• PREGLED KARDIOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4900 RSD 5500 RSD
 • EKG  – 500 RSD
 • KARDIOLOŠKI PAKET* – 6900 RSD 10400 RSD
 • Pregled kardiologa, EKG, EHO kolor-dopler srca, zaključak, terapija
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLA KARDIOLOGA – 4500 RSD
 • 24h  Holter pritiska – 5500 RSD 
 • 24h monitoring krvnog pritiska, izveštaj kardiologa
 • 24h Holter EKG-a  (12-channel) – 5900 RSD 
 • 24h monitoring 12-okanalnog EKG-a, izveštaj kardiologa
 • ANALIZA DONETIH 24h-HOLTER ZAPISA – 2500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED KARDIOLOGA- 5500 RSD 6500 RSD
  Pregled profesora, docenta ili načelnika klinika
 • EKSPERTSKI EHO SRCA- 5500 RSD 6500 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET 8500* RSD 13000 RSD
 • Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG, EHO Color-dopler srca – SIEMENS Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech, analiza dokumentacije, zaključak i ekspertsko mišljenje o terapiji i daljem lečenju
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI KONTROLNI PREGLED- 5500 RSD

KOLOR DOPLER PREGLEDI (KARDIOLOGIJA):

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA* – 4500 RSD 5500 RSD
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU* – 4500 RSD 5500 RSD
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE*- 4500 RSD  5500 RSD
 • CDS COLOR DOPLER BUBREŽNIH ARTERIJA – 4500 RSD  5500 RSD

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest