KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • ORL PREGLED- 4500 RSD 5500 RSD
 • ORL KONTROLA – 4500 RSD
 • ORL PREGLED  sa ispiranjem 1 ušnog kanala – 5900 RSD 8500 RSD
 • ORL PREGLED sa ispiranjem 2 ušna kanala –  6900 RSD  9500 RSD
 • ORL PREGLED + šlajfna sa lekom – 6900 RSD  9500 RSD
 • ORL PREGLED +TOALETA TONZILA- 8500 RSD  12000 RSD
 • Intervencija uklanjanja infektivnog sadržaja iz kripti krajnika, debrisa, tonzilolita-kamena, ukoliko zbog morfologije krajnika ili učestalih infekcija dolazi do njegovog nakupljanja
 • ANALIZA SNIMLJENOG CD  (CT, NMR)- 3500 RSD
 • ORL uzorak brisa – 1000 RSD
 • Analiza ORL brisa (bakt./mik.) – 600 RSD
 • Analiza sputuma (bakt./mik.) – 600 RSD

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest