Otok ili Edem (med.)  jeste medicinski termin za nakupljanje tečnosti u tkivima različitih organa.

Ova tečnost nalazi se unutar medjućelijskog prostora, gde se zadržava van krvotoka i pod silom gravitacije nakuplja u najnižim delovima ekstremiteta ili telesnih šupljina,

Otoci mogu biti:

generalizovani (otoci celog tela), i lokalizovani (plućni edem, pleuralni izliv, ascitites stomaka, periferni edem ekstremiteta, otok lica),

Otoci nogu ili periferni otoci donjih eksptremiteta mogu biti elastični i testasti, u zavisnosti od patološkog procesa koji uzrokuje ovo stanje. Testasti otoci se, za razliku od elastičnih, nakon dejstva sile pritiska ne vraćaju u predhodno stanje i češće su posledica ozbiljnijih bolesti.

Ovi otoci zahtevaju punu pažnju lekara-kliničara.

Razlozi za stanje otoka donjih ekstremiteta su brojni a diferencijacija uzroka je složen dijagnostički algoritam.

Otoci nogu

Anamnestički podaci, detaljan klinički pregled, laboratorijske analize i dopunska dijagnostika u kojoj se prednost daje racionalnim i neinvazivnim metodama, deo su dijagnostičkog algoritma za otkrivanje uzroka edema.

Oticanje nogu može biti izazvano :

 • Dugim sedenjem ili stajanjem
 • Visokim spoljašnjim temperaturama
 • Bolestima venskog sistema  (venski varikoziteti, tromboflebitisi, tromboza dubokuh vena)
 • Bolestima limfnog sistema (upale, tumori)
 • Bolestima jetre, bubrega i creva
 • Bolestima štitaste žlezde
 • Parazitozama
 • Srčanom slabošću
  – srce ne može da ispumpa adekvatne količine krvi te se ona zadržava u plućima, stomaku i potkolenicama
 • Hroničnim bolestima plućne cirkulacije i plućnog tkiva
 • Trudnoćom
  – pritisak materice na velike vene stomaka dovodi do zadržavanja venske krvi u nogama. Tromboze dubokih vena su učestalije kod trudnica a otoci su deo kliničke slike tromboze
  – Preeklampsija/eklampsija-ove ozbiljne komplikacije trudnoće udružene su sa hipertenzijom i belančevinama u mokraći, sa prisutnim otocima u kliničkoj slici.
 • Idiopatski – kada su isključeni svi predhodni uzroci

Lečenje osnovnog stanja/bolesti u sklopu čije kliničke slike se pojavljuje oticanje nogu tj. kontrola hronične bolesti uz uvodjenje adekvatne terapije, trebalo bi da budu cilj u lečenju edema a njihovo povlačenje posledica adekvatno dijagnostikovane i lečene osnovne bolesti.

Autor: Kolegium Medic