Slide Cenovnik

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti bubrega i mokraćnog sistema. 

PROMO nefrološki paket se rezerviše unapred, slanjem zahteva sa brojem kontakt telefona na e-mail: klinika@kolegium.rs, u dostupnim terminima. Ostali pregledi zakazuju se pozivom na br. KM Call Centra


CENE NAZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMOTIVNOG PERIODA

 • Pregled interniste – nefrologa – 4500 RSD (PROMO) 6500RSD

Prvi pregled nefrologa ili kontrola nakon 30 dana

 • Ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate –  3900 RSD (PROMO) 
 • Kolor dopler bubrežnih arterija – 5900 RSD     

Visoko-specijalizovani kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) arterija bubrega – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka

 • Nefrološki paket – 7800 RSD (PROMO)  8400RSD
  Pregled nefrologa, ultrazvuk bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD
 • Kontrola nefrologa (do 30 dana) – 3600 RSD 
 • Godišnja nefrološka kontrola dijabetesa – 4300 RSD (PROMO)  5300RSD

 • Ekspertski nefrološki pregled – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja
 • Ekspertski zaključak nefrologa (do 15 dana) – 3600 RSD
 • Ekspertska nefrološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500RSD
 • Ekspertski nefrološki paket 1 – 8500 RSD (PROMO)  9400RSD

Ekspertski nefrološki prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana, sa ultrazvukom bubrega i mokraćnog sistema, mokraćne bešike i prostate, analiza dokumentacije, zaključak, terapija. Preporučuje se u složenim stanjima, nejasnim akutnim i hroničnim stanjima, naslednim i imunološkim i metaboličkim bolestima, kod pogoršanja hronične bolesti duge evolucije radi procene drugih modaliteta lečenja (dijaliza, transplantacija ESWL)

 • Ekspertski nefrološki paket 2 – 10400 RSD (PROMO)  13900RS

Ekspertski nefrološki paket 1 + kompletan ultrazvuk abdomena i male karlice

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav