Kada se radi ?

Po nalogu infektologa ili hematologa(ranija infekcija CMV-citomegalovirus, leukemije, limfomi…)

Kolor dopler retroperitonealnih limfnih čvorova - Radiologija - Kolegium Medic