PROMO Kardiološki paket

Cena u paketu 5900 din umesto 7800 din (pojedinačno)

Pregled subspecijaliste kardiologa

EKG

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom

Analiza dokumentacije

Odredjivanje i kontrola terapije

Zakažite pregled!
Kardiologija - Kolegium Medic
Pogledajte cene usluga

Naši pacijenti znaju. Vreme je da saznate i Vi – po PROMO cenama.

Lično. Precizno. Drugačije.

KOLEGIUM MEDIC.

Kolegium Medic Klinika Beograd