Pogledajte cenu usluge!

Kako izgleda ultrazvuk štitaste žlezde?

Ultrazvuk štitaste žlezde - Kolegium Medic
  • Pregled je komforan, bezbolan, neškodljiv.
  • Pacijent je u ležećem položaju sa slobodnim vratom

Ovim pregledom dobija se dubinska slika tkiva štitnjače, okolnih mekih tkiva i limfnih čvorova u realnom vremenu.

Detektuje se dubinska slika gradje i morfologije žlezde, prisustvo promena (tumori, ciste, zapaljenski procesi), meri njena veličina kao i veličina i morfološka struktura  promena.

Upotrebom Color Doppler efekta  se utvrduje vaskularizacija  žlezde, vaskularizacija čvorova i tumora i karakteristike regionalnih limfnih čvorova.

Priprema: nije potrebna

Kada se radi ultrazvuk štitaste žlezde?

  • Nakon kliničkog pregleda i sumnje na poremećaj metabolizma
  • Kod laboratorijski potvrdjenih sniženih ili povišenih nivoa hormona štitaste žlezde (TSH, FT3, FT4, kalcitonin) i /ili povišenih antitela na tkiva štitaste žlezde (AntiTg-At, AntiTPO-At)
  • Kod palpabilne mase na prednjoj strani vrata
Pogledajte cenu usluge!