dr Marija Krišto, specijalista interne medicine, rodjena 1972. godine

1997.godine Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2003. godine Specijalista interne medicine, VMA Beograd

Od 2009. god.- Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS – subspecijalizacija angiologije

Učesnik je mnogih domaćih i medjunarodnih kongresa iz oblasti interne medicine, vaskularne hirurgije i angiologije.

Dr Krišto je specijalista interne medicine sa užim poljem ekspertize iz oblasti dijagnostike, profilakse i nehirurškog lečenja bolesti krvnih sudova – vena i arterija.

U oblasti dijagnostike sprovodi kolor-dopler ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova uz lečenje i praćenje aterosklerotskih i tromboembolijskih komplikacija po protokolima vaskularne hirurgije i donosi odluku o profilaksi kardio-vaskularnih dogadjaja u oblasti internističke kliničke prakse.

Sprovodi ekspertske internističke preglede kliničkog protokola za kompleksne pacijente i preventivnog protokola u sklopu personalizovanih sistematskih pregleda.

Deo je tima za vaskularnu kolor-dopler evaluaciju u sklopu centra za tromboze i trombofilije.