Promotivni period u toku

 • PROMO GASTROENTEROLOŠKI PREGLED4500 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE- 4500 RSD
 • PROMO GASTRO PAKET –6500 10000 RSD
 • gastroenterološki pregled
 • ultrazvuk abdomena i male karlice

*u promotivnim terminima

 • EKSPERTSKI PREGLED GASTROENTEROLOGA – 6500 7500 RSD
 • dr Zoran MIlenković

ENDOSKOPIJE: GASTROSKOPIJA (EGDS), KOLONOSKOPIJA, ENDOSKOPSKI PAKET

 • PROMO GASTROSKOPIJA (EGDS)-12500 16500 RSD
 • PROMO KOLONOSKOPIJA-16500 23500 RSD
 • KRATKA KOLONOSKOPIJA – 14500 RSD 
 • ANALGOSEDACIJA –9500 15000 RSD
 • kratkotrajna intravenska anestezija za gastroskopiju ili kolonoskopiju
 • PROMO ENDOSKOPSKI PAKET- 28000 40000 RSD
 • kompletna endoskopija gastro-trakta: gastroskopija i kolonoskopija, u istom aktu
 • ANESTEZIJA ZA PAKET –14000 20000 RSD
 • pregled anesteziologa, anestezija, anesteziološki monitoring, infuzije, lekovi- uključeno
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*-1200 2000 RSD
 • endoskopsko uzimanje uzorka tkiva
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA malog polipa – 2000 RSD
 • ENDOSKOPSKA POLIPEKTOMIJA većeg polipa 5000-10000 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 5500 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest