Dr Svetlana Kocić, specijalista radiologije i subspecijalista angiologije.

 

Rodjena je 1979. u Beogradu.

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu (1998.-2005.)

Specijalizacija radiologije i radioterapija 20013.

Subspecijalizacija angiologije 2018.

Supervizor Nacionalnog skrining centra za bolesti dojke od 2017.

Edukator Nacionalnog skrining centra za bolesti dojke od 2019.

Stalno zaposlena u KBC Zemun na mestu načelnika odseka NMR dijagnostike

Specijalizovana za ultrazvučnu  dijagnostiku urgentnih stanja u hirurgiji, onkologiji, gastroenterologiji, ginekologiji i urologiji.

Polje ekspertize dr Kocić obuhvata:

kompletnu ultrazvučnu evaluaciju svih abdominalnih struktura, uključujući i ultrazvuk hitnih stanja

ultrazvučne preglede muskuloskeletnog sistema (mekih tkiva i zglobova),

ultrazvučnu i mamografsku dijagnostiku bolesti dojke

CT/NMR dijagnostiku iz oblasti neuroradiologije, kardiovaskularnog sistema, muskuloskeletnog sistema i dojke.

Subspecijalista je angiologije za kolor-dopler dijagnostiku kardiovaskularnog sistema i nehirurško lečenje bolesti krvnih sudova.

Sprovodi visokospecijalizovane preglede za otkrivanje, lečenje i praćenje pacijenata sa bolestima vaskularnog sistema arterijske i venske patologije.

Stručna usavršavanja iz oblasti radiologije je stekla u referentnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor više radova na domaćim i inostranim kongresima kao i u domaćim  stručnim časopisima.

Dr Svetlana Kocić je supervizor i edukator Nacionalnog skrining centra za tumore dojke Ministarstva Zdravlja Republike Srbije. 

U našoj klinici vodi centar za ultrazvučnu i kolor-dopler dijagnostiku iz oblasti interne medicine i vaskularne hirurgije i posvećeno koordiniše radom KM centra za borbu protiv raka dojke, sa ciljem ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja.

 

Autorski tekst dr Svetlane Kocić možete pročitati na našem blogu “Simptomi i bolesti” u odeljku “Reč radiologa”

ili na sledećem linku:

Reč radiologa