• PREGLED REUMATOLOGA4900 5500 RSD
 • PROMO REUMATOLOŠKI PAKET – 8500 17500 RSD
 • pregled reumatologa+ ultrazvuk oba kolena ili obe šake
 • EKSPERTSKI PREGLED REUMATOLOGA – 5500 6500 RSD
  pregled eksperta za složena imunološka stanja i retke bolesti
 • KONTROLA REUMATOLOGA – 4500 RSD
 • EKSPERTSKA KONTROLA REUMATOLOGA – 4900 5500 RSD
 • PREGLED ORTOPEDA 5500 6500 RSD
 • PREGLED FIZIJATRA- 4900 RSD
 • KOKTEL ZA STANJA UKOČENOSTI – 4500 RSD
 • 3 i.m. ampule + usluga davanja
 • NEURO KOKTEL B – 1500 RSD
 • i.m ampula + usluga davanja
 • PUNKCIJA ZGLOBA – 9500 RSD
 • INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA usluga – 9500 RSD
 • BLOKADA  ZGLOBA – 11500 RSD
 • usluga davanja + lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA KOLAGEN – 13500 RSD
 • usluga davanja+ lek
 • ZGLOBNA INJEKCIJA HIJALURON DEPO – 43000 RSD
 • usluga davanja + lek

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest