• EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK BUBREGA I MOKRAĆNOG SISTEMA- 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA NEFROLOGA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 RSD 11000 RSD
 • ekspertski pregled nefrologa
 • ultrazvuk abdomena i male karlice
 • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
 • zaključak, terapija
 • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 RSD
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
 • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 RSD 
 • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)
 • KOLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA- 4500 RSD
 • visokospecijalizovani kolor-dopler bubrežnih (renalnih) arterija uz merenje indeksa vaskularne rezistencije (IR) arterija bubrega – indikovan kod sumnje na hipertenziju reno-vaskularnog uzroka

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest