• PREGLED GASTROENTEROLOGA*- 4500 RSD 5500 RSD
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA*- 3900 RSD
 • KONTROLA GASTROENTEROLOGA*- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ZA IBD – 5500 RSD 6500 RSD
 • (dr Zoran MIlenković)
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA – 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ABDOMENA I MALE KARLICE* – 4500 RSD 6500 RSD
 • GASTROSKOPIJA (EGDS)*  – 12000 RSD 14500 RSD
 • KOLONOSKOPIJA* – 14500 RSD 16500 RSD
 • ANESTEZIJA SA PREGLEDOM ANESTEZIOLOGA*- 6500 RSD 8500 RSD
 • ANESTEZIJA x2 SA PREGLEDOM ANESTEZIOLOGA*- 9500 RSD 12500 RSD
 • KOMPLETNA ENDOSKOPIJA GASTRO-TRAKTA* – 25000 RSD 31000 RSD
 • gastroskopija + kolonoskopija
 • ENDOSKOPSKO UKLANJANJE POLIPA*- 10000 RSD 12500 RSD
 • ENDOSKOPSKA BIOPSIJA*- 1000 RSD 2000 RSD
 • PH UZORKA BIOPSIJE- 4000 RSD

PROMO period u toku

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest