Slide Cenovnik
 • PREGLED KARDIOLOGA – 4500 RSD
 • EHO KOLOR DOPLER SRCA – 4500 RSD 
 • EKG (samostalno) – 500 RSD
 • EKG (uz pregled) – GRATIS
 • KARDIOLOŠKI PAKET* – 6900 RSD
 • Pregled kardiologa, EKG, EHO kolor-dopler srca, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA (do 14 dana) – 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA – 4500 RSD
 • 24h  Holter pritiska – 5500 RSD 
 • 24h monitoring krvnog pritiska sa tumačenjem
 • 24h Holter EKG-a  (12-channel) – 5900 RSD 
 • 24h monitoring 12-okanalnog EKG-a sa tumačenjem
 • EKSPERTSKI PREGLED KARDIOLOGA- 5500 RSD 
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih kardioloških stanja sa nezadovoljavajućom terapijskom kontrolom (hipertenzija, aritmije) ili za kontrolu operativno lečenih pacijenata. (prof dr sc. med Dragan Tavčiovski)
 • EKSPERTSKI EHO SRCA- 5500 RSD
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET 8500* RSD
 • Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG, EHO Color-dopler srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak i ekspertsko mišljenje o terapiji i daljem lečenju
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA (do 14 dana) – 4500 RSD
 • EKSPERTSKI KONTROLNI PREGLED- 5500 RSD

KOLOR DOPLER PREGLEDI (KARDIOLOGIJA):

 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA* – 4500 RSD
 • KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU* – 4500 RSD
 • KOLOR DOPLER ABDOMINALNE AORTE*- 4500 RSD
 • VASKULAR PROMO 1* –  6900 RSD (PROMO paket)  
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + Kolor-dopler Abdominalne Aorte
 • VASKULAR PROMO 2* 6900 RSD (PROMO paket)
 • Kolor-dopler krvnih sudova nogu + Kolor dopler abdominalne aorte.
 • VASKULARNI STATUS*9500 RSD (PROMO paket)
 • Veliki vaskularni skrining:
 • Kolor dopler krvnih sudova vrata + Kolor dopler krvnih sudova nogu + Kolor dopler abdominalne aorte

 DIJETOTERAPIJA:

 • INDIVIDUALIZOVANI DIJETOTERAPIJSKI PAKET* – 12000 RSD 18000RSD
 • Tromesečni dijetoterapijski program za lečenje gojaznosti, sadrži:
 • pregled specijaliste dijetoterapije
 • jelovnik
 • 2 dijetoterapijske kontrole
 • DIJETOTERAPIJA PATOLOŠKIH STANJA – 5900 RSD
 • Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes, insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…). Svrha pregleda je podrška lečenju za ciljano akutno ili hronično stanje ili bolest i savetovanje o ishrani pacijenta
 • DIJETOTERAPIJSKA KONTROLA (do 30 dana) – 4500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda., u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav