Slide Cenovnik

NAPOMENA: rezerviše se unapred, slanjem zahteva sa brojem kontakt telefona na e-mail: klinika@kolegium.rs, u dostupnim terminima. Ostali pregledi zakazuju se pozivom na br. KM Call Centra.


 

 • CENE OZNAČENE CRVENOM BOJOM VAŽE DO KRAJA PROMO PERIODA
 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Opšti endokrinološki prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenta kod koga je postavljena sumnja na bolest endokrinog sistema na osnovu laboratorijskih, ultrazvučnih nalaza i mišljenja drugih specijalnosti.

 • Pregled/konsultacija interniste-endokrinologa za dijabetes – 4500 RSD (PROMO)   5500 RSD  

Prvi pregled ili kontrola posle 30 dana kod pacijenata sa poremećajem glikoregulacije, primena savremenih modela lečenja, savetovalište za dijabetes

 • Pregled/konsultacija interniste – endokrinologa za štitastu i paraštitaste žlezde – 4500 RSD (PROMO)  5500 RSD 

Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana za pacijente koji boluju od sledečih bolesti i stanja:Hipotireoidizam i hipertireoidizam, Hašimoto tireoiditis, Hiperparatireoidizam, Hipovitaminoza D

 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi – 3500 RSD (PROMO)  4500 RSD 
 • ENDOKRINOLOŠKI PAKET 7800 RSD (PROMO)    10000 RSD  
  Konsultacija interniste-endokrinologa, ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak, terapija
 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana)- 3200 RSD 
 • Kontrolni endokrinološki pregled (do 30 dana) – 3600 RSD 
 • Zaključak endokrinologa za opštu anesteziju – 3900 RSD (PROMO)  4900 RSD Novo!
 • Ekspertski pregled endokrinologa – 5500 RSD (PROMO)  6500 RSD 
  Prvi pregled ili kontrola nakon 30 dana je pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta i načelnika klinika. Preporučuje se kod pacijenata sa složenim poremećajima funkcije endokrinog sistema, Insulinskom rezistencijom, Sy policističnih jajnika, gojaznošću, dislipidemijom, predijabetesom
 • Ekspertski ultrazvuk štitaste i paraštitastih žl. – 4500RSD (PROMO)  55000 RSD
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 RSD (PROMO cena)  12000 RSD  
  Ekspertski prvi pregled endokrinologa ili kontrola nakon 30 dana, sa ekspertskim ultrazvukom štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, analiza dokumentacije, zaključak, terapija, savetovanje

Preporučuje se kod složenih internističkih stanja sa nezadovoljavajućom kontrolom, kod naslednih bolesti i složenih sindroma, prilikom donošenja odluke o hirurškom lečenju.

 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD 
 • Ekspertska kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD

SKRINING na bolesti krvnih sudova – vaskularni pregledi:

 • VASKULAR PROMO 1-  6900 RSD (PROMO paket)   9800 RSD   Novo! 

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vetebralnih arterija), Kolor-dopler Abdominalne Aorte

 • VASKULAR PROMO 2- 6900 RSD (PROMO paket)  9800 RSD   Novo! 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (vena i arterija), Kolor dopler abdominalne aorte

 • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO paket) 14700 RSD   

Kolor dopler krvnih sudova vrata, Kolor-dopler krvnih sudova nogu (vena i arterija), Kolor-dopler abdominalne aorte.

 • Pregled specijaliste za bolesti krvnih sudova – Angiologa – 3900 RSD (PROMO)  4900RSD

Pregled i zaključak specijaliste za nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova i poremećaja cirkulacije arterijskog ili venskog sistema, Preporučuje se kod pacijenata sa dijabetesom, hipertenzijom, metaboličkim sindromom, hiperlipidemijom, pacijenata na dijalizi i nakon učinjenih kolor-dopler pregleda.

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda, u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav