• EKSPERTSKI PREGLED NEFROLOGA – 5500 6500 RSD
  • pregled bez ultrazvuka
  • EKSPERTSKI NEFROLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
  • ekspertski pregled
  • ultrazvuk bubrega, mokraćnog sistema, mokraćne bešike, prostate
  • zaključak, terapija
  • DIABETES GODIŠNJI PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
  • ekspertska procena bubrežne funkcije kod dijabetičara (1x godišnje)
  • DIALIZNA PROCENA PREGLED SA ULTRAZVUKOM- 8500 11000 RSD
  • ekspertska procena bubrežne funkcije kod HBI (hronična bubrežna insuficijencija)

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest