• PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 5500 RSD
 • PROMO ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 9500 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde, pregled endokrinologa
 • *u promo terminima
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • ekspertski pregled profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, menopauzu, gojaznost, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled endokrinologa,
 • ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, zaključak
 • DOZVOLA ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU- 5500 RSD
 • PREGLED ENDOKRINOLOGA ZA ISHRANU – 6900 RSD
 • nutricionistički pregled endokrinologa
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 
 • do 30 dana
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA ZA ISHRANU- 5900 RSD
 • nutricionistička kontrola do 30 dana

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest