dr Marija Krišto, specijalista interne medicine, rodjena 1972. godine,

1997.godine Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2003. godine Specijalizacija interne medicine, VMA Beograd

Od 2009. god.- Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS – subspecijalizacija angiologije

Učesnik je mnogih domaćih i medjunarodnih kongresa iz oblasti interne medicine, vaskularne hirurgije i angiologije.

U našoj klinici obavlja kolor-dopler ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova (arterija i vena) uz lečenje i praćenje aterosklerotskih i tromboembolijskih komplikacija po protokolima vaskularne hirurgije i internističke kliničke prakse kao i  ekspertske internističke preglede kliničkog protokola za kompleksne pacijente i preventivnog protokola u sklopu personalizovanih sistematskih pregleda.

Deo je tima za vaskularnu kolor-dopler evaluaciju u sklopu centra za tromboze i trombofilije.