Slide Cenovnik

Paket u okviru PROMO akcije tokom trajajanja pandemije COVID19, namenjen pacijentima sa novootkrivenom bolešću ili pacijentima sa pogoršanjem hronične bolesti kardio-vaskularnog sistema. Paket sadrži: Pregled  kardiologa, EKG sa očitavanjem zapisa, EHO color-dopler srca, zaključak i mišljenje kardiologa

NAPOMENA: KARDIOLOŠKI PROMO paket rezerviše se unapred, u dostupnim promotivnim terminima

 • Pregled kardiologa – 4500 RSD (PROMO)  5500RSD  
 • EHO color-dopler ultrazvuk srca – 4900 RSD  5900 RSD       
 • KARDIOLOŠKI PAKET –  7800 RSD (PROMO)   11400 RSD  

Kompletan prvi pregled sa ultrazvukom ili kontrolni pregled sa ultrazvukom posle 30 dana. Sadrži: Pregled spec. interne medicine- subspec. kardiologije, 12 channel-EKG, EHO color-doppler ultrazvuk srca, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje kardiologa

 • Kontrola kardiologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 4500RSD  
 • Ekspertski kardiološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD  
  Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i za ekspertsku procenu pre ili posle endovaskularnog i hirurškog lečenja.
 • Ekspertski EHO kolor-dopler srca – 5900 RSD  6900RSD  

Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca Clarify™ Vascular Enhancement (VE) technology SIEMENS, namenjen ekspertskoj proceni složenih kardioloških stanja

 • EKSPERTSKI KARDIOLOŠKI PAKET – 8500 RSD (PROMO) 13800RSD  

Pregled eksperta kardiologije za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta ili načelnika klinika. Preporučuje se kod kompleksnih i dugodišnjih hroničnih internističkih i kardioloških stanja, naslednih bolesti kardiovaskularnog sistema i pre i nakon endovaskularnog i hirurškog lečenja.

Paket sadrži: Ekspertski pregled kardiologa,12-channel EKG i Visokosenzitivni EHO Kolor-dopler ultrazvuk srca – Clarify™ Vascular Enhancement (VE) tech. SIEMENS, analiza dokumentacije, zaključak i mišljenje

 • Ekspertska kontrola kardiologa  (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  4500RSD  
 • EKG-12-channel – 500 RSD  800 RSD
 • 24h T/A monitoring – Holter arterijskog pritiska – 5500 RSD (PROMO) 6500RSD  
 • 24h EKG monitoring 12-channel – Holter EKG-a – 5900 RSD (PROMO)  6900RSD 

PREPORUČENI KOLOR DOPLER PREGLEDI KRVNIH SUDOVA (KARDIOLOGIJA):

Otkrivanje/praćenje bolesti krvnih sudova kod pacijenata sa višegodišnjom hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, anginom pectoris, nakon infarkta srca i moždanog udara kao i pacijenata koji imaju grčeve u nogama tokom hoda ili ranu na nozi koja ne zarasta:

 • VASKULAR PROMO 1 –  6900 RSD (PROMO paket)  10800RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata + Kolor-dopler Abdominalne Aorte

 • VASKULAR PROMO 2 6900 RSD (PROMO paket)  10800RSD  

Kolor-dopler krvnih sudova nogu + Kolor dopler abdominalne aorte.

 • VASKULARNI STATUS9500 RSD (PROMO paket) 17700 RSD 

Veliki vaskularni skrining:

 Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS MAV) + Kolor-dopler krvnih sudova nogu+ Kolor-dopler abdominalne aorte.

 • Konsultacija specijaliste za bolesti krvnih sudova – 3900 RSD   4900RSD  

Konsultacija specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema. Preporučuje se kod dugogodišnjih hipertoničara, pušača, dijabetičara, pacijenata na dijalizi, srodnika 1. reda obolelih od aneurizme trbušne aorte, venskih i limfnih poremećaja i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda krvnih sudova.

OSTALI KONSULTATIVNI PREGLEDI:

 • Individualizovani dijetoterapijski paket za lečenje gojaznosti – 12000 RSD (PROMO) 18000RSD

Sadrži: Prvi pregled specijaliste dijetoterapije + jelovnik + 2 kontrole

 • Dijetoterapija kod patoloških stanja i bolesti – 5900 RSD

Pregled specijaliste dijetoterapije za utvrdjena patološka stanja (holecistitis, giht, dijabetes, insulinska rezistencija, hiperlipidemije, celijakija, alergije,…). Svrha pregleda je podrška lečenju za ciljano akutno ili hronično stanje ili bolest i savetovanje o ishrani pacijenta. 

 • Dijetoterapijska kontrola (do 30 dana) – 4500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi važe do kraja promotivnog perioda., u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav