Kolor dopler paketi za otkrivanje i praćenje bolesti arterijskih i venskih krvnih sudova i procenu rizika od neželjenih kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i tromboembolijskih dogadjaja, namenjeni su pacijentima sa poznatim porodičnim rizicima kao i onima čije hronične bolesti i stanja, tokom svoje evolucije, dovode do oštećenja krvnih sudova. 

  • VASKULAR PROMO 1–  6900 RSD (PROMO)  10800 RSD  

Kolor dopler krvnih sudova vrata (CDS karotidnih i vertebralnih art.)

Kolor-dopler Abdominalne Aorte
Skrinning na karotidnu bolest i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima koji boluju od Hipertenzije, Angine pectoris, povišenih masnoća u krvi, dijabetesa, pušačima oba pola i pacijentima sa porodičnim opterećenjem za aneurizmu trbušne aorte.

  • VASKULAR PROMO 26900 RSD (PROMO) 10800 RSD 

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena) 

Kolor dopler abdominalne aorte

Srinning na perifernu bolest arterija i aneurizmu trbušne aorte namenjen je pacijentima sa hipertenzijom, povišenim masnoćama u krvi, dijabetesom, srodbicima sa aneurizmom trbušne aorte i posebno pacijentima koji imaju grčeve u nogama nakon hoda, ranu na nozi koja ne zarasta i slabost venske cirkulacije donjih ekstremiteta (tromboflebitisi, tromboza dubokih vena, venski ulkus, venski varikoziteti i drugi oblici hronične venske insuficijencije).

Kolor dopler retroperitonealnih limfnih čvorova - Radiologija - Kolegium Medic
  • VASKULARNI STATUS – 9500 RSD (PROMO)  17700 RSD 

Veliki vaskularni skrinning:

Kolor dopler krvnih sudova vrata (karotidnih i vertebralnih arterija)

Kolor-dopler krvnih sudova nogu (arterija i vena),

Kolor-dopler abdominalne aorte.

Ovaj sveobuhvatni skrinning na bolesti krvnih sudova namenjen je ranom otkrivanju i proceni rizika od moždanog udara, trombotskih procesa, periferne arterijske bolesti i aneurizme trbušne aorte, vaskularnih bolesti dugogog asimtomatskog toka i ozbiljnom prognozom. Rana detekcija i profilaksa neophodne su za menjanje ishoda ovih bolesti.