• EKSPERTSKI PREGLED HEMATOLOGA – 6500 RSD
  • KONTROLA HEMATOLOGA –5500 RSD
  • PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI- 30000 RSD
  • sternalna punkcija
  • bez citološke obrade

Napomena:
- Kontrola/kontrolni pregled je zaključak sa nalazima ili praćenje toka bolesti i efekata primenjene terapije do 30. dana od 1. pregleda
- Konsultacija je analiza sprovedenog lečenja i mišljenje na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, ukoliko isti ne može biti prisutan.
- PROMO cene važe tokom promotivnih perioda, u dostupnim terminima
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest