• PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 5500 RSD
 • ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE- 4000 RSD
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 RSD 8500 RSD
 • Pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žleze, zaključak i terapija
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3900 RSD
 • KONTROLNI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 3900 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 RSD 6500 RSD
 • pregled eksperta endokrinologije, profesora, docenta, načelnik klinike
 • EKSPERTSKI ULTRAZVUK ŠTITASTE Ž.- 4500 RSD
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET- 8500 RSD 10000 RSD
 • EKSPERTSKI ZAKLJUČAK SA NALAZIMA – 3900 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 5500 RSD 

Promotivni period u toku

Napomena:
- Zaključak sa nalazima je zaključak lekara po pristizanju traženih nalaza, do 14.dana od 1.pregleda
- Kontrola/kontrolni pregled je praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest