Promotivne cene

Promotivni period u toku

 • KOMPLETAN UZ ABDOMENA I MALE KARLICE – 4500 6500 RSD
 • UZ ABDOMENA I M. KARLICE -deca- 5500 RSD 
 • UZ PAKET ZA KILE trbušnog zida i obe prepone- 5000 RSD
 • UZ SLEPOG CREVA – 4000 RSD
 • UZ BUBREGA i URO-TRAKTA (i prostate kod muškarca)- 4500 RSD
 • UZ BUBREGA i URO TRAKTA SA REZIDUALNIM URINOM – 4900 RSD
 • TRANSREKTALNI UZ PROSTATE- 4900 RSD 
 • UZ OBA TESTISA – 4900 RSD
 • UZ DOJKI I PAZUŠNIH JAMA 4500 5500 RSD
 • UZ ŠTITASTE ŽLEZDE – 4000 5500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA – 4000 5500 RSD
 • UZ 1 ZGLOBA – 4500 5500 RSD 
 • koleno, rame, lakat, kuk (odrasli), šaka, stopalo, skočni zglob, zglob ručja
 • UZ 2 ZGLOBA – 6500 9000 RSD
 • UZ AHILOVE TETIVE – 4000 4500 RSD           
 • UZ 1 REGIJE MEKIH TKIVA – 4000 5500 RSD 
 • vrat, prepona, pazuh, butina, potkolenica, nadlaktica, podlaktica, prednji trbušni zid, regija tumefakta na ledjima ili gr. košu
 • UZ 2 REGIJE MEKIH TKIVA – 5000 RSD
 • UZ 3 REGIJE MEKIH TKIVA – 6500 RSD
 • UZ MEKIH TKIVA VRATA, PAZUHA I PREPONA- 6500 9000 RSD
 • VISOKOSPECIJALIZOVANI UZ PREGLEDI:
 • EKSPERTSKI UZ DOJKI– 6500 RSD
 • pregled na zahtev  (dr Svetlana Kocić)
 • UZ ZGLOBA U POKRETU – 5500 RSD
 • uz sa dinamičkim sekvencama- fizikalna medicina
 • UZ LIMFNIH ČVOROVA i SLEZINE – 5500 RSD
 • vrat, pazusi, slezina, retroperitoneum-hematološko-onkološka kontrola
 • PREVENTIVNI PAKETI  ZA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆIH BOLESTI I STANJA: 
 • Paket PREVENT M 1 – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za muškarce: 
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta i prostate
 • Paket PREVENT M 2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za muškarce:
 • UZ štitaste žlezde, Abdomena i male karlice, Bubrega, uro trakta, Prostate, Mekih tkiva obe prepone i trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (M) – 15500 31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrinnig za muškarce:
 • CDS krvnih sudova vrata
 • CDS abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena, male karlice, bubrega, uro trakta, prostate, mekih tkiva obe prepone i  trbušnog zida
 • UZ testisa
 • Paket PREVENT F1  – 5500 12000 RSD
 • Osnovni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega i uro trakta 
 • Paket PREVENT F2 – 8500 18000 RSD
 • Prošireni preventivni paket za žene:
 • UZ štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva preponske regije i prednjeg trbušnog zida
 • Paket PREVENT MAX (F) – 15500  31500 RSD
 • Kompletan preventivni skrining za žene:
 • CDS kolor dopler krvnih sudova vrata
 • CDS kolor dopler abdominalne aorte
 • UZ štitaste žlezde, abdomena i male karlice, bubrega, uro trakta, mekih tkiva vrata, obe prepone i trbušnog zida
 • UZ dojki i pazušnih jama                                   
 • ANALIZA EKSTERNOG NALAZA – 7500 RSD
 • “Drugo mišljenje radiologa”
 • revizija opisa radiološkog nalaza na digitalnom mediju (CD): mamografija, CT, MR, kontrastna snimanja
 • po 1 regiji snimanja
 • KOMPARACIJA EKSTERNIH NALAZA – 14000 RSD
 • Uporedna analiza radioloških nalaza na digitalnom mediju (CD), revizija opisa i završno mišljenje radiologa
 • 1 regija u 2 snimanja

Napomena; Inovativna ultrazvučna i kolor dopler tehnologija SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. je standardno u upotrebi tokom svih pregleda, bez doplate

    NOVO U PONUDI ! 

PREMIUM SISTEMATSKI PREGLED namenjen je ZA FIRME I GRUPE OD 5 i VIŠE PACIJENATA

Priprema:  priprema za ultrazvuk abdomena i priprema za ultrazvuk bubrega, bešike i mokraćnog sistema

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET i konsultacija interniste obavljaju se istog dana.

Vreme trajanja pregleda:45-60 min

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET   9900 RSD 15700 RSD

 • Ultrazvuk štitaste žlezde;
 • Ultrazvuk mekih tkiva vrata,
 • Ultrazvuk limfnih i pljuvačnih žlezdi;
 • Ultrazvuk abdomena;
 • Ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćna bešike (i prostate);
 • Ultrazvuk mekih tkiva prednjeg trbušnog zida, ingvinalnih regija – preponske regije;
 • Kolor-dopler aorte
 • Konsultacija interniste GRATIS

Namenjen je muškarcima i ženama koji žele da utvrde svoj zdravstveni status i unaprede zdravstveno stanje, kao i hroničnim bolesnicima prilikom praćenje toka bolesti.

Sa ili bez dodatnih kolor-dopler pregleda po PROMO cenama, ovo je najekonomičniji kompletan sistematski pregled celog tela. 

PREMIUM SISTEMATSKI PAKET možete proširiti kolor dopler pregledima:

Color dopler krvnih sudova vrata

Color dopler krvnih sudova nogu

 • PREMIUM SISTEMATSKI PAKET
 • + color dopler krvnih sudova vrata
 • PROMO cena- 12900 RSD  20600 RSD

 

 • PREMIUM SISTEMATSKI PAKET
 • + color dopler krvnih sudova vrata
 • + color-dopler krvnih sudova nogu
 • PROMO cena-15900 RSD  25500 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest