Promotivni period u toku

 • PREGLED ENDOKRINOLOGA – 4500 5500 RSD
 • PROMO ENDOKRINOLOŠKI PAKET*- 6500 9500 RSD
 • Ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, pregled endokrinologa
 • ZAKLJUČAK ENDOKRINOLOGA ZA OPERACIJU – 5000 RSD
 • EKSPERTSKI PREGLED ENDOKRINOLOGA – 5500 6500 RSD
 • ekspertski pregled profesora, docenta, načelnika klinike
 • Pregled eksperta za IR, diabetes, menopauzu, gojaznost, poremećaj funkcije nadbubrega i paratireoidnih žlezdi
 • EKSPERTSKI ENDOKRINOLOŠKI PAKET – 8500 12000 RSD
 • ekspertski pregled endokrinologa, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi, zaključak
 • ZAKLJUČAK SA NALAZIMA- 3500 RSD
 • konsultacija do 7 dana
 • KONTROLA ENDOKRINOLOGA – 4500 RSD 
 • do 30 dana

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest