Slide Cenovnik
 • Pregled interniste-kardiologa sa EKG – 3900 RSD (PROMO)   4900 RSD
 • Kontrolni pregled interniste-kardiologa (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3900 RSD
 • EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – 3900 RSD (PROMO) 4900RSD
 • Kardiološki Promo paket – 5900 RSD (PROMO cena)       9800 RSD  

Pregled sadrži: Pregled interniste- subspec.kardiologa, EKG , EHO kolor-dopler srca. Promotivni kardiološki paket zakazuje se unapred, u dostupnim terminima.

 • 24h Holter pritiska – 4500 RSD (PROMO) 5500 RSD 
 • 24h Holter EKG-a – 5900 RSD (PROMO)  6900 RSD 
 • Opis i zaključak holtera pritiska/EKG-a od strane kardiologa – 1200 RSD
 • EKG bez opisa lekara – 500 RSD (PROMO)  800 RSD 
 • Ekspertski kardiološki pregled sa EKG-om – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • Ekspertska kontrola kardiologa (do 15 dana) –  4500 RSD  5500 RSD
 • Ekspertski EHO kolor-dopler ultrazvuk srca – 5900 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, isključivo od strane Profesora Interne medicine-Kardiologije. Pregled namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i stanja više bolesti kao i proceni o neophodnosti i vrsti hirurškog lečenja.
 • Ekspertski kardiološki paket – 8500 RSD (PROMO cena)  12400 RSD  

Pregled sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-okanalni EKG i Ekspertski EHO kolor-dopler srca  od strane profesora, docenta, načelnika klinika. Ovaj promotivni paket  je namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja i zakazuje se unapred, u dostupnim terminima.

KOLOR DOPLER PAKETI za kardiološke pacijente:

 • VASKULAR PROMO 1-  5900 RSD (PROMO paket)   7800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda namenjen pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte. Od kliničke je važnosti za utvrdjivanje stanja krvnih sudova kod grupa sa povišenim rizikom, zbog generalizovane i nasledne prirode bolesti kardiovaskularnog sistema.

 • VASKULAR PROMO 2- 5900 RSD (PROMO paket)  7800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

Visokospecijalizovani paket kolor-dopler pregleda za sagledavanje stanja krvnih sudova nogu i trbušne aorte u istom aktu, namenjen je otkrivanju aterosklerotskih suženja, aneurizmatskih proširenja i odredjivanju stepena protoka krvi u arterijama donjih ekstremiteta, bedrenim arterijama i abdominalnoj aorti– najvećem arterijskom krvnom sudu u telu. Obuhvata i kolor-dopler vena donjih ekstremiteta, površnog i dubokog venskog sistema. Pregled je namenjen pacijentima sa dugogodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket)  12000 RSD  Novo! 

Visoko-specijalizovani paket kolor-dopler pregleda sastoji se od: Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler krvnih sudova ruku, Kolor-dopler abdominalne aorte.
Ovaj sveobuhvatni paket vena i arterija namenjen je ranom otkrivanju bolesti krvnih sudova i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte. Većina bolesti vaskularnog sistema je asimptomatskog toka, njihove prve manifestacije su oblika navedenih kardiovaskularnih dogadjaja. Rano otkrivanje, pravovremeno lečenje i praćenje toka bolesti vaskularnog sistema je cilj ovog pregleda. Obuhvata sve navedene indikacije za pacijente iz paketa VASKULAR PROMO 1 i VASKULAR PROMO 2.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiološki pregled – 3900 RSD (PROMO) Novo! 4900RSD  
 • Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod kardioloških pacijenata, dijabetičara, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda (krvnih sudova vrata, aorte, vena i arterija nogu, bubrežnih arterija, velikih krvnih sudova trbuha) radi odredjivanja pravovremne i adekvatne terapije za bolesti vaskularnog sistema.

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda., u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav