MEDICINSKA NUTRITIVNA DIJETOTERAPIJA:

 

U okviru internističke kliničke prakse bavimo se poremećajima u ishrani i kontrolom telesne težine pacijenta na savremen i individualan način.

PROGRAM LEČENJA GOJAZNOSTI:

Gojaznost, kao jedan od glavnih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti i neželjenih kardio-vaskularnih ishoda, posebna je oblast kojom se bavimo u okviru internističke kliničke prakse. Posmatranje gojaznosti na takav način otvorilo je čitavo novo polje medicinske nutritivne dijetoterapije, gde se pacijent vodi kroz posebno osmišljen protokol izmene režima ishrane u cilju lečenja poremećaja koje gojaznost sa sobom nosi. Smanjenje telesne težine na način koji ne narušava zdravlje pacijenta, ne generiše nove metaboličke probleme i koji za posledicu ima izmeštanje pacijenta iz grupe visokog rizika za kardio-vaskularna oboljenja je cilj našeg pograma za lečenje gojaznosti.

 SPECIJALIZOVANI DIJETOTERAPIJSKI PROGRAMI:

Detektovane bolesti i stanja  kardio-vaskularnog, metaboliičkog, gastroenterološkog, endokrinog, neurološkog i alergološkog sistema, u kojima je neophodna primena farmakološke terapije u akutnoj ili hroničnoj fazi, zahtevaju i promenu režima ishrane pacijenta. Često zanemaren, ovaj aspekt može biti od posebne kliničke važnosti za tok bolesti i njen krajnji ishod, te se ovim stanjima bavimo po savremenim protokolima medicinske nutritivne dijetoterapije.

CENOVNIK DIJETOTERAPIJA:

  • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 18000 RSD

Sadrži: Prvi pregled subspecijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

  • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled subspecijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…)

  • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD