• GINEKOLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 4900 5900 RSD
 • PROMO GINEKOLOŠKI PAKET- 6500 8500 RSD
 • ginekološki pregled + ginekološki ultrazvuk
 • KOLPOSKOPIJA – 3000 RSD
 • PAPA test – 900 RSD
 • citološki test, usluga laboratorije
 • VS – DIREKTNI PREPARAT- 500 RSD
 • grupa sekreta
 • CB- 600 RSD
 • mikrobiološki cervikalni bris, usluga laboratorije
 • VB- 600 RSD
 • mikrobiološki vaginalni bris, usluga laboratorije
 • APLIKACIJA SPIRALE – 7000 RSD
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA ULTRAZVUKOM – 7900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • KONTROLA TRUDNOĆE SA KOLOR DOPLEROM – 8900 RSD
 • dr Jelena Vasić
 • EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNOĆE – 9900 14000 RSD
 • detaljan ultrazvučni pregled anatomije ploda, od 19. do 24. nedelje trudnoće
 • dr Jelena Vasić
 • CERVIKOMETRIJA – 2000 RSD
 • FOLIKULOMETRIJA – 3000 RSD
 • ultrazvučno praćenje ovulacije
 • ULTRAZVUK ZA DUBLE TEST – 7900 RSD
 • ultrazvučno merenje parametara za duble test
 • dr Jelena Vasić
 • DUBLE TEST – 2750 RSD
 • usluga laboratorije
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 12000 -18000 RSD
 • lok. anestezija
 • UKLANJANJE KONDILOMA – 35000 – 55000 RSD
 • u analgosedaciji
 • PCR MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA POLNO PRENOSIVIH BOLESTI- brisevi: 
 • Sexually Transmitted Disease (STD)
 • DNK Chlamidia – 2900 RSD
 • DNK Mycoplasma – 2900 RSD
 • DNK Ureaplasma – 2900 RSD
 • DNK Trichomonas – 2900 RSD
 • KOMPLEKSI STD INFEKCIJA: 
 • 2 DNK ANALIZE- 4900 RSD
 • 3 DNK ANALIZE- 5900 RSD
 • 4 DNK ANALIZE – 6900 RSD
 • Herpes simplex Virus Tip 1 i Tip 2 – 3500 RSD
 • HPV 16/18 detekcija i tipizacija – 3600 RSD
 • KOMPLET HPV tipizacija i kvantifikacija – 12000 RSD
 • skrining visokorizičnih Herpes virusa (12 subtipova)
 • KOMPLET STD 13 – 18000 RSD
 • skrinig na polno prenosive bolesti Clamidia, Ureaplasma, Mycoplasma h/g, Trichomonas, Neisseria ghonorheae, Candida alb., Gardnerella vag., Herpes Simplex Tip1 i tip 2, Cytomegalovirus, HPV 16, HPV 18)
 • UZIMANJE BRISA – 1200 RSD
 • VADJENJE KRVI- 500 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest