Dijetoterapija je subspecijalistička oblast medicine koja se bavi poremećajima ishrane uzimajući u obzir celokupni zdravstveni status pacijenta.

MEDICINSKA NUTRITIVNA DIJETOTERAPIJA: 

U okviru internističke kliničke prakse bavimo se poremećajima u ishrani i kontrolom telesne težine pacijenta na savremen i individualan način. Gojaznost, poremećaji metaboličkog statusa i njihov uticaj na zdravstveno stanje pacijenta i posebno u odnosu na rizike koje pacijent sa sobom nosi, predmet su izučavanja  medicinske nutritivne dijetoterapije i kod nas se ovim problemima bave isključivo subspecijalisti dijetoterapije.

CENOVNIK DIJETOTERAPIJA:

  • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 14000RSD

Sadrži: Prvi pregled subspecijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

  • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled subspecijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes,insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…)

  • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD