vrata (Karotidne i vertebralne arterije) i TCD-transkranijalni dopler krvnih sudova mozga

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

ABDOMEN:

 • Ultrazvuk abdomena –  4500 RSD  (PROMO)    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Kompletan klinički ultrazvuk svih struktura abdomena obuhvata: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe.

PROMO paketi sa ultrazvukom abdomena  (Ultrazvučni sistematski pregledi): PROČITAJTE VIŠE (link)

URO-GENITALNI SISTEM:

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema i mokraćne bešike (žene) – 3900 RSD
 • Urološki ultrazvuk prostate, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike (muškarci) – 3900 RSD

Pregled se izvodi visokosenzitivnom ultrazvučnom sondom preko prednjeg trbušnog zida

 • Ultrazvuk skrotuma (testisa) – 4900 RSD (PROMO)  5900 RSD

ŠTITASTA ŽLEZDA:

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)     4500 RSD

DOJKE:

 • Ultrazvuk dojki i pazušnih jama – 4900 RSD (PROMO)     5900 RSD

Visokosenzitivni ultrazvuk dojki, limfnih čvorova vrata i pazušnih jama, od strane edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke 

Kada se preporučuje ultrazvučni pregled dojki ? Pročitajte više (link): 

 • Ekspertski ultrazvuk dojki – 6900 RSD

Pregled edukatora i supervizora MZRS za skrining na tumore dojke je visokosenzitivni ekspertski ultrazvuk namenjen praćenju i diferenciranju ranije otkrivenih promena i/ili pregled koji predhodi mamografiji ili izvodjenju CORE biopsije.

ZGLOBOVI:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD (PROMO) 6500 RSD 
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO) 7500 RSD 
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO)  7500 RSD 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO) 7500 RSD 

MEKA TKIVA, MIŠIĆI, LIGAMENTI:

 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena) 5500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk na Kile stomaka i prepona – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 
 • Ultrazvuk Ahilove tetive – 3500 RSD (PROMO)   4500 RSD 

KONSULTACIJE:

 • Konsultacija specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD 
 • Konsultacija hirurga-ortopeda – 4900 RSD 
 • Tumačenje nalaza od strane radiologa  (RTG/mamografija/CT/NMR) – 2000 RSD 
 • KOMPLET ABDOMEN –  4500 RSD  (PROMO Paket )    6500 RSD  NOVO!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte.

Ovaj klinički paket u sebi sjedinjuje: gastroentero-hepatološki ultrazvuk (jetra,žučna kesa, žučni vodovi), ultrazvuk endokrinološkog sistema (pankreas, nadbubrežne žlezde), urološki i nefrološki ultrazvuk (mokraćna bešika, prostata, bubrezi, mokraćovodi), ultrazvuk hematopoetskog sistema (slezina, limfni čvorovi), ultrazvuk retroperitonealnog prostora i poda karlice kao i kolor dopler aorte i njenih grana za abdominalne organe. Preporučuje se pacijentima čije poreklo abdominalnih tegoba nije utvrdjeno, te se ne mogu pravilno uputiti odgovarajućem specijalisti.

 • PREVENT 1 – 4900 RSD (PROMO) 6900 RSD Novo!

Ultrazvuk abdomena, male karlice, bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate, kolor dopler aorte, mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija (pregled na kile)

PREVENT1 namenjen je opštem sistematskom pregledu svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN) i pregledu mekih tkiva prednjeg trbušnog zida i ingvinalnih regija- pregled na kile-hernije. Posebno se preporučuje pacijentima sa nedefinisanim tegobama u stomaku i sa sumnjom ili već postavljenom dijagnozom hernijacije trbušnog zida ili prepona.

 • PREVENT 2 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate, kolor dopler aorte
PREVENT 2 paket sadrži: celokupni pregled svih struktura abdomena (paket KOMPLET ABDOMEN),  ultrazvučni pregled štitaste žlezde i pregled mekih tkiva vrata. Obzirom na učestalost pojedinačnih pregleda koje ovaj paket obuhvata, verujemo da će biti od pomoći pacijentima koji u jednom aktu žele da provere svoj gastroenterohepatološki, urološki, nefrološki, hematopoezni i endokrini status uz kolor-dopler aorte.

 • PREVENT 3 – 5900 RSD (PROMO)  7900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; mekih tkiva vrata, limfnih žlezdi vrata i pazuha; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike; kolor dopler aorte
PREVENT 3  se sastoji od kompletnog ultrazvučnog pregleda svih abdominalnih struktura (paket KOMPLET ABDOMEN), preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki i pregleda limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

 • PREVENT 4 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD Novo!

Ultrazvuk štitaste žlezde; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi; abdomena, male karlice; bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike, prostate; hernije (kile) prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije; kolor dopler aorte
PREVENT4 je u osnovi kombinacija PREVENT1 i PREVENT 2 paketa ultrazvučnih pregleda. Ovaj ekstenzivni preventivni paket sastoji se od pregleda gastroentero- hepatološkog, urološkog, nefrološkog, hematopoeznog i proširenog endokrinog statusa kao i pregleda mekotkivnih struktura vrata i prednjeg trbušnog zida i prepona.

 • PREVENT 5 – 6900 RSD (PROMO)  8900 RSD  Novo!

Ultrazvuk dojki; štitaste žlezde; mekih tkiva vrata i pljuvačnih žlezdi, pazuha, Ingvinalnih regija (preponskih regija) i hernija (kile) prednjeg trbušnog zida
PREVENT 5 je paket najtraženijih ultrazvučnih pregleda kod žena i namenjen najvažnijim žlezdama (dojkama i štitnjači) i mekim tkivima- vrat i pljuvačne žlezde, limfne žlezde pazušnih jama (aksila), prednji trbušni zid i prepona (pregled na kile). Namenjen je ženama (i muškarcima sa ginekomastijom) i za ovaj pregled nije potrebna priprema.

 • PREVENT 6 – 7900 RSD (PROMO)  9900 RSD Novo!

Ultrazvuk dojki, štitaste žlezde, kolor dopler (CDS) krvnih sudova vrata, pazušnih jama; mekih tkiva vrata, limfnih i pljuvačnih žlezdi
PREVENT 6 je ekstenzivni paket najtraženijih pregleda za one koji žele da provere stanje svog endokrino-metaboličkog statusa (štitasta žlezda), po najvišim standardima obave detaljan pregled dojki i utvrde stanje karotidnih arterija uz pregled mekotkivnih struktura vrata. Namenjen je ženam, posebno ukoliko imaju metaboličke poremećaje i porodično opterećenje za maligne i kardiovaskularne bolesti.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.