Slide Cenovnik

KONSULTATIVNI PREGLEDI

NEUROLOGIJA:

 • Ekspertski pregled neurologa- 5500 RSD (PROMO)  6500RSD

Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana od strane eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Ekspertska kontrola neurologa (do 30 dana) – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD
 • Lumboishialgia koktel 1+1+3 – 4500 RSD

Intramuskularna injekcija sastoji se od 5 ampula lekova. Koristi se kod ukočenosti i bolnih sindroma koštano-zglobnog sistema (najćešće kod lumbalnog sindroma, radikulopatije, diskopatije vratnog i ramenog pojasa). Sadrži visokospecijalizovani koktel antiedematoznog, analgetskog, miorelaksantnog, antiupalnog i neuroaktivnog dejstva.

 • Neuralgia koktel 1+3 (infiltracija nerva i i.m. neuroaktivni koktel) – 6500 RSD 

Aplikacija kortikosteroida direktno uz zahvaćeni nerv, najčešće n. facialis-a, uz paralelnu intra-muskularnu primenu neuroaktivnih koktela. Neophodno je započeti terapiju u prvim danima od pojave simtoma.

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata (CDS) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani pregled krvnih sudova vrata, pre svega karotidnih arterija koje vode krv iz srca u moždani krvotok, kao i vertebralnih arterija. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Trans-kranijalni kolor dopler (TCD) – 4900 RSD (PROMO)  5900RSD

Visokospecijalizovani kolor-dopler pregled krvotoka mozga. Pregled je bezbolan, neškodljiv i za njega nije potrebna predhodna priprema. Sprovodi se ultrazvučnom sondom visoke rezolucije uz upotrebu visokospecifične SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tehnologije.

 • Bubble test – 7800 RSD (PROMO)  9800RSD

Visokospecijalizovani test koji se izvodi aplikacijom kontrastnog sredstva u kubitalnu venu i transkranijalnim dopler-praćenjem njegove pojave u moždanoj cirkulaciji.

„Bubble test“ indikovan je kod mladih pacijenta sa infarktom mozga ili TIA-om. U slučaju pozitivnog rezultata, indikovana  je transezofagealna ehokardiografija (TEE), kojom se utvrđuje postojanje različitih stanja srca koja mogu biti povezana sa sistemskom embolizacijom (aneurizma interatrijalnog septuma (IAS), otvoreni foramen ovale (PFO) i atrijalni septalni defekt (ASD)).

 • Infuzioni koktel 3 – VASKULAR-PRO – 8000 RSD

Indikacije: pacijenti sa detektovanim poremećajem cirkulacije (CVI- moždani udar, RIND, TIA, stanja nakon by-pass hirurgije, periferna bolest arterija, gangrena stopala)

NEUROPSIHIJATRIJA:

 • Opšti psihijatrijski pregled – 5900 RSD
 • Dijagnostika i lečenje psihijatrijskih poremećaja – 5900 RSD
 • Specijalizovani psihijatrijski pregledi / uključujući bolesti zavisnosti –nehemijske i hemijske  /- 5900 RSD 
 • Konsultativni psihijatrijski pregled – 5900 RSD
 • Kontrolni pregled psihijatra (do 30 dana) – 4900 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.