Polja ekspertize:

-dijagnostikovanjem i ambulantnim lečenjem oboljanje uva (akutnog I hroničnog), nagluvosti, gluvoće, periferne paralize nerva facijalisa

-vrtoglavicom, dijagnostikovanjem tumora  uva (spoljašnjeg, srednjeg, unutrašnjeg ),

-dijagnostikovanjem i lečenjem krvarenja iz nosa,  rinitisima (upalama nosa – infektivnim, akutnim, hroničnim, alergijskim, polipima u nosu i paranazalnim sinusima)

-upalama sinusa (akutnim I hroničnim ), očitavenjem rezultata alergološkog testiranja na standardne inhalacione alergene I lečenjem alergija izazvanih inhalacionim alergenima,

-dijagnostikovanjem tumora nosne duplje i sinusa,

-dijagnostikovanjem i lečenjem zapaljenskih procesa ždrela (akutnih I hroničnih), upala tonzila (krajnika – akutnih i hroničnih ) te dijagnostikovanjem tumora epifarinksa, mezofarinksa I hipofarinksa, mekog nepca, tonzila,

– dijagnostikovanjem i lečenjem upale larinksa ( akutnih I hroničnih ), dijagnostikovanjem I lečenjem poremećaja glasa, edemom ( otokom ) larinksa, parailizom larinksa, dijagnostikovanjem benignih I malignih tumora larinksa, kao I lečenjem uvećanih limfnih nodusa na vratu.

-Suvereno vlada svim oblastima kompletne dijagnostike i lečenja kao i ambulantnih intervencija bolesti uha, grla i nosa.

-U našoj klinici obavlja sve vrste konsultantskih pregleda i intervencija iz svih domena otorinolaringologij, oblasti medicine sa visokom stopom učestalosti u svakodnevnoj kliničkoj praksi.