• PREGLED GASTROENTEROLOGA*- 5500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ZA IBD – 6500 RSD
 • (dr Zoran MIlenković)
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE* – 5500 RSD 6500 RSD
 • kompletan pregled abdomena, male karlice i uro-trakta
 • GASTROSKOPIJA (EGDS)* – 12000 RSD 14500 RSD
 • gastroskopija, konsultacija gastroeneterologa nakon procedure
 • lokalni anestetik
 • GASTROSKOPIJA (EGDS) U ANALGOSEDACIJI* – 18500 RSD 23000 RSD
 • gastroskopija, konsultacija gastroeneterologa nakon procedure
 • pregled anesteziologa pre procedure, i.v. anestetik, anesteziološki monitoring pacijenta tokom i nakon procedure
 • KOLONOSKOPIJA* – 14500 RSD 18500 RSD
 • kolonoskopija, konsultacija gastroenterologa nakon procedure
 • lokalni anestetik
 • KOLONOSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI* – 21000 RSD 27000 RSD
 • kolonoskopija, konsultacija gastroeneterologa nakon procedure
 • pregled anesteziologa pre procedure, i.v. anestetik, anesteziološki monitoring pacijenta tokom i nakon procedure
 • KOMPLETNA ENDOSKOPIJA U ANESTEZIJI – 34500 RSD 45000 RSD
 • gastroskopija, kolonoskopija, konsultacija gastroeneterologa nakon procedure
 • pregled anesteziologa pre procedure, aplikacija dvostruke i.v. anestezije, anesteziološko praćenje pacijenta tokom i nakon procedura 
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*- 1000 RSD 2000 RSD
 • uzimanje uzorka tkiva tokom gastroskopije ili kolonoskopije
 • PH NALAZ UZORKA BIOPSIJE- 4500 RSD 
 • pato-histološka analiza poslatog uzorka od strane referentne laboratorije
 • ENDOSKOPSKA POLIPECTOMIA*- od 10000 RSD 

PROMO period u toku

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest