Slide Cenovnik

Namenjen je pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti kardio-vaskularnog sistema. Paket sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG, EHO color-dopler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

NAPOMENA: KARDIOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, slanjem zahteva sa brojem kontakt telefona na e-mail: klinika@kolegium.rs, u dostupnim terminima. Ostali pregledi zakazuju se pozivom na br. KM Call Centra.


CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA

 • Pregled kardiologa – 4500 RSD  5500 RSD
 • EHO color-dopler ultrazvuk srca – 4900 RSD 5900 RSD      
 • KARDIOLOŠKI PAKET –  7800 RSD (PROMO)  9400 RSD

Kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: Pregled kardiologa, 12 channel-EKG , EHO color-doppler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i terapija

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD 
 • Kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3600 RSD 

 • Ekspertski kardiološki pregled – 5500 RSD      6500 RSD 
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i za ekspertsku procenu pre ili posle endovaskularnog i hirurškog lečenja.
 • Ekspertski EHO srca – 5900 RSD      6900 RSD 
  Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja
 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET – 8500 RSD   11400 RSD  

Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i pre i nakon endovaskularnog i hirurškog lečenja.

Paket sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG i Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak, terapija

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD
 • Ekspertska kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3900 RSD

 • EKG-12-channel  – 500 RSD  800 RSD
 • 24h T/A monitoring 12-channel – Holter arterijskog pritiska – 4500 RSD  5500 RSD
 • 24h EKG monitoring 12-channel – Holter EKG-a 4900 RSD  5900 RSD
 • Analiza i zaključak 24h T/A ili EKG Holter monitoringa – 1200 RSD  1800 RSD

SKRINNING na vaskularne bolesti:

PROMO cene za pacijente koji boluju od hipertenzije, povišenih masnoća u krvi, angine pectoris, nakon infarkta srca i moždanog udara

 • VASKULAR PROMO 1 –  6900 RSD (PROMO paket)   9800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata,  Kolor-dopler Abdominalne Aorte

 • VASKULAR PROMO 26900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor dopler abdominalne aorte.

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket)  14700 RSD  Novo!

 Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu, Kolor-dopler abdominalne aorte.

 • Konsultacija specijaliste za bolesti krvnih sudova – 3900 RSD    4900RSD  

Konsultacija specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema. Preporučuje se kod dugogodišnjih hipertoničara, pušača, dijabetičara, pacijenata na dijalizi, srodnika 1. reda obolelih od aneurizme trbušne aorte, venskih i limfnih poremećaja  nakon učinjenih kolor-dopler pregleda i paketa.  Preporučuje se nakon otkrivanja novoobolelih i praćenja od ranije dijagnostikovanih pacijenata, radi kliničke procene o uvodjenju terapijske profilakse, medikamentoznog lečenja ili odluke o vaskularno-hirurškom lečenju.

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda., u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav