• EKSPERTSKI PREGLED ALERGOLOGA/ PULMOLOGA/ INFEKTOLOGA – 5500 6500 RSD
 • PREGLED EKSPERTA ZA SLEEP APNEU – 5500 RSD
 • obavezan pre instalacije uredjaja
 • PREGLED EKSPERTA ZA HEPATITIS – 6500 RSD
 • SPRIROMETRIJA uz pregled – 2500 4500 RSD
 • SPIROMETRIJA usluga – 4500 RSD
 • VENTOLINSKI TEST uz pregled- 4900 RSD
 • INHALATORNI IgE PANEL*- 6500 RSD 
 • imunološko testiranje na 30 inhalacionih alergena iz uzorka krvi
 • NUTRITIVNI IgE PANEL*- 6500 RSD
 •  imunološko testiranje na 30 nutritivnih alergena iz uzorka krvi
 • PULSNA OKSIMETRIJA – 500 RSD
 • POLISOMNOGRAFIJA (Sleep Apnea test) – 12500 16000 RSD
 • instalacija holter uredjaja, monitoring spavanja, analiza i zaključak testiranja
 • ANALIZA CD SNIMKA – 3500 RSD
 • analiza CD snimka od strane kliničkog specijaliste (Rtg, NMR-magnetna rezonanca/ CT- skener pluća/scintigrafija)
 • KONTROLNI PREGLED ALERGOLOGA/PULMOLOGA/INFEKTOLOGA- 4900 RSD

* Alergološki testovi iz krvi su imunološke analize koje precizno mere prisutvo ukupnih i specifičnh antitela Ig E klase na testirane antigene. Prosečno vreme čekanja: 5 dana.

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest