Slide Cenovnik
 • Pregled reumatologa – 4500 RSD (PROMO) 5500RSD

Prvi pregled reumatologa ili kontrolni pregled nakon 30 dana

 • Zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3200 RSD (PROMO) 3600RSD
 • Kontrolni pregled reumatologa (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD

   

 • Ekspertski reumatološki pregled – 5500 RSD (PROMO) 65000RSD
  Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, primarijusa, docenta i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.
 • EKSPERTSKI REUMATOLOŠKI PAKET (ekspertski pregled sa ultrazvukom kolena) – 8500 RSD (PROMO) 11000RSD   Novo!!!
 • Ekspertski zaključak sa nalazima (do 15 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertska reumatološka kontrola (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO) 4500 RSD
 • Ekspertska kontrola sa ultrazvukom zgloba (do 15 dana) nakon punkcije/unutarzglobne injekcije – 7500 RSD

 •  Pregled specijaliste fizikalne medicine – 3900 RSD (PROMO) 4900RSD
 • Kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine (do 30 dana) – 3600 RSD (PROMO) 3900RSD
 • Ekspertski pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije – 5500 RSD (PROMO)  6500RSD

Pregled eksperta za odredjeno stanje ili bolest, profesora, docenta, primarijusa i načelnika klinika, koristan je u traženju drugog mišljenja o statusu hronične bolesti, u složenim stanjima više bolesti i u proceni neophodnosti hirurškog lečenja.

 • Ekspertska kontrola specijaliste fizikalne medicine (do 30 dana) – 3900 RSD (PROMO)  5500RSD

ULTRAZVUČNI PREGLEDI I INTERVENCIJE:

 • Ultrazvuk 1 zgloba (rame/lakat/zglob ručja/koleno/skočni zglob) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk ramena u pokretu – 5500 RSD
 • Ultrazvuk 2 zgloba (kolena/ laktovi) – 5900 RSD (PROMO cena)
 • Ultrazvuk šake (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD
 • Ultrazvuk stopala (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk obe šake  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk oba stopala  (meka tkiva, tetive, zglobovi, mišići, krvni sudovi) – 5900 RSD (PROMO cena) 
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića i tetiva 1 regije (nadlakat/podlakat/butna/potkolena) – 3500 RSD (PROMO cena) – 4500 RSD 
 • Ultrazvuk mekih tkiva 2 susedne regije (cela ruka ili noga) – 4500 RSD (PROMO cena)
 • Unutarzglobna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (bez cene leka) – 8500 RSD
 • Unutarzglobna injekcija (bez cene leka) – 6500 RSD

Davanje injekcije kolagena/hijalurona/kortikosteroida u zglob ramena, kolena, kuka i drugih zglobova ili vanzglobnih struktura u zavisnosti od indikacije na osnovu pregleda ortopeda, reumatologa ili fizijatra.

 • Punkcija zgloba – 6500 RSD
 • Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka –  8500 RSD

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi važe do kraja promotivnog perioda u dostupnim terminima.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.