KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • PREGLED UROLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA UROLOGA – 4500 RSD
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK URO TRAKTA I PROSTATE- 4000 RSD 4500 RSD 
 • UROLOŠKI ULTRAZVUK TESTISA – 4000 RSD 4900 RSD
 • UROLOŠKI PAKET* –  6500 RSD  8400 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • UROLOŠKI PAKET PLUS- 8500 RSD 10000 RSD
 • Pregled urologa, ultrazvuk abdomena i male karlice, ultrazvuk uro trakta i prostate
 • PREGLED URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 4500 RSD
 • KONTROLA URO-ONKOLOGA- 5500 RSD
 • PREGLED URO ONKOLOGA SA ULTRAZVUKOM 1- 8500 RSD 13500 RSD
 • Pregled uro onkologa, ultrazvuk uro trakta i prostate ili ultrazvuk testisa
 • PREGLED URO ONKOLOGA SA ULTRAZVUKOM 2- 10400 RSD 15500
 • pregled uro onkologa
 • ultrazvuk abdomena i male karlice
 • ultrazvuk uro trakta i prostate
 • ultrazvuk testisa
 • KONTROLA URO ONKOLOGA – 4500 RSD 
 • KONSULTACIJA UROLOGA/URO ONKOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD

INTERVENCIJE:

 • Prvo plasiranje urinarnog katetera (urolog)– 8500 RSD 
 • Zamena silikonskog katetera (urolog) – 5900 RSD
 • Zamena silikonskog katetera (tehničar) – 3400 RSD
 • Skidanje urinarnog katetera (urolog) – 3400 RSD 
 • Skidanje urinarnog katetera (tehničar) – 2400 RSD 
 • BUŽIRANJE URETRE – 12000 RSD
 • proširenje izlaznog mokraćnog kanala i uspostavljanje mokrenja u gel-anesteziji pod kontrolom ultrazvuka
 • Uzimanje urološkog brisa -1000 RSD
 • usluga
 • RADIOTALASNO UKLANJANJE KONDILOMA – 11900 -19900 RSD 
 • cena zavisi od veličine regije (manja regija, srednja regija, veća regija)

Uro-trakt: bubrezi, mokraćni kanali, mokraćna bešika, uretra

PROMO period u toku

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest