• PROMO PREGLED NEUROLOGA – 4900 6500 RSD
 • KONTROLNI PREGLED NEUROLOGA- 4500 5500 RSD
 • CDS – KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA – 4500 5500 RSD
 • uz zakazan pregled/kontrolu
 • i.v. KOKTEL ZA NEUROPATIJU – 4400 RSD
 • i.m. KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI- 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • I.m. NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • Inf. KOKTEL VASKULAR PRO – 10000 RSD
 • infuzioni koktel za poremećaje cirkulacije
 • NEUROLOŠKI EKSPERTSKI PREGLED  – 6500 RSD
 • pregled neurologa na zahtev pacijenta
 • EKSPERTSKA KONTROLA- 5500 RSD
 • ANALIZA CD SNIMAKA (NMR, CT, angiografija) – 3500 RSD
 • eksterni nalaz, uz zakazan pregled

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest